(Luận văn thạc sĩ) Phát triển chương trình giáo dục trẻ 3 6 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

121 73 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:05

Phát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện BiênPhát triển chương trình giáo dục trẻ 36 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LƯỜNG THỊ THU PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3-6 TUỔI THEO HÌNH LỚP GHÉP CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LƯỜNG THỊ THU PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3-6 TUỔI THEO HÌNH LỚP GHÉP CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ MINH HUẾ THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn "Phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên" cá nhân thực hướng dẫn TS Trần Thị Minh Huế thời gian từ tháng năm 2017 đến tháng 11 năm 2018 Tôi xin cam đoan: Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thông tin chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử lý đưa vào luận văn quy định Số liệu kết nghiên cứu hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018 Người thực Lường Thị Thu i LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Minh Huế, người thầy tận tình hướng dẫn em suốt trình làm luận văn Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Tâm lí Giáo dục, Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường CĐSP Điện Biên tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt q trình học tập làm luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, CBQL, GV, phụ huynh Trường Mầm non Nà Khoa, Trường Mầm non Nà Hỳ, Trường Mầm non Nà Bủng, Trường Mầm non Na Cô Sa giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình nghiên cứu thực tiễn khảo nghiệm sư phạm Dù cố gắng, xong Luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận góp ý thầy, cô giáo bạn Trân trọng! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2018 Tác giả Luận văn Lường Thị Thu ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ - TUỔI THEO HÌNH LỚP GHÉP TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Một số cơng trình nghiên cứu nước 1.1.2 Một số cơng trình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Khái niệm công cụ 10 1.2.1 Chương trình giáo dục mầm non 10 1.2.2 Lớp ghép 13 1.2.3 Phát triển chương trình giáo dục 14 1.2.4 Phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 17 1.3 Một số vấn đề lý luận chương trình giáo dục trẻ - tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non 18 1.3.1 Đặc điểm lớp mẫu giáo ghép 3-6 tuổi 18 1.3.2 Ý nghĩa, yêu cầu, tiêu chuẩn xây dựng chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 18 iii 1.3.3 Mục tiêu giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 20 1.3.4 Nội dung chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 23 1.3.5 Phương pháp giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 26 1.3.6 Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 27 1.3.7 Môi trường giáo dục thực chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 28 1.3.8 Vai trò sư phạm giáo viên thực chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 29 1.3.9 Đánh giá kết giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 30 1.4 Một số vấn đề lý luận phát triển chương trình giáo dục trẻ - tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non 31 1.4.1 Vai trò hiệu trưởng phát triển chương trình giáo dục trẻ - tuổi theo hình lớp ghép 31 1.4.2 Các quan điểm tiếp cận phát triển chương trình giáo dục trẻ - tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non 32 1.4.3 Mục tiêu phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 37 1.4.4 Quy trình phát triển chương trình giáo dục trẻ - tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non 37 1.4.5 Phương pháp phát triển chương trình giáo dục trẻ - tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non 41 1.4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chương trình giáo dục trẻ - tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non 43 Kết luận chương 46 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3-6 TUỔI THEO HÌNH LỚP GHÉP CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 47 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 47 iv 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tình hình giáo dục, đào tạo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 47 2.1.2 Giới thiệu khái quát công tác giáo dục mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 52 2.1.3 Mục tiêu khảo sát 54 2.1.4 Đối tượng khảo sát 54 2.1.5 Khách thể điều tra 54 2.1.6 Phương pháp khảo sát cách xử lý số liệu 55 2.2 Thực trạng nhận thức phát triển chương trình giáo dục 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường Mầm Non, huyện nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên 55 2.2.1 Thực trạng nhận thức khái niệm liên quan đến chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 55 2.2.2 Thực trạng nhận thức ý nghĩa việc thực phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 58 2.2.3 Thực trạng quy trình xây dựng tổ chức thực chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi hình lớp ghép 59 2.3 Thực trạng chương trình giáo dục 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường Mầm Non, huyện nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên 60 2.3.1 Ưu điểm 60 2.3.2 Hạn chế 61 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 62 2.4 Thực trạng phát triển chương trình giáo dục 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường Mầm Non, huyện nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên 63 2.4.1 Thực trạng nội dung phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non Huyện nậm Pồ 63 2.4.2 Thực trạng phương pháp phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 72 2.4.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 74 v 2.5 Đánh giá chung khảo sát thực trạng 77 2.5.1 Những ưu điểm kết 77 2.5.2 Những hạn chế thực trạng 77 Kết luận chương 79 Chương 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ 3-6 TUỔI THEO HÌNH LỚP GHÉP CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 81 3.1 Các nguyên tắc đạo việc đề xuất biện pháp 81 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu giáo dục 81 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 81 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, tính đồng 82 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển 82 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 82 3.2 Một số biện pháp phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi hình lớp ghép trường mầm non huyện Nậm Pồ 83 3.2.1 Biện pháp 1: Hoàn thiện quy trình phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 83 3.2.2 Biện pháp 2: Bồi dưỡng lực phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non huyện Nậm Pồ 87 3.2.3 Biện pháp 3: Đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục quản lý chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 89 3.2.4 Biện pháp 4: Bồi dưỡng lực phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép cho giáo viên 90 3.3 Mối quan hệ biện pháp 93 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 93 vi 3.4.1 Mục tiêu 93 3.4.2 Nội dung cách thức 94 3.4.3 Kết 94 Kết luận chương 96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGD& ĐT : Bộ Giáo dục Đào tạo BGH : Ban giám hiệu CBQL : Cán quản lý CBQLGD : Cán quản lý giáo dục CSVC : Cơ sở vật chất CT : Chương trình CTGD : Chương trình giáo dục CTGDM : Chương trình giáo dục mầm non GD : Giáo dục GGMN : Giáo dục mầm non GV : Giáo viên GVMN : Giáo viên mầm non MN : Mầm non Nxb : Nhà xuất PGD&ĐT : Phòng giáo dục đào tạo PPGD : Phương pháp giảng dạy SGD&ĐT : Sở giáo dục đào tạo iv Biện pháp 3: Đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động GD phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép Về mức độ cần thiết: Có 10 CBQL chiếm tỉ lệ 33%, 10 GV chiếm tỉ lệ 15% đánh giá mức cần thiết; 20 CBQL chiếm tỉ lệ 67%, 55 GV chiếm tỉ lệ 85% đánh giá mức cần thiết Về tính khả thi: Có 10 CBQL chiếm tỉ lệ 33% 12 GV chiếm tỷ lệ 18,5% đánh giá mức khả thi; 20 CBQL chiếm tỉ lệ 70%, 53 GV chiếm tỷ lệ 81,6% đánh giá mức khả thi Biện pháp 4: Hoàn thiện điều kiện cần thiết phục vụ công tác phát triển phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép Về mức độ cần thiết: Có CBQL chiếm tỉ lệ 27% 12 GV chiếm tỷ lệ 18,4% đánh giá mức cần thiết; 22 CBQL chiếm tỉ lệ 63% 53 GV chiếm tỉ lệ 81,6% đánh giá mức cần thiết Về tính khả thi: Có CBQL chiếm tỉ lệ 30% 10 GV chiếm tỷ lệ 15% đánh giá mức khả thi; 21 CBQL chiếm tỉ lệ 70% 55 GV chiếm tỷ lệ 85% đánh giá mức khả thi Kết luận chương Qua nghiên cứu khảo sát thực tế đưa biện pháp quản triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non huyện Nậm Pồ Kết khảo nghiệm cho thấy tất biện pháp đưa có tính cần thiết tính khả thi cao Mỗi biện pháp có vai trò riêng song chúng có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau, giúp cho nhà quản lý chương trình giáo dục mầm non thực tốt chức phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường Trong trình phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép, nhà quản lý phải vận dụng phối hợp đồng bộ, sáng tạo biện pháp nêu tùy theo điều kiện thực tế nhà trường đạt hiệu giáo dục chương trình trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép mong muốn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường mầm non huyện Nậm Pồ 96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trình liên tục điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, làm toàn số thành tố chương trình giáo dục mầm non cho lớp học ghép nhiều độ tuổi, nhiều trình độ, bảo đảm khả phát triển ổn định tương đối chương trình có, làm cho việc triển khai chương trình theo mục tiêu giáo dục đặt đạt hiệu tốt nhất, phù hợp với đặc điểm nhu cầu phát triển xã hội phát triển cá nhân trẻ (theo độ tuổi đặc điểm riêng); đáp ứng mục tiêu giáo dục kết mong đợi đề Phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép quy trình khép kín, khơng có bước kết thúc Điều quan trọng bước phải giám sát đánh giá từ đầu 1.2 Phát triển CTGD nhiệm vụ phù hợp với quy luật công tác quản lý người hiệu trưởng thực mục tiêu, nội dung CTGD CTGD phù hợp với nhu cầu thực tiễn điều kiện quan trọng cần thiết trường MN Vì vậy, cơng tác xây dựng, phát triển, phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu hoạt động GD nhà trường 1.3 Quá trình nhận thức, tổ chức thực phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường MN huyện Nậm Pồ nhiều yếu tố tác động song bên cạnh đường tự GD, tự bồi dưỡng tổ chức hoạt động GD, bồi dưỡng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép phù hợp với nhu cầu xã hội đường 1.4 Quá trình nghiên cứu thực trạng cho thấy phần lớn CBQL, GV nhận thức tầm quan trọng việc tổ chức thực CTGD, phát triển CTGD, phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép; nhận thức khái 97 niệm; cách tiếp cận; quy trình phát triển CTGD Việc đánh giá thực trạng, tìm điểm mạnh điểm yếu tổ chức thực hiện, phát triển CTGD công tác phát triển CTGD sở để đưa biện pháp phát triển CTGD nhằm nâng cao hiệu công tác phát triển CTGD cuối nâng cao chất lượng GD Nhà trường 1.5 Quá trình nghiên cứu lý luận thực tiễn sở để xây dựng biện pháp phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép là: Hồn thiện quy trình phát triển chương trình đào tạo; Bồi dưỡng lực quản lý phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép cho GV CBQL GD; Đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động GD quản lý CTGD; Hoàn thiện điều kiện cần thiết phục vụ công tác phát triển phát triển CTGD; 1.6 Kết khảo nghiệm cho thấy, biện pháp đề xuất có tính cấp thiết, tính thực tiễn tính khả thi cơng tác phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường MN huyện Nậm Pồ Khuyến nghị 2.1 Đối với Ban Giám hiệu trường mầm non Huyện Nậm Pồ Cụ thể hoá văn liên quan đến CTGD cho trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép, tăng cường cơng tác phổ biến, tun truyền để công tác phát triển CT thu hút quan tâm, chia sẻ đóng góp tất thành viên Nhà trường mục đích không ngừng nâng cao chất lượng GD Nhà trường theo hình lớp ghép Tăng cường giám sát công tác liên quan tới CT, giáo án, tài liệu phục vụ giảng dạy Đổi công tác quản lý phát triển CT Thúc đẩy việc GD, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cơng tác phát triển CTGD cho trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép cho CBQL, GV Có đầu tư hợp lý kinh phí cho cơng tác phát triển CTGD cho trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 98 2.2 Đối với Tổ chuyên môn GD, bồi dưỡng nhóm phát triển CTGD có kiến thức khoa học đầy đủ xây dựng, phát triển, phát triển CTGD cho trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép Kịp thời ban hành định, văn hướng dẫn thực xây dựng, phát triển CTGD, điều chỉnh, bổ sung CTGD cho trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 2.3 Đối với giáo viên Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, nâng cao lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm cơng tác chun mơn công tác khác giao Thường xuyên kịp thời chủ động cập nhật Thông tư hướng dẫn, định, văn Bộ, ngành, tỉnh Điện Biên, huyện Nậm Pồ, Nhà trường có liên quan đến hoạt động GD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Hướng dẫn thực thí điểm chương trình giáo dục mầm non, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, (2007), Hướng dẫn thực chương trình mẫu giáo bé, nhỡ, lớn, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thơng tư số17/2009/TT-BGD&ĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Tài liệu tập huấn nâng cao lực quản lý thực chương trình GDMN thí điểm, Học viện quản lý giáo dục, Hà Nội Vũ Dũng (2006), Tâm lý học quản lý, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội Nguyễn Tuấn Dũng, Đỗ Bích Hợp, Từ điển quản lý xã hội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Hoà (2010), Giáo dục tích hợp bậc học mầm non, NxB Đại học sư phạm Hà Nội Nguyễn Thị Duyên Hồng (2013), Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng lực chuyên môn cho GVMN Quận 8, TP Hồ Chí Minh, luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục của, Đại học Vinh Nguyễn Thị Thu Hiền (2008), Phát triển tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non, Nxb Giáo dục 10 Nguyễn Vũ Bích Hiền, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc Long, Phát triển quản lý chương trình giáo dục, Nxb Đại học sư phạm 11 Trần Minh Huế (2017), Giáo trình phát triển chương trình giáo dục mầm non, Nxb Đại học Thái Nguyên 12 Nguyễn Thị Huyền, Phát triển chương trình ngành Giáo dục Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng theo chuẩn đầu ra, luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục, Cao đẳng sư phạm Cao Bằng 100 13 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Khơi (2010), Phát triển chương trình giáo dục, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội 15 Lý Tuyết Ly (2014), Luận văn thạc sỹ, Thử nghiệm hình dạy học theo dự án với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thành phố Cà Mau, trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 16 Hồng Phê (2000), Từ điển tiếng việt, Nxb Đà Nẵng 17 Phạm Hồng Quang (2013), Phát triển chương trình đào tạo giáo viên vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Đại học Thái Nguyên 18 Phạm Đức Quang, Phạm Trịnh Mai (2010), Từ điển tiếng việt, Nxb Hà Nội, tr26 19 Tạ Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thư (2004), Đánh giá trẻ đổi giáo dục mầm non, Nxb Giáo dục 20 Nguyễn Thị Diệu Thảo (2009), Dạy học theo dự án vận dụng đào tạo giáo viên trung học sở môn công nghệ, luận văn tiến sỹ giáo dục học trường Đại học sư phạm Hà Nội, tr15 21 Bùi Quang Tịnh, Bùi Thị Tuyết Khanh (2005), Từ điển tiếng việt, Nxb Hà Nội, tr15 22 Nguyễn Quốc Tuấn (2013), Một số sở lý luận thực tiễn phát triển chương trình tiểu học số nước giới Việt Nam, luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục, Hà Nội 23 Trần Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (2009), Hướng dẫn thực chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ, mẫu giáo bé, nhỡ, lớn, Nxb Giáo dục 101 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, GV) Để giúp chúng tơi có sở xây dựng biện pháp nâng cao hiệu quản lý phát triển chương trình GD cho trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép huyện Nậm Pồ nay, xin đồng chí (đ/c) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Phần Thơng tin người vấn 1.1 Họ tên:… 1.2 Chức vụ:… 1.3 Đơn vị công tác:… Phần 2: Nội dung vấn Câu Đ/c hiểu khái niệm sau: Ý kiến đánh giá Khái niệm Stt Đồng Phân Khơng ý Chương trình giáo dục mầm non trình bày có hệ thống kế hoạch tổng thể hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ từ tháng đến tuổi tổ chức sở giáo dục mầm non thời gian xác định, nêu lên mục tiêu trẻ mầm non cần đạt được, xác định rõ phạm vi, mức độ nội dung giáo dục, phương pháp, phương tiện, cách thức tổ chức, cách thức đánh giá kết chăm sóc, giáo dục điều kiện nhằm đạt mục tiêu giáo dục mầm non đề vân đồng ý Ý kiến đánh giá Stt Khái niệm Đồng Phân Khơng ý Phát triển chương trình giáo dục mầm non trình liên tục điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, làm toàn số thành tố chương trình giáo dục mầm non, bảo đảm khả phát triển ổn định tương đối chương trình có, làm cho việc triển khai chương trình theo mục tiêu giáo dục đặt đạt hiệu tốt nhất, phù hợp với đặc điểm nhu cầu phát triển xã hội phát triển cá nhân trẻ Phát triển chương trình giáo dục mầm non bao gồm xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện, đánh giá, chỉnh sửa hồn thiện chương trình Lớp ghép (LG) hình tổ chức dạy học giáo viên lớp tổ chức dạy học cho người học hai hay nhiều trình độ khác đạt đến mục tiêu giáo dục đặt hình tổ chức dạy học lớp ghép khác với hình tổ chức dạy học lớp trình độ phổ biến nước ta chỗ giáo viên phụ trách lớp học lúc dạy học sinh trình độ khác Lớp ghép (LG) hình tổ chức dạy học giáo viên lớp tổ chức dạy học cho người học hai hay nhiều trình độ khác vân đồng ý Ý kiến đánh giá Khái niệm Stt Đồng Phân Không ý đạt đến mục tiêu giáo dục đặt hình tổ chức dạy học lớp ghép khác với hình tổ chức dạy học lớp trình độ phổ biến nước ta chỗ giáo viên phụ trách lớp học lúc dạy học sinh trình độ khác Phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép q trình liên tục điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, làm toàn số thành tố chương trình giáo dục mầm non cho lớp học ghép nhiều độ tuổi, nhiều trình độ, bảo đảm khả phát triển ổn định tương đối chương trình có, làm cho việc triển khai chương trình theo mục tiêu giáo dục đặt đạt hiệu tốt nhất, phù hợp với đặc điểm nhu cầu phát triển xã hội phát triển cá nhân trẻ (theo độ tuổi đặc điểm riêng); đáp ứng mục tiêu giáo dục kết mong đợi đề vân đồng ý Câu 2: Đồng chí cho biết ý nghĩa việc thực chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép? Ý kiến đánh giá Ý nghĩa Stt Đồng ý Phân Không vân đồng ý CTGD theo tiếp cận lớp ghép làm cho nội dung học tập trở nên có ý nghĩa CTGD theo hình lớp ghép góp phần đổi phương pháp dạy học, thay đổi phương thức đào tạo CTGD theo hình lớp ghép tạo môi trường thuận lợi cho trẻ rèn luyện phát triển CTGD theo hình lớp ghép phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo trẻ Câu Đề nghị đ/c cho biết ý kiến đánh giá quy trình xây dựng thực CTGD cho trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép nay? Ý kiến đánh giá Stt Quy trình xây dựng thực Đã thực theo lớp ghép quy trình Đã thực theo lớp ghép chưa quy trình Làm theo kinh nghiệm Đồng ý Không đồng ý Câu Đề nghị đồng chí cho biết ý kiến đánh giá nội dung quản lý phát triển CTGD cho trẻ 3-6 tuổi theo tiếp cận dự án? a Mức độ thực Mức độ thực Nội dung đánh giá STT RTX TX ĐK CBG Phát triển mục tiêu GD Phát triển CTGD Phát triển nội dung GD Phát triển quy trình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ĐT Phát triển lực GV tổ chức CTGD Phát triển lực trẻ hoạt động học tập Phát triển điều kiện tổ chức hoạt động GD Quản lý trẻ đánh giá phát triển trẻ b Mức độ đạt Mức độ đạt Stt Nội dung đánh giá Rất tốt Phát triển mục tiêu GD Phát triển CTGD Phát triển nội dung GD Phát triển quy trình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ĐT Phát triển lực GV tổ chức CTGD Phát triển lực trẻ hoạt động học tập Phát triển điều kiện tổ chức hoạt động GD Quản lý trẻ đánh giá phát triển trẻ Tốt Khá Trung bình Yếu c Đ/c viết biểu kết cụ thể đạt việc quản lý phát triển chương trình giáo dục nội dung ? …………………………………… .……………………………………………………………………………… Câu Đề nghị đ/c cho biết ý kiến đánh giá phương pháp phát triển CTGD trẻ 36 tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non huyện Nậm Pồ nay? Mức đánh giá Stt Phương Nội dung pháp Rất hiệu Hành Phát triển CTĐT - định, văn bản, quy chế, mệnh tổ chức lệnh Phát triển CTGD chế kích thích tạo quan tâm Kinh tế định tới lợi ích vật chất để CBQL, GV tự điều chỉnh hành động nhằm hoàn thành nhiệm vụ Phát triển CTGD cách tuyên truyền để CBQL, GV Tâm lý - GD nhà trường nhận thức rõ cần thiết phải thường xuyên phát triển CTGD phù hợp với lực người học nhu cầu thực tiễn xã hội Tương Hiệu đối hiệu Không hiệu Câu 6: Đồng chí cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố sau phát triển CTGD trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non huyện Nậm Pồ (bằng cách cho điểm 1-7 từ ảnh hưởng đến ảnh hưởng nhiều nhất)? Stt Yếu tố ảnh hưởng Sự phối hợp lực lượng GD Cơ chế sách Nhà nước GD Điều kiện kinh tế văn hóa xã hội địa phương Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Nhận thức CBQL, GV quản lý phát triển CTGD Trình độ, lực quản lý hiệu trưởng nhà trường Năng lực đội ngũ GV nhà trường Điểm Thứ bậc PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO NGHIỆM (Dành cho CBQL, GV) Để giúp biết mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển chương trình GD cho trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép huyện Nậm Pồ nay, xin đồng chí (đ/c) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Phần Thông tin người vấn 1.4 Họ tên:… 1.5 Chức vụ:… Đơn vị công tác:… Bảng tổng hợp khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép trường mầm non huyện Nậm Pồ Mức độ cần thiết (%) CBQL Các biện Rất cần pháp thiết Cần thiết TL SL Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Chưa Rất cần Cần Chưa cần thiết thiết thiết cần thiết TL SL (%) GV TL SL (%) TL SL (%) TL SL (%) TL SL (%) (%) Bảng tổng hợp khảo nghiệm tính khả thi biện pháp phát triển chương trình giáo dục trẻ 3-6 tuổi theo hình lớp ghép Mức độ cần thiết (%) CBQL Các biện Rất khả pháp thi SL Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp TL (%) Khả thi SL TL (%) GV Chưa Rất khả khả thi thi SL TL (%) SL TL (%) Khả thi SL TL (%) Chưa khả thi SL TL (%) ... trình giáo dục trẻ 3- 6 tuổi theo mơ hình lớp ghép trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương 3: Biện pháp phát triển chương trình giáo dục trẻ 3- 6 tuổi theo mơ hình lớp ghép trường mầm non. .. phát triển chương trình giáo dục trẻ - tuổi theo mơ hình lớp ghép trường mầm non 32 1.4 .3 Mục tiêu phát triển chương trình giáo dục trẻ 3- 6 tuổi theo mơ hình lớp ghép 37 1.4.4 Quy trình phát. .. chương trình hành Chương trình đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trẻ mầm non 16 1.2.4 Phát triển chương trình giáo dục trẻ 3- 6 tuổi theo mơ hình lớp ghép Phát triển chương trình giáo dục trẻ 3- 6
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Phát triển chương trình giáo dục trẻ 3 6 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, (Luận văn thạc sĩ) Phát triển chương trình giáo dục trẻ 3 6 tuổi theo mô hình lớp ghép ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn