Đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biên mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh thái nguyên

95 84 0
  • Loading ...
1/95 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:34

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN THỊ MỸ LUẬT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG-PHCN TỈNH THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH : NỘI KHOA MÃ SỐ : 60.72.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y KHOA Hướng dẫn khoa học: TS DƯƠNG HỒNG THÁI Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Thái nguyên, 2008 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Tôi xin chân thành c ảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại Học Y– Dược Thái Ngun, Phòng Sau đại học, mơn trường Đại Học Y– Dược Thái Nguyên Tôi xin chân thành ảcm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Điều Dưỡng PHCN Tỉnh Thái Nguyên, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Điều Dưỡng PHCN Tỉnh Thái Nguyên Tôi xin chân thành ảcm ơn Ban giám đốc khoa phòng Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên tạo điều kiện cho tơi học tập hồn thành luận văn Tôi xin chân thành c ảm ơn tới thầy, cô giáo trường Đại Học Y– Dược Thái Nguyên đ ã gi ảng dạy, tạo điều kiện cho tơi học tập hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Dương Hồng Thái người thầy trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn tận tình, chu đáo giúp đỡ tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ, cán nhân viên khoa Vật lý trị liệu – PHCN, khoa Khám bệnh cấp cứu - CLS Bệnh viện Điều Dưỡng PHCN Tỉnh Thái Nguyên, lớp Cao học Nội khoa khóa 10 giành cho tơi nhiều thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu Tôi vô biết ơn người thân gia đình quan tâm sâu sắc, thường xuyên giúp đỡ động viên tạo điều kiện cho suốt q trình học tập hồn thành luận văn Thái Nguyên, tháng 10 năm 2008 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Trần Thị Mỹ Luật Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm dịch tễ học tai biến mạch máu não 1.2 Tình hình di chứng tàn tật tai biến mạch máu não 1.3 Phục hồi chức cho bệnh nhân liệt nửa người tai biến mạch máu não 1.4 Một số nghiên cứu liên quan đến mức độ độc lập sinh hoạt hàng ngày bệnh nhân liệt nửa người tai biến mạch máu não Thế giới Việt Nam 14 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tượng nghiên cứu 20 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 2.3 Phương pháp nghiên cứu 20 2.4 Xử lý số liệu 29 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Một số đặc điểm chung 30 3.2 Kết phục hồi chức vận động sau can thiệp 36 3.3 Mối liên quan thời gian tập luyện 40 Chương 4: BÀN LUẬN 47 4.1 Một số đặc điểm chung nhóm nghiên cứu 47 4.2 Kết phục hồi vận động sau tập luyện phương pháp Bobath 51 4.3 Các yếu tố liên quan đến kết phục hồi bệnh nhân liệt nửa người tai biến mạch máu não 54 Chương 5: KẾT LUẬN 62 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Tập luyện phương pháp Bobath có hiệu việc phục hồi chức cho người bệnh liệt nửa người sau TBMMN 62 Có số yếu tố liên quan đến kết phục hồi chức 62 Chương 6: KHUYẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ PHCN Phục hồi chức TCYTTG Tổ chức Y tế giới TBMMN Tai biến mạch máu não Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 3.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi giới 30 Bảng Phân b ố đối tượng nghiên cứu theo bên liệt 30 Bảng 3.3 Phân b ố đối tượng nghiên cứu theo nghề nghiệp 31 Bảng 3.4 Phân b ố đối tượng nghiên cứu theo loại tổn thương não 32 Bảng 3.5 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo thời gian từ đột quỵ đến bắt đầu tập luyện 33 Bảng 3.6 Mức độ thực hoạt động sống hàng ngày đối tượng nghiên cứu trước vào viện 34 Bảng 3.7 Kh ả vận động đối tượng nghiên cứu trước vào viện 35 Bảng 3.8 Khả ngồi dậy bệnh nhân trước sau tập luyện 36 Bảng 3.9 Khả đứng dậy bệnh nhân trước sau tập luyện 37 Bảng 3.10 Khả bệnh nhân trước sau tuần tập luyện 38 Bảng 3.11 Khả phục hồi nhu cầu thực hoạt động sống sinh hoạt hàng ngày bệnh nhân trước sau tập luyện 39 Bảng 3.12 Liên quan tuổi kết phục hồi sau tuần 40 Bảng 3.13 Liên quan giới kết phục hồi sau tuần 40 Bảng 3.14 Liên quan bên bị liệt kết phục hồi sau tuần 41 Bảng 3.15 Liên quan loại tổn thương não kết phục hồi sau tuần 41 Bảng 3.16 Liên quan thời gian từ đột quị đến bắt đầu PHCN kết phục hồi sau tuần 42 Bảng 3.17 Liên quan chi bị liệt kết phục hồi sau tuần 43 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Bảng 3.18 Sự thay đổi Cholesterol máu bệnh nhân liệt nửa người tai biến mạch máu não đổi dựa giá trị trung bình 44 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Bảng 3.19 Tình trạng thay đổi Cholesterol máu bệnh nhân liệt nửa người tai biến mạch máu não sau sáu tuần tập luyện 45 Bảng 3.20 Sự thay đổi Glucose máu bệnh nhân liệt nửa người tai biến mạch máu não đổi dựa giá trị trung bình 45 Bảng 3.21 Tình trạng thay đổi Glucose máu bệnh nhân liệt nửa người tai biến mạch máu não sau sáu tuần tập luyện 46 Bảng 4.1 So sánh với kết số tác giả nước nước 50 Bảng 4.2 So sánh số nghiên cứu nước ngồi khơng có chương trình PHCN 52 Bảng 4.3 Khả độc lập bệnh nhân liệt nửa người 53 Bảng 4.4 So sánh kết phục hồi vận động chung 53 Bảng 4.5 So sánh kết độc lập sinh hoạt hàng ngày 54 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn dụng cụ tập luyện phục hồi chức vận động cho bệnh nhân liệt nửa người tai biến mạch máu não", k ỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học, Hội phục hồi chức Việt Nam, NXB Y học, tr.204-209 Nguyễn Chương (2001), “Sơ lược giải phẫu chức tuần hồn não” Chẩn đốn xử trí TBMMN Hội thảo chuyên đề liên khoa, báo cáo khoa học bệnh viện Bạch mai, tr – 18 10 Trần Văn Chương (2001), “PHCN cho bệnh nhân liệt nửa người TBMMN” Chẩn đốn xử trí TBMMN Hội thảo chuyên đề liên khoa, báo cáo khoa học bệnh viện Bạch Mai, tr 157 – 167 11 Dương Xuân Đạm (2002), “ Nghiên cứu số biện pháp PHCN vận động bệnh nhân TBMMN” Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng 12 Nguyễn Văn Đăng (1996), “Góp phần nghiên cứu dịch tễ học TBMM N 1991 – 1995”, Bộ Y tế, Hà Nội N 13 Nguyễn Văn Đăng (1996), "Tình hình tai bếi n mạch máu não khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai 1991 - 1993", Kỷ yếu cơng trình khoa học thần kinh, Nxb Y học, tr 101 - 109 14 Nguy ễn Văn Đăng (1997), “Tai bi ến mạch máu não” NXB y h ọc, tr 19 35 15 Nguyễn Văn Đăng (1997), "Chiến lược dự phòng TBMMN", tr.26-37 16 Nguyễn Văn Đăng (1997), "Vài số liệu nghiên cứu dịch tễ học TBMMN bệnh viện cộng đồng Việt Nam" 17 Nguyễn Văn Đăng (2001), "Tai biến mạch máu não - Dịch tễ chế bệnh sinh", NXB Y học, tr.12-37 18 Vũ Văn Đính, Đặng Quốc Tuấn, Nguyễn Kim Sơn (1998), "Điều trị tích cực tai biến mạch máu não khoa hồi sức cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai", Kỷ yếu cơng trình ngiên cứu khoa học, Bệnh viện Bạch Mai, 1, tr.60-64 19 Lê Đức Hinh, Đặng Thế Chân (1996), " Tử vong tai biến mạch máu não Bệnh viện Bạch Mai", kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học thần kinh, NXB Y học, tr.94-100 20 Lê Đức Hinh (2001), “ Chẩn đốn xử trí TBMMN” Chẩn đốn xử trí TBMMN Hội thảo liên khoa báo cáo khoa học bệnh viện Bạch Mai, tr 19 – 35 21 Lê Đức Hinh (2001), “Tình hình TBMMN nước Châu Á ” Chẩn đốn xử trí TBMMN Hội thảo liên khoa báo cáo khoa học bệnh viện Bạch Mai, tr –5 22 Nguyễn Minh Hiện (2003), “Nhồi máu não” Bệnh học thần kinh NXB quân đội, tr 55 – 62 23 Nguy ễn Thuỳ Hương, Trần Đức Thọ, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Huyền Nga (1994), "Tổng kết năm điều trị di chứng tai biến mạch máu não người có tuổi châm cứu phục hồi chức năng", Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa h ọc, Bệnh viện Bạch Mai, Nxb Y học, (2), tr.320- 327 24 Nguyễn Thuỳ Hương (1998), "Tình hình bệnh nhân bị tai biến mạch máu não nằm Viện lão khoa năm (1994 - 1997)", Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Viện lão khoa, Nxb Y học, tr.51-155 25 Hoàng Khánh (1996), “Nghiên cứu mối liên quan thời tiết với TBMMN người trưởng thành Thừa Thiên Huế” Luận án PTS Y học trường đại học Y Hà Nội 26 Ma Thị Kim Liên (2006), "Nghiên cứu số yếu tố liên quan đến mức độ đối lập sinh hoạt nhu ầcu PHCN người bệnh sau TBMMN cộng đồng", Luận văn thạc sỹ, tr.25 - 37 27 Phạm Quang Lung cộng (1997), "Những mục tiêu nguyên tắc điều trị vật lý trị liệu", NXB Y học, tr.170-182 28 Phạm Quang Lung, Nguyễn Xuân Nghiên cộng (1997), "Tổng quan Vật lý trị liệu - Phục hồi chức khái niệm tàn tật cách phòng ngừa", NXB Y học Hà Nội, tr 5-9 29 Trịnh Tiến Lực (2001), "Tình hình Tai biến mạch máu não khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai", Hội thảo chuyên đề liên khoa (tr.180-182) 30 Phan Hồng Minh, Nguyễn Văn Đăng, Dương Đình Thiện (1998), " Tình hình dịch tễ TBMMN huyện Thanh Oai (1989-1994)", tr.21 31 Nguyễn Thị Nga (2002), "Đánh giá kết can thiệp PHCN vận động phương pháp Bobath người bệnh liệt nửa người s au TBMMN cộng đồng", Luận văn thạc sĩ, tr 49 - 53 32 Nguyễn Xuân Nghiên cộng (1990) "Phục hồi chức bệnh nhân liệt nửa người tai bếi n mạch máu não ", Bộ Y tế - Ban chủ nhiệm chương trình phục hồi chức năng, tr.259-282 33 Nguyễn Xuân Nghiên (1995), “Phục Hồi chức năng” Vật lý trị liệu PHCN NXB y học, tr 12 – 14 34 Nguyễn Xuân Nghiên cộng (1998), "Nghiên cứu kết bước đầu người tàn tật hội nhập xã hội qua dự án phục hồi chức dựa vào cộng đồng ATFO tài trợ", kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học, Hội phục hồi chức Việt Nam, NXB Y học, (5), tr.137-146 35 Nguyễn Xuân Thản (2003), “Tai biến mạch máu não ” Bệnh học thần kinh, NXB quân đội, tr 41- 43 36 Lê Văn Thính, Lê Đức Hinh, Lê Trọng Luân (2001), “Phân loại tai biến nhồi máu não” Chẩn đốn xử trí TBMMN Hội thảo liên khoa báo cáo khoa học bệnh viện Bạch Mai, tr 42 – 46 37 Nguy ễn Văn Thông (1997), “Các bệnh mạch máu não đột qụy chủ yếu” Bệnh mạch máu não đột qụy NXB y học, tr 172 – 276 38 Dương Minh Thu (Thái Nguyên), Nguyễn Văn Nguyên - Đặng Quang Tâm (Cần Thơ), Ngô Quang Trúc (Thái Nguyên), Phan Hồng Minh - Ngô Đăng Thục - Nguyễn Chương (Hà Nội) (1998), "Một vài đặc điểm dịch tễ học TBMMN Việt Nam", tr.22 39 Hoàng Văn Thuận (2001), “ Xử trí TBMMN bệnh viện TWQĐ 108” Chẩn đốn xử trí TBMMN Hội thảo liên khoa báo cáo khoa học bệnh viện Bạch Mai, tr 142 – 148 40 Ngô Đăng Thục (1983), " Đặc điểm lâm sàng thần kinh tắc mạch não hệ động mạch cảnh trong", Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú (chuyên khoa cấp I), khoá VII 41 Nguyễn Văn Triệu (1999), "Bước đầu đánh giá tái hội nhập người sau tai biến mạch máu não cộng đồng", Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học, Hội phục hồi chức Việt Nam, Nxb Y học, (6), tr.229 - 235 II Tài liệu tiếng Anh 42 Alfassa A, Ronen R, Ring H, Dynia A, Tamir A, Eldar R (1997), "Quality of life in younger adults (17 - 49) after first - stroke - a two year follow - up", Hearfuah, 133 (7 -8), pp 249 - 254 43 Belanger L, Bolduc M, Noel (1988), "Relative importance of after efects, enviroment and socio - economic factors on the social intergration of stroke victims", Int.J.Rehab.Rearch, 11 (3), pp.251 - 260 44 Bobath B (1990), “Adult hemiplegia: Evaluation and treatment” Oxfort Butter Worth Heimemann 45 Coletta E.M’, Murphy J.B (1994), “Physical and functional asessment of the elderly stroke patient” American Founly physician pp 1777 – 1785 46 Chopra J.S, Jagannathan K, Sauhnay I.M.S, Lenchner H, Szendey G.L (1990), “Progress in cerebrovacular disease” Elsevier science pp – 14 47 Davis J.Z (1985), “The Bobath approach to the treatment of adult hemiplegia, Occupational therapy” The C.V Mosby Company pp 217 – 226 48 Gowland C, Startford P, Ward M et al (1993), “Measaring physical impairment and disability with the chedoke” Memaster stroke asessment – Stroke pp 58 – 63 49 Gresham G.E, Fitzpatrick T.E, Wolf P.A, MacNamara P.M, Kannel W.B, Dawber T.R (1975), "Residual disability in survivors of stroke - The Framingham study", N Eng I.J Med, 293, pp 954-956 50 Hankey G.J, Jamrozik K, Broadhurst R.J, Burvill P.W, Stewart Wynne E.G, Forbes S, Anderson C.S (2000), "Five-year survival after first - ever stroke and related prognostic factors in the Perth community stroke study", stroke, 31(9), pp.2080-2086 51 Holmqvist W, Koch L, Kostulas V, Holm M, Widsell G, Tegler H, Cuesta P, Johansson K, Almazan J (1998), "A ransomized controlled trial of rehabilitation at home after stroke in Southwest Stockholm", stroke, 29, pp.591-597 52 Hurvitz E.A, Beale L, Ried S, Nelson V.S (1999), "Functional outcome of paediatric stroke survivors", Pediatr Rehabil, (), pp.43-53 53 Indredavik B, Bakke F, Slordahl S.A, Rokseth R, Haheim U (1999), "Stroke unit treatment 10-year follow-up", stroke, 30 (8), pp.43-53 54 Ishikawa R, Sakihara S, Toume K, Nakazato S (1996), "Factors related to ADL of stroke patients three months after discharge", Nippon - Koshu Eisei - Zasshi, 43 (5), pp 354 - 363 55 Indredavik B, Fjaertoft H, Ekeberg G, Loge A.D, Morch B (2000), "Benefit of an extended stroke unit service with early supported discharge: A randomized, controlled trial", stroke, 31 (12), pp.2989-2994 56 Jorgensen H.S, Nakayama H, Rasschou H.O, et al (1995), “Recovery of walking funation in stroke pationts” The copenhagen stroke study Arch Phys Med Rehabil pp 27 – 32 57 Keith R.A, Wilson B, Guitirrez P (1995), “Acute and suba cute rehabitilation for stroke: a comparision” Arch Phys Med Rehabil pp 495 – 500 58 Kristeins A.E, Scharffer R.M.B, Havey R.L (1999), “Stroke rehabilitation 3, rehabilitation management” Arch Phys Med Rehabil pp 17 –20 59 Merritt H.H (1995), “Vascular disease” Text book of Neurology, A waverly Company pp 127 – 175 60 Motegi A, Yasumura S, Arai H, Ahiko T, Hayashi H (1998), "Outcome of stroke survivors in Yamagata Prefecture", Nippon - Koshu - Eisei Zasshi, 45 (9), pp 846 - 852 61 Nakayama H, Jorgensen H.S, Raaschou H.O, Olsen T.S (1994), "The influence of age on stroke outcome - The copenhagen stroke study", stroke, 25, pp 808 - 813 62 Okamusa T, Nakagawa Y (1995), "Characteristics of participant in community based rehabilitation program and their lavels of indepedence in activities of daily living", Nippon - Koshu - Eisei - Zasshi, 42 (10), pp 887 63 Pedersen P.M, Jorgensen H.S, Nakayama H, Raaschou H.O (1996), "Orientation in the acute and chronic stroke patient: Impact on ADL and social activities: The copenhagen stroke study", Arch - Phys - Med Rehabil, 77 (4), pp 336 - 339 64 Pohjasvaara T, Erkinjuntti T, Vataja R, Kaste M(1997), "Comparison of stroke features and disability in daily life in patients with ischemic stroke aged 55 to 70 and 71 to 85 years", stroke, 28 (4), pp 729 - 735 65 Samuelsson M, Soderfeldt B, Olsson G.B (1996), "Functinal outcome in patients with lacunar infaretion", stroke, 27 (5), pp 842 - 846 66 Schutee T, Summa J.D, Platt D (1984), "Rehabilitative treatment of cerebral apoplatic insults in advanced age and evaluatong its effectiveness - results of a model project", Z.Gerontol, 17 (4), pp.214 - 222 67 Sonde L (2000), "Low TENS treatment on post - stroke paretic arm: a three - year follow - up", Clinical Rehabilitation, 14, pp 14 - 19 68 Sveen U, Bautz holter E, sodring K.M, Wyller T.B, laakek (1999), "Association between impairments, self - care ability and social activities year after stroke", Disanbil - Rehabil, 21 (8), pp 372 - 377 69 Wyller T.B, Sodring K.M, Sveen U, Ljunggren A.E, Bautz Holter.E (1997), “Are there gender differences in functional outcome after stroke?", Clin Rehabil, 11 (2), pp 171 - 179 72 BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG – PHCN TỈNH THÁI NGUYÊN MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU I Họ tên:…………….……………………… Tuổi:…………Nam, nữ II Địa chỉ:……………………………………… ĐT: III Nghề nghiệp: IV Ngày vào viện:………………… ………….Ngày viện: V Ngày bắt đầu điều trị PHCN: * Chẩn đoán ………………………………………………………………………… VI Loại tổn thương XII Khả ngồi sau tuần Nhồi máu não Không ngồi Chảy máu não Cần trợ giúp Không xác định Ngồi VII Thời gian bắt đầu tập luyện XIII Khả đứng sau tuần Từ - tuần Không đứng Từ - 12 tuần Cần trợ giúp Trên 12 tuần Đứng VIII Mức độ phụ thuộc XIV Khả sau tuần Phụ thuộc hồn tồn Khơng điđược Cần trợ giúp Cần trợ giúp Độc lập Đi đuợc IX Khả ngồi trước tập luyện XV Khả sinh hoạt trước tập Không ngồi Phụ thuộc hoàn toàn Cần trợ giúp Cần trợ giúp Ngồi Độc lập 73 X Khả đứng trước tập luyện XVI Khả sinh hoạt tuần Khơng đứng Phụ thuộc hồn tồn Cần trợ giúp Cần trợ giúp Đứng Độc lập XI Khả trước tập luyện Không điđược XVII Xét nghiệm máu: - Cholesterol: C1 Cần trợ giúp Đi đuợc C6 - Glucose: G1 G6 74 PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LIỆT NỬA NGƯỜI THEO B.BOBATH Mục Lượng giá - Đưa lên đầu miệng Nâng tay - Không vượt mặt phẳng ngang - Động đậy - Làm động tác khéo léo Cử động - Hạn chế cử động khéo léo bàn tay - Cầm nắm - Không cầm nắm Trương - Bình thường lực cổ tay - Co cứng, nhẽo - Bình thường Nâng chân - Thắng sức cản vừa - Thắng trọng lực - Động đậy Gấp mu - Thắng sức cản bàn chân - Thắng trọng lực - Động đậy Trương - Bình thường lực - Co cứng, nhẽo chân - Khi đứng Giữ thăng - Khi quì - Khi ngồi - Không Đứng dồn - Lên chân liệt trọng lượng - Cả hai chân - Không - Tự bước Bước - Có trợ giúp - Dậm chân chỗ - Không bước Cộng - Không liệt : 90 – 100 điểm - Liệt nhẹ : 70 – 85 điểm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Điểm chuẩn 10 15 10 5 15 10 10 5 Ngày đánh giá /200 /200 15 10 10 15 10 100 - Liệt vừa : 45 – 65 điểm - Liệt nặng : < 45 điểm http://www.lrc-tnu.edu.vn 75 PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SỐNG HÀNG NGÀY THEO BATHEL INDEX Mục Ăn uống Tắm Kiểm sốt ngồi Kiểm sốt tiểu Chăm sóc thân Thay áo quần Sử dụng nhà xí Di chuyển từ giường sang ghế Di chuyển Leo bậc thang Lượng giá - Tự xúc gắp ăn - Cần trợ giúp - Phụ thuộc hoàn toàn - Tự tắm - Cần trợ giúp - Tự chủ - Cần trợ giúp - Rối loạn thường xuyên - Tự chủ - Cần trợ giúp - Bí tiểu, đái dầm - Tự rửa mặt chải đầu - Cần trợ giúp - Tự thay dày dép - Cần trợ giúp - Phụ thuộc hoàn toàn - Tự tiểu, đại tiện - Cần trợ giúp lúc ngồi lấy giấy - Khơng sử dụng nhà xí - Tự di chuyển - Cần trợ giúp ít, giám sát - Cần trợ giúp tối đa, ngồi - Khơng - Tự 50m - Đi 50m có người dắt, vịn - Tự đẩy có xe lăn - Cần trợ giúp hoàn toàn - Tự lên xuống cầu thang - Leo phải vịn - Không Cộng Điểm chuẩn Ngày đánh giá /200 /200 10 5 10 10 5 10 10 15 10 15 10 10 100 Hoạt động độc lập : 95 -100điểm Hoạt động phụ thuộc nhiều : 30 - 60 điểm Hoạt động phụ thuộc : 65 - 90 điểm Hoạt động phụ thuộc hoàn tồn: 25 điểm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 76 DANH SÁCH BỆNH NHÂN LIỆT 1/2 NGƯỜI DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG - PHCN THÁI NGUYÊN TT Họ Tên Địa Ghi Nguy ễn Quang N TT Ch ợ Chu - Định Hoá - TN Nguy ễn Thị B Xã Tân L ợi- Đồng Hỷ - TN Lưu Th ị M Tổ 19 - P.Hoàng Văn Th ụ- TN Nguy ễn Văn B TT Ba Hàng - Phổ Yên - TN Triệu Thị M Yên Lãng - Đại Từ - TN Lương Đ ình N Xã Tích L ương- TN Lê Th ị Đ Tổ 22 TT Chùa Hang - Đồng Hỷ - TN Dương Văn K TT Hương Sơn - Phú Bình - TN Nịnh Văn S Xã Bình n - Định Hố - TN 10 Phạm Viết T TT Bắc Sơn - Phổ Yên - TN 11 Xã Hoá Th ượng- Đồng Hỷ - TN Nguy ễn Đức T 12 Triệu Đức T Phượng Tiến - Định Hố - TN 13 Hồ Cơng L Tổ - P.Trung Thành - TN 14 Trần Bằng P Trung Lương - Tích Lương - TN 15 Nguy ễn Xuân T Tổ - P.Tân Th ịnh- TN 16 Nguy ễn Quy T Xã Quy ết Thắng - TN 17 Nguy ễn Sơn C Đông Cao - Phổ Yên - TN 18 Bàn Ti ến M Tổ 13 - P.Túc Duyên - TN 19 Phạm Thị B Xã Th ịnh Đức - TN 20 Bùi H ữu H Tổ 16 Khu tập thể mỏ sắt trại cau - TN 21 Nguy ễn T.Hồng H Tổ 13 - P.Túc Duyên - TN 22 Hầu Tiến T Bình Thành - Định Hố - TN Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 77 23 Dương Văn L Xã úc k ỳ- Phú Bình - TN 24 Bùi Quang C Tổ 16 - P.Tân Th ịnh- TN 25 Lại Văn Đ Tổ 19 - P.PhanĐ ình Phùng - TN 26 Nguy ễn Duy K Tổ 21 - P.Phú Xá - TN 27 Triệu Đức N Tổ 10 - P.Túc Duyên - TN 28 An Xuân V Tổ 10 - P.Tân Long - TN 29 Trần Thanh M Xã Bản Ngoại - Đại Từ - TN 30 Ngô Quang D Tổ 16 P.Trương Vương - TN 31 Nguy ễn Văn C Xã Bình Yên - Định Hoá - TN 32 Dương Minh V Tổ 26 - P.Quang Trung - TN 33 Nguy ễn Văn Đ Xã Tân H ương- Phổ Yên - TN 34 Giáp Văn D Tổ 27 P.Quang Trung - TN 35 Phạm Thị D Tổ 11 - P.Tân L ập - TN 36 Nguy ễn Bính H Xã Vơ Tranh - Phú Lương - TN 37 Nguy ễn Xuân T Tổ - P.Quan Tri ều - TN 38 Nguyễn Xuân T Tổ 19 - P.Quan Tri ều - TN 39 Nguy ễn Hữu N Tổ 11 - P.Phan Đ ình Phùng- TN 40 Phạm Ngọc T Xã Linh S ơn- Đồng Hỷ - TN 41 Ngô Văn Đ Tổ - TT Chùa Hang - Đồng Hỷ - TN 42 Lê C Tổ - P.Tân Thành - TN 43 Hà Đức T Tổ 17 - P.Trương Vương - TN 44 Triệu Văn N Yên Lãng - Đại Từ - TN 45 Dương Minh Q Tổ 20 - P.Quang Trung - TN 46 Đỗ Thị H Xã Lương sơn -TN 47 Lê Th ế L Tổ 32 - P.Phan Đ ình Phùng- TN 48 Nguy ễn Văn P Xóm - Xã S ơn C ẩm- Phú Lương - TN Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 78 49 Ma Văn C Tổ 20 - P.Quan Tri ều- TN 50 Chu Tân T Na Mao - Đại Từ - TN 51 Nguy ễn Công Đ Tổ 24 TT Chùa Hang - Đồng Hỷ - TN 52 Nguy ễn Minh H Tổ - P Tân Thành - TN 53 Phạm Thị H Tổ 19 - P Trung Thành - TN 54 Nguy ễn Văn H Bình Thu ận- Đại Từ - TN 55 Vũ Ngọc Q Tổ - P.Hoàng Văn Th ụ- TN 56 Phạm Thị B Tổ 25 - Phường Phú xá - TN 57 Như Đ ình T Xã Văn Hán - Đồng Hỷ - TN 58 Nguy ễn Văn K Xã Tân Phú - Phổ Yên - TN 59 Hoàng Gia V Xã Quy ết Thắng - TN 60 Nguy ễn Đăng P Xã Phúc Chu - Định Hoá - TN 61 Lại Văn T Xã Quy ết Thắng - TN 62 Đỗ Khánh Bá C Xã Khôi K ỳ- Đại Từ - TN Thái Nguyên, tháng 10 năm 2008 Người lập danh sách Trần Thị Mỹ Luật Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... Đánh giá kết điều trị PHCN vận động cho bệnh nhân TBMMN Bệnh viện Điều Dưỡng PHCN tỉnh Thái Nguyên Nhằm mục tiêu sau: Đánh giá kết phục hồi chức vận động ngư ời bệnh sau Tai biến mạch máu não. .. hoạt, mức độ phục hồi cho bệnh nhân sau tai biến mạch máu não cộng đồng Nhưng chưa có nghiên cứu đánh giá kết điều trị phục hồi chức vận động cho bệnh nhân TBMMN phương pháp Bobath bệnh viện Vì chúng... dẫn người bệnh tự mặc …[11], [16], [30] * Một số dụng cụ trợ giúp điều trị phục hồi chức vận động cho bệnh nhân liệt nửa người sau tai biến mạch máu não Trong phục hồi chức cho bệnh nhân liệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biên mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh thái nguyên , Đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biên mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn