(Luận văn thạc sĩ) Phát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

123 86 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:14

Phát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÒ VĂN NỌI PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LỊ VĂN NỌI PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phí Thị Hiếu TS Lê Tùng THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu công bố tổ chức cá nhân tham khảo sử dụng quy định Các kết trình bày đề tài trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng 12 năm 2018 Tác giả luận vănVăn Nọi i LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý thầy cô - người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phí Thị Hiếu TS Lê Tùng tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa, thầy giáo cô giáo Khoa Tâm lý - Giáo dục Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu trường Qua xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí Phòng lao động Thương binh Xã hội, Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Nậm Pồ tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nậm Pồ, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ suốt trình học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học viết luận văn Do điều kiện thời gian lực thân nhiều hạn chế nên luận văn chắn nhiều khiếm khuyết Tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn bè, đồng nghiệp để luận văn tiếp tục hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018 TÁC GIẢ Lò Văn Nọi ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CẤP HUYỆN 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm 11 1.2.1 Phát triển 11 1.2.2 Nghề, nghề nông nghiệp đào tạo nghề 12 1.2.3 Chương trình đào tạo, chương trình đào tạo nghề 13 1.2.4 Phát triển chương trình đào tạo, phát triển chương trình đào tạo nghề Trung tâm dạy nghề 15 1.3 Một số vấn đề phát triển chương trình đào tạo nghề 17 1.3.1 Mục tiêu phát triển chương trình đào tạo nghề 17 1.3.2 Nội dung phát triển chương trình đào tạo nghề chăn nuôi Trung tâm dạy nghề 18 iii 1.3.3 Các nguyên tắc phát triển chương trình đào tạo nghề chăn nuôi đáp ứng nhu cầu địa phương 24 1.3.4 Quy trình phát triển chương trình đào tạo nghề trung tâm dạy nghề 25 1.3.5 Nội dung quản lý phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni Trung tâm dạy nghề 30 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chương trình đào tạo nghề Trung tâm dạy nghề 35 1.4.1.Yếu tố chủ quan 35 1.4.2.Yếu tố khách quan 36 Kết luận Chương 37 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 39 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 39 2.1.1 Vài nét khách thể khảo sát 39 2.1.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 41 2.2 Thực trạng chương trình đào tạo nghề chăn ni TTDN huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 41 2.2.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên, học viên cần thiết phát triển chương trình đào tạo nghề chăn nuôi trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 41 2.2.2 Thực trạng chương trình đào tạo nghề chăn ni Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ 43 2.3 Thực trạng phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni TTDN huyện Nậm Pồ 49 2.3.1 Thực trạng khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo nghề chăn nuôi Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ 50 2.3.2 Thực trạng rà sốt chương trình đào tạo nghề chăn nuôi hành Trung tâm 52 iv 2.3.3 Thực trạng xác định mục tiêu chương trình đào tạo nghề Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ 53 2.3.4 Thực trạng xây dựng chương trình đào tạo nghề chăn ni 54 2.3.5 Thực trạng thực chương trình đào tạo nghề chăn nuôi TTDN 57 2.3.6 Thực trạng đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo nghề chăn ni Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ 58 2.4 Thực trạng quản lý phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 60 2.4.1 Thực trạng cơng tác kế hoạch hóa phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni 60 2.4.2 Thực trạng công tác tổ chức thực phát triển chương trình đào nghề chăn ni 61 2.4.3 Thực trạng đạo hoạt động phát triển chương trình đào tạo nghề chăn nuôi 62 2.4.4 Thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni 64 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni TTDN huyện Nậm Pồ 65 2.6 Những kết đạt được, hạn chế nguyên nhân phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ 68 2.6.1 Một số kết đạt nguyên nhân 68 2.6.2 Một số hạn chế nguyên nhân 70 Kết luận Chương 72 Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN NẬM PỒ 74 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 74 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống biện pháp 74 v 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng biện pháp 74 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn biện pháp 75 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi biện pháp 75 3.2 Các biện pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo nghề Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ 76 3.2.1 Tuyên truyền cho cán quản lý, giáo viên trung tâm dạy nghề hiểu cần thiết phải phát triển chương trình đào tạo nghề 76 3.2.2 Bồi dưỡng lực phát triển chương trình cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên trung tâm dạy nghề 77 3.2.3 Đổi công tác lập kế hoạch phát triển chương trình đào tạo Trung tâm dạy nghề 79 3.2.4 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ 81 3.2.5 Đầu tư sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình đào tạo trung tâm dạy nghề 83 3.2.6 Đổi kiểm tra, đánh giá kết phát triển chương trình đào tạo nghề trung tâm dạy nghề 84 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 86 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 87 3.4.1 Mục đích, đối tượng khảo nghiệm 87 3.4.2 Nội dung cách tiến hành khảo nghiệm 87 3.4.3 Kết khảo nghiệm 88 Kết luận chương 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán công chức CBQL : Cán quản lý CTĐT : Chương trình đào tạo CSVC : Cơ sở vật chất GV : Giáo viên HV : Học viên NV : Nhân viên SL : Số lượng THPT : Trung học phổ thông TTDN : Trung tâm dạy nghề VC : Viên chức iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Nhận thức cán quản lý, giáo viên, học viên cần thiết phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ 42 Bảng 2.2 Danh mục môn học, thời gian phân bổ thời gian chương trình đào tạo kỹ thuật chăn nuôi lợn 45 Bảng 2.3 Danh mục mô đun đào tạo, thời gian phân bổ thời gian học tập chương trình đào tạo kỹ thuật chăn nuôi dê 46 Bảng 2.4 Danh mục môn học, thời gian phân bổ thời gian chương trình đào tạo kỹ thuật chăn ni trâu, bò 48 Bảng 2.5 Đánh giá CBQL, GV chương trình đào tạo hành nghề chăn ni Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ (tính theo %) 49 Bảng 2.6 Thực trạng khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo nghề chăn nuôi Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ Trung tâm dạy nghề (theo ý kiến đánh giá CBQL, GV, HV) (tính theo %) 51 Bảng 2.7 Thực trạng việc rà sốt chương trình đào tạo nghề chăn nuôi Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ (theo ý kiến đánh giá CBQL, GV, nhân viên (tính theo %) 52 Bảng 2.8 Thực trạng xác định mục tiêu chương trình đào tạo (tính theo %) 53 Bảng 2.9 Thực trạng xây dựng chương trình đào tạo nghề chăn nuôi Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 55 Bảng 2.10 Tổ chức thực chương trình đào tạo Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ (theo ý kiến đánh giá CBQL, GV, NV) (tính theo %) 58 v Câu Xin đồng chí cho biết ý kiến việc thực xây dựng chương trình đào tạo nghề chăn nuôi Trung tâm thời gian qua: Mức độ STT Nội dung chương trình đào tạo nghề Tốt Khá Trung Yếu bình Xây dựng chương trình hồn tồn Rà sốt, điều chỉnh, bổ sung mơn học vào chương trình Rà sốt, điều chỉnh, bổ sung nội dung kiến thức vào mơn học chương trình Thay đổi logic nội dung môn học chương trình Điều chỉnh thời lượng mơn học lý thuyết Điều chỉnh hình thức thực mơn học Điều chỉnh cách thức kiểm tra, đánh giá môn học Câu Xin đồng chí cho biết ý kiến việc thực xây dựng chương trình đào tạo Trung tâm thời gian qua: Mức độ Nội dung STT Công bố công khai kế hoạch đào tạo khóa học Cam kết chất lượng giáo dục Công bố điều kiện đảm bảo chất lượng Thực việc giảng dạy môn học theo thời gian nội dung xây dựng Thực việc đánh giá người học theo quy định chương trình đào tạo Tốt Khá Trung Yếu bình Câu Đồng chí cho biết ý kiến việc đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo nghề chăn ni Trung tâm thời gian qua: Trung Nội dung thực Tốt Khá Yếu Kém bình Lấy ý kiến đánh giá nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, người sử dụng lao động, học viên chương trình đào tạo nghề Điều chỉnh khung chương trình đào tạo Điều chỉnh chương trình chi tiết mơn học sau đánh giá Câu Đồng chí đánh giá việc thực cơng tác kế hoạch hóa phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni trung tâm thời gian qua: Mức độ đạt Nội dung Lập kế hoạch thẩm định, đánh giá CTĐT nghề chăn nuôi Lập kế hoạch dự kiến nguồn nhân lực thực phát triển CTĐT Lập kế hoạch thời gian thực phát triển CTĐT Lập kế hoạch điều kiện đảm bảo phát triển CTĐT Tốt Trung Yếu bình Khá Câu Đồng chí đánh giá công tác tổ chức thực phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni trung tâm thời gian qua: Mức độ đạt Nội dung Tốt Khá Trung Yếu bình Tổ chức, xếp, bố trí đội ngũ thực phát triển chương trình đào tạo nghề chăn nuôi Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, GV, nhân viên tổ chức thực phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni Xây dựng quy chế, quy định tổ chức thực phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni Câu 10 Đồng chí đánh giá cơng tác đạo triển khai phát triển chương trình đào tạo nghề chăn nuôi trung tâm thời gian qua: Mức độ đạt Nội dung Chỉ đạo xây dựng quy trình phát triển chương trình Chỉ đạo thành lập nhóm phát triển chương trình Chỉ đạo nghiên cứu chương trình hành ngành đề xuất dự kiến khung chương trình Chỉ đạo lập kế hoạch điều tra khảo sát đối tượng có liên quan để phát triển chương trình Chỉ đạo tổ chức xây dựng chuẩn đầu cho mơn học chương trình đào tạo Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến đóng góp hồn thiện chương trình Chỉ đạo đối chiếu chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra, mục tiêu đào tạo Tốt Khá Trung Yếu bình Câu 11 Đồng chí đánh giá việc kiểm tra, đánh giá kết phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni trung tâm thời gian qua: Mức độ đạt Nội dung Tốt Trung Yếu bình Khá Kiểm tra nội dung trước thực Kiểm tra trình thực Kiểm tra, đánh giá sau hồn thiện Câu 12 Đồng chí đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni trung tâm thời gian qua: Mức độ ảnh hưởng Các yếu tố ảnh hưởng Nhận thức cán quản lý giáo viên ý nghĩa tầm quan trọng việc phát triển chương trình đào tạo Năng lực phát triển chương trình đào tạo cán quản lý giáo viên Các văn bản, quy định, hướng dẫn phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo nghề Nhu cầu yêu cầu thị trường lao động Ảnh Ít ảnh Khơng hưởng lớn hưởng ảnh hưởng Câu 13 Xin đồng chí góp ý thêm nội dung khác để việc thực phát triển chương trình đào tạo Trung tâm đạt hiệu cao: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin đồng chí vui lòng cho biết vài thông tin thân: Chức vụ công tác: …………………………………………………………… Tuổi đời: ………………… Nam, nữ: ………… số năm công tác:………… Xin trân trọng cảm ơn! PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán giáo viên) Để góp phần quản lý tốt nội dung Phát triển chương trình đào tạo nghề Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nay, xin Thầy (Cơ) vui lòng cho cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu X vào cột/hàng ô trống mà đồng chí cho phù hợp với ý kiến thân Đề nghị Thầy (Cô) cho biết ý kiến mức độ thực chương trình đào tạo hành nghề chăn nuôi Trung tâm thời gian qua: Mức độ STT Nội dung đánh giá Hoàn toàn phù hợp Mục tiêu đào tạo Cơ hội việc làm Các môn học chương trình đào tạo Phân bổ thời gian chương trình đào tạo Phù Bình Ít phù Khơng hợp thường hợp phù hợp Đề nghị Thầy (Cô) cho biết ý kiến việc đánh giá nhu cầu đào tạo nghề chăn nuôi Trung tâm năm qua: Mức độ Nội dung STT Tốt Khá Trung Yếu bình Khảo sát nhu cầu việc làm người dân địa phương Khảo sát nhu cầu xã hội (khả tiêu thụ sản phẩm) nghề chăn nuôi Khảo sát nhu cầu học viên học nghề chăn nuôi Khảo sát nhu cầu sử dụng lao động thị trường lao động Đề nghị Thầy (Cô) cho biết ý kiến việc rà sốt chương trình đào tạo nghề chăn nuôi Trung tâm thời gian qua: Mức độ STT Nội dung Rà soát mục tiêu đào tạo Rà soát chuẩn đầu Rà sốt lại mơn học chương trình đáp ứng mục tiêu đào tạo Rà sốt hình thức đánh giá kết học tập người học Tốt Khá Trung Yếu bình Đề nghị Thầy (Cơ) cho biết ý kiến việc đánh giá thực trạng xác định mục tiêu chương trình đào tạo Trung tâm thời gian qua: Mức độ thực Nội dung Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Xây dựng quy trình xác định mục tiêu đào tạo Xây dựng văn thực quản lý mục tiêu đào tạo Tổ chức, đạo thực mục tiêu đào tạo Kiểm tra điều chỉnh mục tiêu đào tạo định kỳ Đề nghị Thầy (Cô) cho biết ý kiến việc thực xây dựng chương trình đào tạo nghề chăn nuôi Trung tâm thời gian qua: STT Nội dung chương trình đào tạo nghề Xây dựng chương trình hồn tồn Rà sốt, điều chỉnh, bổ sung mơn học vào chương trình Rà sốt, điều chỉnh, bổ sung nội dung kiến thức vào môn học chương trình Thay đổi logic nội dung mơn học chương trình Điều chỉnh thời lượng mơn học lý thuyết Điều chỉnh hình thức thực môn học Điều chỉnh cách thức kiểm tra, đánh giá mơn học Tốt Khá Mức độ Trung bình Yếu Đề nghị Thầy (Cô) cho biết ý kiến việc thực xây dựng chương trình đào tạo Trung tâm thời gian qua: Mức độ Nội dung STT Tốt Trung Yếu bình Khá Công bố công khai kế hoạch đào tạo khóa học Cam kết chất lượng giáo dục Công bố điều kiện đảm bảo chất lượng Thực việc giảng dạy môn học theo thời gian nội dung xây dựng Thực việc đánh giá người học theo quy định chương trình đào tạo Đề nghị Thầy (Cơ) cho biết ý kiến việc đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo nghề chăn ni Trung tâm thời gian qua: Trung Nội dung thực Tốt Khá Yếu bình Lấy ý kiến đánh giá nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, người sử dụng lao động, học viên chương trình đào tạo nghề Điều chỉnh khung chương trình đào tạo Điều chỉnh chương trình chi tiết mơn học sau đánh giá Kém Đề nghị Thầy (Cô) cho biết ý kiến việc thực cơng tác kế hoạch hóa phát triển chương trình đào tạo nghề chăn nuôi trung tâm thời gian qua: Mức độ đạt Nội dung Tốt Khá Trung bình Yếu Lập kế hoạch thẩm định, đánh giá CTĐT nghề chăn nuôi Lập kế hoạch dự kiến nguồn nhân lực thực phát triển CTĐT Lập kế hoạch thời gian thực phát triển CTĐT Lập kế hoạch điều kiện đảm bảo phát triển CTĐT Đề nghị Thầy (Cô) cho biết ý kiến cơng tác tổ chức thực phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni trung tâm thời gian qua: Mức độ đạt Nội dung Tổ chức, xếp, bố trí đội ngũ thực phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, GV, nhân viên tổ chức thực phát triển chương trình đào tạo nghề chăn nuôi Xây dựng quy chế, quy định tổ chức thực phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni Tốt Khá Trung bình Yếu 10 Đề nghị Thầy (Cô) cho biết ý kiến cơng tác đạo triển khai phát triển chương trình đào tạo nghề chăn ni trung tâm thời gian qua: Mức độ đạt Nội dung Tốt Khá Trung Yếu bình Chỉ đạo xây dựng quy trình phát triển chương trình Chỉ đạo thành lập nhóm phát triển chương trình Chỉ đạo nghiên cứu chương trình hành ngành đề xuất dự kiến khung chương trình Chỉ đạo lập kế hoạch điều tra khảo sát đối tượng có liên quan để phát triển chương trình Chỉ đạo tổ chức xây dựng chuẩn đầu cho môn học chương trình đào tạo Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến đóng góp hồn thiện chương trình Chỉ đạo đối chiếu chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra, mục tiêu đào tạo 11 Đề nghị Thầy (Cô) cho biết ý kiến việc kiểm tra, đánh giá kết phát triển chương trình đào tạo nghề chăn nuôi trung tâm thời gian qua: Mức độ đạt Nội dung Kiểm tra nội dung trước thực Kiểm tra trình thực Kiểm tra, đánh giá sau hoàn thiện Tốt Khá Trung Yếu bình 12 Đề nghị Thầy (Cơ) cho biết ý kiến yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển chương trình đào tạo nghề chăn nuôi trung tâm thời gian qua: Mức độ ảnh hưởng Các yếu tố ảnh hưởng Ảnh Ít ảnh Không hưởng lớn hưởng ảnh hưởng Nhận thức cán quản lý giáo viên ý nghĩa tầm quan trọng việc phát triển chương trình đào tạo Năng lực phát triển chương trình đào tạo cán quản lý giáo viên Các văn bản, quy định, hướng dẫn phát triển chương trình đào tạo nghề chăn nuôi Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo nghề Nhu cầu yêu cầu thị trường lao động Xin Thầy (cơ) vui lòng cho biết vài thông tin thân: Chức vụ công tác: …………………………………………………………… Tuổi đời: ………………… Nam, nữ: ………… số năm công tác:………… Xin trân trọng cảm ơn! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO NGHIỆM (Dành cho giáo viên cán quản lí) Để góp phần tìm kiếm biện pháp phát triển chương trình đào tạo Trung tâm mang lại hiệu quả, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đánh giá biện pháp đây: Mức độ cần thiết Biện pháp Cần Bình thiết thường Tuyên truyền cho cán quản lý, giáo viên trung tâm dạy nghề hiểu cần thiết phải phát triển chương trình đào tạo nghề Bồi dưỡng lực phát triển chương trình cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên trung tâm dạy nghề Đổi công tác lập kế hoạch phát triển chương trình đào tạo Trung tâm dạy nghề Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ Không cần thiết Mức độ khả thi Khả Bình Khơng thi thường khả thi Mức độ cần thiết Biện pháp Cần Bình thiết thường Khơng cần thiết Mức độ khả thi Khả Bình Khơng thi thường khả thi Đầu tư sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình đào tạo trung tâm dạy nghề; Đổi kiểm tra, đánh giá kết phát triển chương trình đào tạo nghề trung tâm dạy nghề Chú thích: Điền dấu x vào mà đồng chí cho thích hợp bảng Tính cần thiết: Phân biệt theo mức độ - Rất cần thiết: Biện pháp áp dụng - Cần thiết: Biện pháp áp dụng không áp dụng - Không cần thiết: Biện pháp khơng áp dụng Tính khả thi: Phân biệt theo mức - Rất khả thi: Biện pháp thực đem lại kết trước - Khả thi: Biện pháp chưa thể rõ thực hay khó thực hiện, có kết tốt hay có tính hình thức - Khơng khả thi: Biện pháp khó thực hiện, khó đem lại kết Xin trân trọng cảm ơn! PHỤ LỤC PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho học viên) Họ tên: ……………………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………… Nghề nghiệp bố: ………………………………………………………… Nghề nghiệp mẹ: ………………………………………………………… Nhu cầu học nghề anh (chị) cụ thể nhóm nghề gì? - Các nghề phi nơng nghiệp - Các nghề nơng nghiệp - Các nhóm nghề khác Anh (chị) có nhu cầu học nghề khơng - Mong muốn học nghề - Học được, không học - Khơng có nhu cầu Nếu anh (chị) học nghề việc học nghề có mang lại lợi ích cho anh (chị)? ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! ... pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo nghề Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CẤP HUYỆN 1.1... sở lý luận phát triển chương trình đào tạo nghề Trung tâm dạy nghề cấp huyện Chương Thực trạng phát triển chương trình đào tạo nghề Trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương Một... chương trình đào tạo, quản lý phát triển chương trình đào tạo nghề TTDN huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - Đề xuất số biện pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo nghề Trung tâm dạy nghề huyện Nậm
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Phát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, (Luận văn thạc sĩ) Phát triển chương trình đào tạo nghề ở trung tâm dạy nghề huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn