(Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

80 55 0
  • Loading ...
1/80 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:27

Phân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiPhân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiPhân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiPhân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiPhân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiPhân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiPhân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiPhân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiPhân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên BáiPhân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐINH THỊ BÌNH Tên đề tài: “PHÂN TÍCH MỐI LIÊN KẾT DỌC GIỮA HỘ TRỒNG QUẾ VỚI CÁC TÁC NHÂN KHÁC TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ QUẾ TRÊN ĐỊA BÀN PHONG DỤ THƯỢNG HUYỆN VĂN YÊN - TỈNH YÊN BÁI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh Tế & PTNT Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐINH THỊ BÌNH Tên đề tài: “PHÂN TÍCH MỐI LIÊN KẾT DỌC GIỮA HỘ TRỒNG QUẾ VỚI CÁC TÁC NHÂN KHÁC TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ QUẾ TRÊN ĐỊA BÀN PHONG DỤ THƯỢNG HUYỆN VĂN YÊN - TỈNH YÊN BÁI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nơng thơn Khoa : Kinh Tế & PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Đỗ Xuân Luận Cán sở hướng dẫn : Nông Văn Quỳnh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, thực đề tài Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên, hồn thành xong luận văn tốt nghiệp Để có kết này, ngồi nỗ lực thân, nhận giúp đỡ chu đáo, tận tình nhà trường, quan, thầy cơ, gia đình bạn bè Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Thầy giáo khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đặc biệt thầy cô môn Phát Triển Nông Thôn, người truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích suốt năm qua tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giảng viên T.S Đỗ Xuân Luận, người giành nhiều thời gian, tâm huyết tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị Phong Dụ thượng cung cấp tạo điều kiện cho thu thập số liệu cần thiết tận tình giúp đỡ tơi q trình tơi nghiên cứu địa bàn Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố mẹ, anh chị bạn bè người thân động viên tinh thần vật chất thời gian thực đề tài Do trình độ, kinh nghiệm thực tế thân có hạn, khố luận tơi khơng thể tránh khỏi sai sót mong nhận bảo thầy giáo, đóng góp ý kiến bạn sinh viên để khố luận hồn thiện Một lần xin cảm ơn tất người! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Đinh Thị Bình ii DANH MỤC VIẾT TẮT CBNV CÁN BỘ NHÂN VIÊN NN& PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn HĐND-UBND Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân HTX Hợp tác XDNTM Xây dựng nông thôn KHKT Khoa học kỹ thuật ĐKTN-KTXH Điều kiện tự nhiên- kinh tế hội BQ Bình quân ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức nơng lương liên hiệp quốc tế BVTV Bảo vệ thực vật TC Tổng chi phí IC Chi phí trung gian GO Tổng giá trị sản xuất VA Giá trị gia tăng GO/TC Tổng giá trị sản xuất/Tổng chi phí VA/TC Giá trị gia tăng/tổng chi phí iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất Phong Dụ Thượng 35 Bảng 4.2: Tình hình phát triển đàn gia súc, gia cầm Phong Dụ Thượng (Giai đoạn 2015-2017) 38 Bảng 4.3: Tiêu thụ sản phẩm quế 47 Bảng 4.4: Nội dung liên kết hoạt động tiêu thụ 51 Bảng 4.5: Tổng chi phí sản xuất bình qn cho 1ha quế năm đầu 52 Bảng 4.6: Thu tỉa lần ( chi phí doanh thu)1 53 Bảng 4.7: Thu tỉa lần ( chi phí doanh thu)1 54 Bảng 4.8 Thu tỉa lần ( chi phí doanh thu)1 55 Bảng 4.9: Phân tích SWOT hộ gia đình trồng quế tác nhân khác 59 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Chuỗi giá trị Porter (1985) 13 Hình 1.2 Hệ thống giá trị Porter (1985) 14 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ1:LIÊN KẾT DỌC VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẤM QUẾ 45 Sơ đồ 2: Sơ đồ thể tình hình tiêu thụ quế địa bàn 48 Sơ đồ1:hình thức tổ chức liên kết hộ nông dân với hộ thu gom 49 Sơ đồ 2:hình thức tổ chức liên kết sở thu gom với sở chế biến 50 Sơ đồ 3:hình thức tổ chức liên kết sở chế biến với nhà bán buôn 51 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu, yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.4 Bố cục khóa luận PHẦN II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm liên kết dọc chuỗi giá trị 2.1.1.1 Khái niệm liên kết dọc 2.1.1.2 Chuỗi giá trị 1.1.2.2 Một số khái niệm liên quan đến chuỗi giá trị 1.1.2.3 Chuỗi giá trị sản xuất nông sản 15 2.2 Cơ sở thực tiễn 18 2.2.1 Tình hình nghiên cứu chuỗi giá trị giới 18 2.2.2 Nghiên cứu chuỗi giá trị Việt Nam 20 2.3 Hệ thống tiêu phân tích 24 2.3.1 Các tiêu kinh tế 24 vi 2.3.2 Phương pháp phân tích chi phí lợi nhuận chuỗi 27 PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 28 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 28 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 28 3.1.2.1 Phạm vi không gian 28 3.1.2.2 Phạm vi thời gian 28 3.2 Nội dung nghiên cứu 28 3.2.1 Tìm hiểu điều kiện tự nhiên kinh tế - hội Phong Dụ Thượng 28 3.3 Phương pháp nghiên cứu thực 29 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin: 29 3.3.1.1 Thu thập thông tin thứ cấp 29 3.3.1.2 Thu thập thông tin sơ cấp 30 3.3.2 Phương pháp chọn mẫu điều tra 30 3.3.3 Phương pháp phân tích thơng tin 31 PHẦN VI: KẾT QUẢ THỰC TẬP 34 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - hội 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.1.1 Vị trí địa 34 4.1.1.2 Địa hình đất đai 35 4.1.1.3 Giao thông thủy lợi 35 4.1.1.4 Thời tiết, khí hậu 36 4.1.2 Đặc điểm kinh tế - hội 37 4.1.2.1 Đặc điểm dân số lao động 37 4.1.2.2 Đặc điểm kinh tế 37 4.2 Kết thực tập 42 4.2.1 Mô tả nội dung thực tập công việc cụ thể sở thực tập 42 vii 4.2.2 Nghiên cứu tài liệu 43 4.2.3 Tóm tắt cơng việc q trình thực tập 43 4.3 Phân tích mối liên kết dọc hộ trồng quế tác nhân khác chuỗi giá trị quế 44 4.3.1 Xác định mối liên kết dọc hộ trồng quế với tác nhân khác chuỗi giá trị quế 44 4.3.2 Tình hình sản xuất 46 4.3.3 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm quế 47 4.3.4 Phân tích mối liên kết tác nhân chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm 49 4.4 Phân tích hiệu sản xuất Quế Phong Dụ Thượng 52 4.4.1 Diện tích, mật độ trồng hộ điều tra 52 4.4.2 Tình hình chi phí sản xuất quế hộ 52 4.4.3 Kết sản xuất hộ điều tra 53 4.4.4 Tồng chi phí, doanh thu, lợi nhuận 20 năm 56 4.5 Phân tích điểm mạnh điểm yếu nguyên nhân mối liên kết 56 4.6 Kết phân tích SWOT 59 4.7 Một số giải pháp tăng cường liên kết hộ trồng quế tác nhân khác chuỗi giá trị quế 60 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Đề xuất kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 34 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết đề tài Trong năm qua ngành nông nghiệp Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn đóng góp phần quan trọng vào tăng trưởng phát triền kinh tế Nước ta nằm khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi cho sinh trưởng phát triển ăn rau màu… Chính có hình thức kỹ thuận chăm sóc, chọn giống phù hợp với điều kiện vùng miền hình thành lợi so sánh cho vùng góp phần phát triển kinh tế nâng cao chất lượng sống người dân Sản phẩm quế mặt có giá trị mặt gia vị thuốc chữa bệnh cao u thích có lợi cho người khỏe mạnh bệnh nhân nhiều người tin dùng Trên giới quế phân bố tự nhiên trồng trở thành hàng hóa số nước Châu Châu phi Indonesia, Trung quốc, Việt Nam… Trong nước có quế, quế phân bố số địa phương định, có đặc điểm khí hậu, đất đai địa hình thích hợp với nó, ngồi vùng sinh thái quế sinh trưởng phát triển không tốt Trước đây, nước ta quế tự nhiên mọc hỗn giao khu rừng tự nhiên nhiệt đới ẩm, từ Bắc vào Nam Tuy nhiên quế tự nhiên khơng thay vào quế trồng loại trồng phổ biến đtôi lại hiệu kinh tế cao Từ lâu đời nước ta hình thành vùng trồng quế lớn, Yên Bái, vùng Thanh hóa, Nghệ An, vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi Quảng Ninh Mỗi vùng có sắc thái riêng gắn liền với đời sống nhân dân dân tộc người nước ta Dao (Yên Bái), Thái, Mường (Nghệ An, Thanh Hoá) Cà Tu, Cà Toong (Quảng Nam, Quảng Ngãi) Thanh Y, Thanh Phán (Quảng Ninh) Tại Yên Bái, Theo thống kê rừng Yên Bái có 57 dạng hóa trồng cho suất, chất lượng cao, đặc biệt phát triển trồng lúa lai quế …vv - Người dân có tính cần cù, chịu khó có kinh nghiệm trồng quế từ lâu - Trình độ nhận thức, trình độ kỹ thuật, kỹ tổ chức SX người dân ngày cao - Trong năm gần nhu cầu nguyên liệu quế cao năm trước nên thị trường tiêu thụ sản phẩm quế mở rộng Thị trường tiêu thụ không đáp ứng nhu cầu nước mà để xuất * Điểm yếu - Hệ thống sở hạ tầng chưa đồng bộ, đường giao thơng nhiều đường đất, bị hư hại nghiêm trọng có mưa lớn, làm ảnh hưởng đến nhu cầu lại sản xuất người dân 58 Một số hình ảnh giao thơng lại khó khăn địa phương - Lực lượng lao động dồi chủ yếu lao động nơng, trình độ kỹ thuật hạn chế - Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao, cấu ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng chiếm tỷ lệ nhỏ, sản xuất mang tính nơng, tự cung tự cấp Sức cạnh tranh kinh tế yếu chưa có chiến lược thu hút thị trường - Các loại sâu bệnh hại như: sâu ăn lá, sâu đục thân, rầy trắng…các loại sâu bệnh hại thường phát sinh vào mùa ưa nhiều làm cho quế chậm phát triển làm giảm suất, chất lượng quế - Địa hình chủ yếu đồi núi khó cho việc vận chuyển sản phẩm quế đến khu chế biến, nhà xưởng Vào mùa mưa có tượng bị sạt lở làm ảnh hưởng đến việc lại người dân làm giảm suất quế - Khoa học kỹ thuât: Các hộ nông dân sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, phương thức sản xuất thủ công chủ yếu chưa áp dụng KHKT vào sản xuất nên hiệu đtôi lại chưa cao - Sản xuất quế đòi hỏi đầu tư chi phí cao số loại trồng nên yêu cầu phải có nhiều vốn * Nguyên nhân - Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa đồng chậm, hiệu chưa cao - Quy mô sản xuất hộ nơng dân trồng quế manh mún nhỏ lẻ, phần lớn quy mô trồng quế quy mô nhỏ - Hoạt động giao dịch thông qua thỏa thuận miệng, phương thức kí hợp đồng kinh tế chưa thực thực tiễn Điều làm cho mối quan hệ liên kết trở nên lỏng lẻo 59 - Đường giao thơng nhiều đường đất, bị hư hại nghiêm trọng có mưa lớn, làm ảnh hưởng đến nhu cầu lại sản xuất người dân 4.6 Kết phân tích SWOT Bảng 4.9: Phân tích SWOT hộ gia đình trồng quế tác nhân khác Điểm mạnh Điểm yếu - Vị trí địa lý thuận lợi - Thiếu lực lượng SX có trình độ cao - Đất đai phù hợp - Thiếu vốn SX - Kinh nghiệm lâu năm - Đường giao thơng lại gặp nhiều - Trình độ nhận thức, trình độ kỹ khó khăn thuật, kỹ tổ chức SX - Quy mô sản xuất nhỏ lẻ người dân ngày cao Cơ hội Thách thức - Thị trường tiêu thụ rộng lớn - Thị trường bấp bênh, giá khơng - Các chương trình, dự án thường ổn định xuyên triển khai - Giá vật tư, phân bón cao, chất lượng - Người dân vay vốn SX khơng đảm bảo - Ngày có nhiều loại giống cây, - Thị trường đòi hỏi chất lượng sản chất lượng tốt, suất cao phẩm ngày cao đưa vào SX - Phong Dụ Thượng đánh giá tham gia thực tốt hoạt động huyện Văn Yên Với điểm mạnh ra, địa phương có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, đặc biệt có điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất phù hợp với nhiều loại trồng Người dân cần cù chăm chịu khó học hỏi kinh nghiệm sản xuất tiến kỹ thuật Bên cạnh điểm mạnh địa phương tồn điểm yếu làm hạn chế phát triển Điểm yếu mà địa phương mắc phải trình sản xuất thiếu vốn sản xuất thiếu nguồn lao động có chất lượng cao 60 Tuy nhiên có vị trí địa lý thuận lợi nên sản phẩm nơng nghiệp địa phương có thị trường tiêu thụ lớn Đây vừa hội, vừa thách thức cho địa phương trình sản xuất 4.7 Một số giải pháp tăng cường liên kết hộ trồng quế tác nhân khác chuỗi giá trị quế Để phát triển sản xuất quế hàng hóa lớn, có suất chất lượng hiệu khả cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, gắn sản xuất với chế biến thị trường mở rộng xuất khẩu, cần thực tốt số giải pháp sau: - Đẩy mạnh xây dựng mơ hình liên kết Sớm tập trung xây dựng kiện toàn mơ hình liên kết sản xuất tiêu thụ thành tổ hợp nông –công nghiệpdịch vụ vùng sản xuất quế, có khối lượng hàng hóa lớn theo quy hoạch Trong lấy doanh nghiệp chế biến làm nòng cốt, đầu tầu hướng dẫn, giúp đỡ hộ nông dân tổ chức kinh tế tập thể sản phẩm kinh tế khác sản xuất hàng hóa nơng sản đáp ứng nhu cầu thị trường nước xuất - Đa dạng hóa hình thức liên kết, có hai nhiều chủ thể tham gia như: doanh nghiệp chế biến + sở thu gom + hộ nơng dân Trong liên kết doanh nghiệp chế biến tới tổ sản xuất quế cần khuyến khích phát triển - Đổi chế quản lí sản xuất-chế biến nơng sản, thực phẩm Cần có sách khuyến khích việc gắn kết sản xuất nguyên liệu doanh nghiệp - Đảm bảo liên kết hiệu quả, bền vững Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện quan trọng la bình đẳng chủ thể lợi ích, cần ưu tiên lợi ích với hộ nơng dân nhằm tạo động lực tăng suất - Tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ Nhà Nước để gắn kết mối quan hệ sở chế biến, sở thu gom với vùng nguyên liệu thông qua việc: tạo thuận lợi xây dựng quỹ bảo hiểm rủi ro, quỹ hỗ trợ xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng 61 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua phân tích chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm quế Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên Có thể nhận thấy việc hình thành cấu trúc tổ chức cho liên kết cụ thể phản ánh mục tiêu sản xuất, cung ứng sản phẩm điều kiện liên kết thị trường, vốn, khoa học cơng nghệ.Trong hình thức liên kết đó, nơng dân doanh nghiệp chủ thể liên kết kinh tế Trong doanh nghiệp giữ vai trò định Hiện hình thức liên kết tiêu thụ sản phẩm quế huyện Văn Yên tồn hình thức liên kết dọc Hoạt động giao dịch thơng qua thỏa thuận miệng, phương thức kí hợp đồng kinh tế chưa thực thực tiễn Điều làm cho mối quan hệ liên kết trở nên lỏng lẻo 5.2 Đề xuất kiến nghị Từ kết nghiên cứu tình hình thực tế phân tích chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm quế huyện Văn Yên, đưa số kiến nghị sau: Nhằm khắc phục hạn chế nêu nâng cao chất lượng liên kết tác nhân chuỗi giá trị đảm bảo cho phát triển bền vững ngành hàng quế địa phương.Việc đề xuất mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm quế cần thiết -Đối với hộ nông dân : - Cần tích cực tham khảo ý kiến cán có chun mơn kỹ thuật, hộ nơng dân giỏi làm ăn có nhiều kinh nghiệm trình sản xuất, để áp dụng phương thức luân canh cho hiệu kinh tế cao - Thường xuyên tham gia lớp tập huấn cán khuyến nông, trao dồi học hỏi kinh nghiệm lẫn nâng cao kiến thức kỹ thuật, xác định đầu 62 tư mức, đồng thời phân bổ sử dụng có hiệu nguồn lực, sử dụng tiết kiệm, nâng cao hiệu kinh tế sản xuất quế -Đối với quyền địa phương: Một là: Cần phải có quy hoạch kế hoạch phát triển chiến lược dài hạn nghành hàng lâm nghiệp nói chung chuỗi giá trị sản phẩm nói riêng, tránh tình trạng mở ạt, thiếu quản lý địa phương Hai là: Tổ chức lớp tập huấn, hỗ trợ rủi ro mùa màng, liên kết với ngân hàng giúp nông dân vay vốn dễ hơn, tạo động lực khuyến khích người nơng dân tiếp tục làm giàu với loại Ba là: Cây quế đem lại hiệu kinh tế cao, quyền khuyến khích nơng dân tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích canh tác, thơng qua hoạt động hỗ trợ vay vốn, giúp người dân liên kết với sở cung ứng đầu vào đảm bảo, tìm ổn định thị trường đầu Bốn là: Cần xây dựng hoàn thiện hệ thống bán hang kiểm sốt chất lượng sản phẩm quế Từ đến mục tiêu xây dựng thương hiệu cho sản phẩm quế Yên Bái bay xa Năm là: Tiếp tục đầu tư, hồn thiện sở hạ tầng giao thơng lại xã, thuận tiện cho việc sản xuất sản phẩm quế lưu thông sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi thị trường tiêu thụ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) phân tích liên kết chuỗi Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO Trong Luận án tiến sĩ “Phân tích chuỗi giá trị tổ chức quan hệ liên kết kinh tế doanh nghiệp may xuất Việt Nam” tác giả Đỗ Thị Đông năm 2011 UBND Phong Dụ Thượng (2016), Báo cáo cuối năm Hội Đồng Nhân Dân UBND Phong Dụ Thượng (2016), Báo cáo tổng kết kinh tế-xã hội năm 2016 II Tài liệu Internet https://www.google.com.vn/search?q=tác+dụng+của+quế+đối+với+sức +khỏe+con+người https://www.google.com.vn/search?q=nhân+tố+ảnh+hưởng+đến+hiệu+ quả+sản+xuất+quế https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuỗi_giá_trị poster PHỤ LỤC BẢNG HỎI CHO HỘ TRỒNG QUẾ Mã phiếu:………… - Người thực vấn: - Ngày vấn:……/10/2017 Phần 1: Thông tin chung hộ 1.1 Họ tên người vấn : ………………………………………… 1.2 Địa (tên thôn, xã, huyện, tỉnh): thôn ……………………… 1.3 Số điện thoại (ghi nhiều số có thể):……………………………………… Phần Đặc điểm kinh tế hội hộ 2.1 Tuổi chủ hộ: ………………… 2.2 Trình độ văn hóa (ghi rõ học hết lớp mấy?):……………… 2.3 Dân tộc (Khoanh tròn vào số phù hợp): Kinh Dao Dân tộc khác (ghi rõ)………… 2.4 Số nhân (ghi tổng số nhân hộ):…………………………… 2.5 Số lao động (ghi số lao động làm việc, tạo thu nhập):…………… 2.6 Tiếp cận thị trường 2.6.1 Khoảng cách từ nhà đường giao thơng (km) …………………… 2.6.2 Khoảng cách từ nhà đến chợ trung tâm gần (km) ……………… 2.6.3 Khoảng cách từ nhà đến trung tâm huyện (km)………………………… 2.6.4 Số lần đến chợ trung tâm trung bình tuần (lần)………………… 2.7 Thu nhập 2.7.1 Tổng thu nhập bình quân tháng (triệu đồng)…………………………… 2.7.2 Thu nhập bình qn tháng từ nơng nghiệp (triệu đồng) ………………… 2.7.3 Thu nhập bình qn tháng từ phi nơng nghiệp (triệu đồng)……………… 2.7.4 Tỷ trọng thu nhập từ quế tổng thu nhập hộ (% ) ……………… 2.8 Đất đai chất lượng đất trồng quế 2.8.1 Tổng diện tích đất sở hữu (ha)……………… Trong đó: 2.8.2 Diện tích đất quế (ha)……………… 2.8.3 Đất quế có sổ đỏ khơng:1.1Khơng 2.8.4 Diện tích đất (m2):…………… 2.8.5 Đất có sổ đỏ khơng? Tỷ lệ diện tích đất có sổ đỏ: Có; Khơng 2.8.6 Loại đất tốt cho trồng quế (ghi rõ loại đất):…………………… 2.8.7 Diện tích (hoặc tỷ lệ diện tích) loại mà hộ sử dụng để trồng quế bao nhiêu? Phần Thông tin sản xuất, kinh doanh quế 3.1 Diện tích quế cho khai thác (ha): Trong đó: diện tích loại: 3.1.1 Giống quế to - quế quan:……………… 3.1.2 Giống quế nhỏ, đỏ - quế đơn…………… 3.1.3 Giống khác………………………………… 3.2 Chi phí mua giống quế ban đầu (nghìn đồng/cây):………………………… 3.3.Mật độ trồng quế (số cây/ha):………………… 3.4 Hộ có cấp chứng quế hữu (Khoanh tròn vào tương ứng)? Có; Khơng; 3.5 Diện tích cấp chứng quế hữu (ha)…………… 3.6 Hộ có thành viên tổ nhóm/hợp tác quế (khoang tròn vào tương ứng) 1.Hộ thành viên tổ nhóm/hợp tác quế; 2.Hộ khơng thành viên HTX 3.7 Hộ tham gia chuỗi (Khoanh tròn vào tương ứng) Tổ nhóm/hợp tác xã: Hợp đồng với doanh nghiệp/thương lái/ thu mua: Chuỗi kết hợp: tham gia HTX/tổ nhóm + hợp đồng với doanh nghiệp/nhà máy chế biến… thu mua 4.Hình thức khác:…………………………………………………………… 3.8 Năng suất, sản lượng quế 3.8.1 Năng suất vỏ quế (tấn/ha):………………… 3.8.2 Sản lượng vỏ quế (tấn):……………………… 3.8.3 Năng suất thân quế (tấn/ha):……………… 3.8.4 Sản lượng thân quế:…………………….………… 3.8.5 Năng suất cành,lá quế (tấn/ha)………………… 3.8.6 Sản lượng cành, quế (tấn):……………………… 3.9 Chi phí trồng quế (bình quân ha) Khoản mục 1.Giống quế Phân bón bình qn năm Tỷ trọng thời gian dành cho sản xuất, kinh doanh quế/ngày (%) Công lao động (số giờ/ngày) Thuốc bảo vệ thực vật Máy móc thiết bị đầu tư cho quế (1ha quế cho thu hoạch) Giá trị nhà xưởng/kho chứa cho sản xuất, kinh doanh quế (triệu đồng) Chi khác……………… Số lượng Đơn giá Tổng chi phí Chi từ nguồn tín dụng? Ghi Phần Phỏng vấn hộ mối liên kết hình thức tín dụng với tác nhân cung ứng vật tư đầu vào (Ông bà mua đâu- Nguồn cung cấp 1= Đại lý bán lẻ địa phương; 2= Hợp tác cung ứng vật Số lượng Hình Hộ có Số lượng nhà tư; mua bình Đơn giá thức tác nhân cung Số năm kinh cung cấp Loại vật tư quân (k=nghìn ứng vật tư cho doanh với bên Ghi 3= Cơ quan nhà nước địa bàn m=triệu) tốn/vay địa phương tương vay vật tư cung ứng vật tư mua ứng vật tư nông nghiệp? 4=Doanh nghiệp th mua sản phẩm 5= Thương lái thu gom/bao tiêu 6= Hộ tự ươm giống Giống Phân bón Thuốc bảo vệ thực Cơng cụ,vật máy móc, thiết bị * Có chế để đảm bảo liên kết, đảm bảo tin tưởng sở ông bà với tác nhân cung ứng đầu vào hay thu mua (Nhằm giải thích tồn mối liên kết ……………………………………… Phần 5: Thị trường tiêu thụ quế Bán cho ai, Loại sản ơng bà có biết phẩm rõ thông tin người mua? Số năm có mối quan hệ kinh doanh với bên thu mua (năm) Hình thức Đơn giá Lượng định trước bán (tấn) theo hợp đồng?) đặt yêu toán (Giá có xác Bên thu mua có theo Số lượng đơn đặt người mua hộ hàng, có hóa bán đơn toán… cầu chất lượng, mẫu mã, độ an tồn, giá bán…đối với sản phẩmcủa ơng bà? cụ thể gì? Nếu có u cầu chất lượng từ bên mua, ơng bà làm để đáp ứng yêu cầu Ghi đó? (chẳng hạn, đầu tư nhiều hơn, quy trình làm quế phải hơn, yêu Vỏ quế Thân quế Lá, cành dùng trưng cất 6.25Ơng bà có tiếp cận với chương trình nâng cao lực sản xuất kinh doanh quế Có; khơng 6.26.Nếu có, xin ơng bà cho biết thêm thơng tin khóa tập huấn đó: Tên khóa Đơn vị tập học huấn Thời gian Nội dung Ghi thêm (đánh 6.27 Nếu không tham dự khóa tập huấn nào, ơng bà vui lòng cho biết nhu cầu cần tập huấn để cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh quế? kỹ thuật trồng, chăm sóc quế Kỹ thuật thu hoạch Kỹ thuật bảo quản Cách thức sử dụng vốn vay Hạch toán, ghi chép sổ sách Nội dung khác (ghi rõ)……………………………………… 6.2 Khoảng thời gian gia đình có thu nhập từ quế? 6.29 Khoảng thời gian gia đình ơng bà khơng có thu nhập từ quế? 6.30 Khoảng thời gian gia đình ơng bà tiêu nhiều nhất? 6.31 Khoảng thời gian gia đình ơng bà cần vốn nhiều nhất? 6.3.2 Xin ơng bà vui lòng cho biết lợi thế/khó khăn trồng quế: Thuận lợi Khó khăn 6.32 Xin ông bà vui lòng cho biết rủi ro thường gặp sản xuất kinh doanh quế Hộ có tham Nguồn gốc rủi Loại rủi ro ro (ghi rõ nguồn gốc rủi ro) Mức độ rủi ro Chiến lược (1=rất thấp; 2= ứng phó (ghi thấp; =trung bình; rõ chiến lược 4=cao; 5= cao) ứng phó) gia vào hình thức bảo hiểm (Ghi rõ hình thức bảo hiểm) Hạn hán) Sâu bệnh Mưa nhiều Rủi ro giá bấp bênh Rủi ro thị trường: cung lớn cầu dẫn đến giá Rủi ro hợp đồng: khơng tn thủ hợp đồng, khơng tốn, vỡ nợ khơng thể trả nợ 6.32 Ơng bà cho biết tác dụng quế sức khỏe người? Thuốc điều trị phòng ngừa bệnh Làm tinh dầu quế Cơng dụng khác…………………………………… 6.33 Theo ông bà, sản phẩm quế coi chất lượng? 1.Vỏ quế………………………… 2.Thân quế…………………… 3.Lá quế………………………… 6.34 Ơng bà có đổi mới, sáng kiến để cải thiện chất lượng quế? Vỏ quế………………………… 2.Thân quế…………………… 3.Lá quế………………………… 6.37 Những kiến nghị nhà nước nhằm hỗ trợ hộ cải thiện sản xuất kinh doanh quế? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn ông bà tham gia vấn này! Người điều tra (Ký ghi rõ họ tên) Người cung cấp thông tin (Ký ghi rõ họ tên) ... Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu, yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích mối liên kết dọc hộ trồng quế với tác nhân khác chuỗi giá trị quế địa bàn xã Phong Dụ Thượng, huyện. .. cho tác nhân chuỗi giá trị sản phẩm xã Xuất phát từ thực tiễn tơi chọn nghiên cứu đề tài: Phân tích mối liên kết dọc hộ trồng quế với tác nhân khác chuỗi giá trị quế địa bàn xã Phong Dụ Thượng, ... 43 4.3 Phân tích mối liên kết dọc hộ trồng quế tác nhân khác chuỗi giá trị quế 44 4.3.1 Xác định mối liên kết dọc hộ trồng quế với tác nhân khác chuỗi giá trị quế 44 4.3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái, (Khóa luận tốt nghiệp) Phân tích mối liên kết dọc giữa hộ trồng quế với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị quế trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn