(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

115 81 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 08:04

Quản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện BiênQuản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LƯU DUY HÀ QUẢN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC SỞ HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠCKHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LƯU DUY HÀ QUẢN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC SỞ HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠCKHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH NGUYỄN VĂN HỘ THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, ngày tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Lưu Duy Hà i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, bảo cho tác giả hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Hội đồng khoa học, thầy giáo, giáo Khoa Tâm Giáo dục, Phòng đào tạo (sau đại học) trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, thầy, giáo trực tiếp giảng dạy tham gia quản trình học tập làm luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học sinh trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, bạn bè giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện tốt đóng góp ý kiến quý báu cho tác giả trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Luận văn khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận quan tâm dẫn thầy giáo, giáo, bạn đồng nghiệp để kết nghiên cứu hoàn chỉnh Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Lưu Duy Hà ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Chương 1: SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Trong nước 1.2 Một số khái niệm 11 1.2.1 Quản lý, quản giáo dục, quản nhà trường 11 1.2.3 Quản hoạt động ngoại khóa trường trung học sở 14 1.3 Những vấn đề hoạt động ngoại khóa trường THCS 15 1.3.1 Trường THCS hệ thống giáo dục quốc dân 15 1.3.2 Đặc điểm ý nghĩa hoạt động ngoại khoá THCS 16 1.3.3 Hoạt động ngoại khóa trường THCS 22 1.4 Quản hoạt động ngoại khóa mơn học trường Trung học sở 27 1.4.1 Mục tiêu quản hoạt động ngoại khố mơn học trường THCS 27 iii 1.4.2 Nội dung quản hoạt động ngoại khóa mơn học trường trung học sở 28 1.5 Chức hiệu trưởng quản hoạt động ngoại khóa 32 1.5.1 Lập kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa trường THCS 32 1.5.2 Tổ chức thực kế hoạch hoạt động ngoại khóa 32 1.5.3 Chỉ đạo tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh 33 1.5.4 Kiểm tra đánh giá kết giáo viên tổ chức hoạt động ngoại khóa 35 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động ngoại khóa trường trung học cở sở 36 Kết luận chương 1: 39 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHĨA CÁC TRƯỜNG PHỔ THƠNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC SỞ HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN 41 2.1 Khái quát giáo dục PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 41 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn học trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 43 2.2.1 Mục đích khảo sát 43 2.2.2 Nội dung khảo sát 43 2.2.3 Đối tượng khảo sát 43 2.2.4 Phương pháp khảo sát 43 2.3 Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn học cho học sinh trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 45 2.3.1 Thực trạng nhận thức hoạt động ngoại khóa mơn học CBQL, GV HS 45 2.3.2 Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn học trường phổ thơng dân tộc bán trú trung học sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 49 iv 2.3.3 Thực trạng quản hoạt động ngoại khóa mơn học trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 56 2.4 Đánh giá chung 63 2.4.1 Mặt mạnh 63 2.4.2 Những tồn 64 2.4.3 Nguyên nhân 64 Kết luận chương 2: 66 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC SỞ HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN 67 3.1 Những nguyên tắc xây dựng biện pháp 67 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu q trình dạy học q trình giáo dục 67 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu việc huy động nguồn lực dạy học 68 3.1.4 Đảm bảo tính phối hợp 69 3.1.5 Đảm bảo tính kế thừa tính phát triển 69 3.1.6 Đảm bảo tính thống nhất, hiệu 70 3.2 Một số biện pháp quản hoạt động ngoại khóa mơn học trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 70 3.2.1 Nâng cao nhận thức hoạt động ngoại khóa mơn học cho cán quản lý, giáo viên học sinh 70 3.2.2 Bồi dưỡng lực giáo viên 73 3.2.3 Xây dựng điều kiện để tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa 79 3.2.4 Đa dạng hoạt động ngoại khóa 82 3.2.5 Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trường tổ chức hoạt động ngoại khóa 84 3.2.6 Đổi công tác thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến cơng tác tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn học tổ chuyên môn, nhà trường 86 v 3.3 Mối quan hệ biện pháp 87 3.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp 88 3.4.1 Đánh giá tính cần thiết biện pháp 88 3.4.2 Đánh giá tính khả thi biện pháp 89 Kết luận chương 3: 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 91 Kết luận 91 Khuyến nghị 92 2.1 Đối với UBND huyện Nậm Pồ 92 2.2 Đối với Sở GD&ĐT Điện Biên, Phòng GD&ĐT Nậm Pồ 93 2.3 Đối với lãnh đạo trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHẦN PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CBG Chưa CBQL Cán quản ĐH-CĐ Đại học - Cao đẳng ĐTKS Đối tượng khảo sát GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐNK Hoạt động ngoại khóa HS Học sinh NXB Nhà xuất PHT Phó hiệu trưởng PHT Phó hiệu trưởng PTDTBT phổ thơng dân tộc bán trú QLGD Quản giáo dục SL Số lượng THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TNTP Thiếu niên tiên phong TT Thỉnh thoảng TTBM Tổ trưởng môn TX Thường xuyên UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô trường lớp số học sinh cấp Trung học sở 42 Bảng 2.2: Thực trạng nhận thức vị trí HĐNK CBQL 45 Bảng 2.3 Thực trạng nhận thức CBQL GV ý nghĩa tác dụng tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn học 46 Bảng 2.4: Nhận thức GV mục tiêu HĐNK 48 Bảng 2.5 Nhận thức CBQL GV hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 49 Bảng 2.6 Thực trạng nội dung hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho HS trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 51 Bảng 2.8 Thực trạng hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 52 Bảng 2.9 Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học hoạt động ngoại khóa 53 Bảng 2.10 Thực trạng mức độ tiến hành hoạt động ngoại khoá trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 53 Bảng 2.11 Số lần tổ chức tổ ngoại khố mơn năm học 2017-2018 số trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 54 Bảng 2.12 Thực trạng khó khăn gặp phải tổ chức HĐNK 55 Bảng 2.13 Thực trạng nội dung quản hoạt động ngoại khố mơn học hiệu trưởng trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 56 Bảng 2.14: Thực trạng việc xây dựng kế hoạch HĐNK CBQL, GV 58 Bảng 2.15: Thực trạng đạo hoạt động ngoại khóa mơn học 60 Bảng 2.16: Thực trạng phối hợp lực lượng giáo dục tham gia tổ chức HĐNK CBQL 62 v đối tượng đơi chút khác song thống cần thiết tính khả thi biện pháp Kết luận chương 3: Từ kết khảo sát thực nghiệm cho thấy biện pháp mà đề xuất luận văn tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, đáp ứng mong muốn cán quản lý, tổ trưởng chuyên môn giáo viên nhà trường PTDTBT THCS nói riêng trường THCS nói chung Các biện pháp đưa phù hợp với thực tiễn trường THCS địa bàn huyện Nậm Pồ, cần thiết, mức độ khả thi cao góp phần nâng cao hiệu giáo dục toàn diện học sinh nâng cao chất lượng, lực đội ngũ CBQL giáo viên trường THCS Tuy nhiên, với đặc điểm trường, người hiệu trưởng cần linh hoạt lựa chọn biện pháp ưu tiên để phát huy tính khả thi hiệu thực Bên cạnh đó, biện pháp phải thực thời gian dài, nên cần phải lộ trình kế hoạch thực hiện, cần phát huy trí tuệ sức mạnh tập thể, tận dụng mạnh nhà trường, nắm bắt hội kết xây dựng mơi trường học tập thân thiện, tích cực đạt kết theo mong muốn 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn học trường PTDTBT THCS góp phần khơng nhỏ tạo nên việc hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ giáo dục học sinh; góp phần hồn thiện nhân cách nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục vùng miền núi nhiều học sinh dân tộc Hoạt động ngoại khố mơn học hình thức tổ chức dạy học giáo dục sức hấp dẫn đặc biệt với học sinh thể nói hoạt động tác dụng lớn việc mở rộng, củng cố, nâng cao kiến thức cho học sinh, hình thành phát triển cho em kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết Nó giúp em thêm mơi trường học tập tốt quan tâm, chăm sóc giáo dục cấp ngành, cộng đồng, nhà trường gia đình Để em hội phát huy hết lực học tập, bộc lộ thiên hướng khiếu để em tảng, sở cho trình tiếp tục học tập cao cấp học THCS Thơng qua hoạt động ngoại khóa mơn học, em học tập, rèn luyện trưởng thành, em hoàn thiện kỹ sống, kỹ giao tiếp, ứng xử góp phần quan trọng việc xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng đời sống văn hóa địa phương phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đáp ứng mục tiêu giáo dục Kết khảo sát thực trạng công tác quản hoạt động ngoại khóa mơn học trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ cho thấy nhà trường cố gắng đạt số kết mang ý nghĩa thiết thực, song bộc lộ hạn chế, bất cập chưa đáp ứng theo mong muốn Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khố mơn học trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ khởi sắc nhiều hạn chế, đặc biệt kĩ tổ chức điều kiện sở vật chất nhà trường Trên sở luận thực tiễn, luận văn đề xuất biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa mơn học nhà trường PTDTBT THCS, là: Nâng cao nhận thức hoạt động ngoại khóa cho cán quản lý, giáo viên học sinh 91 Bồi dưỡng lực giáo viên Xây dựng điều kiện để tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa (Cơ sở vật chất, tài chính, thời gian ) Đa dạng hình thức kết hợp nhiều hoạt động ngoại khóa khác Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trường tổ chức hoạt động ngoại khóa Đổi cơng tác thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến cơng tác tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn học tổ chuyên môn, nhà trường Các biện pháp đề xuất nói kết q trình đánh giá nghiêm túc, kết hợp chặt chẽ phương pháp nghiên cứu tác giả Những kết khảo nghiệm xác định tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Điều cho thấy nội dung luận văn đáp ứng mục tiêu nghiên cứu giải nhiệm vụ nghiên cứu đề Khuyến nghị Để nâng cao hiệu cơng tác quản hoạt động ngoại khóa mơn học trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ nói riêng, trường THCS nói chung; đồng thời phát huy tác dụng biện pháp đề xuất, tơi xin trình bày số khuyến nghị sau: 2.1 Đối với UBND huyện Nậm Pồ - nhiều giải pháp tích cực đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để thu hút quan tâm ủng hộ tổ chức, doanh nghiệp địa bàn cho nghiệp giáo dục huyện nhà - Quan tâm hỗ trợ, đầu tư CSVC, thiết bị dạy học cho nhà trường khó khăn, thiếu thốn - Hỗ trợ củng cố trì hoạt động cho trường đạt chuẩn lộ trình xây dựng trường Chất lượng cao - Đổi qui chế thi đua khen thưởng hàng năm xã bản, ưu tiên hàng đầu tiêu chí giáo dục 92 2.2 Đối với Sở GD&ĐT Điện Biên, Phòng GD&ĐT Nậm Pồ - Chú trọng công tác quy hoạch cán quản nhà trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, ý phát cán quản trẻ động nhiều sáng tạo triển khai hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động ngoại khóa cho học sinh - Giảm tải chương trình học, mơn học cho phù hợp với học sinh miền núi, tăng cường hoạt động tập thể, hoạt động lên lớp hoạt động ngoại khóa theo mơn học, chương trình dạy học - Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng giáo viên theo hướng “Bồi dưỡng theo nhu cầu”, tránh áp đặt dẫn đến hiệu bồi dưỡng thấp Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ phục vụ cho hoạt động giảng dạy phong trào nhà trường - Tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin công tác quản chuyên môn 2.3 Đối với lãnh đạo trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ Xây dựng kế hoạch thực khoa học, cụ thể, phù hợp với điều kiện nhà trường Tổ chức tốt công tác hoạt động ngoại khóa mơn học nhà trường 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (2005), Quản nhà trường, Quan điểm chiến lược phát triển; Giáo dục phát triển, quan điểm phát triển người số phát triển người HDI; Quản nhà nước giáo dục đào tạo, vấn đề quảnquản nhà trường - Các tập giảng khoa Sư phạm, ĐHQG Hà Nội Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), sở khoa học quản Khoa sư phạm, ĐHQG Hà Nội Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT (Ban hành kèm theo Thôngsố 30/2009/T5- BGD ngày 22/10/2009 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Trần Thu Hà (2014), Quản hoạt động ngoại khóa trường tiểu học Thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh Luận văn thạcKhoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Điều lệ trường THCS, THPT trường PT nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thơngsố 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 Bộ GD&ĐT) Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề QLGD KHGD.NXB Giáo dục Hà Nội Đặng Vũ Hoạt - Hà Thế Ngữ, Giáo dục học tập 1,2 NXB Giáo dục, 1998 Luật giáo dục, 2005 Hà Thế Ngữ, Giáo dục học - số vấn đề luận thực tiễn NXB Đại học Quốc Gia, 2011 10 Phạm Minh Hương (2014), Quản hoạt động ngoại khóa trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Cao Bằng Luận văn thạcKhoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 11 Pháp lệnh cán công chức Bộ GD&ĐT 12 Văn Thị Thu Hằng (2013), Quản hoạt động ngoại khóa trường trung học sở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.Luận văn thạcKhoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 13 Phạm Hồng Quang, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2006 14 Quyết định số 16/2008/QĐ/ BGD - ĐT ngày 16/4/2008 Bộ GD&ĐT việc ban hành Quy định đạo đức nhà giáo 94 15 Thôngsố 58/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS học sinh THPT ngày 12/12/2011 Bộ GD-ĐT 16 Nguyễn Thị Thanh Huyền (2013), Tập giảng cho học viên cao học, Quản hoạt động dạy học giáo dục, Lãnh đạo quản thay đổi trường học 17 Phòng giáo dục Đào tạo huyện Nậm Pồ, Báo cáo tổng kết năm học 2017 2018 phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 95 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lí, giáo viên) Chúng tiến hành nghiên cứu sở thực tiễn “Quản hoạt động ngoại khóa môn trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên" với mong muốn đề xuất biện pháp quản góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương Xin thầy (cơ) vui lòng trả lời đầy đủ câu hỏi theo nội dung dẫn Những thông tin mà thầy (cô) cung cấp giúp ích cho chúng tơi nhiều sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn hợp tác thầy (cô)! Phần Thông tin người khảo sát 1.1 Đơn vị công tác : 1.2 Chức vụ : 1.3 Số năm công tác: …………………………………………………………… Phần Nội dung khảo sát Câu 1: Hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS vị trí nào? (Đánh dấu X vào phù hợp)  Vị trí HĐNK trường PTDTBT THCS  Đứng ngang hàng HĐ dạy - học lớp  Đứng sau HĐ dạy - học lớp  Khơng vị trí Câu 2: Tổ chức hoạt động ngoại khóa trường THCS ý nghĩa sau đây? (Đánh dấu X vào ô phù hợp)  Góp phần thực hiệu mục tiêu giáo dục  Góp phần phát khiếu học sinh, đường giúp học sinh phát triển hứng thú, óc tò mò khoa học, tính ham hiểu biết, thỏa mãn nhu cầu nhận thức  Hướng hứng thú học sinh vào hoạt động bổ ích, tăng cường hội giao lưu, giúp học sinh trải nghiệm môi trường thực tiễn, phát triển kĩ sống  Tạo gắn bó, đồn kết tập thể  Hoạt động ngoại khóa mơn học đường quan trọng để hình thành, phát triển nhân cách cho học sinh Câu 3: Hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS nhằm thực mục tiêu nào? (Đánh dấu X vào ô phù hợp)  Trang bị kiến thức  Rèn luyện kỹ  Hình thành thái độ, tình cảm, xúc cảm  Khơng ý kiến Câu 4: Hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS tổ chức hình thức nào? (Đánh dấu X vào phù hợp)  Thảo luận chuyên đề  Hội thi  Trò chơi  Thăm quan  Giao lưu  Tổ ngoại khố mơn (Câu lạc hiệu quả)  Hoạt động tổng hợp  Nghiên cứu khoa học Câu 5: Hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS tác dụng đến việc hình thành nhân cách HS? STT Các phẩm chất lực chủ yếu Hình thành chuẩn mực giá trị đạo đức, hành vi ứng xử Nâng cao nhận thức hiểu biết xã hội, mở rộng mối quan hệ hợp tác với cộng đồng Rèn luyện kỹ giao tiếp, đối thoại linh hoạt Mức độ Tốt Khá TB Yếu Câu 6: Thầy, đánh giá mức độ thực nội dung hoạt động ngoại khóa trường PTTBT THCS? STT Nội dung hoạt động ngoại khóa Mức độ Rất Thường Đơi thường xun xuyên Chưa Hoạt động văn nghệ - nghệ thuật gắn với môn Ngữ Văn, Lịch sử, GDCD Hoạt động thể dục thể thao gắn với môn thể dục Hoạt động khác (Giới tính, mơi trường, hoạt động theo khiếu, sở thích ) gắn với mơn học GDCD, Ngữ văn, Sinh học, Địa Câu 7: Thầy, đánh giá mức độ thực quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS trường PTDTBT THCS? Các bước tiến hành Mức độ Công việc cụ thể - Lựa chọn chủ đề ngoại khóa - Lập kế hoạch ngoại khóa: + Xác định mục tiêu + Dự kiến hình thức + Dự kiến thời gian Chuẩn + Dự kiến công việc cần bị ủng hộ lực lượng giáo dục khác - Chuẩn bị điều kiện để tổ chức - Phân cơng nhiệm vụ cho thành viên, nhóm Tổ - Tiến hành hoạt động ngoại khóa theo chức kế hoạch thực - Chủ động giải tình đột xuất xảy trình tổ chức Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả, Đánh rút kinh nghiệm, khen thưởng giá Rất Thường thường xuyên xuyên Đôi Chưa Câu 8: Thầy, đánh giá mức độ sử dụng hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS trường PTDTBT THCS? Mức độ STT Hình thức hoạt động ngoại khóa Rất thường xun Ngoại khố cho tất mơn học Ngoại khố theo chủ điểm Tham quan, thực tế Các thi tính tổng hợp Nói chuyện chun đề Câu lạc Xem biểu diễn văn nghệ Thường Đôi xuyên Chưa Câu 9: Thầy, đánh giá mức độ sử dụng phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS trường PTDTBT THCS? Mức độ STT Phương pháp hoạt động ngoại khóa Rất thường xuyên Phương pháp thuyết trình Phương pháp vấn đáp Phương pháp nêu vấn đề Phương pháp sắm vai Phương pháp xử tình Phương pháp tổ chức trò chơi Thường Đôi xuyên Chưa Câu 10: Thầy, đánh giá mức độ tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS trường PTDTBT THCS? Mức độ Mức độ tổ chức hoạt động STT Rất thường xun Ngoại khố cho tất mơn học Ngoại khố theo chủ điểm Thường Đơi xun Chưa Câu 11: Thầy, gặp khó khăn sau tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS trường PTDTBT THCS? Mức độ Những khó khăn gặp phải STT Thường xuyên Điều kiện CSVC, tài chính, kinh phí HS thụ động, nhút nhát Phụ huynh chưa đồng tình, xem nhẹ hoạt động GD Quĩ thời gian cho hoạt động hạn hẹp, ưu tiên cho dạy văn hố hoạt động GD khác Năng lực tổ chức hoạt động tập thể đội ngũ bất cập so với yêu cầu, phối hợp hiệu Chưa Chưa thường thực xuyên Câu 12: Thầy, đánh giá mức độ thực nội dung quản hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên? STT Nội dung quản Quản mục tiêu Quản nội dung chương trình hoạt động ngoại khóa Quản phương pháp hình thức, quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa Quản xây dựng sử dụng nguồn lực phục vụ hoạt động ngoại khóa Quản chất lượng hoạt động ngoại khóa Thường xuyên Mức độ Chưa thường xuyên Chưa thực Câu 13: Thầy, đánh giá việc xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên? STT Kế hoạch Xây dựng kế hoạch HĐNK Xây dựng kế hoạch HĐNK theo chủ điểm Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng HĐNK Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, trang thiết bị cần thiết cho HĐNK Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng giáo dục Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá việc thực HĐNK Thường xuyên Mức độ Chưa thường xuyên Chưa thực Câu 14: Thầy, đánh giá việc đạo hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên? Chỉ đạo STT Thường xuyên Mức độ Chưa Chưa thường thực xuyên Thực chương trình ngoại khóa theo chủ đề ngày lễ lớn Chỉ đạo tích hợp nội dung mơn học thành chủ đề hoạt động Hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên hàng tuần Câu lạc môn học Giáo viên chủ động xây dựng, thiết kế hoạch động tổ chức hoạt động Câu 15: Thầy, đánh giá việc phối hợp lực lượng giáo dục tham gia tổ chức hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên? STT Nội dung Với LLGD trường Với LLGD trường Mức độ Tốt Khá TB Yếu Câu 16: Thầy, đánh giá chất lượng kiểm tra đánh giá kết tổ chức hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên? STT Nội dung Việc xây dựng kế hoạch HĐNK Việc thực kế hoạch HĐNK Việc sử dụng CSVC, trang thiết bị, kinh phí Việc phối hợp lực lượng giáo dục Việc đánh giá kết HĐNK Xin chân thành cảm ơn! Mức độ Tốt Khá TB Yếu PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP (Dành cho CBQL GV) Để đánh giá mức độ cần thiết khả thi biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quản hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên thầy, vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: Câu 1: Thầy, đánh mức độ cần thiết biện pháp sau Stt Các biện pháp đề xuất Nâng cao nhận thức hoạt động ngoại khóa cho cán quản lý, giáo viên học sinh Bồi dưỡng lực giáo viên Xây dựng điều kiện để tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa (Cơ sở vật chất, tài chính, thời gian ) Đa dạng hình thức kết hợp nhiều hoạt động ngoại khóa khác Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trường tổ chức hoạt động ngoại khóa Đổi cơng tác thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến cơng tác tổ chức hoạt động ngoại khóa môn học tổ chuyên môn, nhà trường Mức độ cần thiết Rất cần thiết Phân vân Ít cần thiết Câu 2: Thầy, đánh mức độ khả thi biện pháp sau Stt Các biện pháp đề xuất Nâng cao nhận thức hoạt động ngoại khóa cho cán quản lý, giáo viên học sinh Bồi dưỡng lực giáo viên Xây dựng điều kiện để tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa (Cơ sở vật chất, tài chính, thời gian ) Đa dạng hình thức kết hợp nhiều hoạt động ngoại khóa khác Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trường tổ chức hoạt động ngoại khóa Đổi cơng tác thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến công tác tổ chức hoạt động ngoại khóa mơn học tổ chun mơn, nhà trường Xin chân thành cảm ơn! Mức độ khả thi Rất khả thi Khả thi Không khả thi ... hoạt động ngoại khóa mơn học trường phổ thông dân tộc bán trú trung học sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 49 iv 2.3.3 Thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa mơn học trường PTDTBT THCS huyện Nậm. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LƯU DUY HÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản lý giáo dục... 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động ngoại khóa trường trung học sở Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động ngoại khóa trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên, (Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động ngoại khóa ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn