Hoạt động lãnh đạo, quản lý

38 426 2
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:18

BÀI BÀI 1: 1: HOẠT ĐỘNG ĐỘNG LÃNH LÃNH ĐẠO, ĐẠO, QUẢN QUẢN HOẠT CỦA CỦA CÁN CÁN BỘ BỘ LÃNH LÃNH ĐẠO, ĐẠO, QUẢN CẤP CẤP CƠ CƠ SỞ SỞ QUẢN Mục đích, yêu cầu Mục đích: Cung cấp kiến thức chất, vai trò nội dung hoạt động lãnh đạo, quản (LĐ,QL) cấp sở Yêu cầu: Nắm đượcbản chất, vai trò nội dung hoạt động lãnh đạo, quản cấp sở Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn cơng tác, góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ Có thái độ tích cực học tập, rèn luyện vận dụng vào công tác Bản chất hoạt động LĐ, QL cấp sở Cấp sở: - Khái niệm: Cấp sở cấp thấp hệ thống phân cấp quản nước ta(Điều 118 HP) - Đặc điểm: +Nơi trực tiếp giải vấn đề người dân +Nơi trực tiếp thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước - Vai trò: +Nơi trực tiếp thực mục tiêu, nhiệm vụ hệ thống LĐ, QL +Nơi nắm thông tin nhanh, trực tiếp trung thực nên cho phép xử xác linh hoạt tình thực tiễn +Nơi nắm tâm tư, nguyện vọng người lao động nên đề xuất phương pháp LĐ,QL hiệu + Là tảng hệ thống KT,CT,XH Khái niệm hoạt động lãnh đạo, quản Khái niệm hoạt động lãnh đạo: Hoạt động lãnh đạo hoạt động người lãnh đạo mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng thuận với người lãnh đạo Định ra, đề đường, hướng (chỉ đường, vạch lối) Dựa chế nhận thức, niềm tin Khơng mang tính cưỡng Khái niệm hoạt động quản Hoạt động quản tác động có ý thức, quyền lực, theo quy trình chủ thể quản tới đối tượng quản để phối hợp nguồn lực nhằm thực mục tiêu tổ chức điều kiện môi trường biến đổi Mang tính kỹ thuật, quy trình, quy chế Sử dụng quyền lực để tác động Quyết định quản Hoạt động quản = Chủ thể QL Đối tượn g QL Công cụ, phương tiện quản Mục tiêu Luyện tập: - Cho ví dụ cụ thể hoạt động lãnh đạo hoạt động quản sở - Phân biệt hoạt động lãnh đạo hoạt động quản - Phân biệt lãnh đạo quản Điểm chung hai hoạt động hoạt động điều khiển người - Sử dụng quyền lực nhiều hơn, sử dụng uy tín thuyết phục - Quản thường theo quy chế rõ ràng - Sử dụng người nguồn lực - Sử dụng uy tín thuyết phục nhiều hơn, sử dụng quyền lực - Lãnh đạo không dựa vào nhiều quy chế - Tác động vào ý thức người Vai trò hoạt động lãnh đạo, quản cấp sở Tạo nên sức mạnh tập thể sở thống ý chí hành động Tạo mơi trường vừa cho phép người dân tự sáng tạo, vừa định hướng cho người theo mục tiêu chung Tạo nên phối hợp nhịp nhàng phận khác đơn vị thành hệ thống thống Góp phần tạo dựng sức mạnh hệ thống trị * Mơ hình quan hệ chức năng: +Phân chia hoạt động cấp LĐ, QL cho nhiều khâu khác nhau, khâu đảm nhận chức LĐ, QL định A A1 C1 A2 C2 C3 C4 +Ưu điểm: Tính chun mơn hóa sâu khâu LĐ, QL bao quát quy mô rộng suất cao + Nhược: Phối hợp khâu chức phức tạp Dễ chồng chéo, mâu thuẫn hành động * Mơ hình quan hệ trực tuyến - chức A B1 C1 A1 C2 B2 A2 C3 C4 Củng cố, đổi cấu tổ chức máy cũ (1) Phân tích: Cần phải tìm điểm yếu, điểm mạnh, điểm phù hợp chưa phù hợp cấu cũ với yêu cầu Quy trình củng cố, đổi cấu tổ chức LĐ,QL (2) Thiết kế: Xác định cụ thể số cấp, khâu lãnh đạo, quản với quyền hạn trách nhiệm xác định Xây dựng quy chế vận hành đơn vị Xác định biên chế tiêu chuẩn cán cho chức danh (3) Vận hành cấu tổ chức lãnh đạo, quản mới: Tuyển chọn, đào tạo bổ nhiệm cán vào chức danh Ban hành quy chế, vận hành thử, điều chỉnh sai sót thức cơng nhận cấu tổ chức lãnh đạo, quản C Hoạt động đối ngoại Quan hệ công tác với cấp Hai luồng quan hệ đối ngoại mà cấp sở cần trọng Quan hệ với đối tác Đây mối Đối tác quan hệ chủ đạo hiểu - Cán LĐ,QL cấp quan, sở phải:tổ chức có quan vớitin + Cập nhậthệ thông từ cấp không sở + Cung thôngdọc tin theo hệcấp thống cho cấp - Cơ sở phải tranh ( tránh bưng bít thơng thủ quan tin dẫn đến hệ cácnày vụ để việcduy gây trì hậucác quảmối nghiêmhệ trọng dohợp xử quan phối chậm hiệu thẩm quyền công việc sở, tự cô lập để lạc quản dẫn đến hậu bá so cho đơn vị với tình trạng chung d Điều hành điều chỉnh hoạt động cấp sở - Điều hành công việc hàng ngày: Hoạt động điều hành phải theo lịch làm việc cân nhắc kỹ lưỡng soạn thảo phải thông qua cho bên có liên quan Cán LĐ,QL cấp sở cần trọng thực thi quy trình kiểm tra chất lượng công việc đơn vị đảm nhiệm (KCS, ISO) Q trình điều hành bao gồm việc định cần thiết (yêu cầu định quản phải rõ ràng có địa người thi hành điều kiện cần thiết Cán cấp sở định theo thẩm quyền cá nhân biểu tập thể - Điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động cần thiết: Tình trạng tải đơn vị; Dấu hiệu nhận biết cần điều chỉnh Tình trạng lãng phí đơn vị Nhiệm vụ, yêu cầu có thay đổi lớn Nguồn lực phát thêm bị rút bớt đi, môi trường hoạt động chịu biến động lớn + Phương pháp điều chỉnh: Phương pháp điều chỉnh phổ biến dùng kế hoạch dự phòng, kỹ thuật phòng tránh rủi ro Trong trường hợp kỹ thuật khơng đáp ứng cần phải phát huy sức sáng tạo cá nhân tập thể đơn vị để tìm phương thức ứng phó + Ngun tắc điều chỉnh: Ln hướng tới mục tiêu bản, lâu dài tổ chức để cân đối lại hoạt động Trong trường hợp điều chỉnh dẫn đến mâu thuẫn mục tiêu định trước, cần ưu tiên mục tiêu có ý nghĩa định đơn vị Thực kiểm tra, đánh giá, khuyến khích, động viên cấp sở a.Xây dựng điều hành chế độ kiểm tra: - Khái niệm kiểm tra: Kiểm tra đo lường chấn chỉnh hoạt động đơn vị nhằm đảm bảo việc, người tổ chức thực theo kế hoạch vạch để đạt mục tiêu - Các công đoạn kiểm tra: + Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra + Đo lường việc thực tiêu chuẩn vạch + Điều chỉnh khác biệt tiêu chuẩn kế hoạch - Đối tượng kiểm tra (Công việc nhân viên): + Kiểm tra công việc xem xét cơng việc có hồn thành quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, số lượng, chất lượng tiến độ thời gian hay không + Kiểm tra nhân viên xem xét nhân viên có hồn thành nhiệm vụ giao hay khơng, hồn thành đến mức nào, ngun nhân khơng hồn thành, thái độ với công việc, ý thức tổ chức, kỷ luật - Các yêu cầu trình kiểm tra: + Kiểm tra phải theo kế hoạch hành động đơn vị theo u cầu cơng việc + Q trình kiểm tra phải đảm bảo cung cấp thông tin trung thực, khách quan theo tiêu chí đo lường thống + Kiểm tra cần phải trọng khâu, công đoạn trọng tâm + Kiểm tra phải linh hoạt, phù hợp với bầu khơng khí đơn vị tiết kiệm b.Xây dựng điều hành chế độ đánh giá: - Khái niệm đánh giá: Đánh giá đưa phán xét tốt, xấu cơng việc đó, phận hay người Cơ sở đánh giá yêu cầu công việc, chức năng, nhiệm vụ phận hay cá nhân - Nội dung đánh giá: Đánh giá công việc người - Phương pháp đánh giá: Theo tiêu chuẩn, theo thang điểm, theo nhận xét số đông đồng nghiệp - Thẩm quyền đánh giá: Giao cho cán quản cấp trực tiếp tập thể nơi cá nhân cơng tác Cũng sử dụng đánh giá khách hàng, đối tác c Xây dựng truyền thống, văn hóa sở: - Cán lãnh đạo , quản sở có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc hiệu - Cán lãnh đạo, quản sở cần phải quan tâm xây dựng truyền thống tốt đẹp quan - Cán lãnh đạo, quản sở cần quan tâm, nhân ái, thương yêu nhân viên quần chúng Câu 1: Phân tích chất hoạt động, lãnh đạo quản sở? Câu 2: Phân tích vai trò hoạt động, lãnh đạo quản sở ? Câu 3: Hoạt động lãnh đạo, quản cấp sở bao gm nhng ni dung no? Cảm ơn đ/c lắng nghe Chúc đ/c hạnh phúc, thành đạt cuéc sèng ... mục tiêu lãnh đạo, quản lý đơn vị hoàn thành nhiệm vụ Cấp lãnh đạo, quản lý Bộ máy, lãnh đạo, quản lý bao gồm Khâu lãnh đạo, quản lý Khâu lãnh đạo, quản lý phận khác cấp lãnh đạo quản lý + Xác... tác động Quyết định quản lý Hoạt động quản lý = Chủ thể QL Đối tượn g QL Công cụ, phương tiện quản lý Mục tiêu Luyện tập: - Cho ví dụ cụ thể hoạt động lãnh đạo hoạt động quản lý sở - Phân biệt hoạt. .. biệt hoạt động lãnh đạo hoạt động quản lý - Phân biệt lãnh đạo quản lý Điểm chung hai hoạt động hoạt động điều khiển người - Sử dụng quyền lực nhiều hơn, sử dụng uy tín thuyết phục - Quản lý thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động lãnh đạo, quản lý, Hoạt động lãnh đạo, quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn