Dạy học một số chủ đề khoa học lớp 4, 5 qua trò chơi học tập

165 65 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:12

BÙI THỊ LANH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI *** BÙI THỊ LANH CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ KHOA HỌC LỚP 4, QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC *** KHÓA HỌC: 2016 - 2018 HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI BÙI THỊ LANH DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ KHOA HỌC LỚP 4, QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) Mã số: 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Dục Quang HÀ NỘI, 2018 i LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn chân thành, sâu sắc đến thầy giáo - PGS.TS Nguyễn Dục Quang, người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô em học sinh trường Tiểu học dân lập Vietkids (Đống Đa - Hà Nội) hợp tác tạo điều kiện thuận lợi trình nghiên cứu, điều tra, thực nghiệm hồn thành luận văn Cuối tơi xin cảm ơn sâu sắc tới tất người thân, bạn bè động viên ủng hộ suốt thời gian qua Trong trình thực đề tài chắn nhiều sai sót, mong góp ý quý thầy cô bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả Bùi Thị Lanh ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan viết luận văn tìm tòi, học hỏi thân hướng dẫn tận tình thầy giáo - PGS.TS Nguyễn Dục Quang Tôi c ng xin cam đoan r ng giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Đề tài luận văn chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ c ng chưa công bố phương tiện Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả Bùi Thị Lanh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BIỂU BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ v MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ KHOA HỌC Ở LỚP 4,5 QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.2 Trò chơi học tập 1.1.3 Môn Khoa học trường Tiểu học 17 1.1.4 Đặc điểm tâm lí học sinh lớp 4,5 việc sử dụng trò chơi học tập 27 1.1.5 Các nguyên tắc sử dụng trò chơi học tập 31 1.1.6 Quy trình tổ chức trò chơi học tập 33 1.2 Thực trạng việc dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập 36 1.2.1 Khái quát trình điều tra 36 1.2.2 Thực trạng chủ đề khoa học môn Khoa học lớp 4, 37 1.2.3 Thực trạng sử dụng trò chơi học tập dạy học mơn Khoa học lớp 4, 38 1.2.4 Kết điều tra 39 1.2.5 Đánh giá chung thực trạng 48 Kết luận chương 49 CHƯƠNG BIỆN PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ KHOA HỌCỞ LỚP 4, QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP 51 2.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 51 2.2 Các biện pháp dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập 52 2.2.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên vai trò phương pháp trò chơi trình dạy số chủ đề khoa học lớp 4,5 52 2.2.2 Lựa chọn nội dung dạy phù hợp với nội dung trò chơi 54 2.2.3 Xây dựng trò chơi học tập 56 2.2.4 Tiến hành tổ chức trò chơi học tập 58 Kết luận chương 78 CHƯƠNG THỬ NGHIỆM 79 3.1 Khái quát trình thử nghiệm 79 3.1.1 Mục đích thử nghiệm 79 3.1.2 Địa bàn đối tượng thử nghiệm 79 3.1.3 Nội dung thời gian thử nghiệm 79 3.1.4 Tổ chức thử nghiệm 79 3.2 Kết thử nghiệm 82 3.2.1 Kết định lượng 82 3.2.2 Kết định tính 86 Kết luận chương 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 94 DANH MỤC BIỂU BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 1: Số lượng giáo viên Tiểu học số tỉnh, thành phố điều tra 36 Bảng 2: Kết thăm dò mức độ sử dụng hình thức dạy học mơn Khoa học 39 Bảng 3: Kết thăm dò thuận lợi sử dụng trò chơi học tập 40 Bảng 4: Kết thăm dò hạn chế sử dụng trò chơi học tập 41 Bảng 5: Các nguồn trò chơi học tập 43 Bảng 6: Kết đánh giá giáo viên trò chơi tài liệu hành 43 Bảng 7: Kết thăm dò thời lượng thực tế giáo viên sử dụng để tổ chức trò chơi cho học sinh Khoa học 44 Bảng 8: Kết ý kiến giáo viên nguyên tắc lựa chọn trò chơi vào dạy mơn Khoa học 45 Bảng 9: Kết thăm dò bước GV thường làm tổ chức trò chơi 46 Bảng 10: Xếp loại học lực môn TN - XH lớp 4A1 lớp 4A2 năm học trước 80 Bảng 11: Kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp Thực nghiệm lớp Đối chứng 83 Bảng 12: Đánh giá kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp Thực nghiệm lớp Đối chứng 83 Bảng 13: Kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp Thực nghiệm 84 lớp Đối chứng 84 Bảng 14: Đánh giá kết kiểm tra sau thực nghiệm lớp Thực nghiệm lớp Đối chứng 85 Biểu đồ 1: So sánh kết kiểm tra trước thực nghiệm lớp 4A1 lớp 4A2 80 Biểu đồ 2: So sánh kết thực nghiệm lớp Thực nghiệm Đối chứng 83 Biểu đồ 3: So sánh kết sau thực nghiệm lớp Thực nghiệm lớp Đối chứng 85 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Thế kỉ 21, đất nước ta chuyển mạnh mẽ hội nhập kinh tế lẫn tri thức Tồn cầu hóa đòi hỏi phải tạo nguồn nhân lực mạnh mẽ, sáng tạo, chủ động, trở thành cơng dân tồn cầu khơng đáp ứng nhu cầu xã hội mà rộng giới Trong giáo dục đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nguồn động lực để phát triển kinh tế quốc gia Vì cần đầu tư cho giáo dục cách toàn diện mức Tiểu học cấp học đặt móng cho hình thành nhân cách học sinh, móng phải xây dựng thật vững Vì vậy, giáo viên Tiểu học cần phải trang bị cho kiến thức, phương pháp cho việc dạy học, nh m đáp ứng mục tiêu giáo dục nay, giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện: Đức - Trí - Thể - Mỹ Người giáo viên cần biết kết hợp hài hòa vốn kiến thức thân sách giáo khoa để truyền thụ cho học sinh giúp em tiếp nhận kiến thức có hiểu biết định sống từ đáp ứng u cầu, đòi hỏi xã hội Thực phương châm “vui mà học, học mà vui” Trò chơi học tập coi hình thức tổ chức dạy học có hiệu làm cho học sinh say mê, hứng thú với hoạt động học tập Trò chơi học tập đảm bảo trọn vẹn trọng trách giáo dục phù hợp với đặc điểm nhận thức đặc điểm tâm lý học sinh Tiểu học Trò chơi nói chung trò chơi học tập nói riêng giúp cho học sinh phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần Trò chơi làm cho học sinh phát triển lực cách tự nhiên, giúp em trao đổi kinh nghiệm, tương tác lẫn Từ em tiếp thu kiến thức dễ dàng, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh bậc Tiểu học Khổng tử dạy học trò r ng: “Biết mà học khơng b ng thích mà học, thích mà học khơng b ng vui say mà học” Vì giải pháp đảm bảo thành công dạy học tạo hứng thú học tập cho em Trò chơi với tính hấp dẫn tự thân có tiềm lớn để trở thành hình thức tổ chức dạy học hiệu quả, kích thích hứng thú, niềm say mê học tập tính tích cực sáng tạo học sinh học tập Khoa học môn học vật, kiện, tượng mối quan hệ chúng môi trường xung quanh, thể sức khỏe người Đây đối tượng học tập trực tiếp mà học sinh cần lĩnh hội môn Khoa học Những kiến thức gắn liền với thực tiễn phục vụ thiết thực cho sống Không mà môn Khoa học góp phần vào việc hình thành phát triển nhân cách học sinh Khoa học môn học mà em có nhiều kinh nghiệm vốn sống để tham gia học Chính đặc điểm phù hợp với việc sử dụng trò chơi học tập số chủ đề môn Khoa học Tiểu học Mà điển hình chủ đề Con người sức khỏe lớp 5, chủ đề vật chất lượng lớp 4, chủ đề Thực vật động vật lớp Thông qua hoạt động trò chơi, học sinh phải sử dụng kiến thức, kĩ chủ đề cách tự nhiên mà không áp đặt vào học Mặt khác sử dụng trò chơi số chủ đề mơn Khoa học tăng cường khai thác kinh nghiệm vốn sống học sinh trước hình thành kiến thức tích cực liên hệ kiến thức với thực tế sống để làm cho chúng dễ hiểu gần g i với học sinh Trong thực tế giảng dạy môn Khoa học Tiểu học có nhiều nội dung khoa học tổ chức dạng trò chơi học tập Tuy nhiên lí khác mà nội dung dạy học dạy theo phương pháp truyền thống việc khai thác nội dung hình thức trò chơi c ng chưa thực có hiệu Một lí khách quan lượng kiến thức mơn Khoa học lớp 4, tương đối nhiều, giáo viên không đủ để dạy nên trò chơi bị bỏ qua, tiết học nặng nề Trong đó, tài liệu 122 b Kể tên số loại thức ăn có nguồn gốc động vật: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 4: a Kể tên số thức ăn chứa nhiều chất bột đường? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b Nêu vai trò chất bột đường thể chúng ta? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …… 123 PHỤ LỤC 5: BÀI KIỂM TRA SỐ BÀI 38: GIÓ NHẸ, GIĨ MẠNH, PHỊNG CHỐNG BÃO Câu 1: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Người ta chia sức gió thổi thành cấp độ: A 10 Cấp B 11 Cấp C 12 Cấp D 13 Cấp Câu 2: Nối cấp gió cột A với tác động tương ứng cột B A B 124 Cấp 2: Gió nhẹ Cấp 5: Gió mạnh Cấp 7: Gió to Trời tối có bão Cây lớn đu đưa, người ngồi trời khó khăn phải chống lại sức gió Khói bay thẳng lên trời, cỏ đứng im Mây bay, cỏ đu đưa, sóng nước hồ dập dờn Cấp 9: Gió Bầu trời sáng sủa, bạn thấy gió da mặt, nghe tiếng rì rào, nhìn khói bay Câu 3: Em nêu dấu hiệu đặc trưng bão? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 4: Hãy nêu tác hại bão? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… B lW Of.M ···r·· , -�· ·:··.ii/ ·;.::·····n /Al� Ji }:( .(:}: (!,."'Jr· � e.� ,I,.; J.;-f :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·:::::z::'::'.�'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ····························································;.:>-� 2:·c;;�·;·ki·��·;hi�·bi��;······················································································ - Phan bien ( Ghi tom ti'tt) ·····=········"S:.·t.·······�······p·ili.�································································· : ::::::::::::::.:.::(l,d;,�:::::f i "' ::�� � 7-::: ;::i::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: � i p.'ftn/ ., JA; i:?.ll.M :� , ::::' :::;;,.�0:::;:::::::�:::J�::: ��:·:::�k:.:i.i.:�::::��;J;!;;; _i:;;u� � e o r··A�-� , - Phan bien ( Ghi tom ti'tt) :::::::::::::::,r:��:;Jp.::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: fl' = ·::.:_ oJv (';'' -9· ff,cil'! ) · · ·;'{' 'F,' if' ·:.r 'r.' ·r=· (7.P.izy "1I DONG ( H9 ten va chti ky) r= eo v &r.C · · ······ ······ ···· · ·· ··· · · · · · · · · · ·· ··· D(lt loai: CHU TJCH H(>I DONG ( H9 ten va chir ky) CO NG HOA XA HO I CHU NGHiA VIE T NAM Dqc l�p - Ttf - H:;inh phuc Ha N9i, VE vrec thing 11 nam 2018 BAN GIA.I TRINH CUA HQC VIEN SUA CHUA, BO SUNG LU4.N VAN SAU KHI BAO VJ): H9 va ten hoc vien: Ten de tai lu�n van: 11.�1{ .Ifu: la.v.i.h Da� h(>;C:.•t;kll�LAo.' cAil�rit{.,:(v{t.1:ci t.(J;� d.: fcJ;: �,.5 q,ac A1.o r::41c111 •!.iqc J.p.p Nganh: Chuyen nganh: Gt1.ni 9.l��, f.wr C 1iei: 'h1:,�.J Ma sb: �,J.H.JlA,.OJ Dan vi dao tao: Truong Dai hoc Su pham Ha N(>i Sau nhan duoc kSt lu�n cua H(>i d&ng ch�m lu�n van thac Sl va cua cac Phan bien, H9c vien da nghiem tuc thuc hien viec nghien ciru, tiSp thu, sira chtra, b6 sung luan van va co cac giai trinh nhu sau: / c t: a·:, '.,.· o/'.,.t {;('1 {' ' ?p ,' cl:1, -� .- 11 ; ··::r J i 1-f (•••• "( , ['i ••·•·• •f'l • , • •• • ,.• • • • /"ff1, '•,••• I • • ->• - • • ••>'-"•• • • • ••• • •• •'• •••• • •'• • •• ) ',,, f•, ··,· \� 1- f - , •J ······ ;-l; ·r · ·i'·""··· ·'· · ·,., , ,-t:))'.: ·'·a, ,-.r ( I �··.•· ,····· ·1 ·1··-1 /V, Xin tran cam /J 00 tf ····•/ Y ·· \ 1)-"l,,f,r r ' ft7i \ : · ·p''""t1•!,·.'····· •m , 1t ·,\ ····· "',., •�······• · · ·11•-:lf•1 O'Il NGu'Ol mfONG DAN KHOA HQC � 'rr -: PHAN BIJ):N HQCVIEN /� 511, · r�, Lovi( PHANBI.l):N2 ... này, lựa chọn đề tài: Dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập để nghiên cứu thực Mục đích nghiên cứu Đề xuất số chủ đề dạy học mơn Khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập nh m góp... SỐ CHỦ ĐỀ KHOA HỌCỞ LỚP 4, QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP 51 2.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 51 2.2 Các biện pháp dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập 52 ... trò chơi học tập Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận việc dạy học chủ đề mơn học Tiểu học qua trò chơi học tập - Khảo sát thực trạng dạy học số chủ đề khoa học lớp 4, qua trò chơi học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học một số chủ đề khoa học lớp 4, 5 qua trò chơi học tập , Dạy học một số chủ đề khoa học lớp 4, 5 qua trò chơi học tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn