ETS full test ms hoa toeic

137 56 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 07:58

Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com MỤC LỤC TEST 01 .2 TEST 02: 13 TEST 03: 24 TEST 05: 45 TEST 06: 65 TEST 07 77 TEST 08: 95 TEST 09: 106 TEST 10: 121 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com TEST 01 Part + 6: 101 Đáp án B 102 103 C A 104 105 A D 106 A 107 108 C D 109 C 110 D 111 D STT Giải thích Mở rộng Dấu hiệu vị trí: ……….+ belongings (N) -> Cần tính từ sở hữu Secure (v, adj): đảm bảo, an toàn A secure job -> security (n) Dấu hiệu: Câu bị động is run -> Cần giới từ by Dấu hiệu: … +repairs (N)  Cần tính từ Dấu hiệu : sau động từ “be reported”  cần trạng từ Loại C,D: conjunctive adv cần dấu phẩy Loại B: even không sử dụng để nối mệnh đề Dấu hiệu : a……increase (N)  cần tính từ Loại A: Addition + to/of Loại B: Manner + of Loại C: Material + of Chọn D: concern about Dấu hiệu : merchandise  thay cho vật nên dung which Loại A: think about/of Loại B: reply to Xét nghĩa: ….several options before deciding  examine Dấu hiệu: sau V (offer) cần Object  digital and print design… phải cụm danh từ  cần danh Need for sth : nhu cầu cho Report promptly: báo cáo kịp thời/ tức khắc Once = as soon as : Concern about: mối quan tâm về… Be (dis)satisfied with: (khơng) hài long với… Inquire: hỏi/đòi hỏi j Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com 112 113 B C 114 D 115 A 116 A 117 C 118 B 119 B 120 121 122 B C C 123 D 124 125 126 127 128 B C D D D từ Dấu hiệu : apply … to Dấu hiệu : be + adv  sau cần tính từ  B/C  Loại B cho resist mang nghĩa chống lại không phù hợp Dấu hiệu: sau chỗ trống to V khơng có Object  transitive verb dạng bị động Loại C/D: cần dấu “,” Dấu hiệu: has become  Present perfect Dấu hiệu : demonstrating (verb)  trước V cần Adv Dấu hiệu : hope to see a performance (điều kiện)  reserve ticket in advance (nên làm) => chọn If Loại D: depend on Loại A: require sb to sth Loại C: be supposed to, suppose sb (to be) + adj, suppose that + S+ V Dấu hiệu: fail to return …. chưa xảy  tương lai đơn Dấu hiệu: work in pairs Dấu hiệu : book  condensed (súc tích) Dấu hiệu: importance of protecting customer information  data privacy phải ưu tiên hàng đầu  chọn priority Dấu hiệu: câu đủ S + V + O  động từ lại dạng rút gọn MĐQH + có xuất by  chọn bị động Dấu hiệu : Review (Noun)  trước cần Adj Dấu hiệu : art groups  regarded (được yêu mến) Dấu hiệu : known as Dấu hiệu: put on: them vào Dấu hiệu: sau Verb (include) cần Object  cần Noun  Aircraft Noun  cần Noun khác  Apply sth to sth: áp dụng Be resistant to: chống lại sth Fail to V Conformity (to/with) : phù hợp, tuân thủ Highly regarded Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com dựa cụm food processing ám việc sản xuất thức ăn nên cụm sau mang ý nghĩa tương ứng chọn D Dấu hiệu : promotion 129 B 130 C 131 A Dấu hiệu: those with expertise in the field should be responsible for … Dấu hiệu: trước động từ named 132 C Dấu hiệu: be filmed again  hastily made 133 A Dấu hiệu: growth in its new media revenues helped … a decrease 134 B 135 D 136 D 137 C Dấu hiệu: compliantly không với động từ enforce  Loại C Sau Verb enforce cần Object, dress code Noun  cần Noun khác  chọn B Dấu hiệu: Unfamiliar situations  Chọn adaptable to Loại A/B/C: có đủ cụm danh từ (a collection of plants)  khơng dung tính từ trước a/an Dấu hiệu: made up of blue flowers 138 139 C A 140 141 B C 142 D Dấu hiệu: much excitement Dấu hiệu : by the time + simple present  sử dụng tương lai hoàn thành Dấu hiệu : fruits and vegetables… of vitamins Dấu hiệu: order for…  chọn A C we have in stock the style of folders  Chọn C Dấu hiệu: your  sau chọn danh từ Be eligible for: đủ tư cách, phẩm chất, lực cho… Suitably named: đặt tên cách phù hợp Hastily: cách vội vàng hấp tấp Offset: bù đắp lại Outplay: chơi giỏi Input: cung cấp Overact: cường điệu Comply with: tuân thủ Adapt to: thích ứng với Be opposed to: chống lại Enough + Noun + to Adj + enough + to Equip… with… Fulfill ~ meet ~ accommodate the need/ requirement Preferred: ưa thích Preferential: ưu đãi, có tính Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com ưu đãi  preferential right: quyền ưu tiên 143 144 B C 145 B 146 B 147 A 148 C 149 A 150 B 151 D 152 A Dấu hiệu: call me  sau Verb sử dụng Adv Dấu hiệu: our rising operating costs  cụm danh từ, chọn A C Dấu hiệu: rising costs  find the change unavoidable Dấu hiệu: dựa vào đoạn đầu tiên: inform you that your… subscription rate is about to change from $18.75 per month to $21 per month Dấu hiệu: be committed to + V-ing  chọn B C Đã có timely and accurate news coverage to our readers ( offer sth to sb)  sử dụng chủ động Dấu hiệu: your recent visit  xảy  … able to provide you with an experience phải khứ Dấu hiệu: important  trước sử dụng Adv mức độ  chọn extremely Dấu hiêu: make each visit  sau Object make sử dụng Adj Dấu hiệu: bổ nghĩa cho Tân ngữ Clara Bryce người Dấu hiệu: readers are seeking a sense of wonder  nói nhu cầu người đọc  chọn demand Dấu hiệu: bên có nói science fiction authors have been moved to new division Bên lại nói thong tin Lightspeed has acquired several novelists  chọn In addition As for: phía, phần Respectably: đàng hồng, đứng đắn  respectably dressed Editorial (n) xã luận Receive/ accept an award On the contrary: trái lại (thể ý đối lập) On the whole: tóm lại, nói chung (để tổng hợp ý) For example = for instance: ví dụ Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com Part 7: 153 Đáp án D 154 155 B D Dấu hiệu: Every Friday evening Dấu hiệu: tableware(cutlery,plates, ) 156 157 D B Over 100$ Dấu hiệu: dòng số đoạn 1: seeing patients Dòng số 7, đoạn 2: we are also welcoming …… practicing dentistry… 158 C Dấu hiệu: đoạn 2, dòng 2: The old office on Eastbridge Road STT Giải thích Mở rộng Dấu hiệu: Business Initiative Society of … This is an open forum for owners of small companies Initiative (n): ý tưởng Một số danh từ có đuổi ive: Representative (n): người đại diện Objective (n): Mục tiêu Cultery:dao kéo, dùng để cắt nhà hàng, khách sạn Questionaire :bảng câu hỏi Một số từ có aire-mang nghĩa nhiều Billionaire: tỷ phú Millionaire: triệu phú Business : với số từ sau -do/run/start +business:làm ăn, kinh doanh -mind your own business/none of your business : cách nói ám bạn lo chuyện bạn đi, đừng nhúng mũi vào chuyện người khác Patient(noun:)bệnh nhân Patient(adj): kiên nhẫn -khi bạn người bệnh, đòi Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com 159 A Đoạn 2, dòng 3: in order to accommodate an increase in the number of patients C Dấu hiệu: dòng số 3: all employees must enter their work hours into the online system daily Dòng 2+3 : the system ….on February Starting on that date …… 161 D 162 A Dòng , đoạn 1: Parkhurst’s newest apartment…… 163 C 164 D 165 D Dòng 2, đoạn 1: a wide array of shops and fine restaurants just outside its door Đoạn 4, dòng 1: residents will also have access to complimentary high speed internet Dấu hiệu: đoạn cuối cùng, dòng 2: floor plans, photos , a maploại đáp án A,B,C chọn D 166 B Đoạn , câu 1: on behalf of the Friend of… , I thank you for your donation 167 A Đoạn 1, dòng 5: it will give visitors a better hỏi trình chữa trị lâu dài khỏi bệnh nên phải kiên nhẫn Accommodate(v) cung cấp, chứa đựng Accommodation(n) : ngành du lịch mang nghĩa chỗ trọ, chỗ du lịch Memo từ viết tắt memorandum : thư nội Payroll: tiền lương Payroll department: phòng lương bổng Apartment: (American) Flat: (british) Căn hộ Resident (noun) cư dân Residence(noun) khu dân cư Appointment: hẹn Make/schedule/reschedule an appointment: lên lịch hen Cancel an appointment: hủy hẹn Donate(v) đóng góp Donation(n) quyên góp, ủng hộ Donor(n) nhà quyên góp Blood donation: hiến máu Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com vantage from which to view these beautiful creatures Đoạn 2, dòng 2+3: as a further token of………….which will allow you and one guest to enter at no charge 168 C 169 B Dấu hiệu đoạn 3: your reseservation is subject to cancellation and or additional rescheduling fees if you are not checked in and present at the boarding gate at least 10 minutes… 170 C 171 172 A B 173 B Đoạn , dòng 4: 90 minutes before departure of flights from the UKTo Ireland Match = correspond: giống với, gần với Dấu hiệu: câu cuối cùng: for all other international flights, confirm your reseservation at least 24 hours……đáp án D Paris Đoạn : recent movement…… will take his place 174 D Đoạn 3, dòng 3: over thirty years of which were spent at Hochstein 175 A 176 A 177 C Đoạn 4, câu cuối cùng: Marcel Hugo wil be named the new……this week Đoạn Câu 3: I am enthusiastic about the prospect of the Crocket center working Đoạn 2, câu 2: the main priorites are to expand existing community gardens … Charge(v) thu tiền Charge(n)món tiền phải trả Free of chare: khơng bị tính phí Service charge: phí dịch vụ To be in charge of =to be responsible for: chịu trách nhiệm, Connecting flight: bay nối chuyến Direct flight: bay thẳng Domestic flight: bay nội địa International flight: bay quốc tế Leader(n) nhà lãnh đạo Leadership (n) khả lãnh đạo ban lãnh đạo Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com 178 D Đoạn 2, câu 4: therefore I would like to proceed with the gardening class we discussed in our meeting…… 179 C Đoạn hai, câu 6: if you will let me know your representatives’s avaiability ……… 180 B Đoạn cuối , câu 1: demonstrate organic gardening to elementary school students here in Austin… 181 D Dựa vào advertisement, Dòng số 2, đoạn 1: seeks a senior graphic designer 182 C 183 B Dựa vào advertisement, Dòng số 2, đoạn 2: conceptualling/designing promotional materials, such as brochures,presentation… Dựa vào advertisement, đoạn 3: a large , diverse portfolio of design work …design software programs…proven ability to meet deadlines… loại A C D CHỌN B : khơng có marketing Employ (v)=hire=recruit: tuyển dụng Employee(n) người lao động Employer(n) ông chủ, nhà tuyển dụng Applicant=candidate:(n) ứng viên Một người xin việc cần chuẩn bị thứ sau Background : tiểu sử ứng viên CV=resume: sơ yếu lý lịch Cover letter =application letter: thư xin việc Portfolio; tập hồ sơ xin việc Recommendation letter: thư giới thiệu, thư đề cử Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com 184 A 185 A 186 A 187 188 C C 189 C 190 B 191 B 192 A 193 194 C D 10 Dựa vào email , dòng số 2: I urge you to include him in the pool Dựa vào email , dòng số 3, 4,5 : that he possesss both the required and the preferred……… are very impressive Dựa vào press release, dòng hai, đoạn 1: Zorynth Cycle announces a voluntary recall of the Grand Vista mountain bike Wear=damage: hư hỏng Dựa vào press release, dòng 3+4 , đoạn 1: according to the results of factory testing , the rubber used in the tires with which this batch was fitted …………….cause tires to leak air Dựa vào press release, dòng , đoạn 2: simply look for the batch number imprited on the underside of the frame near the seat Dựa vào warranty agreement, phần dealer : Hennessy Bikes and More… Dựa vào article , đoạn dòng 1: after years of disuse, the historic Crotion Theater in Hollywood will open as the new location…… Dựa vào article , đoạn dòng 1: the society is moving becsause its original site on Vine Street was no longer large enough Very=exact cinema: chỗ rạp chiếu Dựa vào advertisement, dòng cuối Dust on the Qualification (n) cấp Recall (v) thu hồi sản phẩm bị lỗi Defective product: sản phẩm lỗi Warranty (noun): giấy bảo hành Be under warranty : hạn bảo hành Disuse ( noun) bỏ , bỏ hoang Cinema(n) BE Movie theater (n) AE rạp chiếu phim Cinematograph(noun); máy Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com Cashier(n) thu ngân 112 C Dấu hiệu: the shortest(adj) … to your destination-à Cần danh từ phù hôp A: (adj) tổng số B: (n) địa điểm C (n) Tuyến đường D: (n,v) Điểm Calculate(v) tính toán Destination = place (n) nơi đến, địa điểm Step by step: Từng bước Direction (n) Hướng dẫn Direct(v) Chỉ dẫn, đạo 113 B Vacuum cleaner (n) máy hút bụi Lightweigh (adj) nhẹ cân Handle (n) Quai xách Handle ( v) Giải quyết, xử lý 14 C Dấu hiệu : is (to be)… to carryà Cần tính từ đứng sau động từ to be A: (v) giảm nhẹ B: (adj) dễ dàng C: (adv) cách dễ dàn D: (v) Dấu hiệu: ….installed ( khứ)à Cần trạng từ thể hành động thực 115 D Chọn động từ phù hợp văn cảnh A: (v) dẫn, hướng dẫn B:(v) hỗ trợ, ủng hộ C: (v) yêu cầu D:(v) lựa chọn Lease (v) cho thuê > < hire (v) thuê Office equipment (n) thiết bị văn phòng 116 C Dấu hiệu: …….incorporating practical (adj) and aesthetic elements (n) Cần trạng từ theo cấu trúc : adv+ adj+ n A: (v) nếm, thử B: (Adj) C: (adv) D: Ving Known for = famous for= noted for st (ad): Nôi tiếng Practical (adj) thực tế Aesthetic(adj) thẩm mỹ Element (n) yếu tố 117 B 123 Dấu hiệu : S+ V+ O( mixing processes), ….used-à Cần đại từ quan hệ đóng vai trò chủ ngữ bổ Newest version(n) phiên nhât Install(v) cài đặt Automate(v) tự động Automatical (adj) Process (n) quy trình, tiên trình Process (v) xử lý Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com nghĩa cho mệnh đề trước Production time (n) thời gian sản xuât Productivity (n) suất Product(n) sản phẩm Cấu trúc: announce st to sb/ to st: Manufacture (v) sản xuất Manufacturer (n) nhà sản xuất Partner(v) kêt hợp Partner(n) đối tác Solar panel: Tấm lượng mặt trời Dấu hiệu : she was more… to Cần Invest in st(v) đầu tư vào tính từ so sánh phù hợp đứng sau to Investment (n) việc đầu tư be Investor(n) nhà đầu tư A: (adj) : tin Convinced that: tin chăc B (adj) : tiếp nhận C: (adj) rộng lương D: (adj) hợp lý lẽ Dấu hiệu: ….of the passengers( Miss the fight (v) lỡ chuyến bay >< danh từ só nhiều)à Cần đại từ Catch the flight (v) Có chuyến bay danh từ số nhiều Connecting flight: Bay nối tuyến Directing flight (n) bay thẳng 118 A 119 B 120 D 121 B Dấu hiệu: is… low (adj)à cần trạng từ mức độ phù hợp A (adv): rõ rang B (adv) tương đối, C (adv) dồi D (adv) ẩn danh Stock price (n) giá cổ phiếu Stock (n) hang hóa In stockc(n) hang Stockroom= warehouse= storage room : nhà kho Annual Earnings (n) lợi nhuận hang năm 122 C Dấu hiệu: other… candidates (n)à cần tính từ bổ nghĩa danh từ A: (v) hứa hẹn B : to V C: (adj) triển vọng, tiềm D: (adv) cách triển vọng Candidate = applicant (n) ứng viên Extensive background (n) tảng rộng rãi Trade law : luật ngoại thương 123 D Cần động từ phù hợp văn cảnh A: (v) tham gia B: (v) học hỏi, C: (v) bảo vệ Obtain st : có Copyright (n,v) quyền Copyrighted material: tài liệu giữ quyền 124 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com D: (v) có được, đạt 124 A Dấu hiệu: Will … become-à Cần trạng từ đứng trước động từ để bổ nghĩa 125 A 126 D 127 A 128 C Cần giới từ phù hợp với văn cảnh A (prep): khơng B (prep) : khơng có C( adv) D (prep) cho Dấu hiệu: S+V+ O (rainfall), …… it cần mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho ranh từ đứng trước , ( which made it…)à rút gọn dạng chủ độngà Ving( making) Cần danh từ đứng chủ ngủ cho phù hợp văn cảnh A (n): Sự ưu tiên B (n) thích hợp C (n) Bổn phận D (n) Xếp hạng Dấu hiệu: in quick (adj)… , cần danh từ sau tính từ 129 A 125 Dấu hiệu: receiving (v)……preparation(n)à cần tính từ phù hợp văn cảnh bổ nghĩa A: (adj) tương ứng, B (adj) nhiều C (adj) biết ơn D(adj) gần kề Material (n) nguyên liệu, vật liệu ( raw material, building material) Analyst (n) nhà phân tích Analysis (n) phân tích Analyze (v) phân tích Steel (n): thép Producer= manufacturer : nhà sản xuất Dishwasher: máy rửa bát Microwave (n) lò vi song Convection oven (n) lò nướng đối lưu An large amount of N ( không đếm được) Rainfall (n) lượng mưa On time : thời gian On schedule: hạn Grant(v) trợ câp Award (v) trao thưởng Adward = reward (n) phần thưởng Relevant to st (adj) phù hợp với Construct (v) xây dựng Under construction : Đang xây dựng Glue (n) keo hồ Succeed to (v) kế tục Succeed in st (v) thành cơng Preparation (n) chuẩn bị Prepare (v) chuẩn bị Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com 130 D Dấu hiệu: Cần cụm từ phù hợp văn cảnh 131 C Cần giới từ phù hợp văn cảnh A: Về, khoảng B: Trừ khii C: Sau hi D: Với 132 B Dấu hiệu: ………advantage(n) Cần tính từ bổ nghĩa A: Trạng từ B: Tính từ C: Trạng từ D: Danh từ Advantage (n) lợi thế>< disadvantage(n) Take advantage of st : tận dụng điều Lease (v) cho thuê>< hire(v) thuê When it comes to N/Ving: Khi đề cập đến vấn đề 133 B Cần danh từ phù hợp văn cảnh A: (n) chuẩn đoán B : (n) làm theo C: (n) giải quyết, ổn định D (n) phê bình, trích Firm (n) hang, cơng ty Conducting audits: tiến hành kiểm toán Compliance with st (n) tuân theo điều 134 C Cần động từ phù hợp ngữ cảnh A: tranh luận B: thông báo C: Phát hành D: từ bỏ Be expected to st: mong đợi làm Release (v) mắt, giơi thiêu Release (n) số báo, phát hành Issue(v) : phát hành Issue(n) ấn phẩm, vấn đề Notify st to sb/ notify sb of st Regarding (prep)= about= concerning 135 D Chủ ngữ đầy đủ ….i learned that very ….research( danh từ không đếm được) has been-à cần đại từ đứng trước danh từ danh tư Perform (v) thực hiện, thể Performance(n) buổi trình diễn Performance employee evaluation : Bảng đánh giá thể nhân viên 126 Deliberation (n) : suy nghĩ kỹ lưỡng Abandon (v) bỏ In favor of st /sb: ủng hộ Favorable (adj) tính từ thuận lơi Application (n) đơn ứng tuyển Applicant ( n) ứng viên Apply for st: Xin (ứng tuyển) About= regarding= concerning(prep) Determine(v) Xác định Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com không đếm Preliminary (adj) sơ bộ, ban đầu 136 B Cần Ving( danh động từ )đứng làm chủ ngữ đứng trước tân ngữ ( the range of articles)à loại A D ( danh từ làm chủ ngữ không đứng trước tân ngữ khác) A (n) tính đa dạng B (Ving) việc đa dạng hóa C (v) đa dạng D( n) sư đa dạng hóa The range of st : loạt, dãy Publication ( n) việc xuất Public(v) xuất Undoubtedly (adv) không nghi ngờ, chắn Reader(n) độc giả 137 C Purchase (v)= buy (v): mua Appliance (n) = device (n) thiết bị, dụng cụ Exchange (v) trao đổi 138 D Cần giới từ phù hợp văn cảnh A: Kể từ B: vòng C: Lên đến D: Trên Dấu hiệu:… remote (adj)à cần trạng từ 139 A Enterprise (n) Doanh nghiệp Represent (v) đại diện Representative (n) người đại diện Manufacturing market (n) thị trường sản xuất 140 C Dấu hiệu : its….,à cần danh từ đứng sau tính từ sở hữu A (n) đỉnh điểm B (n) quy mô C (n) Độ sâu D(n) kỷ lục, hồ sơ Cần đáp án phù hợp với văn cảnh A: Thậm chí B: Thay C: Ngồi 127 Acknowledge (v) thừa nhận, khẳng định Possibility (n) khả However remote: nhiên xa vời Merger (n,v) sáp nhập As planned : theo kế hoạch Rather than= instead of (prep) thay Apart from st : Ngồi Additional(adj) = extra (adj): them Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com D: Nếu không Part STT Đáp án Giải thích Mở rộng 141 B Cần động từ chia đơn theo chủ ngữ số nhiều “we” 142 A Cấu trúc : divide st between/ among sb: cắt thành nhiều phần Catalog (n) danh mục liệt kê sản phẩm Meet the needs : đáp ứng nhu cầu Paper clip (n) kẹp giấy Filing cabinet (n) tủ hồ sơ “ single source supplier “ : Nhà cung cấp độc quyền 143 D Dấu hiệu : In… >Cần danh từ phù hợp văn cảnh 144 D 145 C 146 A Dấu hiệu: will be…… of cần tính từ Dấu hiệu: identical (adj)… cần danh từ phù hợp A (n) thợ máy B (n) dịch vụ C (n) mẫu D (n) đề xuất Cần động từ phù hợp A: (v) giới hạn B(v) Cải tiến C (v) thích ứng với D (v) tuân theo 147 A Cần cấu trúc bị động khả 148 B Cần liên từ phù hợp nối hai mệnh đề 128 In stock : hàng >< out of stock/not in stock: hết hàng In progress : Đang tiến hành Defect (n) lỗi, khuyết điểm Identical model n) mẫu giống hệt At no cost= free of charge : miễn phí Commercial establishment (n) tổ chức thương mại Warranty (n) bảo hành Conform to st (n) thích ứng với Comply by st (n) tn theo Reserve (v) đặt trước, giữ Reservation (n) việc đặt trước chỗ Gathering (n) gặp gỡ, tụ họp Turn in = submit = hand in (v) Nộp Application (n) đơn xin Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com Since = because =as Dấu hiệu: received (v)……. > cần danh từ 149 150 C 151 B 152 D Dấu hiệu: thank you for ……about cần V-ing phù hợp sau giới từ A: nghe B: giải thích C: thắc mắc D: liên quan đến, Cần liên từ phù hợp A: trường hợp B: C: trước D: Dấu hiệu : either of ( danh từ số nhiều)à cần đại từ danh từ số nhiều Permit (v) cho phép Permit (n) giấy phép Permission (n) cho phép Approve (v) phê duyệt Approval (n) phê duyệt Management (n) Ban quản lý Procedure (n) thủ tục Order (n) đơn hàng Customer service representative (n) đại diện chăm sóc khách hàng Part STT 153 Đáp án D Giải thích Dấu hiệu: Im writing to express our gratitude to you for being a faithful customer Mở rộng Express one’s gratitude for st : bày bỏ lòng biết ơn Faithful customer = loyal customer : khách hàng trung thành 154 D Appreciate (v) biết ơn, đánh giá cao Relative(n) họ hàng, người thân 155 A Dấu hiệu : we greatly appreciate the fact that over the years you have helped our business grow by introducing us to your relatives and friends Dấu hiệụ: On Wednesday, JA Quinn announced that it will be opening three more stores in the UK later this year 129 Expansion (n) mở rộng Expand (v) mở rộng Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com 156 D 157 C 158 C 159 A 160 D 161 B 162 C 163 D 164 D 165 A 130 Dấu hiệu: Dòng đoạn 2: the main character in the television series In the series, Vega, played by Enrico Camacho, Dấu hiệu : Dòng đoạn 3: Cycler Monthly is increasingly appealing to younger audience Dấu hiệu: dòng đoạn 4: I’d like you to thinking about ways to promote Cycler Monthly’s online edition more heavily and to target younger readers in particular Play (v) đóng (phim, kịch ), biểu diễn Dấu hiệu : dòng đoạn 4: when returning the camera and the accessories, please pack them carefully … provided Dấu hiệu : dòng đoạn 2: Our records indicate that we have sent you the following items Dấu hiệu: đoạn 3: your rental period ends on October 15 Accessory (n) phụ kiện Dấu hiệu: we appreciate the feedback we received from you when you took our recent breakfast foods survey Dấu hiệu: As a token of our appreciation, we are sending you some free samples of Tasty Breakfast Foods products Dấu hiệu : dòng đầu đoạn 3: Be sure to check the Tasty Breakfast Foods Website for information about where you can purchase our new products Dấu hiệu: Đầu : Safety regulations , personal Protective Appealing to (adj) thu hút, hấp dẫn Audience= reader: khán giả Promote (v) xúc tiến, quảng bá, thăng tiến Get a Promotion (n) thăng tiến Heavily (adv) cách mạnh mẽ Target(v) hướng đến mục tiêu Record (n) hồ sơ Indicate (v) ra, thể Rental (n) việc thuê Rent (v) thuê Rent (n) tiền thuê Appreciate (v) biết ơn, đánh giá cao Sample (n) hàng mẫu Purchase (v) = buy(v): mua Safety regulation (n) quy đinh an toàn Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com 166 B 167 B 168 D 169 C 170 D 171 B 172 A 173 D 131 Equipment (PPE) Dấu hiệu: Dòng đoạn 1: TBNC routinely conducts inspections of every PPE iten twice a year Dấu hiệu: dòng đọạn 2: the supervisor will inquire about the nature of your work (nighttime work, repaving, maintenance work,) Dòng đoạn Once you have received a replacement PPE item, you should dispose of the item that is being replaced in one of the specially designated bins These are located in room 2B of the main office Dấu hiệu : đoạn 3: In the end, Mr Tanaka managed to achieve his goal and for the past year he has lovingly overseen every aspect of the detailed renovation Dấu hiệu : dòng đầu đoạn 1: Keito Tanaka, who for the past 12 years has been a violinist with the Clermont Symphony Orchestra Dấu hiệu dòng đoạn He began gathering the necessary funds to realize this goal by requesting donations from several area businesses Additionally, he organized a variety of fundraising activities, Dấu hiệu : đoạn 3: the event will take place at 6:00 pm, with Mr Tanaka having the honor of being the projectionist for the evening Dấu hiệu dòng đoạn 1: the 40 Conduct (v) tiến hành Inspection (n) kiểm tra Inquire about st (v) Hỏi Nature of work : chat công việc Dispose of st : (v) loại bỏ Designate (v) định è Specially designated bins: Những thùng rác đinh rõ ràng Be located in = be situated in somewhere : đặt Achieve (v) đạt Achievement (n) thành tựu Oversee (v) quản lý, giám sát Renovation (n) việc tân trang, làm Symphony orchestra(n) dàn nhạc giao hưởng Violinist (n) nghệ sĩ đàn vĩ cầm Fund (n) tiền quỹ Donation (n) tiền quyên góp Area businesses (n) doanh nghiệp địa phương Fundraising activities Các hoạt động gây quỹ Take place (v) diễn Projectionist (n) người chiếu phim In need of st : cần thiết làm Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com 174 A 175 B 176 C 177 D 178 C 179 B 132 year old road has been in great need of repair for many years The section, around Front Street will undergo major work and the Front Street exit will be closed for a period Dấu hiệu : Đoạn : the Front Street exit will be closed for a period of about three weeks while the exit ramp is replaced Dấu hiệu : those who must drive into the city center while the repair work is in progress should watch for signs announcing detours and new traffic patterns Dấu hiệu đoạn đầu: Chuan Kunchai observed with satisfaction the crowds of people who came to preview Meadowscape, a community of 60 two and three bedroom houses; in a way, this community brings his life full circle Dấu hiệu đoạn : he next went on to teach architecture at the same university he graduated from Dấu hiệu : “ Mr Kunchai is perhaps the only builder in the Acton area who is genuinely committed to addressing the needs of people who want affordable housing Section(n) khu vực Undergo (v) trải qua Dấu hiệu đoạn dòng : “Mr Kunchai is perhaps the only builder in the Acton area who is genuinely committed to addressing the needs of people who want affordable Search for = look for = seek st (v) tìm kiếm Reasonably priced : giá hợp lý Exit ramp (n) đường khỏi quốc lọ In progress : tiến hành Announce st (v) thông báo Detour (n) đường vòng New traffic pattern (n) khn đường Observe (v) quan sát, theo dõi Satisfaction (n) hài lòng Preview (v,n) xem trước Community (n) công đồng dán cư Life circle (n) toàn đời Architecture (n) thuật kiến trúc Address= deal with = handle = solve st (v) giải Committed to Ving : dốc sức, tận tâm Afford to (v) đủ khả để làm Affordable (adj) vừa phải, phải chẳng Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHoà, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com 180 A 181 C 182 B 183 D 184 A 185 A 186 C 133 housing… > Đoạn cuối dòng “ I’ve been searching for an affordable home in Westburg for months “ Dấu hiệu đoạn cuối “ I’ve been searching for an affordable home in Westburg for months:, said Ms Zhou “ Thanks to Meadowscape, I am about to realize a dream I’ve had for a long time” Dấu hiệu : Câu đầu : Are you looking for a short term rental that wont hurt your budget ? Then City Life Suites is the place for you Dấu hiệu : dòng đoạn : a variety of tourist attractions including museums, galleries, restaurants, and theaters are all within walking distance Dấu hiêu : Parking is available for $3.00 a night ( $75 per month) Dấu hiệu : Đoạn văn đầu: Discounts are available for those seeking monthly and those participating in Howell University’s seven-week summer intern program….> Đoan 2: My internship at the university museum will now begin on June instead of 10 June Dấu hiệu đoạn văn : I’ll be driving up from Toronro a day earlier than I had planned, so I’d like to check in on June Dấu hiệu “ should we wish to conduct an interview with me ” Affordable home : Ngôi nhà giá vừa phải Short term rental : thuê ngắn hạn Budget (n) ngân sách A variety of st : Nhiều , đa dạng Tourist attraction (n) điêm hấp dẫn du lịch Walking distance (n) khoảng Participate in st (v) tham gia vào Internship (n) thực tập Intern (n) thực tập sinh Check in (v) làm thủ tục nhận phòng Check out (v) làm thủ tục trả phòng Conduct (v) tiến hành, thực Lead (v) lãnh đạo, dẫn dắt Consider + ving /adj(v) : cân nhắc, xem xét Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com 187 B 188 A 189 C 190 B 191 A 192 D 193 C 194 A 195 B 197 D 134 Dấu hiệu câu đầu đoạn : please note that I will be unavailable from March 29 until March 31 because I will be attending a conference in Atlanta Dấu hiệu : this letter is to confirm the offer I made to you in our telephone conversation yesterday Dấu hiệu đoạn 2: your appointment is effective May 15 I will be sending you paperwork that you should complete and then submit to me by fax by April 30 Dấu hiệu đoạn đầu “ My recent work is not just about being an observer of nature Instead, I want to show how we are all a small part of it “ Dấu hiệu đoạn 2: complimentary tickets are available to museum members Get through (v) : thơng qua Attend = participate ín st (v) tham gia vào Conference (n) buổi hội thảo Confirm (V) xác nhận Make a confirmation (v) Appointment (n) việc bổ nhiệm Appoint (v) bổ nhiệm Paperwork (n) giấy tờ Submit= hand in= turn in (v) nộp, đệ trình Observer (n) người quan sát Complimentary = free (adj) mien phí Museum member(n): thành viên bảo tàng Dấu hiệu : cấu those paintings Painting (n) họa have a life of their own, and evolve A life of their own : phần into something new each time I see sống họ them Dòng : the new works Evolve (v) tiến triển, mở Lighter tough : tiếp xúc nhẹ have a much lighter touch, giving Impression (n) ấn tượng impression that he is not sure of himself Dấu hiêu : dòng đầu đoạn : I have Spend + Ving (n) spent many enjoyable hours studying his early work Dấu hiệu : dòng đoạn văn 2: Depict (v) mô tả chi tiết Vestrom depicts the small elements Element (n) yếu tố in nature , Dấu hiệu dòng đoạn 3: Paulino has Extensive (adj) sâu rộng Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com 198 B 199 B 200 D extensive experience as a guide, having worked for 16 years at Trivexa, a Junea- based travel company and itself a one time winner of the Best Travel Company Prize Dấu hiêu : đoan dòng : the company has recently added a new program offering comfortable indoor lodging Đoan văn : Discovery Adventure : this trip overnight lodging in charmingly furnished log cabins Dấu hiệu : Discovery Adventure is an eight day trip Ultimate Expedition: two week long adventure Extensive experience (n) kinh nghiệm sâu rộng Dấu hiệu : Amazing Cruise : offers four days of boating on the rivers and lakes of Alaska, salmon fishing, and enjoying fresh – caught fish around a campfire for dinner Campfire (n) lửa trại Lodging (n) chỗ Furnish (v) trang bị Log cabin (n) nhà gỗ Charmingly (adv) quyến rũ Expedition (n) thám hiểm Adventure (n) phiêu lưu Discovery (n) phám phá Tài liệu vơ vàn, nhiên việc chọn lọc phương pháp học điều quan trọng Cô hi vọng sách, tài liệu giúp ích nhiều cho em chinh phục TOEIC Chúc em học tốt thành cơng tương lai nhé! Nếu em có thắc mắc đăng kí tư vấn đây: http://bit.ly/1SFvhkj *********************** 135 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nơi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com THAM KHẢO THÊM:  Lộ trình học TOEIC level 250-500 online: http://www.mshoatoeic.com/lo-trinh-luyen-thi-toeic-hoc-toeic-muc-tieu-250-500-nd461368  Lộ trình học TOEIC Level 500-750 online: http://www.mshoatoeic.com/lo-trinh-luyen-thi-toeic-cho-muc-tieu-500-750-nd461364  Kênh giảng chữa đề, Mẹo tránh bẫy đề thi TOEIC: https://www.youtube.com/user/baigiangmshoatoeic ***************************************** Ms Hoa TOEIC - The Leading TOEIC Training Center In Vietnam HOTLINE TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0969 264 966 Website: http://www.mshoatoeic.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ CƠ SỞ HÀ NỘI: Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN SĐT: 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN SĐT: 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN SĐT: 0462 935 446 Cơ sở 4: Số 20 Nguyễn Đổng Chi, Nam Từ Liêm, HN, SĐT: 0462 916 756 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 CƠ SỞ HỒ CHÍ MINH: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P.3, Q Bình Thạnh, HCM SĐT:0866 85 65 69/ 0969 264 966 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM SĐT: 0866 88 22 77 136 Cơ sở Hà Nội: - Cơ sở 1: 89 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nôi – 0466 811 242 Cơ sở 2: 26/203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội – 0462 956 406 Cơ sở 3: 141 Bạch Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội – 0462 935 446 Cơ sở 4: 20 Nguyễn Đổng Chi, Cầu Giấy, Hà Nội – 046291675 Cơ sở 5: Liền kề 13, khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, HN - 0462 926 049 Cơ sở TP HCM: Cơ sở 1: 49 A Phan Đăng Lưu, P,3, Q Bình Thạnh – 0866 85 65 69 Cơ sở 2: 569 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, HCM – 0866 88 22 77 Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q.9, HCM – 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 CộngHồ, P 15, Q TânBình, HCM – 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email:hoa.nguyen@mshoatoeic.com Cơ sở 3: 82 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, HCM (Ngã tư Thủ Đức) - SĐT: 0866 54 88 77 Cơ sở 4: 427 Cộng Hòa, Phường 15, quận Tân Bình, HCM - SĐT: 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 CHÚC CÁC EM ÔN THI THÀNH CÔNG! 137 ... Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email :hoa. nguyen@mshoatoeic.com 161 A - Đáp án B xuất ở: “Discussion with EACT executives.” - Đáp án C xuất ở: “Sign... Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email :hoa. nguyen@mshoatoeic.com 176 C “Raven Classics is excited to introduce the terms - Phân biệt tính từ – of a... 0862 867 159 Cơ sở 5: 224 Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP HCM - 0866 73 11 33 Website: http://www.mshoatoeic.com;Email :hoa. nguyen@mshoatoeic.com TEST 02: Part + 6: No Solution Explanations 101 102 A
- Xem thêm -

Xem thêm: ETS full test ms hoa toeic , ETS full test ms hoa toeic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn