Tuyen dung va giu can bo chu chot phu thai

31 94 0
  • Loading ...
1/31 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 01:15

TUYỂN DỤNG VÀ GIỮ CÁN BỘ CHỦ CHỐT, MỘT GÓC NHÌN THỰC TIỄN Phạm Quốc Mạnh – Phó TGĐ Phú Thái Group Thế giới ngày TỐC ĐỘ Walt Disney phút công bố sản phẩm Sony xuất xưởng sản phẩm Các xu hướng quan trọng Tuyển dụng – Tìm kiếm    Phát hiện Mời gọi Thu hút Phỏng vấn – Tìm hiểu    Tìm hiểu và trao đổi Phát hiện Giới thiệu và chứng minh hội Bạn chỉ có thể tỏa sáng nhất ở nơi đây! Khen cho mắt tinh đời Anh hùng đoán giữa trần già! Sưu tầm Nhà lãnh đạo tìm kiếm giấc mơ sau tìm kiếm người Còn người thì tìm kiếm nhà lãnh đạo, sau tìm kiếm giấc mơ! John CMaxwell Không biết làm mà tuyển ? Hiểu kinh doanh Hiểu công ty THÁI ĐỘ? KIẾN THỨC KỸ NĂNG 10 CÁC YẾU TỐ DUY TRI HÀI LÒNG VÀ BẤT MÃN Những yếu tố trì liên quan đến môi trường mà công việc Nguyên nhân đem đến hài lòng nằm nộithực dunghiện Những ́u tố tạo động lực liên quan đến bản thân công việc công việc; nguyên nhân gây bất mãn nằm môi trường làm việc Người thành cơng tìm lĩnh vực sở trường của mình Lãnh đạo thành công thì tìm sở trường của nhân viên! John CMaxwell Không có triết lý 20 Khơng NƠI ĐẾN làm mà ĐI? 21 Tại thắng Mỹ? Khơng có gì quý độc lập tự Triết lý công ty Tôi sẽ ??? Tại ở ??? Các mục tiêu Sứ mệnh Giá trị cốt lõi Giá trị sống 23 Tầm nhìn Mơ hình Quân - Thần Ông chủ và Đầy tớ Đại ca – Đệ tử Bà mẹ – Trẻ em Cô giáo và Học sinh Thủ lĩnh và Anh em Miễn phí! 26 Tuyển đơi tay Dấu ấn trí óc & chỗ đứng trái tim! Con người Phần cứng Phần mềm Tác động vào đâu ? Hãy biết lắng nghe! Nhĩ Nhãn Nhất Vương Tâm Luôn lắng nghe, ln ln thấu hiểu 29 CƠNG THỨC TLC = Tơi Làm Chủ TLC = Tôi Làm Chuẩn TLC = Tạo Luật Chơi Để lãnh đạo bản thân, hãy sử dụng đầu Để lãnh đạo người, hãy sử dụng trỏi tim! John CMaxwell Xin chân thành cảm ơn ! ... Trao quyền va trách nhiệm Trao đổi thông tin va cung cấp thông tin phản hồi Góp ý có tính xây dựng Tăng cường tính tự chu tạo thêm nhiều hội cho họ “tỏa sáng” va chỉ có... trị sống 23 Tầm nhìn Mơ hình Quân - Thần Ông chu va Đầy tớ Đại ca – Đệ tử Bà mẹ – Trẻ em Cô giáo va Học sinh Thủ lĩnh va Anh em Miễn phí! 26 Tuyển đơi tay Dấu ấn trí... cứng Phần mềm Tác động va o đâu ? Hãy biết lắng nghe! Nhĩ Nhãn Nhất Vương Tâm Luôn lắng nghe, ln ln thấu hiểu 29 CƠNG THỨC TLC = Tơi Làm Chu TLC = Tôi Làm Chu ̉n TLC = Tạo Luật Chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyen dung va giu can bo chu chot phu thai , Tuyen dung va giu can bo chu chot phu thai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn