sach toeic theo format moi

0 73 1
  • Loading ...
1/0 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:50

NGUYỄN TUẤN ANH EBOOK TOEIC LISTENING THẤM KỸ NĂNG NGHE TOEIC PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC NGHE - ĐỌC - HỌC THUỘC ĐẠT 350/495 KỸ NĂNG NGHE TRONG 35 DAYS Tăng khả giao tiếp môi trường làm việc Fb: anhnguyen294@gmail.com Zalo: 0986095947 Xin chào bạn! mục đích soạn ebook 35 ngày giúp bạn ôn lại số từ, cụm từ, câu nghe phổ biến TOEIC, giải gọn kỹ Listening Trong sách hướng dẫn bạn kỹ phương pháp Nghe - đọc - học thuộc giúp bạn tăng điểm nghe thời gian ngăn 1-2 tháng Các bạn kiên trì từ ngày đến ngày 35, bạn ôn lại lượng từ vựng đáng kể, việc nghe đọc theo file giúp bạn chỉnh phát âm, tai nghe cho với âm từ, cụm từ câu Điều giúp bạn tăng điểm nghe thời gian ngắn Nhưng đòi hỏi bạn phải thật kiên trì nhé, ngày phải dành 90 phút để thực hành Cuốn ebook việt hoá tất câu nghe phổ biến toeic listening nên bạn học phù hợp Chúc bạn học tốt Thay đổi suy nghĩ phương pháp học kỹ nghe tiếng anh nói chung Bạn bắt đầu học nghe TOEIC nào??? Bạn download loạt tài liệu học cho hiệu quả???Bạn ơn hồi mà không cải thiện kỹ nghe??? Bạn tập trung ôn kỹ đọc (Reading) mà bỏ quên kỹ nghe (Listening)??? Bạn tập trung học ngữ pháp để thi TOEIC mà điểm thấp??? Để giải vấn đề trên, để điểm TOEIC tăng vọt, có phương pháp học đúng, hiệu thời gian ngắn bạn đọc kỹ hướng dẫn sau áp dụng bước Để nghe nói tiếng anh đúc kết thành câu đơn giản BẮT CHƯỚC, đứa trẻ xứ sử dụng tiếng anh bắt chước bố mẹ người xung quanh họ Bạn nghe câu “WHAT’S YOUR NAME” hiểu nhờ bạn nghe câu nhiều lần từ thầy cô, bạn bè Tương tự câu “HOW ARE YOU?” “I’M FINE, THANK YOU!”, câu mà bạn nghe nhiều hiểu được, đồng thời phản xạ nhanh Để áp dụng phương pháp BẮT CHƯỚC vào TOEIC giúp bạn cải thiện kỹ nghe hiệu nhất, thời gian ngắn Các bạn đọc kỹ phương pháp sau nhé: Phương pháp học gồm bước Bước 1: Nghe đọc theo từ vựng: bạn nghe từ vựng đọc theo khoảng 10 lần hết Bước 2: Nghe điền từ: bạn nghe điền từ vào chỗ trống, nghe lần không điền hết, bạn nghe 2-3 lần, đọc kỹ câu nhìn sang tiếng viết cột bên cạnh để học từ Bước 3: Học từ vựng qua ngữ cảnh nghĩa: Dựa vào nghĩa tiếng việt in đậm để đoán từ, cụm từ tiếng anh điền vào chỗ trống Bước 4: Nghe - đọc - học thuộc : Các bạn sử dụng File Nghe câu, dừng lại đọc theo File Lặp lặp lại câu 30 lần Bước quan trọng nên bạn KHÔNG bỏ qua, bạn làm bước 1,2,3 bạn học nghĩa từ câu, bạn chưa nghe từ, câu chưa tăng kỹ nghe Các bạn cần học thuộc cụm từ cần thiết, tốt học thuộc câu nhé.Bạn tìn hồn tồn vào phương pháp đơn giản này, thời gian đầu bạn thấy khó khăn khoảng 30 ngày sau bạn thấy tai bạn nghe lên Nếu có thời gian nên nghe câu khoảng 50 lần, có thời gian rãnh bật lên nghe liên tục để tai quen với âm câu Khi thi kỹ nghe đảm bảo bạn thấy tai bạn nghe rõ hơn, cộng với từ vựng bạn lên qua việc học câu này.
 Fb: anhnguyen294@gmail.com Zalo: 0986095947 DAY FILE 1+2 Step 1: Nghe đọc theo từ vựng Động từ Stand Look at Look in Look out Look through Hold Work Sit Wear Play Use Face Paint Carry Cross Examine Handle Move Pack Push Reach for Read Talk Walk FILE 3+4 Step 2: Nghe điền từ [Check up 1] – Nghe điền động từ (V-ing) vào chỗ trống The people are by the airplane The man is the computer screen She is a drawer They are of the window The man is a telescope He is a book in his hand He is a bicycle He is by the water She is glasses 10 He is an instrument 11 The woman is laboratory equipment 12 The audience is the front of the room 13 She is a picture Fb: anhnguyen294@gmail.com Mọi người đứng bên cạnh máy bay Người đàn ơng nhìn vào hình máy tính Cơ tìm ngăn kéo Họ nhìn ngồi cửa sổ Người đàn ơng nhìn qua kính viễn vọng Anh cầm sách tay Anh làm việc xe đạp Anh ngồi bên cạnh mặt nước (hồ, ao ) Cơ đeo kính 10 Anh chơi nhạc cụ 11 Người đàn bà sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm 12 Khán giả đối diện trước mặt phòng 13 Cô vẽ tranh Zalo: 0986095947 [Check up 2– kiểm tra 2] – Nghe điền động từ (V-ing) vào chỗ trống They are bags on their shoulders Some people are the street She is some produce The man is a patient They are a box They are in a line She is a suitcase The gardener is an empty wheelbarrow She is a book 10 The man is a newspaper 11 They are each other 12 A woman is a dog on the shore Họ mang túi xách vai Một vài người băng qua đường Cô kiểm tra số sản phẩm Người đàn ông kiểm tra bệnh nhân Họ nhấc hộp Họ di chuyển theo hàng Cơ đóng gói vali Người làm vườn đẩy xe cút kít (xe rùa) trống Cơ với lấy sách 10 Người đàn ông đọc tờ báo 11 Họ nói chuyện với 12 Một người đàn bà dắt chó bãi biển Step 3: Học từ vựng qua ngữ cảnh FILE 3+4 [Check up 1– kiểm tra 1] Điền từ vào chỗ trống dựa vào từ in đậm câu tiếng việt The people are standing by Mọi người đứng bên cạnh máy the bay The man is looking at Người đàn ơng nhìn vào the hình máy tính She is looking in a Cô tìm ngăn kéo They are of the Họ nhìn ngồi cửa sổ window Người đàn ơng nhìn qua kính The man is looking through viễn vọng a Anh cầm sách tay He is a book in his Anh làm việc xe hand đạp He is on a bicycle Anh ngồi bên He is sitting by the water cạnh mặt nước (hồ, ao ) She is glasses Cơ đeo kính 10 He is playing an 10 Anh chơi nhạc cụ 11 The woman is 11 Người đàn bà sử dụng thiết bị using phòng thí nghiệm 12 The is facing the front 12 Khán giả đối diện trước mặt of the room phòng 13 She is a picture 13 Cơ vẽ tranh Fb: anhnguyen294@gmail.com Zalo: 0986095947 [Check up 2– kiểm tra 2] Điền từ vào chỗ trống dựa vào từ in đậm câu tiếng việt They are carrying bags on Họ mang túi xách vai their Một vài người băng qua Some people are the đường street Cô kiểm tra số sản She is some produce phẩm The man is examining a Người đàn ông kiểm tra bệnh They are a box nhân They are moving in a Họ nhấc hộp She is packing a Họ di chuyển theo hàng The is pushing an empty Cơ đóng gói vali wheelbarrow Người làm vườn đẩy She is a book xe cút kít (xe rùa) trống 10 The man is reading a Cô với lấy sách 11 They are talking to 10 Người đàn ông đọc tờ báo 12 A woman is walking a dog on 11 Họ nói chuyện với the 12 Một người đàn bà dắt chó bãi biển FILE 3+4 Step 4: Nghe – Ngắt – Đọc [check up 1– kiểm tra] The people are standing by the airplane The man is looking at the computer screen She is looking in a drawer They are looking out of the window The man is looking through a telescope He is holding a book in his hand He is working on a bicycle He is sitting alone by the water She is wearing glasses 10 He is playing an instrument 11 The woman is using laboratory equipment 12 The audience is facing the front of the room 13 She is painting a picture Fb: anhnguyen294@gmail.com Mọi người đứng bên cạnh máy bay Người đàn ơng nhìn vào hình máy tính Cơ tìm ngăn kéo Họ nhìn ngồi cửa sổ Người đàn ơng nhìn qua kính viễn vọng Anh cầm sách tay Anh làm việc xe đạp Anh ngồi bên cạnh mặt nước (hồ, ao ) Cơ đeo kính 10 Anh chơi nhạc cụ 11 Người đàn bà sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm 12 Khán giả đối diện trước mặt phòng 13 Cô vẽ tranh Zalo: 0986095947 [check up 2– kiểm tra] They are carrying bags on their shoulders Some people are crossing the street She is examining some produce The man is examining a patient They are handling a box They are moving in a line She is packing a suitcase The gardener is pushing an empty wheelbarrow She is reaching for a book 10 The man is reading a newspaper 11 They are talking to each other 12 A woman is walking a dog on the shore Fb: anhnguyen294@gmail.com Họ mang túi xách vai Một vài người băng qua đường Cô kiểm tra số sản phẩm Người đàn ông kiểm tra bệnh nhân Họ di chuyển hộp Họ di chuyển theo hàng Cơ đóng gói vali Người làm vườn đẩy xe cút kít (xe rùa) trống Cơ với lấy sách 10 Người đàn ông đọc tờ báo 11 Họ nói chuyện với 12 Một người đàn bà dắt chó bãi biển Zalo: 0986095947 DAY FILE 5+7 Step 1: Nghe đọc theo từ vựng Động từ Change Eat Gather Sign Clean Enter Gaze at Lay Cook Exit Get out of Lean Deliver Fish Go up Lift Do Focus Greet Light FILE 6+8 Step 2: Nghe điền từ [check up 3– kiểm tra] The woman is a light bulb She is the board He is some food She is the mail He is construction work She is a meal They are a building A passenger is the taxi He is from a boat 10 The group is on the computer screen [Check-up - kiểm tra] FILE Người đàn bà thay bóng đèn Cơ lau bảng Cơ nấu ăn Cơ chuyển thư Anh làm công trình xây dựng Cơ ăn bữa ăn Họ vào nhà Một hành khách bước khỏi taxi Anh câu cá thuyền 10 Một nhóm tập trung vào hình máy tính FILE Some people are for an outdoor event He is a painting hanging on the wall A passenger is a car They are the stairs They are each other She is a paper He is bricks They are against the railing They are a chair off the floor 10 She is a candle with match Fb: anhnguyen294@gmail.com Một số người tập hợp cho kiện ngồi trời Anh ta nhìn vào tranh treo tường Một hành khách khỏi ô tô Họ lên cầu thang Họ chào Cô ký tờ giấy Anh đặt viên gạch Họ dựa vào lan can Họ nhấc ghế lên khỏi sàn 10 Cô thắp sáng nên diêm Zalo: 0986095947 Step 3: Học từ vựng qua ngữ cảnh [check up 3– kiểm tra] The woman is changing a She is cleaning the He is some food She is the mail He is doing She is eating a They are a building A is exiting the taxi He is fishing from a 10 The group is the computer screen [Check-up - kiểm tra] Some people are gathered for an He is gazing at a painting the wall A passenger is of a car They are going up the They are greeting She is a paper He is laying They are leaning against the They are lifting a chair off the 10 She is lighting a with FILE Người đàn bà thay bóng đèn Cô lau bảng Cô nấu ăn Cơ chuyển thư Anh làm cơng trình xây dựng Cô ăn bữa ăn Họ vào nhà Một hành khách bước khỏi taxi Anh câu cá thuyền 10 Một nhóm tập trung vào hình máy tính FILE Một số người tập hợp cho kiện trời Anh ta nhìn vào tranh treo tường Một hành khách khỏi ô tô Họ lên cầu thang Họ chào Cô ký tờ giấy Anh đặt viên gạch Họ dựa vào lan can Họ nhấc ghế lên khỏi sàn 10 Cô thắp sáng nên diêm FILE 6+8 Step 4: Nghe – Ngắt – Đọc [check up 3– kiểm tra] The woman is changing a light bulb She is cleaning the board He is cooking some food She is delivering the mail He is doing construction work She is eating a meal They are entering a building A passenger is exiting the taxi He is fishing from a boat 10 The group is focusing on the computer screen Fb: anhnguyen294@gmail.com FILE 6+8 FILE Người đàn bà thay bóng đèn Cơ lau bảng Cơ nấu ăn Cơ chuyển thư Anh làm cơng trình xây dựng Cơ ăn bữa ăn Họ vào nhà Một hành khách bước khỏi taxi Anh câu cá thuyền 10 Một nhóm tập trung vào hình máy tính Zalo: 0986095947 [Check-up - kiểm tra] FILE Some people are gathered for an outdoor event He is gazing at a painting hanging on the wall A passenger is getting out of a car They are going up the stairs They are greeting each other She is signing a paper He is laying bricks They are leaning against the railing They are lifting a chair off the floor 10 She is lighting a candle with match Một số người tập hợp cho kiện trời Anh ta nhìn vào tranh treo tường Một hành khách khỏi ô tô Họ lên cầu thang Họ chào Cô ký tờ giấy Anh đặt viên gạch Họ dựa vào lan can Họ nhấc ghế lên khỏi sàn 10 Cô thắp sáng nên diêm Fb: anhnguyen294@gmail.com Zalo: 0986095947 DAY FILE 9+11 Step 1: Nghe đọc theo từ vựng Động từ Operate Put Run View Pass Rearrange Speak Wash Pick up Repair Trim Water Point Rest Type Wheel Pour Review Unload Wipe FILE 10,12 Step 2: Nghe điền từ Check-up FILE 10 He is heavy machinery One woman is a cup to another woman He is a chair He is something on a piece of paper She is water into a grass A woman is something into a bag They are some furniture He is the bicycle They are on a bench 10 She is some documents Anh vận hành máy móc Một người phụ nữ đưa ly cho người phụ nữ khác Anh lấy ghế Anh miếng giấy Cô đổ nước vào bãi cỏ Một người phụ nữ đặt thứ vào túi xách Họ xếp lại số đồ gỗ nội thât Anh sửa xe đạp Họ nghỉ ngơi băng ghế đá 10 Cô xem xét số tài liệu Fb: anhnguyen294@gmail.com 10 Zalo: 0986095947 Check-up FILE 12 He is on a street He is a microphone A man is some bushes The man is on a keyboard He is some packages They are some artwork in a gallery The man is some dishes He is some plants The man is a cart 10 He is the table Anh chạy đương Anh nói vào tai phone Một người đàn ông cắt tỉa số bụi Người đàn ơng đánh máy bàn phím Anh chất hàng hoá xuống Họ xem tác phẩm nghệ thuật sưu tập Người đàn ông rửa chén bát Anh tưới Người đàn ông đẩy giỏ hàng 10 Anh lau chùi bàn Step 3: Học từ vựng qua ngữ cảnh Check-up He is operating heavy One woman is a cup to another woman He is a chair He is pointing at something on a of paper She is pouring water into a A woman is something a bag They are rearranging some He is the bicycle They are resting on a 10 She is reviewing some Fb: anhnguyen294@gmail.com FILE 10 Anh vận hành máy móc Một người phụ nữ đưa ly cho người phụ nữ khác Anh lấy ghế Anh miếng giấy Cơ đổ nước vào bãi cỏ Một người phụ nữ đặt thứ vào túi xách Họ xếp lại số đồ gỗ nội thât Anh sửa xe đạp Họ nghỉ ngơi băng ghế đá 10 Cô xem xét số tài liệu 11 Zalo: 0986095947 Check-up FILE 12 He is running a street He is speaking into a A man is trimming some The man is typing on a He is unloading some They are viewing some in a gallery The man is washing some He is some plants The man is wheeling a 10 He is the table Anh chạy đương Anh nói vào tai nghe Một người đàn ông cắt tỉa số bụi Người đàn ông đánh máy bàn phím Anh chất hàng hố xuống Họ xem tác phẩm nghệ thuật sưu tập Người đàn ông rửa chén bát Anh tưới Người đàn ông đẩy giỏ hàng 10 Anh lau chùi bàn FILE 10,12 Step 4: Nghe – Ngắt – Đọc Check-up FILE 10 He is operating heavy machinery One woman is passing a cup to another woman He is picking up a chair He is pointing at something on a piece of paper She is pouring water into a grass A woman is putting something into a bag They are rearranging some furniture He is repairing the bicycle They are resting on a bench 10 She is reviewing some documents Anh vận hành máy móc Một người phụ nữ đưa ly cho người phụ nữ khác Anh lấy ghế Anh miếng giấy Cơ đổ nước vào bãi cỏ Một người phụ nữ đặt thứ vào túi xách Họ xếp lại số đồ gỗ nội thât Anh sửa xe đạp Họ nghỉ ngơi băng ghế đá 10 Cô xem xét số tài liệu Fb: anhnguyen294@gmail.com 12 Zalo: 0986095947 Check-up He is running on a street He is speaking into a microphone A man is trimming some bushes The man is typing on a keyboard He is unloading some packages They are viewing some artwork in a gallery The man is washing some dishes He is watering some plants The man is wheeling a cart 10 He is wiping the table Fb: anhnguyen294@gmail.com FILE 12 Anh chạy đương Anh nói vào tai phone Một người đàn ông cắt tỉa số bụi Người đàn ơng đánh máy bàn phím Anh chất hàng hoá xuống Họ xem tác phẩm nghệ thuật sưu tập Người đàn ông rửa chén bát Anh tưới Người đàn ông đẩy giỏ hàng 10 Anh lau chùi bàn 13 Zalo: 0986095947 DAY FILE 13,15 Step 1: Nghe đọc theo từ vựng Động từ Cut Shop Fix Wait Adjust Watch Drive Write Ride Seat Shake Fill Danh từ Car Transportation and structures - Giao thông hạ tầng Truck Boat Flatform Ship Intersection Train Building Airplane Bridge Vehicle Area Bicycle Stair/step FILE 14,16 Step 2: Nghe điền từ Check-up He is the grass He is a wheel He is some equipment He is a vehicle Some people are bicycles by the water The men are hands The man is for groceries They are in a line Some people are a performance 10 She is in a notebook 11 They are in a row 12 She is her car with fuel Fb: anhnguyen294@gmail.com Anh cắt cỏ Anh sửa bánh xe Anh chỉnh số thiết bị Anh lái xe Một số người lái xe đạp bên mặt nước (hồ, sông ) Những người đàn ông bắt tay Người đàn ông mua sắm hàng tạp hoá Họ chờ đợi xếp hàng Một vài người xem buổi biểu diễn 10 Cô viết vào sổ 11 Họ ngồi thành hàng 12 Cô đổ đầy bình xăng cho xe tơ 14 Zalo: 0986095947 Check-up 1 Some are parked near a building The is next to the dock The is waiting in the railway station There are on the highway The are parked in a row Some are crossing a bridge The is empty The is deserted Boats are going under the 10 A flowerpot has been placed on the Một vài chiêc ô tô đậu gần nhà Chiêc thuyền gần bến Tàu chờ trạm Có nhiều xe cộ đường cao tốc Những xe đạp đậu thành hàng Một vài xe tải băng qua cầu Sân ga trống vắng Ngã tư đường vắng vẻ Những thuyền cầu 10 Một chậu hoa đặt cầu thang Step 3: Học từ vựng qua ngữ cảnh Check-up He is cutting the He is a wheel He is some equipment He is driving a Some people are bicycles by the water The men are shaking The man is shopping for They are waiting in a Some people are watching a 10 She is writing in a 11 They are seated in a 12 She is filling her car with Anh cắt cỏ Anh sửa bánh xe Anh chỉnh số thiết bị Anh lái xe Một số người lái xe đạp bên mặt nước (hồ, sông ) Những người đàn ông bắt tay Người đàn ông mua sắm hàng tạp hoá Họ chờ đợi xếp hàng Một vài người xem buổi biểu diễn 10 Cô viết vào sổ 11 Họ ngồi thành hàng 12 Cơ đổ đầy bình xăng cho xe tơ Check-up 1 Some cars are near a building The boat is the dock The train is waiting in the station There are on the highway The bicycles are in a row Some trucks are a bridge The platform is The intersection is Boats are going the bridge 10 A has been placed on the stair Fb: anhnguyen294@gmail.com Một vài chiêc tơ đậu gần tồ nhà Chiêc thuyền bên cạnh bến Tàu chờ trạm ga Có nhiều xe cộ đường cao tốc Những xe đạp đậu thành hàng Một vài xe tải băng qua cầu Sân ga trống vắng Ngã tư đường vắng vẻ Những thuyền cầu 10 Một chậu hoa đặt cầu thang Zalo: 0986095947 15 FILE 14,16 Step 4: Nghe – Ngắt – Đọc Check-up He is cutting the grass He is fixing a wheel He is adjusting some equipment He is driving a vehicle Some people are riding bicycles by the water The men are shaking hands The man is shopping for groceries They are waiting in a line Some people are watching a performance 10 She is writing in a notebook 11 They are seated in a row 12 She is filling her car with fuel Anh cắt cỏ Anh sửa bánh xe Anh chỉnh số thiết bị Anh lái xe Một số người lái xe đạp bên mặt nước (hồ, sông ) Những người đàn ông bắt tay Người đàn ơng mua sắm hàng tạp hố Họ chờ đợi xếp hàng Một vài người xem buổi biểu diễn 10 Cô viết vào sổ 11 Họ ngồi thành hàng 12 Cơ đổ đầy bình xăng cho xe ô tô Check-up 1 Some cars are parked near a building The boat is next to the dock The train is waiting in the railway station There are vehicles on the highway The bicycles are parked in a row Some trucks are crossing a bridge The platform is empty The intersection is deserted Boats are going under the bridge 10 A flowerpot has been placed on the stair Fb: anhnguyen294@gmail.com Một vài chiêc ô tô đậu gần nhà Chiêc thuyền gần trạm xe lửa Tàu chờ trạm Có nhiều xe cộ đường cao tốc Những xe đạp đậu thành hàng Một vài xe tải băng qua cầu Sân ga trống vắng Ngã tư đường vắng vẻ Những thuyền cầu 10 Một chậu hoa đặt cầu thang 16 Zalo: 0986095947 DAY FILE 17,19 Step 1: Nghe đọc theo từ vựng Danh từ Chair Furniture and office facilities Đồ gỗ nội thất thiết bị văn phòng Drawer Table Cabinet Picture Light Clock Lamp Furniture Document Sofa Paper Danh từ Display shelf Displayed merchandise and containers (hàng hoá trưng bày thùng container) Suitcase Shirt Book Merchandise Globe Basket Guitar Box Food Carton Dish Container FILE 18,20 Step 2: Nghe điền từ Check-up There are on the lawn A has been on the wall The are lined up on a wall There is by the doorway Some are arranged around the table The is full of folders There are under the counter Some have been turned on are displayed by the wall 10 Some have been organized on a counter Fb: anhnguyen294@gmail.com Có chiêc ghế bãi cỏ Một tranh treo lên tường Những đồng hồ xếp thành hàng tường Có đồ gỗ nội thất bên cửa vào Một số ghế sofa xếp quanh bàn Ngăn tủ chứa đầy thư mục Có nhiều tủ quầy Một số bóng đèn bật sáng Đèn bàn trưng bày bên tường 10 Một số tài liệu tổ chức vào quầy 17 Zalo: 0986095947 Check-up Display are stocked with products Some are on display in a store There is on the shelves Some are filled with food There are in a vehicle Some are arranged in a row The is filled with clothes The are different sizes Some are hanging on a wall 10 are stacked on the table Những kệ trưng bày trang bị sản phẩm Một số áo thun trung bày cửa hàng Có hàng hố kệ Một số giỏ đầy thức ăn Có nhiều thùng carton xe Một số thùng container xếp thành hàng Chiếc vali với đầy quần áo Những địa cầu có kích thước khác Một số đàn ghi ta treo trên tường 10 Các ăn xếp chồng lên bàn Step 3: Học từ vựng qua ngữ cảnh Check-up There are chairs on the A picture has been the wall The clocks are on a wall There is furniture by the Some sofas are around the table The drawer is full of There are under the counter Some lights have been Lamps are by the wall 10 Some documents have been on a counter Fb: anhnguyen294@gmail.com Có chiêc ghế bãi cỏ Một tranh treo lên tường Những đồng hồ xếp thành hàng tường Có đồ gỗ nội thất bên cửa vào Một số ghế sofa xếp quanh bàn Ngăn tủ chứa đầy thư mục Có nhiều tủ quầy Một số bóng đèn bật sáng Đèn bàn trưng bày bên tường 10 Một số tài liệu tổ chức vào quầy 18 Zalo: 0986095947 Check-up Display shelves are stocked with Some shirts are on display in a There is merchandise on the Some baskets are with food There are cartons in a Some containers are in a row The suitcase is filled with The globes are different Some guitars are on a wall 10 Dishes are on the table Những kệ trưng bày trang bị sản phẩm Một số áo thun trung bày cửa hàng Có hàng hố kệ Một số giỏ đầy thức ăn Có nhiều thùng carton xe cộ Một số thùng container xếp thành hàng Chiếc vali với đầy quần áo Những địa cầu có kích thước khác Một số đàn ghi ta treo trên tường 10 Các ăn xếp chồng lên bàn FILE 18,20 Step 4: Nghe – Ngắt – Đọc Check-up 2 There are chairs on the lawn A picture has been on the wall The clocks are lined up on a wall There is furniture by the doorway Some sofas are arranged around the table The drawer is full of folders There are cabinets under the counter Some lights have been turned on Lamps are displayed by the wall 10 Some documents have been organized on a counter Fb: anhnguyen294@gmail.com Có chiêc ghế bãi cỏ Một tranh treo lên tường Những đồng hồ xếp thành hàng tường Có đồ gỗ nội thất bên cửa vào Một số ghế sofa xếp quanh bàn Ngăn tủ chứa đầy thư mục Có nhiều tủ quầy Một số bóng đèn bật sáng Đèn bàn trưng bày bên tường 10 Một số tài liệu tổ chức vào quầy 19 Zalo: 0986095947 Check-up Display shelves are stocked with products Some shirts are on display in a store There is merchandise on the shelves Some baskets are filled with food There are cartons in a vehicle Some containers are arranged in a row The suitcase is filled with clothes The globes are different sizes Some guitars are hanging on a wall 10 Dishes are stacked on the table Fb: anhnguyen294@gmail.com Những kệ trưng bày trang bị sản phẩm Một số áo thun trung bày cửa hàng Có hàng hố kệ Một số giỏ đầy thức ăn Có nhiều thùng carton xe Một số thùng container xếp thành hàng Chiếc vali với đầy quần áo Những địa cầu có kích thước khác Một số đàn ghi ta treo trên tường 10 Các ăn xếp chồng lên bàn 20 Zalo: 0986095947 DAY FILE 21,23 Step 1: Nghe đọc theo từ vựng Danh từ Plant Floral decoration and crops (trang trí trồng) Flower arrangements Fruit Grassy area Flower Crop Danh từ Tools and equipment (công cụ thiết bị) ladder instrument equipment Tool machine Cord Động từ Past participles – khứ phân từ Parked Displayed Arranged Stacked Placed Attacked Unoccupied Connected Lined up Piled up FILE 22,24 Step 2: Nghe điền từ Check-up Some are behind the sofa has been placed on the table are on display There is a beside the path have been planted in rows Fb: anhnguyen294@gmail.com Một số phía sau ghế sofa Trái đặt bàn Nhưng lọ hoa cắm trưng bày Có khu vực cỏ bên cạnh đường mòn Những trồng trồng thành hàng 21 Zalo: 0986095947 Check-up The is leaning against the tree Some has been arranged in front of the man There are at a construction site There are leaning against the wall There are some next to a work area Cái thang tựa vào Một số thiết bị xếp trước người đàn ông Có nhiều máy móc cơng trường xây dựng Có dụng cụ tựa vào tường Có số cơng cụ bên cạnh khu vực làm việc Check-up Cars are along the street The merchandise is in rows A picture has over the bed The room is Trucks are on the street Some food items for sale are Books are on the shelves There are cords to the machine The train cars are 10 Some building materials are up Xe ô tô đậu dọc đường Hàng hoá xếp thành hàng Một tranh đặt đầu giường ngủ Căn phòng trống Xe tải xếp hàng đường Một số mặt hàng thực phẩm để bán trưng bày Những sách chồng lên kệ Có dây gắn vào máy móc Những toa xe lửa kết nối 10 Một số vật liệu xây dựng chất đống Step 3: Học từ vựng qua ngữ cảnh Check-up Some plants are the sofa Fruit has been on the table are on display There is a grassy area the path Crops have been in rows Fb: anhnguyen294@gmail.com Một số phía sau ghế sofa Trái đặt bàn Những lọ hoa cắm trưng bày Có khu vực cỏ bên cạnh đường mòn Cây trồng trồng thành hàng 22 Zalo: 0986095947 Check-up The is leaning against the tree Some equipment has been arranged the man There are machines at a There are leaning against the wall There are some tools next to a Cái thang tựa vào Một số thiết bị xếp trước người đàn ông Có nhiều máy móc cơng trường xây dựng Có dụng cụ tựa vào tường Có số cơng cụ bên cạnh khu vực làm việc Check-up Cars are parked the street The is arranged in rows A picture has been placed over the The room is are lined up on the street Some food for sale street are displayed Books are on the shelves There are cords attached to the The train cars are 10 Some are piled up Xe ô tô đậu dọc đường Hàng hoá xếp thành hàng Một tranh đặt đầu giường ngủ Căn phòng trống Những xe tải xếp hàng đường Một số mặt hàng thực phẩm để bán trưng bày Những sách chồng kệ Có dây gắn vào máy móc Những toa xe lửa kết nối 10 Một số vật liệu xây dựng chất đống FILE 22,24 Step 4: Nghe – Ngắt – Đọc Check-up 4 Some plants are behind the sofa Fruit has been placed on the table Flower arrangements are on display There is a grassy area beside the path Crops have been planted in rows Fb: anhnguyen294@gmail.com Một số phía sau ghế sofa Trái đặt bàn Nhưng lọ hoa cắm trưng bày Có khu vực cỏ bên đường mòn Cây trồng trồng thành hàng 23 Zalo: 0986095947 Check-up The ladder is leaning against the tree Some equipment has been arranged in front of the man There are machines at a construction site There are instruments leaning against the wall There are some tools next to a work area Cái thang tựa vào Một số thiết bị xếp trước người đàn ơng Có nhiều máy móc cơng trường xây dựng Có dụng cụ tựa vào tường Có số cơng cụ bên cạnh khu vực làm việc Check-up Cars are parked along the street The merchandise is arranged in rows A picture has been placed over the bed The room is unoccupied Trucks are lined up on the street Some food items for sale are displayed Books are stacked on the shelves There are cords attached to the machine The train cars are connected 10 Some building materials are piled up Fb: anhnguyen294@gmail.com Xe ô tô đậu dọc đường Hàng hoá xếp thành hàng Một tranh đặt đầu giường ngủ Căn phòng trống Xe tải xếp hàng đường Một số mặt hàng thực phẩm để bán trưng bày Những sách chồng kệ Có dây gắn vào máy móc Những toa xe lửa kết nối 10 Một số vật liệu xây dựng chất đống 24 Zalo: 0986095947 DAY FILE 25,27 Step 1: Nghe đọc theo từ vựng Động từ Past participles – khứ phân từ Filled with Stocked Organized Surrounded Posted Taken out Set Turned on Situated Laid out Động từ Hang Float Lean Grow Cast Stand Cross Approach FILE 26,28 Step 2: Nghe điền từ Check-up Some baskets are food Some documents have been on the desk Some papers have on the board A table has for a meal Two chairs have on the lawn The shelf is products The house is by a fence The boats have on the water Some lights have turned on 10 Some products are for sale Fb: anhnguyen294@gmail.com Một số giỏ với đầy thực phẩm Một số tài liệu xếp bàn làm việc Một số giấy tờ niêm yết bảng Một bàn bày bữa ăn ghế đặt bãi cỏ Cái kệ đặt sản phẩm Ngôi nhà bao quanh hàng rào Những thuyền đưa mặt nước Một số đèn bật sáng 10 Một số sản phẩm đặt để bán 25 Zalo: 0986095947 Check-up Some shirts are in a store Chairs are against the tables The ladder is shadows Some trucks are a bridge A bicycle is against the wall Một số áo thun treo cửa hàng Những ghế tựa vào bàn Một số xe tải băng qua cầu Một số xe tải băng qua cầu Một xe đạp đứng tựa vào tường Step 3: Học từ vựng qua ngữ cảnh Check-up Some are filled with food Some documents have been on the desk Some papers have been on the board A table has been for a meal Two chairs have been on the lawn The shelf is with products The house is surrounded by a The boats have been on the water Some lights have been 10 Some products are for sale Một số giỏ với đầy thực phẩm Một số tài liệu xếp bàn làm việc Một số giấy tờ niêm yết bảng Một bàn bày bữa ăn ghế đặt bãi cỏ kệ đặt sản phẩm Ngôi nhà bao quanh hàng rào Những thuyền đưa mặt nước Một số đèn bật sáng 10 Một số sản phẩm đặt để bán Check-up Some shirts are hanging in a Chairs are leaning against the The is casting shadows Some trucks are a bridge A bicycle is against the wall Fb: anhnguyen294@gmail.com Một số áo thun treo cửa hàng Những ghế tựa vào bàn Cây thang đổ bóng Một số xe tải băng qua cầu Một xe đạp đứng tựa vào tường 26 Zalo: 0986095947 FILE 26,28 Step 4: Nghe – Ngắt – Đọc Check-up Some baskets are filled with food Some documents have been organized on the desk Some papers have been posted on the board A table has been set for a meal Two chairs have been situated on the lawn The shelf is stocked with products The house is surrounded by a fence The boats have been taken out on the water Some lights have been turned on 10 Some products are laid out for sale Một số giỏ với đầy thực phẩm Một số tài liệu xếp bàn làm việc Một số giấy tờ niêm yết bảng Một bàn bày bữa ăn ghế đặt bãi cỏ kệ đặt sản phẩm Ngôi nhà bao quanh hàng rào Những thuyền đưa mặt nước Một số đèn bật sáng 10 Một số sản phẩm đặt để bán Check-up Some shirts are hanging in a store Chairs are leaning against the tables The ladder is casting shadows Some trucks are crossing a bridge A bicycle is standing against the wall Fb: anhnguyen294@gmail.com Một số áo thun treo cửa hàng Những ghế tựa vào bàn Một số xe tải băng qua cầu Một số xe tải băng qua cầu Một xe đạp đứng tựa vào tường 27 Zalo: 0986095947 DAY FILE 29,31,33 Step 1: Nghe đọc theo từ vựng Động từ On/in On display In a vehicle On the ground In the corner On a cart In the parking area On the highway In the middle of the room On the hill In a line On the shelves In rows On either/each side of In a similar style Động từ Near/beside/by Near the beach Beside the path Near the building’s entrance Near the platform Beside the entrance Near the dock By size Động từ Around/at/under/behind/between/over Around the table Behind the sofa At the station Between the cabinets Under construction Over the water By the doorway Step 2: Nghe điền từ FILE 30,32,34 Check-up Some goods are in a store An aircraft is Some flowers are There are vehicles There are buildings There are lamps the sofa A plant is There are cars Fb: anhnguyen294@gmail.com Một số hàng hoá trưng bày cửa hàng Một máy bay mặt đất Một số bơng hố giỏ hàng Có nhiều xe cộ đường cao tốc Có tồ nhà đồi Có bóng đèn hai bên ghế sofa Msofa góc đường Có tơ khu vực đỗ xe 28 Zalo: 0986095947 Check-up 10 There are buildings the beach Plants are the entrance There is a cabinet The saucepans are arranged size Check-up 11 The chairs are The train is Some chairs are There is a gap 4 Có nhiều nhà gần bãi biển Những bên cạnh lối vào Có tủ bên cửa vào Những chảo xếp theo kích cỡ Những ghế quanh bàn Tàu trạm Một số ghế phía sau sofa Có khoảng trống tủ Step 3: Học từ vựng qua ngữ cảnh Check-up Some are on display in a store An is on the ground Some flowers are on a There are vehicles on the There are on the hill There are lamps on either of the sofa A plant is in the There are cars in the area Check-up 10 There are buildings the beach Plants are beside the There is a by the doorway The saucepans are arranged by size Một số hàng hoá trưng bày cửa hàng Một máy bay mặt đất Một số bơng hố giỏ hàng Có nhiều xe cộ đường cao tốc Có tồ nhà đồi Có bóng đèn hai bên ghế sofa Một góc đường Có ô tô khu vực đỗ xe Có nhiều tồ nhà gần bãi biển Những bên cạnh lối vào Có tủ bên cửa vào Những chảo xếp theo kích cỡ Check-up 11 The chairs are around the table The train is at the station Some chairs are behind the sofa There is a gap between the cabinets Fb: anhnguyen294@gmail.com 29 Những ghế quanh bàn Tàu trạm Một số ghế phía sau sofa Có khoảng trống tủ Zalo: 0986095947 FILE 30,32,34 Step 4: Nghe – Ngắt – Đọc Check-up Some goods are on display in a store An aircraft is on the ground Some flowers are on a cart There are vehicles on the highway There are buildings on the hill There are lamps on either side of A plant is in the corner There are cars in the parking area Một số hàng hoá trưng bày cửa hàng Một máy bay mặt đất Một số bơng hố giỏ hàng Có nhiều xe cộ đường cao tốc Có tồ nhà đồi Có bóng đèn hai bên ghế sofa Một góc đường Có tơ khu vực đỗ xe Check-up 10 There are buildings near the beach Plants are beside the entrance There is a cabinet by the doorway The saucepans are arranged by size Check-up 11 The chairs are around the table The train is at the station Some chairs are behind the sofa There is a gap between the cabinets Có nhiều tồ nhà gần bãi biển Những bên cạnh lối vào Có tủ bên cửa vào Những chảo xếp theo kích cỡ Những ghế quanh bàn Tàu trạm Một số ghế phía sau sofa Có khoảng trống tủ Day - 10: Grammar and Practice Day 11 - Day 35: Full Version Fb: anhnguyen294@gmail.com 30 Zalo: 0986095947 ... CHƯỚC vào TOEIC giúp bạn cải thiện kỹ nghe hiệu nhất, thời gian ngắn Các bạn đọc kỹ phương pháp sau nhé: Phương pháp học gồm bước Bước 1: Nghe đọc theo từ vựng: bạn nghe từ vựng đọc theo khoảng... (Reading) mà bỏ quên kỹ nghe (Listening)??? Bạn tập trung học ngữ pháp để thi TOEIC mà điểm thấp??? Để giải vấn đề trên, để điểm TOEIC tăng vọt, có phương pháp học đúng, hiệu thời gian ngắn bạn đọc kỹ... tất câu nghe phổ biến toeic listening nên bạn học phù hợp Chúc bạn học tốt Thay đổi suy nghĩ phương pháp học kỹ nghe tiếng anh nói chung Bạn khơng biết bắt đầu học nghe TOEIC nào??? Bạn download
- Xem thêm -

Xem thêm: sach toeic theo format moi, sach toeic theo format moi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn