TOEIC STARTER UNIT 3 (phần 2) (14012015)

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:26

Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 14, 2015 Cách học: - Khi đưa phần ngữ pháp từ vựng, cấu trúc mà có đánh dấu số trang bạn giở trang ghi vào phần đó, khơng ghi số trang bạn note riêng - Học thuộc phần ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng, highlight đủ trang nêu (Nếu khơng học thuộc phải đảm bảo nhìn thấy cấu trúc lần bạn phải nhớ lập tức) -Đồng thời bạn đọc phần hướng dẫn trang phải làm đầy đủ tập trang đó, đọc hết đoạn văn, câu hỏi, làm hồn tất trang - Highlight lại từ nêu trước mà có xuất này, cấu trúc trang trước mà có xuất trang (Vì đưa học trước nên sang học khơng nêu lại cấu trúc nữa) Điều giúp bạn nhớ cấu trúc từ vựng lâu Phần cách học cố định đầu bài, nhằm nhắc nhở bạn làm theo để có hiệu tốt Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 14, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 3] (Phần 2) (14/01/2015) Ngữ pháp xem lại Unit phần 1, vị trí V0, To V0, Ving Từ vựng cụm từ, cấu trúc cần học thuộc (cần highlight từ in đậm đây) * (trang 85,86) Bài tập trang thuộc phần ngữ pháp học, bạn cố gắng làm hết! * (trang 87) - câu 12 object to = oppose to + Ving/N: phản đối - subject to + Ving/N: phải chịu, chấp nhận - câu 13: It + be + adj + that + S + V0 (cho tất ngôi) - S + recommend/suggest/advise + (that) + S +V0 (cho tất ngôi) Her father suggests that she study english Cấu trúc ngầm hiểu "she should study english" mà sau "should" V0 (nguyên mẫu) cho tất Yêu cầu: So sánh với cấu trúc khuyên bảo đề nghị trước mà nêu! Vì sau từ lúc V0 cho tất ngơi, lúc To V0, lúc lại Ving? Các cơng thức có khác biệt? * (trang 89) - be aware of: học (không nhớ > xem lại cũ) - valuables (n): tài sản, vật có giá trị - valuable (adj): có giá trị Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 14, 2015 - keep an eye on so/sth: để mắt đến, canh chừng - vital = essential (adj): cần thiết - separately (adv): riêng biệt - damage (v): thiệt hại - identify (v): nhận dạng * (trang 90) - make saving: tiết kiệm (xem lại từ với make: nỗ lực, định, kiếm tiền, xếp hẹn trước) - merchandise (n): hàng hóa - specialist = expert (n): chuyên gia - bargain (v): mặc cả, trả giá; (n): hời - phân biệt "for" "in": + for months: tháng > The meeting lasts for hours (liên tục tiếng) + in months: tháng (dấu hiệu tương lai đơn) > The meeting will begin in hours (2 tiếng bắt đầu) * (trang 91) - approximately (adv): xấp xỉ, khoảng - feature (v): có - feature (n): tính - featured (adj): bật Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 14, 2015 - for further information = for more information: để biết thêm thông tin - agent = representative (n): người đại diện * (trang 92) - indeed: = in fact indeed hay đứng câu, in fact hay đứng đầu câu - efficient (adj): hiệu - appliance (n): thiết bị điện - expose (v): phơi bày - proble m free: khơng có vấn đề > sugar free: khơng có đường (xuất nhãn đồ ăn kiêng) > N + free: phủ định danh từ > wifi free: khơng có wifi khơng phải wifi miễn phí đâu nhé! > free wifi: wifi miễn phí - hesitate (v): dự, chần chừ (Ngoài lề: mời bạn nghe hát I'm your - Jason Mraz tìm từ "hesitate") * (trang 93) - senior citizens (n): công dân lớn tuổi * cấu trúc " If or not" = "whether or not": liệu có hay không - I don't care if he comes or not: Tơi khơng quan tâm liệu có đến hay không => I don't care if he comes Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 14, 2015 - I don't care whether he comes or not => I don't care whether or not he comes - I don't care if or not he comes => whether or not đứng liền kề được, khơng có if or not đứng kề * (trang 94) - inquiry (n): thư yêu cầu thông tin - appologize for + Ving/N: xin lỗi - I'm pleased to: (cấu trúc học rồi) - cut down on Ving/N: cắt giảm * (trang 95) - utilities (n): tiện ích (bài có liên quan đến điện, nước, gas > utilities) Giải đáp phần "Yêu cầu" phần ngữ pháp phía trên: Theo sau từ khuyên bảo đề nghị (recommend, suggest, advise, ) +Ving: khơng có túc từ + To V0: có túc từ + V0 cho tất ngơi: có chủ từ > Her father suggests studying English > Her father suggests her to study Engish (her: túc từ) > Her father suggests (that) she study English (she: chủ từ) ...Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 14, 2015 [TOEIC STARTER - UNIT 3] (Phần 2) (14/01/2015) Ngữ pháp xem lại Unit phần 1, vị trí V0,... 91) - approximately (adv): xấp xỉ, khoảng - feature (v): có - feature (n): tính - featured (adj): bật Huỳnh Như - tự học Toeic Starter [https://www.facebook.com/cxzhuynhlecxz] January 14, 2015 -. .. 14, 2015 - keep an eye on so/sth: để mắt đến, canh chừng - vital = essential (adj): cần thiết - separately (adv): riêng biệt - damage (v): thiệt hại - identify (v): nhận dạng * (trang 90) - make
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC STARTER UNIT 3 (phần 2) (14012015) , TOEIC STARTER UNIT 3 (phần 2) (14012015)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn