4) begin start commence

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Vì Em Là Nắng- 0982.940.062- 01212.754.662 BEGIN- START- COMMENCE: bắt đầu a Begin /bɪˈɡɪn/ (v) - Begin thường mang đến cảm giác từ từ hơn, chậm rãi nói trình - Begin+ V-ing/ to V She begins to cry when Jack makes Rose promise she will survive (Cơ bắt đầu khóc Jack bắt Rose hứa phải sống sót) - Cơ từ từ bắt đầu khóc khơng khóc òa lên ln - Begin: dùng nói người hồn tồn lĩnh vực English for beginners (Tiếng Anh cho người học) - Begin dùng với Talk, Begin to talk có nghĩa bắt đầu nói My baby started to talk weeks ago and her first word was mama (Con tơi biết nói tuần trước từ mà nói gọi mẹ) He began to talk 30 minutes ago and never stopped (Anh ta bắt đầu nói từ 30 phút trước chưa dừng lại) b Start /stɑːt/ (v, n) www.facebook.com/nonnon.le Page Vì Em Là Nắng- 0982.940.062- 01212.754.662 - Start thường mang đến cảm giác nhanh, mạnh bất ngờ, hành động xảy vào thời điểm - Start+ V-ing/ to V You should start doing it now or you’ll be late! (Bạn nên bắt đầu làm việc ln khơng có muộn đó) - nghe có giục giã, cấp bách - Start: Dùng với máy móc Press the button and the engine will start (Bấm nút máy khởi động) - Start: Dùng với nghĩa khởi hành chuyến Let’s start early before the traffic gets worse (Hãy khởi hành sớm trước giao thông trở nên tệ hơn) - Starter: Dùng nói người mở màn, bắt đầu kiện hay phận khởi động, khai vị… Khi điểm xác định This collection is very expensive with prices start from £5000 (Bộ sưu tập đắt với giá bán 5000 bảng Anh trở lên) - Start to talk: sử dụng em bé đắt đầu biết nói www.facebook.com/nonnon.le Page Vì Em Là Nắng- 0982.940.062- 01212.754.662 c Commence /kəˈmɛns/ (v) dùng tiếng anh trang trọng, không dùng đàm thoại - Commence+ V-ing The space- probe commenced taking a series of photographs (Phi thuyền thăm dò bắt đầu chụp loạt hình) www.facebook.com/nonnon.le Page ... Em Là Nắng- 0982.940.062- 01212.754.662 c Commence /kəˈmɛns/ (v) dùng tiếng anh trang trọng, không dùng đàm thoại - Commence+ V-ing The space- probe commenced taking a series of photographs (Phi
- Xem thêm -

Xem thêm: 4) begin start commence , 4) begin start commence

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn