(Luận văn thạc sĩ) Quản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dục

105 49 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:10

Quản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dụcQuản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dụcQuản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dụcQuản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dụcQuản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dụcQuản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dụcQuản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dụcQuản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dụcQuản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dụcQuản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dụcQuản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dụcQuản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dục ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ THỊ HÀ QUẢN SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN SI MA CAI - TỈNH LÀO CAI THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ THỊ HÀ QUẢN SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN SI MA CAI - TỈNH LÀO CAI THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ngành: Quản giáo dục số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Đỗ Hồng Thái THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, không trùng lặp với đề tài khác chưa công bố tài liệu Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Lê Thị Hà i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, giáo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đặc biệt thầy giáo khoa Tâm Giáo dục trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa học Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Hồng Thái, người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng quyền xã tồn huyện; tập thể lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Si Ma Cai, lãnh đạo trường mầm non địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi cho tơi thơng tin bổ ích phục vụ q trình nghiên cứu Đề tài “Quản sở vật chất trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dục” hoàn thành kế hoạch Mặc dù tác giả luận văn nhiều cố gắng, điều kiện thời gian lực hạn nên khơng tránh khỏi hạn chế Kính mong thầy giáo, giáo, chuyên gia, đồng nghiệp quan tâm tới vấn đề nghiên cứu tiếp tục đóng góp ý kiến để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Lê Thị Hà ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: SỞ LUẬN VỀ QUẢN CSVC CÁC TRƯỜNG MẦM NON THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 1.1 lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu giới 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm liên quan 1.2.1 sở vật chất trường mầm non 1.2.2 Quản sở vật chất trường MN 1.2.3 Quản sở vật chất trường mầm non theo hướng đảm bảo chất lượng 10 1.3 Một số vấn đề sử dụng CSVC quản CSVC trường mầm non 11 1.3.1 Giáo dục mầm non hệ thống giáo dục quốc dân 11 1.3.2 Quy định quản CSVC trường MN 13 1.4 Hiệu trưởng trường mầm non công tác quản sở vật chất 16 iii 1.4.1 Vai trò Hiệu trưởng cơng tác quản CSVC 16 1.4.2 Công tác quản sở vật chất trường MN 17 1.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản CSVC trường mầm non 21 1.5.1 Yếu tố quản Nhà nước 21 1.5.2 Yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tâm xã hội 21 1.5.3 Yếu tố quản nhà trường Hiệu trưởng 21 TIỂU KẾT CHƯƠNG 23 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN SI MA CAI, CÁC TỈNH LÀO CAI THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 24 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 24 2.2 Thực trạng giáo dục mầm non huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai 24 2.3 Thực trạng sở vật chất trường mầm non huyện Si Ma Cai 30 2.4 Thực trạng quản sở vật chất trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 36 2.4.3 Thực trạng kiểm tra, giám sát việc quản sở vật chất thiết bị 41 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản CSVC trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng 43 TIỂU KẾT CHƯƠNG 44 Chương 3: BIÊN PHÁP QUẢN SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN SI MA CAI, TỈNH LÀO CAI THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 45 3.1 Các nguyên tắc định hướng cho việc đề xuất biện pháp 45 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích 45 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa phát triển 45 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 46 3.1.4 Đảm bảo tính thực tiễn 46 3.2 Các biện pháp quản sở vật chất trường mầm non theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dục 46 iv 3.2.1: Biện pháp 1: Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư sở vật chất thiết bị trường mầm non theo hướng đảm bảo chất lượng 46 3.2.2 Biện pháp 2: Nâng cao nhận thức cho cán quản giáo viên vai trò tác dụng sở vật chất theo hướng đảm bảo chất lượng 49 3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán quản giáo viên bảo quản, sử dụng CSVC 52 3.2.4 Biện pháp 4: Huy động làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung CSVC cho nhà trường 56 3.2.5 Biện pháp 5: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản sở vật chất 61 3.3 Mối quan hệ biện pháp 64 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 66 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 66 3.4.2 Các bước tiến hành khảo nghiệm 66 3.4.3 Kết khảo nghiệm 67 Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư sở vật chất thiết bị trường mầm non theo hướng đảm bảo chất lượng 67 TIỂU KẾT CHƯƠNG 73 KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ 75 Kết luận 75 Khuyến nghị 75 2.1 Đối với UBND huyện Si Ma Cai 75 2.2 Đối với Phòng GD&ĐT huyện Si Ma Cai 76 2.3 Đối với CBQL, GV trường mầm non 77 2.4 Đối với cấp ủy, quyền xã địa bàn huyện 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TT Nguyên nghĩa BCH Ban Chấp hành CB Cán CBQL Cán quản CNTT Công nghệ thông tin CSVC sở vật chất GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDMN Giáo dục mầm non GV Giáo viên 10 HS Học sinh 11 KT-XH Kinh tế - Xã hội 12 MN Mầm non 13 NV Nhân viên 14 PCGD Phổ cập giáo dục 15 PPDH Phương pháp dạy học 16 PT Phổ thông 17 PTDH Phương tiện dạy học 18 QLGD Quản giáo dục 19 TBDH Thiết bị dạy học 20 TH Tiểu học 21 THCS Trung học sở 22 THPT Trung học phổ thơng 23 XHHGD Xã hội hố giáo dục iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Đội ngũ cán quản bậc học mầm non 25 Bảng 2.2 Đội ngũ giáo viên mầm non địa bàn huyện Si Ma Cai 26 Bảng 2.3 Chất lượng mức độ sử dụng sở vật chất trường mầm non 31 Bảng 2.4 Chất lượng mức độ sử dụng thiết bị dạy học, học liệu trường mầm non 33 Bảng 2.5 Chất lượng mức độ sử dụng đồ dùng trường mầm non 34 Bảng 2.6 Chất lượng mức độ sử dụng đồ chơi trường mầm non 36 Bảng 2.7 Thực trạng lập kế hoạch quản sở vật chất 37 Bảng 2.8 Thực trạng công tác tổ chức đạo thực kế hoạch quản sở vật chất 39 Bảng 2.9 Kiểm tra, giám sát quản sở vật chất thiết bị 41 Bảng 2.10: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản CSVC trường mầm non 43 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp quản 67 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản 69 Bảng 3.3 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 71 v DANH MỤC CÁC HÌNH đồ 1.2 Các thành tố cấu thành trình dạy học giáo dục, mối quan hệ thành tố 12 Biểu đồ 2.1: Chất lượng chăm sóc, ni dưỡng năm học 2017-2018 27 Biểu đồ 2.2 Xếp loại chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018 27 đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp 64 Biểu đồ 3.1 Tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản đề xuất (Tính theo giá trị trung bình X ; Y ) 73 vi 45 Từ điển tiếng Việt (1992), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 46 Phạm Phúc Tuy (2014), Đề cương giảng quản sở vật chất thiết bị dạy học trường mầm non, Bình Dương 47 UBND huyện Si Ma Cai (2016), Kế hoạch thực Đề án số 05 nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo huyện Si Ma Cai giai đoạn 2015-2020 48 UBND tỉnh Lào Cai (2015) Đề án số 06 Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020 81 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Cán quản lý, giáo viên trường mầm non) Đồng chí cho biết số lượng sở vật chất thiết bị trường mầm non nơi đồng chí cơng tác? Điền vào ô tương ứng với đơn vị trường đồng chí TT 10 11 12 13 14 15 16 Nội dung Phòng sinh hoạt chung Phòng ngủ Phòng vệ sinh Hiên chơi Phòng GD thể chất, nghệ thuật Bếp ăn chiều Phòng kho Văn phòng trường Phòng hiệu trưởng Phòng phó Hiệu trưởng Phòng hành quản trị Phòng y tế Phòng bảo vệ thường trực Phòng nhân viên Nhà vệ sinh giáo viên Nhà để xe cho cán bộ, giáo viên Tên trường Si Si Sán Sán Quan Sín Sín Thào Lử Lùng Cán Cán Ma Ma Nàn Mản Bản Nàn Chải Chải Thần Chéng Chéng Chư Thẩn Sui Cấu Hồ Cai Cai Sán Thẩn Mế Sín Sán Phìn Tồn huyện 1 Số lượng sở vật chất Số lượng thiết bị dạy học, học liệu TT 10 11 12 13 Nội dung Bộ dụng cụ thủ công (kéo, bút chì, bút mầu, đất nặn, giấy ) Bộ dụng cụ thể thao (vòng, gậy, bóng, cổng chui, cột ném, bục bật sâu ) Bộ đồ dùng học toán (các khối hình học, xâu dây tạo hình, làm quen với tốn, bàn tính học đếm, hình phẳng, đồng hồ lắp ráp, tranh số lượng, chữ số số lượng, Đomino học toán ) Bộ phương tiện giao thông (sa bàn giao thông, lô tô phương tiện giao thông, Bộ xây dựng (lô tô, gạch, động vật, thực vật ) Bộ gia đình (nấu ăn, mơ hình giường tủ, bàn ghế ) Bộ thực vật (các loại cây, rau ) Bộ động vật (trong rừng, nhà, cạn, nước ) Dụng cụ âm nhạc (gõ đệm theo phách, sắc xơ ) Nam châm, kính núp Băng đĩa Tranh truyện, tranh thơ, tranh ảnh Máy vi tính Tên trường Si Si Sán Sán Quan Sín Sín Thào Lử Lùng Cán Cán Ma Ma Nàn Mản Bản Nàn Toàn Chải Chải Thần Chéng Chéng Chư Thẩn Sui Cấu Hồ Cai Cai Sán Thẩn Mế Sín huyện Sán Phìn 1.3 Số lượng đồ dùng TT Đồ dùng Bàn ghế học sinh Bàn ghế giáo viên Tủ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu Tivi Đầu đĩa Đàn óc gan Giường (phản) Chiếu Chăn Gối Ca (cốc) Khăn mặt Thùng đựng nước Vòi rửa tay Quạt Tủ lạnh Đồ nhà bếp (xoong, nồi, dao, thớt ) 10 11 12 13 14 15 16 17 Tên trường Si Si Sán Sán Quan Sín Sín Thào Lử Lùng Cán Cán Ma Ma Nàn Mản Bản Nàn Toàn Chải Chải Thần Chéng Chéng Chư Thẩn Sui Cấu Hồ Cai Cai Sán Thẩn Mế Sín huyện Sán Phìn 1.4 Số lượng đồ chơi Tên trường Si Si Sán Sán Quan Sín Sín Thào TT Đồ dùng Lử Lùng Cán Cán Ma Ma Nàn Mản Bản Nàn Toàn Chải Chải Thần Chéng Chéng Chư Thẩn Sui Cấu Hồ Cai Cai Sán Thẩn Mế Sín huyện Sán Phìn Bập bênh, thú nhún Cầu trượt Xích đu Bể chơi cát, nước Nhà bóng Bộ vận động liên hoàn Bộ vận động thể chất đa Đồng chí cho biết chất lượng, mức độ sử dụng sở vật chất thiết bị trường mầm non nơi đồng chí cơng tác cách khoanh tròn vào số tương ứng mức độ Trong đó: thấp cao 2.1 Chất lượng, mức độ sử dụng sở vật chất Chất lượng sở vật chất TT Mức độ sử dụng 5 Phòng sinh hoạt chung 5 Phòng ngủ 5 Phòng vệ sinh 5 Hiên chơi 5 Phòng GD thể chất, nghệ thuật 5 Bếp ăn chiều 5 Phòng kho 5 Văn phòng trường 5 Phòng hiệu trưởng 5 10 Phòng phó Hiệu trưởng 5 11 Phòng hành quản trị 5 12 Phòng y tế 5 13 Phòng bảo vệ thường trực 5 14 Phòng nhân viên 5 15 Nhà vệ sinh giáo viên 5 16 Nhà để xe cho cán bộ, giáo viên 5 + Chất lượng: Tốt: điểm; TB: điểm; Khá: điểm; + Mức độ sử dụng: Luôn luôn: điểm; Hiếm khi: điểm; Kém: điểm; Rất kém: điểm Thường xuyên: điểm; Không bao giờ: điểm Thỉnh thoảng: điểm; 2 Chất lượng, mức độ sử dụng thiết bị, học liệu TT 10 11 12 13 Tên thiết bị, học liệu Bộ dụng cụ thủ cơng (kéo, bút chì, bút mầu, đất nặn, giấy ) Bộ dụng cụ thể thao (vòng, gậy, bóng, cổng chui, cột ném, bục bật sâu ) Bộ đồ dùng học tốn (các khối hình học, xâu dây tạo hình, làm quen với tốn, bàn tính học đếm, hình phẳng, đồng hồ lắp ráp, tranh số lượng, chữ số số lượng, Đomino học toán ) Bộ phương tiện giao thông (sa bàn giao thông, lô tô phương tiện giao thông Bộ xây dựng (lô tơ, gạch, động vật, thực vật ) Bộ gia đình (nấu ăn, mơ hình gường tủ, bàn ghế ) Bộ thực vật (các loại cây, rau ) Bộ động vật (trong rừng, nhà, cạn, nước ) Dụng cụ âm nhạc (gõ đệm theo phách, sắc xô ) Nam châm, kính núp Băng đĩa Tranh truyện, tranh thơ, tranh ảnh Máy vi tính + Chất lượng: Tốt: điểm; Khá: điểm; + Mức độ sử dụng: Luôn luôn: điểm; Hiếm khi: điểm; Chất lượng Mức độ sử dụng 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 TB: 3điểm; Kém: điểm; Rất kém: điểm Thường xuyên: điểm; Không bao giờ: điểm Thỉnh thoảng: điểm; 2.3 Chất lượng, mức độ sử dụng đồ dùng TT Tên đồ dùng Bàn ghế học sinh Bàn ghế giáo viên Tủ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu Tivi Đầu đĩa Đàn óc gan Giường (phản) Chiếu Chăn Gối Ca (cốc) Khăn mặt Thùng đựng nước Vòi rửa tay Quạt Tủ lạnh Đồ nhà bếp (xoong, nồi, dao, thớt ) 10 11 12 13 14 15 16 17 + Chất lượng: Tốt: điểm; 1 Chất lượng 4 5 Mức độ sử dụng 5 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 Khá: điểm; TB: 3điểm; Kém: điểm; Rất kém: điểm + Mức độ sử dụng: Luôn luôn: điểm; Hiếm khi: điểm; Thường xuyên: điểm; Không bao giờ: điểm Thỉnh thoảng: điểm; 2.4 Chất lượng, mức độ sử dụng đồ chơi T Chất lượng Tên đồ chơi T Mức độ sử dụng 5 Bập bênh, thú nhún 5 Cầu trượt 5 Xích đu 5 Bể chơi cát, nước 5 Nhà bóng 5 Bộ vận động liên hoàn 5 Bộ vận động thể chất đa 5 + Chất lượng: Tốt: điểm; Khá: điểm; + Mức độ sử dụng: Luôn luôn: điểm; Hiếm khi: điểm; TB: điểm; Kém: điểm; Rất kém: điểm Thường xuyên: điểm; Thỉnh thoảng: điểm; Không bao giờ: điểm Đồng chí cho biết hình thức bồi dưỡng GV công tác sử dụng THDH trường đồng chí Số buổi tập huấn Số GV cử đào tạo sử dụng TBDH Bồi dưỡng qua dự giờ, qua buổi họp, buổi sinh hoạt chuyên môn Số tiết thực Số tiết dự Số tiết Số buổi họp, chuyên đề sinh hoạt chun đề tồn cấp trường chun mơn cấp huyện trường 3.Đồng chí sử dụng CNTT quản thiết bị dạy học ? STT Nội dung Sử dụng máy tính phần mềm văn phòng thông dụng Sử dụng phần mềm quản Sử dụng trang Webite để quản Đồng ý PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý, lãnh đạo xã) Để góp phần tìm biện pháp quản sở vật chất theo hướng đảm bảo chất lượng địa bàn huyện Đề nghị đồng chí cho biết ý kiến vấn đề Đánh dấu (x) vào ô trống phù hợp với ý kiến đồng chí Thực trạng lập kế hoạch quản sở vật chất trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng trường mầm non Mức độ thực T Nội dung T Rất thường xuyên Lập kế hoạch công tác đầu tư sở vật chất, thiết bị nhà trường Lập kế hoạch mở rộng diện tích đảm bảo tiêu chuẩn theo hướng dài hơi, hiệu Lập kế hoạch xây dựng trường sở theo hướng kiên cố, chuẩn hóa đại hóa Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trọng điểm ưu tiên Thường xuyên Không thường xuyên Hợp Rất Hợp hợp Khôn g hợp Thức trạng tổ chức thực kế hoạch quản sở vật chất trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng trường mầm non Mức độ thực TT Nội dung Tổ chức tham mưu cho Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, UBND xã cơng tác xã hội hóa giáo dục kịp thời hiệu Phối hợp nguồn lực ngân sách nhà nước, dự án, chương trình mục tiêu, tổ chức kinh tế trị xã hội đầu tư sở vật chất, thiết bị cho nhà trường Tăng cường tính tự chủ tự chịu trách nhiệm lĩnh vực sở vật chất, thiết bị cho nhà trường Vận động lực lượng tham gia giáo dục nhà trường chung tay góp sức xây dựng sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi Quản việc huy động lực lượng xã hội tham gia xây dựng CSVC thiết bị Rất thường xuyên Thường xuyên Không thường xuyên Hiệu Rất hiệu Hiệu Không hiệu Thức trạng kiểm tra đánh giá quản sở vật chất trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng trường mầm non T T Kiểm tra, giám sát việc quản sở vật chất thiết bị Kiểm tra xây dựng kế hoạch quản sở vật chất thiết bị theo giai đoạn, hàng năm khả thi Kiểm tra đổi khâu tổ chức quản CSVC thiết bị nhà trường: Phân công nhân hợp lý; tham mưu phân bổ nguồn kinh phí, mua sắm bổ sung CSVC, trang thiết bị kịp thời Kiểm tra quản CSVC thiết bị nhà trường xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị trường địa bàn toàn huyện Kiểm tra việc bổ sung đồ dùng, đồ chơi sáng tạo tự làm từ nguyên vật liệu phế thải (vệ sinh sẽ), nguyên vật liệu sẵn địa phương Tổng kết, rút kinh nghiệm giải pháp cụ thể để mua sắm, bảo quản sử dụng sở vật chất thiết bị ngày hiệu Mức độ thường xuyên Rất thường xuyên Thường xuyên Không khường xuyên Hiệu Rất hiệu Hiệu Không hiệu Thức trạng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản sở vật chất trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng trường mầm non Mức độ ảnh hưởng Ảnh Ảnh Không Phân hưởng hưởng ảnh Tổng vân nhiều hưởng (2đ) (4đ) (3đ) (1đ) Yếu tố ảnh hưởng STT Yếu tố quản Nhà nước Yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tâm xã hội Yếu tố quản nhà trường Hiệu trưởng Đồng chí cho biết đôi điều thân Đánh dấu (x) vào ô tương ứng Cán quản Giáo viên Lãnh đạo xã Ban ngành đoàn thể xã, thị trấn Lãnh đạo PGD&ĐT Chuyên viên PGD&ĐT Lãnh đạo phòng ban chuyên môn huyện Phụ huynh PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý, giáo viên; lãnh đạo xã ) Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản sở vật chất thiết bị theo hướng đảm bảo chất lượng mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai Đánh dấu (x) vào ô trống phù hợp với ý kiến đồng chí Tính cần thiết T T Các biện pháp quản đề xuất Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư sở vật chất thiết bị trường mầm non theo hướng đảm bảo chất lượng Nâng cao nhận thức cho cán quản giáo viên vai trò tác dụng sở vật chất theo hướng đảm bảo chất lượng Đẩy mạnh việc bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL GV bảo quản sử dụng CSVC Huy động làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung CSVC cho nhà trường Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản CSVC Rất cần Cần thiết thiết Tính khả thi Khơng cần thiết Rất khả thi Khôn Khả thi g khả thi PHIẾU PHỎNG VẤN (Lãnh đạo, cán quản lý, giáo viên trường mầm non) Đồng chí đánh sở vật chất thiết bị trường mầm non địa bàn xã nơi đồng chí cơng tác? (số lượng, chất lượng, mức độ sử dụng) Công tác khảo sát, đánh giá đầu tư sở vật chất thiết bị Phòng GD&ĐT trường mầm non địa bàn xã thực nào? 3.Đồng chí cho biết đôi điều công tác tham mưu quản sở vật chất thiết bị trường mầm non địa bàn huyện? (Tham mưu cấp ủy xã; đạo trường thực nhiệm vụ phát triển nghiệp giáo dục địa phương) Cơng tác kiểm tra, giám sát Phòng GD&ĐT quản sở vật chất thiết bị trường mầm non địa bàn xã ? Đồng chí cho biết số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quản sở vật chất thiết bị trường mầm non địa bàn đồng chí công tác? ... non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dục 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý sở vật chất trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo. .. luận quản lý sở vật chất trường mầm non theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dục - Đánh giá thực trạng quản lý sở vật chất trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng. .. mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dục Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 1.1 Sơ lược
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dục, (Luận văn thạc sĩ) Quản lý cơ sở vật chất ở các trường mầm non huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo hướng đảm bảo chất lượng giáo dục

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn