Nghiên cứu động lực học và mô phỏng hệ thống truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác của máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích

132 107 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VĂN NGHĨA NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC PHỎNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC DẪN ĐỘNG BỘ CÔNG TÁC CỦA MÁY KHOAN CỌC NHỒI LẮP TRÊN CẦN TRỤC BÁNH XÍCH LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT HÀ NỘI 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC PHỎNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC DẪN ĐỘNG BỘ CÔNG TÁC CỦA MÁY KHOAN CỌC NHỒI LẮP TRÊN CẦN TRỤC BÁNH XÍCH CHUYÊN NGÀNH: MÁY XÂY DỰNG - XẾP DỠ Mã số : 60.52.10 Học viên : Nguyễn Văn Nghĩa Lớp : MXD & XD - K19 Giảng viên hướng dẫn : PGS-TS Nguyễn Văn Vịnh HÀ NỘI 2012 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I 11 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI 11 1.1 Tổng quan thi công nghệ thi công cọc khoan nhồi 11 1.1.1 Ứng dụng 11 1.1.2 Công tác chuẩn bị .14 1.1.3.Các bước thi công: 16 1.2 Tổng quan máy khoan cọc khoan nhồi .28 1.3 1.3 Tổng quan máy khoan cọc khoan nhồi lắp cần trục bánh xích 31 1.4 1.4 Đặt vấn đề nghiên cứu: 34 CHƯƠNG II .36 NGHIÊN CỨU TÍNH TỐN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC DẪN ĐỘNG BỘ CÔNG TÁC CỦA MÁY KHOAN CỌC NHỒI 36 1.5 2.1 Lựa chọn phương án thiết kế máy khoan cọc nhồi lắp cần trục bánh xích 36 1.6 2.2 Tính toán thiết kế hệ thống truyền động thủy lực dẫn động công tác 45 2.1.1 Tổng quan hệ thống thủy lực máy sở IHI DCH800 45 2.2.2 Lựa chọn phương án dẫn động cho công tác khoan 48 2.2.3 Tính chọn xi lanh phục vụ cơng tác 50 2.2.4 Lựa chọn van phân phối cho hệ thống .54 2.2.5 Lựa chọn phương án trích kiểm tra cơng suất động .55 2.2.6 Mạch thủy lực máy khoan cọc nhồi IHI DCH 800 56 2.2.7 Các phần tử thủy lực lắp thêm hệ thống thủy lực cần trục sở IHI DCH800 .58 1.7 2.3.Mô nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động công tác 59 2.3.1 Giới thiệu phần mềm Automation studio 5.0 59 2.3.2 Ứng dụng phần mềm Automation Studio để 64 2.3.3 Một số kết đạt 69 2.3.4 Nghiên cứu thay đổi áp suất dầu xi lanh thủy lực nâng hạ mâm khoan 71 2.3.5 Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động động thủy lực quay Kelly 74 2.3.6 Xây dựng hình tốn nghiên cứu động lực học 76 2.3.7 Xây dựng chương trình tính tốn động lực học .83 2.3.8 Tính tốn xác định thơng số đầu vào toán .85 2.3.9 Chạy chương trình tính tốn 102 CHƯƠNG III 108 1.8 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC 108 1.9 1.10 DẪN ĐỘNG BỘ CÔNG TÁC 108 3.1.1 Mục đích đo đạc thực nghiệm trường 108 3.1.2 Trình tự đo đạc .110 1.11 3.2 Đo đạc, xác định thông số làm việc công tác 111 3.2.1 Lựa chọn đầu đo thiết bị đo .111 1.12 3.3 Các bước tiến hành đo đạc 114 1.13 3.4 Kết đo đạc thực nghiệm 118 3.4.1 Địa chất cơng trình 118 3.4.2 Kết đo đạc thực nghiệm 123 1.14 3.5 Đề xuất thông số làm việc hợp lý máy thông số kết cấu hợp lý công tác .131 3.5.1 Thông số kết cấu hợp lý công tác .131 3.5.2 Thông số làm việc hợp lý máy 132 TÀI LIỆU THAM KHẢO 135 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tiêu chuẩn thành phần hàm lượng Bentonite 16 Bảng 2.1 Thống kê số loại cần trục bánh xích hãng khác giới có mặt Việt Nam thời gian gần 35 Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật số cần trục bánh xích hãng 40 Bảng 2.3 Các thông số kỹ thuậ máy IHI DCH800 .43 Bảng 2.4 Bảng thông số kỹ thuật bơm thủy lực máy sở 44 Bảng 2.5 Bảng phần tử lắp thêm vào công tác khoan 57 Bảng 2.6 men qn tính trục trung tâm 94 Bảng 2.7 Bảng thông số đường ống thủy lực .99 Bảng 2.8 Bảng giá trị thơng số chạy chương trình .99 Bảng 3.1 Thông số kỹ thuật số loại cần trục bánh xích lựa chọn làm máy sở để lắp công tác khoan .132 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Cơng tác chuẩn bị cơng tác gia công lồng thép .14 Hình 1.2 Xác định vị trí tâm trụ tâm cọc khoan 14 Hình 1.3 Dụng cụ đo tỷ trọng độ nhớt Bentoinite 17 Hình 1.4 Đo độ sau hố khoan phương pháp thủ cơng 18 Hình 1.5 Quá trình đưa lồng thép vào hố khoan nối lồng thép cóc .20 Hình 1.6 Q trình thổi rửa hố khoan .22 Hình 1.7 Phễu hứng bê tơng q trình đổ bê tơng 23 Hình 1.8 Quá trình đổ bê tông rút ống đổ bê tông 23 Hình 1.9 Phương pháp siêu âm kiểm tra đầu cọc tính đồng bê tơng 27 Hình 1.10 Máy khoan lấy lõi (lấy mẫu bê tông ép, nén thử kiểm tra chất lượng .27 Hình 1.11 Máy khoan cọc nhồi dùng gầu đào kiểu BS .28 Hình 2.1 Một số hình ảnh cầu trục bánh xích hãng khác có mặt Việt Nam 39 Hình 2.2 IHI DCH800 .42 Hình 2.3 Mạch thủy lực cần trục bánh xích IHI DCH800 46 Hình 2.4 Trích cơng suất dẫn động cho Bộ công tác khoan từ động 47 Hình 2.5 Nguồn động lực Bộ công tác khoan độc lập với máy sở 48 Hình 2.6 Sơ đồ mạch thủy lực Máy khoan cọc nhồimáy sở Cần trục bánh xích IHI DCH800 56 Hình 2.7 Máy khoan cọc nhồimáy sở cần trục bánh xích IHI DCH800 58 Hình 2.8 Hình logol khởi động phần mềm 58 Hình 2.9 Giao diện làm việc 59 Hình 2.10 Giao diện làm việc 60 Hình 2.11 Thư viện chứa phần tử mạch thủy lực 63 Hình 2.12 Phần tử thùng dầu .63 Hình 2.13 Phần tử bầu lọc 64 Hình 2.14 Phần tử bơm thủy lực .64 Hình 2.15 Phần tử van phân phối 64 Hình 2.16 Phần tử van an toàn 65 Hình 2.17 Phần tử xy lanh thủy lực 65 Hình 2.18 Phần tử thủy lực khác .66 Hình 2.19 Cụm bơm thủy lực van phân phối điều khiển .66 Hình 2.20 Cụm động xi lanh thủy lực .67 Hình 2.21 Xây dựng mạch thủy lực máy (đã cải hốn) 67 Hình 2.22 hoạt động mạch thủy lực máy (đã cải hốn) 68 Hình 2.23 Các thơng số bơm thủy lực thay đổi theo thời gian 68 Hình 2.24 Các thơng số xi lanh thủy lực ép mâm khoan thay đổi theo thời gian .69 Hình 2.25 Các thơng số động thủy lực quay mâm khoan thay đổi theo thời gian 70 Hình 2.26 Sơ đồ xi lanh thủy lực 70 Hình 2.27 hình tốn Matlab - Simulink 71 Hình 2.28 Sự thay đổi lực đẩy xi lanh theo thời gian 72 Hình 2.29 Sơ đồ hệ thống thủy lực dẫn độ tơ quay mâm khoan 74 Hình 2.30 Đặc tính thay đổi lưu lượng bơm .75 Hình 2.31 hình nghiên cứu động lực học hệ truyền động thủy lực dẫn động thủy lực quay mâm khoan 77 Hình 2.32 Sơ đồ khối chương trình 83 Hình 2.33 Sơ đồ cấu tạo trục trung tâm 94 Hình 2.34 Sơ đồ cấu tạo bánh nhỏ 95 Hình 2.35 Sơ đồ cấu tạo bơm thủy lực kết cấu bơm thủy lực 97 Hình 2.36 Sơ đồ lắp ráp đường ống thủy lực từ bơm đến động quay mâm khoan 98 Hình 2.37 Các kết tính tốn máy làm việc chế độ khơng tải 102 Hình 2.38 Sơ đồ men cản hệ số điều chỉnh lưu lượng bơm thay đổi 103 Hình 2.39 Các kết tính tốn máy làm việc chế độ tải thay đổi .103 Hình 3.1 Một số hảnh đo đạc Hà Nội 108 Hình 3.2 Một số hình ảnh đo đạc Kiên Giang 108 Hình 3.3 Hình ảnh thơng số kỹ thuật đầu đo áp suất 110 Hình 3.4 Đầu đo lưu lượng kiểu hiển thị vạch, kim hiển thị số kiểu Led 111 Hình 3.5 Đầu đo lưu lượng kiểu siêu âm kiểu chênh áp .111 Hình 3.6 Thước quang đo dịch chuyển hãng Jenix 112 Hình 3.7 Đầu đo dịch chuyển kiểu quay hãng Coretech RengStler .113 Hình 3.8 Chuẩn bị 01 máy khoan cọc nhồi Hà Nội Kiên Giang 114 Hình 3.9 Chuẩn bị thiết bị đo lưu lượng, áp suất, hành trình 114 Hình 3.10 Kết nối thiết bị đo với công tác 115 Hình 3.11 Chạy thử không tải công tác khoan thiết bị đo .115 Hình 3.12 Thử nghiệm công tác khoan Hà Nội .116 Hình 3.13 Thử nghiệm công tác khoan Kiên Giang 116 Hình 3.14 Bản vẽ tổng thể cầu đường sắt cao tuyến Cát Linh – Hà Đông; phố Hào Nam – Hà Nội 118 Hình 3.15 Cột địa chất vị trí điển hình tuyến cát linh- hà đông phố Hào Nam – Hà Nội 119 Hình 3.16 Bản vẽ tổng thể cầu Cái Lớn – Kiên Giang 120 Hình 3.17 Bản vẽ tổng thể cầu Cái Lớn – Kiên Giang 121 Hình 3.18 Sơ đồ phần mềm DaSyLab 10 đo thực nghiệm 122 Hình 3.19 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 01 Hà Nội 123 Hình 3.20 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 02 Hà Nội 123 Hình 3.21 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 32 Hà Nội 124 Hình 3.22 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 33 Hà Nội 124 Hình 3.23 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 50 Hà Nội 125 Hình 3.24 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 51 Hà Nội 125 Hình 3.25 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 52 Hà Nội 126 Hình 3.26 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 01 Kiên Giang 126 Hình 3.27 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 03 Kiên Giang 127 Hình 3.28 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 04 Kiên Giang 127 Hình 3.29 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 11 Kiên Giang 128 Hình 3.30 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 12 Kiên Giang 128 PHẦN MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài Hiện cơng tác xây dựng móng cơng trình nói chung, xây dựng móng cơng trình giao thơng nói riêng phát triển nhanh mạnh mẽ Để thi cơng móng loại cơng trình đất yếu nước ta nay, người ta sử dụng nhiều loại thiết bị khác như: máy khoan cọc nhồi, máy đóng cọc cát, máy ép bấc thấm, máy ép cọc tĩnh, máy gia cố cọc xi măng đất, búa đóng cọc … Tuy nhiên để thi cơng móng nhà cao tầng thi công mố trụ cầu người ta sử dụng phổ biến thiết bị khoan cọc nhồi Trong loại máy khoan cọc nhồi sử dụng Việt Nam nay, loại máy khoan cọc nhồi lắp cần trục bánh xích loại phổ biến nhất, ưu điểm bật là: Tính động cao, di chuyển tốt đất không phẳng, làm nhiều công việc, thao tác khác vừa khoan, vừa tự phục vụ cẩn hạ hàng mà khơng cần phải có thêm thiết bị khác phục vụ.Chính tính tiện ích tính động nên nay, thiết bị sử dụng hầu hết đơn vị thi cơng Để có loại máy khoan kiểu này, đơn vị thi công chủ yếu phải nhập ngoại với giá thành cao khó khăn việc “nội địa hóa” sản phẩm chế tạo công tác máy Trong hệ thống dẫn động thủy lực, định chất lượng làm việc thiết bị, đảm bảo cho kết cấu công tác gọn nhẹ, làm việc gây rung động, hiệu suất cao, tổn thất công suất ma sát nhỏ…., thường có giá thành cao Để giảm bớt khó khăn tài việc đầu tư thiết bị khả tài hạn hẹp, số đơn vị thi cơng, đơn vị chế tạo khí tìm cách nghiên cứu, tính tốn thiết kế cơng tác máy để thay thiết bị nhập ngoại, nhiên, nhìn chung chép cách đơn thuần, chưa có cơng trình nghiên cứucơ làm sở cho việc thiết kế, chế tạo loại thiết bị Xuất phát từ yêu cầu thực tế sản xuất, thi công nêu trên, số đơn vị mong muốn tiến hành hợp tác với nhà khoa học trường đại học để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo công tác nhằm thay thiết bị nhập ngoại Nhu cầu cung cấp sản phẩm cho thị trường Việt Nam lớn, Bộ mơn Máy xây dựng – Xếp dỡ giao cho thực để tài “ Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động công tác máy khoan cọc nhồi lắp cần trục bánh xích” Đề tài có tính thực tiễn tính cấp thiết cao II Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài tiến hành nhằmmục đích tạo sở khoa học cho việc thiết kế, chế tạo nước công tác máy khoan cọc nhồi lắp cần trục bánh xích, khai thác sử dụng chúng điều kiện Việt Nam III Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu công tác máy khoan cọc nhồi lắp cần trục bánh xích IV Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống truyền động thủy lực dẫn động công tác hai loại máy khoan cọc nhồi lắp cần trục bánh xích cẩu LIEFBHERR - HS833 vàIHI DCH800 V Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết ( Phương pháp phân tích, phương pháp số, phương pháp thống kê, phương pháp chuyên gia …) - Ứng dụng công cụ phỏng, tính tốn đại với trợ giúp máy tính để tính tốn, thiết kế hệ thống truyền động thủy lực dẫn động công tác 10 3.4.2 Kết đo đạc thực nghiệm Đề tài sử dụng phần mềm DaSyLab 10 chạy NI-DAQmx 8.x dùng để nhận tín hiệu thiết bị đo qua thiết bị NI-6009, thực qui đổi tỷ lệ theo đại lượng, hiển thị tín hiệu q trình đo đồ thị số giao diện phần mềm DaSyLab 10 máy tính, sau đo xuất kết đo dạng file excel, xử lý số liệu vẽ đồ thị Sơ đồ phần mềm đo đạc thực nghiệm Hình 3.68 Sơ đồ phần mềm DaSyLab 10 đo thực nghiệm Kết đo đạc thực nghiệm trình bày phần phụ lục Dưới số kết đo tiêu biểu cơng trình thi cơng đường sắt cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) cơng trình cầu Cái Lớn (Kiên Giang) 118 Hình 3.69 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 01 Hà Nội (địa chất là: đất sét vàng - xám nâu) Hình 3.70 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 02 Hà Nội (địa chất là: đất sét vàng - xám nâu) 119 Hình 3.71 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 32 Hà Nội (địa chất là: Cát nhỏ) Hình 3.72 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 33 Hà Nội (địa chất là: Cát nhỏ) 120 Hình 3.73 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 50 Hà Nội (địa chất là: Sỏi lẫn cát) Hình 3.74 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 51 Hà Nội (địa chất là: Sỏi lẫn cát) 121 Hình 3.75 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 52 Hà Nội (địa chất là: Sỏi lẫn cát) Hình 3.76 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 01 Kiên Giang (Máy làm việc khơng tải) 122 Hình 3.77 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 03 Kiên Giang (Máy làm việc có tải tốc độ thấp, địa chất: Bùn - sét) Hình 3.78 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 04 Kiên Giang (Máy làm việc có tải tốc độ cao, địa chất: Bùn - sét) 123 Hình 3.79 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 11 Kiên Giang (Máy làm việc có tải tốc độ thấp, địa chất: Sét, bùn phù sa) Hình 3.80 Kết đo đạc thực nghiệm lần thứ 12 Kiên Giang (Máy làm việc có tải tốc độ cao, địa chất: Sét, bùn phù sa) 124 Nhận xét dạng đồ thị: 1- Ở trạng thái máy làm việc có tải cơng suất động dẫn động mâm khoan men xoắn gầu khoan thay đổi theo chiều sâu khoan (phụ thuộc vào cấu tạo địa chất tầng đất) 2- Khi máy khoan tầng địa chất bùn, cần cho máy làm việc tốc độ thấp cắt tích bùn đất, cơng suất tiêu thụ động thủy lực quay mâm khoan nhỏ, gầu khoan bắt đầu cắt bùn đất cơng suất động bị tăng lên, sau bùn đất tích gần đầy gầu khoan người lái máy giảm tốc độ quay gầu khoan bắt đầu thực trình ấn gầu khoan xuống bùn đất để tích thêm bùn đất vào gầu khoan trước rút gầu khoan lên, nhằm mục đích bù hao lượng bùn đất bị rơi vãi trình vận chuyển bùn khỏi hố khoan 3- Cùng địa chất bùn, máy khoan tốc độ cao cơng suất động quay mâm khoan tăng lên rõ rệt, tăng gấp khoảng lần, thời gian để thực hết chu kỳ khoan lớn khơng nhiều, lớn khoảng 1,5 lần Như với địa chất chủ yếu bùn cần cho máy làm việc tốc độ thấp đạt hiệu kinh tế cao Từ kết nghiên cứu thực nghiệm vừa thu chúng tơi đến số kết luận sau đây: - Cùng loại gầu khoan nhau, với tầng địa chất khác cơng suất tiêu thụ động thủy lực quay mâm khoan khác Với tầng địa chất mềm bùn, cát cơng suất tiêu thụ động nhỏ, với tầng địa chất sét, sét lẫn sỏi cơng suất tiêu thụ động thủy lực quay mâm khoan tăng đáng kể - So sánh với kết tính tốn lý thuyết, đo đạc thực nghiệm cơng tác khoan cọc nhồi lắp cần trục bánh xích thấy rằng, đa số công tác 125 thiết kế với hệ số dự trữ tải lớn, thường gấp 2-3 lần, chí gấp đến 45 lần 3- Cần lựa chọn loại cần trục bánh xíchcơng suất phù hợp lắp cơng tác khoan cọc nhồi lên Để tránh lãng phí đầu tư thiết bị mà đảm bảo khả làm việc máy - Cần tiếp tục phải nghiên cứu lý thuyết tính men cản tác dụng lên gầu khoan trình gầu khoan cắt tích đất để có giá trị sát với kết đo đạc thực nghiệm 1.14 3.5 Đề xuất thông số làm việc hợp lý máy thông số kết cấu hợp lý công tác 3.5.1 Thông số kết cấu hợp lý công tác + Gầu khoan: Với loại máy khoan thiết kế nên sử dụng gầu khoan có đường kính  2000 mm, gầu hàn xen kẽ lẫn để cắt tồn diện tích hố khoan Ở bên thành gầu phải hàn tối thiểu 02 lưỡi cắt để mở rộng thành bên hố khoan, đồng thời giảm ma sát mài mòn gầu khoan vách hố khoan + Thanh kelly: Thanh kelly làm từ thép ống, làm tăng khả chịu xoắn thanh, giảm tiếng ồn máy làm việc Mỗi chế tạo có chiều dài 19000 mm Do nâng cao suất q trình khoan cọc có chiều sâu lớn, khơng cần phải tháo lắp kelly phụ + Hệ thống truyền động mâm khoan: - Sử dụng 02 động thủy lực loại nhỏ thay sử dụng 01 động thủy lực loại to để dẫn động mâm quay làm giảm giá thành sản phẩm giảm kích thước cơng tác khoan - Sử dụng hộp giảm tốc hành tinh truyền bánh răng-vành ăn khớp để nâng cao tỷ số truyền giảm giá thành sản phẩm 126 + Hệ thống giảm chấn kelly: Để giảm va đập ống kelly với mâm khoan, đề tài sử dụng hệ thống giảm chấn đệm cao su cốt thép thay lò xo giảm chấn Do làm giảm rung động cho cơng tác, giá thành rẻ giảm tiếng ồn trình làm việc + Hệ thống ngàm trượt - dẫn hướng mâm khoan: Đề tài sử dụng 04 ngàm trượt để thay kiểu ngàm trượt suốt chiều dài rãnh dẫn hướng, đảm bảo tính ổn định q trình làm việc mà lại giảm ma sát ngàm rãnh dẫn hướng thực rút ấn mâm khoan + Xi lanh ép mâm khoan: Đề tài sử dụng 01 xi lanh thủy lực có đường kính hành trình lớn nằm mâm khoan thay 02 xi lanh thủy lực loại nhỏ để thực rút ép mâm khoan (gầu khoan) Do đó, kết cấu mâm khoan nhỏ gọn hơn, đơn giản hơn, lực ép tâm nên bị kẹt + Giá khoan: Chân giá khoan liên kết với máy sở chốt (trên giá khoan) gu jơng (trên máy sở) thay liên kết chốt với tai chốt Do đó, q trình tháo lắp ráp công tác vào máy sở nhanh chóng dễ dàng 3.5.2 Thơng số làm việc hợp lý máy + Việc lựa chọn loại cần trục để làm máy sở cho máy khoan cọc nhồi vào thơng số công tác khoan bao gồm: - men khoan - Chiều sâu khoan 127 - Đường kính gầu khoan Trên sở lựa chọn máy sở phù hợp với công tác khoan như: - Công suất máy sở - Sức nâng - Tầm với máy sở + Máy sở để lắp ráp cơng tác đó: Loại máy cần trục bánh xích, có sức nâng tối thiểu 22,6 (trọng lượng bao gồm trọng lượng kelly, gầu khoan đầy đất, dung dịch bentonit hố khoan bắt đầu thực rút cáp lên), chiều cao nâng ≥ 25 m, tầm với ≥ m, công suất động ≥ 160 kW + Căn vào thông số kỹ thuật nêu trên, đề tài kiến nghị sử dụng loại cần trục bánh xích sau đây, để làm máy sở cho công tác khoan cọc nhồi thiết kế chế tạo Bảng 3.10 Thông số kỹ thuật số loại cần trục bánh xích lựa chọn làm máy sở để lắp công tác khoan Công TT Model Hãng - Nước sản Sức nâng Tầm với suất xuất max (tấn) max (m) máy (kW) QUY 80 XCMG - Trung Quốc 80 58 200 QUY 100 XCMG - Trung Quốc 100 72 200 SCC 800C Sany - Trung Quốc 80 67 183 KH 230-3 Hitachi - Nhật Bản 60 34 165 KH 250-3 Hitachi - Nhật Bản 65 40 165 IHI DCH800 IHI - Nhật Bản 80 40 172 128 Trong loại cần trục kể trên, đề tài chọn loại cần trục IHI DCH800 hãng IHI-Nhật Bản chế tạo Đây loại cần trục có sẵn cơng ty cổ phần Cầu 12 - Đơn vị liên kết với Trường Đại học GTVT để thực đề tài Các thông số kỹ thuật cần trục hoàn toàn thỏa mãn với công tác khoan thiết kế chế tạo 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Bính “ Máy thi công chuyên dung “ Nhà xuất Giao Thông Vận tải năm 2005 [2] Vũ Liêm Chính tác giả “ Sổ tay máy xậy “ nhà xuất khoa học kỹ thuật năm 2001 [3] Vũ Liêm Chính tác giả “ Cơ sở thiết kế máy xây dựng “ Nhà xuất xây dựng năm 2002 [4] Nguyễn Bá Kế “ Thi công cọc khoan nhồi “ Nhà xuất xây dựng năm 1997 [5] Đinh Trọng Thân tác giả “ Tính tốn, Thiết kế, thiết bị thi công mở rộng đáy cọc khoan nhồi – Đề tài NCKH cấp năm 2009 [6] Nguyễn Viết Trung, THS Lê Thanh Liêm “ Cọc khoan nhồi cơng trình giao thơng “ nhà xuất xây dựng 2003 [7] Tài liệu hướng dẫn thi công sử dụng thiết bị cọc khoan nhồi Công Ty CP cầu 12 Cầu Thăng Long [8] Các phương pháp thí nghiệm cọc thị trường 20TCN 82 – 1982 [9] Nhà cao tầng- Thử tĩnh kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi TCXD 196-197 [10] Cọc khoan nhồi – yêu cầu chất lượng thi công TCXD 206-1998 130 [11] Quy định kỹ thuật thi công nghiệm thu cọc khoan nhồi 22TCN 257 – 2000 [12] Phương pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh ép dọc trục TCXDVN 269-2002 [13] Specification “ Nassha” Earth boys series Hydraulic Drilling Rigmodel ED5500- Nippon sharyo Ltd-Nogoya –Japan 1999 [14] D.T Bergado tác giả khác “ Những biện pháp kỹ thuật cải tạo đất yếu xây dựng”, nhà xuất giáo dụcc1996 [15] Cataloge hang Hitachi, solmec [16] ASTM D1146 Method of testing Piles under Static Axial Compressive Load [17] ASTM D4945-89 Standard Test Method for High Strain Dynamic Testing of Piles [18] ASTM D4945-96 Standard Test Method of Low Strain Integrity Testing Piles [19] George, G, and Garland, L, “ On the application of PDA Testing “ Reference Paper, Pile.com [20] Rechard, L., and Sastry, P., Static and Dynamic field Testing of Drilled Shafts: Sugguested guidelines on their use for DSOT structures, Filnal Report University of Florida 2000 131 [21] US Department of transportation- Fedral Highway Administraition ( 1999) Drilled shafts: Contruction Procedure and Design Methods [22] Osterberg, J O, “ What have been learned about drilled shaft from the Osterberg load test “, Deep foundation institute Annual “metting, October- 1999 [23] Patents: UK Patent 2323174 Europe patent 1007793 USA patent 6311561 Canada patnet 2283807 South Africa patent 98/2114 India patent 630/DEL/98 [24] Vũ Thanh Bình – Nguyễn Đăng Điệm 132 ... ảnh khoan cọc nhồi lắp cầu trục bánh xích 1.3 1.3 Tổng quan máy khoan cọc khoan nhồi lắp cần trục bánh xích Máy khoan cọc nhồi lắp cần trục bánh xích máy khoan mà hệ thống cơng tác ( hệ thống khoan. .. nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu công tác máy khoan cọc nhồi lắp cần trục bánh xích IV Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống truyền động thủy lực dẫn động công tác hai loại máy. .. Việt Nam lớn, Bộ mơn Máy xây dựng – Xếp dỡ giao cho thực để tài “ Nghiên cứu động lực học mô hệ thống truyền động thủy lực dẫn động công tác máy khoan cọc nhồi lắp cần trục bánh xích Đề tài có
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu động lực học và mô phỏng hệ thống truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác của máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích , Nghiên cứu động lực học và mô phỏng hệ thống truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác của máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích , TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI, NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC DẪN ĐỘNG BỘ CÔNG TÁC CỦA MÁY KHOAN CỌC NHỒI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn