Chữ thân và vấn đề thân phận trong tư tưởng truyện kiều

11 36 0
  • Loading ...
1/11 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:39

Chữ thân vấn đề thân phận tưởng Truyện Kiều Đi tìm tưởng tác phẩm góp phần tìm hiểu lí sâu xa làm cho tác phẩm có sức cộng hưởng rộng rãi lâu dài bạn đọc Có thời người ta thường tìm thực đời sống, tượng văn hoá tương ứng với nội dung tác phẩm để xác định tưởng tác phẩm Hình thực kể nhiều nhận định tưởng thuyết phục Nhưng tưởng yếu tố nội tác phẩm, phải thể phương thức biểu đạt nội tác phẩm Tác phẩm văn học viết ngôn từ, sử dụng từ ngữ để biểu nhận xét, khái quát, tạo thành nốt nhấn gây ấn tượng tâm trí bạn đọc Chữ thân vấn đề thân phận tưởng Truyện Kiều Trần Đình Sử Một đặc điểm thường thấy tác phẩm văn học vĩ đại tầng hàm nghĩa chúng vơ phong phú cho phép có nhiều cách lí giải khác nhau, bổ sung nhau, tầng tầng lớp lớp, vô tận Hàm nghĩa Truyện Kiều Nguyễn Du Đó lí làm cho vấn đề tưởng Truyện Kiều Nguyễn Du đến điểm sôi động, tiếp tục xuất cách hiểu khác mà cách có lí riêng Đến lượt mình, chúng tơi với tình u vơ hạn tác phẩm thi hào Nguyễn Du, xin mạo muội trình thêm cách hiểu để chư vị tham khảo Các nhà nho tài tử đầu kỉ XIX Thập Thanh thị, Mộng Liên Đường, Phạm Quý Thích hiểu tác phẩm thông điệp “tài mệnh tương đố”: “Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ, Tân vị thuỳ thương?”(1) Đầu kỉ XX học Phạm Quỳnh, nhìn thấy Truyện Kiều triết lí tuỳ thời, Kiều tính cách Nho mà tin thần Phật(2), chí sĩ Ngơ Đức Kế thấy tưởng Truyện Kiều “khơng ngồi chữ ai, dâm, sầu, oán, đạo, dục, tăng, bi” Một số tác giả khẳng định giá trị văn chương tác phẩm, nội dung chẳng có lạ(3) Có người Trương Tửu xem tác phẩm thể cá tính ốm, đẳng cấp ốm, mặc cảm bị thua(4) Vào cuối năm Kháng chiến chống Pháp nhà phê bình văn học Hoài Thanh nêu lên tưởng quyền sống người Truyện Kiều, khai thác chủ đề phù hợp với thời đại(5) Ở miền Nam có người tìm thấy lựa chọn tự nhân vật, phi lí đời theo chủ nghĩa sinh(6), có người chứng minh triết lí đoạn trường hay mặc cảm bạc mệnh thân Kiều(7) Các nhà nghiên cứu miền Bắc chủ trươngTruyện Kiều phản ánh thực xã hội thời Nguyễn Du(8) Gần nhà nghiên cứu Phan Ngọc trở lại với tưởng Tài mệnh tương đố với cách chứng minh mới, đối lập với chủ đề tình khổ nguyên tác, hấp dẫn(9) Có thể nói, người đọc chăm có Truyện Kiều với chân lí niềm tin riêng Nhưng điều thú vị không thân tưởng tác phẩm, mà đường phát tưởng nhà nghiên cứu Đi tìm tưởng tác phẩm góp phần tìm hiểu lí sâu xa làm cho tác phẩm có sức cộng hưởng rộng rãi lâu dài bạn đọc Có thời người ta thường tìm thực đời sống, tượng văn hoá tương ứng với nội dung tác phẩm để xác định tưởng tác phẩm Hình thực kể nhiều nhận định tưởng thuyết phục Nhưng tưởng yếu tố nội tác phẩm, phải thể phương thức biểu đạt nội tác phẩm Tác phẩm văn học viết ngôn từ, sử dụng từ ngữ để biểu nhận xét, khái quát, tạo thành nốt nhấn gây ấn tượng tâm trí bạn đọc Những từ ngữ lặp lại có quy luật, đặt vị trí then chốt, có tác dụng chìa khố giúp người đọc nhanh chóng tìm thấy cảm hứng chủ đạo tác giả Nhưng từ ngữ không biểu riêng lẽ, mà kết hợp với hệ thống nhân vật, với chi tiết đặc trưng có sức mạnh thể chủ đề Chữ Tài diện bật Truyện Kiều, Kiều có tài có sắc u chuốc lấy tai vạ, “Chữ tài liền với chữ tai vần!” Nhưng tài chưa phải lí chủ yếu truyệnchữ Tâm, tức tình, lòng nhân vật Chính chữ Tâm làm cho Kiều phải nể lòng, nhận lời đến với Kim Trọng; chữ Tâm làm cho nàng than khóc Đạm Tiên; chữ Tâm thúc giục nàng bán chuộc cha, cậy em thay lời trả nghĩa Kim Trọng; chữ Tâm khiến nàng tự sát, khiến nàng nhắm mắt chạy theo Sở Khanh với hi vọng mong manh thoát khỏi nhà chứa; chữ Tâm khiến nàng cam phận làm lẽ, khuyên Thúc Sinh nhà, khiến nàng chọn Từ Hải, báo ân báo oán, tha bổng Hoạn Thư, khuyên Từ Hải hàng để chết theo Từ Hải; cuối giữ tình cầm cờ với chàng Kim Trọng Chữ Tâm rõ ràng đóng vai trò quan trọng hàng đầu cốt truyện, thúc đẩy kiện phát triển Truyện Kiều nói truyện tạo chủ yếu để thử thách Tâm người thực tiểu thuyết chữ Tâm “Chữ Tâm ba chữ Tài” Chính người đọc u mến Kiều khơng phải nàng tài, mà nàng có lòng trinh bạch, nghĩa khí, giàu tình cảm vị tha Tồn sáng tạo Nguyễn Du chủ yếu làm cho chữ Tâm nhân vật bộc lộ trọn vẹn sâu sắc: mâu thuẫn nội tâm đào sâu đẩy tới cao độ, hoạt động nội tâm khắc hoạ, đoạn tả tình cảnh đơn, mong nhớ, đoạn tả cảnh khai thác triệt để, cảnh chia li tả thống thiết tạo thành tiểu thuyết tâm lí, nhiều nhà nghiên cứu nhận xét Nếu chủ đề truyện “tài mệnh tương đố” tác giả không thiết phải khổ công “để nhân vật ngồi mình” tập trung khắc hoạ tâm lí nhân vật làm Chủ đề đích thực phải tương ứng với hệ thống biểu đạt nghệ thuật Nhưng Truyện Kiều khơng có chữ Tài, chữ Tâm, mà có chữ Thân, chư Phận Từ điển Truyện Kiều Đào Duy Anh thống kê có 63 chữ thân với nghĩa mình, tức thân thể; có 43 chữ phận với nghĩa phần riêng, địa vị, số phận Tâm phương diện “hình nhi thượng”, đời sống tinh thần, lương tâm, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo lí Thân “hình nhi hạ”, phần vật chất người, phần hữu hạn, bé nhỏ, dễ hư nát đau đớn Thân phần vô thức, người Thân thân sống Thân phần riêng mà người ta liều, tự sát hay bị giết, đem cho hay mua bán Thân phần quý giá nhất, nhất, người sống có lần Thân tình cảm, xúc động Có thân có người, có vui sướng, có phúc phận, thân phận liền với Thân gắn liền với sung sướng, đau khổ, buồn vui… nên gắn liền với tâm Thân không cá thể mà bao gồm gia đình, dòng họ, bạn bè gắn bó với Sự thay đổi lớn đời Kiều thay đổi thân phận Cuộc đời lưu lạc Kiều chuỗi ngày đày đoạ thân Ý thức thân phận ý thức phần riêng nhất, thực người Truyện Kiều truyện thương thân, xót thân thấm thía Chữ thân, chữ phận thường chủ đề suy nghĩ nhân vật thân mình, thường đứng làm chủ ngữ, bổ ngữ câu than thân tác phẩm: Thân chẳng tiếc, tiếc đến dun Thân thơi có mà mong! Thân bỏ ngày đi! Rằng bèo bọt chút thân Thân lươn bao quản lấm đầu Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân Cửa người đày đoạ chút thân Chút thân quằn quại vũng lầy Thân lươn bao quản lấm đầu Đành thân cát dập sóng dồi Thân thân đến Phận bèo bao quản nước sa Phận hồng nhan có mong manh Đau đớn thay phận đàn bà! Phận thơi có mai sau … Truỵên Kiều xây dựng cho nhân vật tự cảm thấy thân phận đau đớn, ê chề, nhục nhã Bao nhiêu lần thay bậc đổi ngơi, lần bị đánh đập, giày vò, sĩ nhục, lần bị xảy đàn tan nghé! Chữ thân ý thức qua chữ (21 chữ), chữ (96 chữ), chữ phận (43 chữ), phần riêng nhất, người ngồi khơng thể biết: “Biết dun mình, biết phận mình, thơi” Chữ thân ý thức qua chữ riêng (37 chữ): “Nỗi riêng, riêng chạnh tấc riêng mình” Có thể nói chủ đề Truyện Kiều vấn đề thân phận người Bảo “Tài mệnh tương đố” chủ đề Truyện Kiều chủ đề khơng thể có tính phổ qt được, khơng phải có tài Rất Nguyễn Du bắt đầu sáng tác với cảm hứng thương tài, trình triển khai tác phẩm chữ tài khơng vị trí hàng đầu Ở chữ tài nét riêng thân, trường hợp riêng nó, làm cho khổ thân thêm bật Tiểu thuyết tài tử giai nhân đề cao tài, đặc biệt tài giai nhân, nữ giới, nhằm tạo giới tài tình, phân biệt với giới thiện ác xung quanh, biểu tưởng hạn chế vốn có loại tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện Thanh Tâm Tài Nhân Truyện Kiều Nguyễn Du khơng hồn tồn thuộc loại tiểu thuyết tài tử giai nhân Riêng Nguyễn Du tước bỏ nhiều chi tiết thể tài nhân vật tài làm thơ, chữ tài nhạt bớt Cả Truyện Kiều có 18 chữ tài! Nguyễn Du viết Lạ bỉ sắc phong, “tài mệnh tương đố khơng có biểu Cái chỗ “đã đau đớn lòng” Nhưng đau lòng Nguyễn Du đau cho thân người Trong truyện lên chữ Thân Thân diện người, ai mà chẳng có thân! Nguyễn Du sử dụng hệ suy luận Lão Tử: “Có thân có khổ”(10): “Trời bắt làm người có Thân, Bắt phong trần phải phong trần” Cũng Nguyễn Du sử dụng hệ suy luận Phật giáo: Có hoạt động thân tâm có Nghiệp Nghiệp có nghĩa tạo tác Tạo tác thành nhân Con người có thân nghiệp, nghiệp, ý nghiệp, lại có thiện nghiệp, ác nghiệp, vơ kí nghiệp Có nghiệp có báo, khơng khỏi nghiệp báo “Đã mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng trách lẫn Trời gần Trời xa Thiện lòng ta” Muốn giải khỏi nghiệp phải siêu khỏi đời sống, giải thoát khỏi sinh tử, chuyển hoá thành phật vơ thân (qn thân) cách nói Lão Tử Nhưng chữ thân trongTruyện Kiều lại khơng hồn toàn đồng với chữ thân triết học cổ đại Nó khơng phải chữ thân tơn giáo, xem thân thứ ô uế, nguồn gốc tội lỗi mà người phải tu tập, che đậy, để từ bỏ thân nhằm đạt tới giải Trong Truyện Kiều chữ thân khơng mang nội dung cấm dục, trái lại nhà thơ miêu tả chữ thân tất vẻ đẹp lộng lẫy đầy cảm hứng Nó chữ thân trần phổ quát người, chữ thânthân Nguyễn Du tha thiết, mà ông thể nghiệm thời thơ ấu hạnh phúc mười năm gió bụi lay lắt quê vợ Thái Bình, thân đói khát, ốm đau gầy yếu, chữ thân ca dao tục ngữ Đó chữ thân câu “Hữu thân hữu khổ phàn nàn ai”, “Thân em lụa đào, phất phơ chợ biết vào tay ai”, “Thương thay thân phận rùa, Trong đình đội hạc, chùa đội bia”, “Thân em thể cánh bèo, Ngược xuôi, xuôi ngược theo chiều nước trơi.”… Một nói “làm người có thân”, “Một người dễ có thân”, “Đục thân thân”, “Thân chẳng tiếc, tiếc đến dun” thân quý Chủ đề Truyện Kiều hướng tới vấn đề người phổ quát, vượt lên giới tính, tài năng, bẩm phú Theo triết học tượng luận, chủ nghĩa sinh ngày nay, nói Nguyễn Du chỗ bắt đầu, vì, thân thể tồn thứ người, sau lí tính, suy nghĩ, có chất Truyện Kiều đạt tới chiều sâu sinh chưa có Đó vấn đề mà số người bàn So với Kim Vân Kiều truyện Nguyễn Du chuyển chủ đề tình khổ sang tâm khổ, thân khổ; mở rộng chủ đề tài mệnh tương đố truyền thống sang “thân mệnh tương đố”, biến chuyện tài tình bất hủ thành tiếng kêu đoạn trường, tiếng kêu thương Hồi Thanh nói Nhà thơ Tố Hữu cảm nhận hồn Truyện Kiều: “Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân, Bâng khuâng nhớ cụ, thương thân nàng Kiều” Thương thân bao hàm thương tài, rộng thương tài, tiếng thương câu chuyện bất hủ truyện Trung Quốc Nếu đặt lịch sử tưởng văn học Việt Nam chữ thân có vị trí đặc biệt Từ chữ thân bị phủ nhận thơ thiền (“Thân tường bích sụt lở”, “Thân ánh chớp có khơng”…) qua chữ thân nhàn thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm cảm nhận qua tính khí, muốn hồ hợp với cảnh vật thiên nhiên, đạo, “không để lợi danh vây”, đến chữ thân thời cuối kỉ XVIII đầu kỉ XIX Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều, Phạm Thái, Nguyễn Du… có nhảy vọt: thân thực thể hoàn chỉnh sống, có nhu cầu tồn độc lập, có khao khát thoả mãn, hưởng thụ Nguyễn Gia Thiều đau đớn: “Nghĩ thân phù mà đau, Bọt bể khổ, bèo đầu bến mê” Đoàn Thị Điểm cảm nhận tất cô đơn người chinh phu lập chiến cơng: “Vì chàng thân thiếp lẻ loi bề” Hồ Xuân Hương khẳng định với mình: “Thân đâu chịu già tom” Có thể nói văn học Việt Nam từ kỉ XVIII có dòng văn học chữ thânTruyện Kiều Nguyễn Du thể đầy đủ nhất, sâu sắc Thân thể thiên nhiên tươi đẹp quyến rũ: Rõ ràng ngọc trắng ngà, Dày dày sẵn đúc thiên nhiên Thân tài hoa, sắc đẹp, quý giá nhất: – Thân chẳng tiếc, tiếc đến dun – Đục thân thân Khẳng định chữ thân khó lòng cảm nhận cửa Phật nơi giải thốt, mà nơi chôn vùi đời, nấm mồ tuổi xuân: Đã đem bỏ am mây, Tuổi gửi với cỏ vừa! Thân thân phận: bèo bọt chút thân, chút thân lạc loài, thân quằn quại vũng lầy, thân tơi đòi, thân cát đằng, thân cát dập sóng dồi… Thân vừa lòng, vừa chữ tâm Nhưng chữ tâm vừa mang nội dung lí tính truyền thống như: trung, hiếu, tiết, nghĩa, trinh, lễ, nhân, vừa mang nội dung tính, tình, nhân tình, bao gồm tình cảm thương thân, thương người, thương tài, biểu ý thức cá nhân Tâm tức lí Minh Nho Thân nhu cầu vô thức: Nghe lời nàng sinh nghi Nhưng đà đỗi quản thân Thân phận thể gia đình: lìa cành, bơ vơ, hoa dù rã cánh xanh cây… Chủ nghĩa nhân đạo thời Nguyễn Du lấy chữ Thân làm tảng, khác với chủ nghĩa lí tính chủ nghĩa nhân đạo phương Tây Nó chưa nêu tưởng chống quân quyền, thần quyền, đề xướng nguyên tắc tôn trọng cá tính phương Tây, đặt lịch trình tưỏng người phương Đơng Nguyễn Du nêu bật ý thức lòng xót thân, thương người cách khắc hoạ nỗi đau người, nỗi đau mà nhiều mục đích đạo đức, lễ giáo, lí tưởng người ta dễ dàng coi thân phương tiện bỏ qua nhu cầu tồn riêng Cơ Kiều Nguyễn Du hy sinh nước, nhà, đắc hiếu, đắc trung, song cảm hứng nhà thơ lại chỗ đề cao đức hi sinh, mà xót thương, đau đớn cho thân phận cá nhân, khẳng định tồn cá nhân người Khác hẳn nhân vật Điêu Thuyền Tam Quốc diễn nghĩa, hy sinh liên hồn kế Vương Đồ, mà khơng có cảm giác riêng Cơ ta đồng hồn tồn với tính cơng cụ trị Từ chủ đề chữ Thân nói, Truyện Kiều Nguyễn Du sáng tác theo cốt truyện có sẵn Trung Quốc song tưởng bắt nguồn từ văn mạch dân tộc, từ cội nguồn văn học dân gian văn học viết kỉ XVIII Ơng khơng làm phong phú cho chủ nghĩa nhân đạo văn học, mà từ sở đổi mơ hình tự truyện, đổi điểm nhìn thành phần ngơn từ trần thuật tác phẩm, làm nên đỉnh cao chói lọi văn học Việt Nam(11) 2005 – 2015 _ (1) Phạm Quý Thích: Đề từ, sách Đoạn trường tân Kiều Oánh Mậu, khắc in năm Thành Thái, 1902 Trong sáchĐoạn trường tân thanh, Thế Anh soạn Nxb Văn học, H., 2013, tr.45 (2) Phạm Quỳnh: Truyện Kiều, sách Thượng Chi văn tập, tập 3, Bộ Quốc gia giáo dục Sài Gòn, 1963, tr.130 (3) Lê Văn Hoè: Truyện Kiều giải, Quốc học thư xã , Hà Nội, 1953 (4) Trương Tửu: Nguyễn Du Truyện Kiều Tạp chí Văn Nxb Hàn Thuyên, Hà Nội, 1942, Văn chương Truyện Kiều, Văn mới, Hàn Thuyên, Hà Nội, 1945 (5) Hoài Thanh: Quyền sống người Truyện Kiều Nguyễn Du, Hội văn hoá Việt Nam xuất bản, Thanh Hố, 1949 (6) Trần Bích Lan: Nguyễn Du nẻo đường tự do, sách Chân dung Nguyễn Du, Nam Sơn xb, Sài Gòn, 1960; Đặng Tiến: Nguyễn Du, nghệ thuật chiến thắng, sách Vũ trụ thơ, Giao điểm xb, 1972 (7) Nguyễn Sỹ Tế: Triết lí đoạn trường, tập Chân dung Nguyễn Du, tldd.; Đàm Quang Thiện: Ý niệm bạc mệnh Thuý Kiều Nam Chi tùng thư, Sài Gòn, 1965 (8) Xem cơng trình ơng, bà Nguyễn Lộc, Đặng Thanh Lê, Lê Đình Kỵ, Đỗ Đức Dục (9) Phan Ngọc: Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du Truyện Kiều Nxb Khoa học xã hội, H., 1985 (10) Lão Tử: Đạo đức kinh Chương 13: Ngô hữu đại hoạn giả vị ngô hữu than Ta có đại hoạ ta có thân Xem Lão Tử Đạo đức kinh, Nguyễn Hiến Lê Nxb Văn hố, H., 1994, tr.181-183 Chúng tơi điều chỉnh cách dịch (11) Xem: Thi pháp Truyện Kiều Trần Đình Sử Nxb Giáo dục, H., 2002 ... thay đổi thân phận Cuộc đời lưu lạc Kiều chuỗi ngày đày đoạ thân Ý thức thân phận ý thức phần riêng tư nhất, thực người Truyện Kiều truyện thương thân, xót thân thấm thía Chữ thân, chữ phận thường... nghé! Chữ thân ý thức qua chữ (21 chữ) , chữ (96 chữ) , chữ phận (43 chữ) , phần riêng tư nhất, người ngồi khơng thể biết: “Biết dun mình, biết phận mình, thơi” Chữ thân ý thức qua chữ riêng (37 chữ) :... nghệ thuật Nhưng Truyện Kiều khơng có chữ Tài, chữ Tâm, mà có chữ Thân, chư Phận Từ điển Truyện Kiều Đào Duy Anh thống kê có 63 chữ thân với nghĩa mình, tức thân thể; có 43 chữ phận với nghĩa phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Chữ thân và vấn đề thân phận trong tư tưởng truyện kiều , Chữ thân và vấn đề thân phận trong tư tưởng truyện kiều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn