CÔNG THỨC về THÌ

2 64 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:24

HTHTTD Hành động bắt đầu khứ kéo dài LIÊN TỤC đến tiếp diễn đến tương lai S +have/has + been + V-ing HTHT Diễn tả hành động bắt đầu khứ, tiếp tục cho kết S + have/has + V3/ed Bị động: S + have/has + been + V3/Ved QKĐ Diễn tả hành động ĐANG xảy KẾT THÚC khứ  khơng liên quan đến HT S +V2/Ved; S + Was/Were Bị động: S + Was/Were + V3/Ved TLĐ HTĐ Diễn tả hành động SẼ xảy tương lai (  khơng liên quan đến HT S + will/shall + V Bị động: S + will/shall be +V3/Ved Diễn tả hành động xảy thường xuyên, lặp lặp lại theo thói quen chân lí thật hiển nhiên S + V(s/es); S + am/is/are Bị động: S + am/is/are + V3/Ved QKHT TLHT Diễn tả hành động xảy trước hành động khác QK S + had + V3/ed Bị động: S + had + been + V3/Ved Diễn tả hành động xảy trước hành động khác TL or thời điểm TL S + will/shall + have + V3/ed Bị động: S + will/shall + have + been + V3/Ved QKHTTD TLHTTD Dùng để nhấn mạnh tính LIÊN TỤC hành động S + had + been + V-ing Dùng để nhấn mạnh tính LIÊN TỤC hành động S + will/shall + have + been + V-ing QKTD Mang tính chất thời điểm, diễn tả hành động xảy thời điểm xác định khứ hành động ĐANG XẢY RA (QKTD) hành động khác XEN VÀO (QKĐ) S + was/were + V-ing Bị động: S + was/were + being + V3/Ved HTTD TLTD Mang tính chất thời điểm, diễn tả hành động ĐANG XẢY RA thời điểm nói Mang tính thời điểm, diễn tả hành động SẼ ĐANG xảy thời điểm xác định TL, hành động TL ĐANG XẢY RA (TLTD hành động khác XẢY ĐẾN (HTĐ) S + am/is/are + V-ing Bị động: S + am/is/are + being + V3/Ved S + will/shall + be + V-ing Biên tập nội dung: Đào Mạnh Cường Web: www.facebook.com/bintroll Trình bày soạn thảo: Thế Văn Web: www.facebook.com/dothevan Nhận: - Soạn thảo, chỉnh sửa văn - Soạn thảo văn bản, báo cáo tốt nghiệp, luận văn - Soạn thảo biểu, biểu mẫu, báo cáo cửa hàng, cơng ty - Văn tốn học phức tạp… Nhận cộng tác viên soạn thảo online, part-time job Bạn thời gian? Thời gian tôI bạn! ... - Soạn thảo văn bản, báo cáo tốt nghiệp, luận văn - Soạn thảo biểu, biểu mẫu, báo cáo cửa hàng, công ty - Văn toán học phức tạp… Nhận cng tỏc viờn son tho online, part-time job Bạn thời gian?
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC về THÌ , CÔNG THỨC về THÌ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn