TOEIC STARTER UNIT 5 (phần 1) (17012015)

6 149 1
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 17, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 17, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 5] (Phần 1) (17/01/2015) Ngữ pháp (phủ định công thức song song) * trang 28 a Phủ định với "no" "not" NO + N ( "no" đóng vai trò tính từ (adj) bổ nghĩa cho danh từ) > no time, no choice NOT + V/adj/adv ( "not" đóng vai trò trạng từ (adv) bổ nghĩa cho động từ, tính từ trạng từ) > not going, not busy, not likely b Phủ định với trợ động từ (auxiliary V): câu có trợ động từ muốn phủ định thêm "not" vào sau trợ đt, chưa có trợ đt "mượn" trợ đt "DO" (nhớ chia "DO" theo chủ từ theo câu) thêm "not" sau trợ đt Nhớ mượn trợ đt rồi, chia trợ đt V phải trả "ngun mẫu" - He will arrive today > He will not arrive today - She knows him > She does not know him - I went to school by bus yesterday > I did not go to school by bus yesterday => Khi mượn trợ đt, chia hay chia số số nhiều trợ đt, chia nên V phải "ngun mẫu" khơng chia lung tung (Mượn trợ đt để "đỡ đạn" cho đt > sau trợ đt ln V nguyên mẫu, xem lại 1) Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 17, 2015 c Phủ định với V0, to V0, Ving, mệnh đề phân từ rút gọn V0 > not V0 To V0 > not to V0 Ving > not Ving - He prefers taking the bus to work (Anh ta thích bắt xe bus để làm -> Anh ta thích làm xe bus hơn) (Câu nói thích hơn, khơng nói thích nê n ko có "Prefer Ving to Ving" mà có "prefer Ving") > He prefers not taking the bus to work Chú ý khơng mượn "DO" đây, mượn trợ đt cho đt chính, khơng mượn trợ đt cho V0, to V0, Ving > He does not prefer taking the bus to work V câu "prefer" - My mother makes me clean my house > My mother makes me not clean my house (Mẹ tơi bắt tơi "khơng lau nhà") (Nói cách khơng hay, ví dụ vậy, người ta nói "mẹ tơi khơng bắt tơi lau nhà: My mother does not make me clean my house" hay hơn, tùy ngữ cảnh mà sử dụng, mà phủ định động từ hay động từ nguyên mẫu này) - In order not to fail the exam, you should work harder - Not knowing what to do, he just stood still Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 17, 2015 d Không phủ định lần - She does not have no money (Sai) > She does not have any money > Thấy any: dấu hiệu phủ định - Không dùng phủ định câu có từ sau: hardly, seldom, scarcely, lest, never, unless, từ mang nghĩa phủ định Khi câu có phủ định khơng chọn đáp án có từ này, > chọn "any" e Cấu trúc song song: Dấu hiệu: and, as well as (cũng only but also, both and ), either or, neither nor, not Cấu trúc song song dùng liệt kê, so sánh hay đối chiếu mục hay ý tưởng Các mục phải giống dạng ngữ pháp (cùng noun, infinitive verb phrase, ) - He is not only an excellent student but also an outstanding athlete - Marry is beautiful as well as intelligent - She likes fishing, swimming, and surfing Cấu trúc khơng khó nên chủ yếu tập trung vào dấu hiệu nhận biết, câu hỏi bạn cần nhận dấu hiệu để biết "song song" > phía trước nào, phía sau Xem thêm đây: http://anhthay.edu.vn/index.php/news/Tin-tuc/Cau-trucsong-song-5/ Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 17, 2015 Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * trang 29 - Phần A câu 2: câu có mệnh đề, mệnh đề khơng thấy chủ từ > xét xem có chủ từ khơng? Nếu có > bị rút gọn, rút gọn với hồn thành, xét thấy câu có "finished" (V3) > "having V3" (xem lại phân từ), phủ định dạng > Not having V3 - Phần A câu 4: "as well as": dấu hiệu song song > phía trước có keeping -> phía sau doing - Phần B, mở đầu đoạn văn có "would like to" tương tự với gì? có phải q khứ khơng? - maintenance (n): bảo trì > maintenance department: phận bảo trì, phòng bảo trì - appliance: ??? - before = prior to + Ving: trước > before leaving = prior to leaving (dễ nhầm lẫn chỗ thấy prior to -> chọn V nguyên mẫu > SAI) - fine (n): tiền phạt (bị phạt mà phải "fine"!!!) - fare (n): tiền vé - expertise (n): chuyên môn (chú ý phát âm từ này, tra từ điển) > chuyên gia gì? - expire (v): hết hạn > expiration (n): hết hạn - warranty (n): bảo hành > Mua đồ điện tử (và số hàng khác) thường có warranty (6 tháng, năm, năm, ), hết thời hạn warranty bị expire Hãy ý phiếu bảo hành có từ Trên số mặt hàng có hạn sử dụng có xuất Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 17, 2015 chữ "EXP date": ngày hết hạn sử dụng Cố gắng liên tưởng kiểm chứng đời sống, phần giúp nhớ từ vựng lâu nhé! - seek (v): tìm kiếm - compensation (n): bồi thường > tìm kiế m bồi thường: seek compensation - breach (v): phá vỡ (luật, hợp đồng) Trong ngữ cảnh có "luật" "hợp đồng" ý xem có từ "breach" khơng! ...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 17, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 5] (Phần 1) (17/01/2015) Ngữ pháp (phủ định công... trước nào, phía sau Xem thêm đây: http://anhthay.edu.vn/index.php/news/Tin-tuc/Cau-trucsong-song-5/ Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic] January 17, 2015 Từ vựng... từ hay động từ nguyên mẫu này) - In order not to fail the exam, you should work harder - Not knowing what to do, he just stood still Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/huynhnhutoeic]
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 5 (phần 1) (17012015) , TOEIC STARTER UNIT 5 (phần 1) (17012015)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn