ĐỀ CƯƠNG QUẢN lý Môi TRƯỜNG đô THỊ

28 90 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 00:07

ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀI.QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ1.Khái niệmTheo Nghị định 422009NĐCP: Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao, hoạt động chủ yếu là phi nông nghiệp và là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoặc chuyên ngành có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương.2.Phân loạiQuy mô dân số (người)Mật độ dân số(ngườikm2)Tỷ lệ lao động phi nông nghiệpToàn đô thịKhu vực nội thànhToàn đô thịKhu vực nội thành tính trên diện tích đất xây dựngToàn đô thịKhu vực nội thànhĐặc biệt5.000.000 trở lên3.000.000 trở lên3.000 trở lên12.000 trở lên70% trở lên90% trở lênI1.000.000 trở lên500.000 trở lên2.000 trở lên10.000 trở lên65% trở lên85% trở lênII200.000 trở lên100.000 trở lên1.800 trở lên8.000 trở lên65% trở lên80% trở lênIII100.000 trở lên50.000 trở lên1.400 trở lên7.000 trở lên60% trở lên75% trở lênIV50.000 trở lên20.000 trở lên (nếu có)1.200 trở lên6.000 trở lên55% trở lên70% trở lên (nếu có)V4.000 trở lên1.000 trở lên5.000 trở lên55% trở lên3.Hiện trạng môi trường đô thịa.MT không khíNguồn gây ô nhiễm: chủ yếu do hoạt động giao thông vận tải, xây dựng, từ các cơ sở sản xuất công nghiệp nội đô, hoạt động đun nấu, sinh hoạt của dân cư, quá trình xử lý rác thải và các nguồn ô nhiễm từ ngoại thành chuyển vào.Hầu hết các đô thị lớn của nước ta đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng. Mức độ ô nhiễm giữa các đô thị rất khác biệt phụ thuộc vào quy mô đô thị, mật độ dân số, đặc biệt là mật độ giao thông và tốc độ xây dựng. Các đô thị nhỏ, các đô thị ở khu vực miền núi có môi trường không khí còn khá trong lành.Ô nhiễm không khí do bụi vẫn là vấn đề nổi cộm nhất ở các đô thị. Nồng độ bụi trong không khí ở đô thị thay đổi qua các tháng trong năm, theo diễn biến mùa, thể hiện rõ ở khu vực miền Bắc; khu vực miền Nam có sự khác biệt đáng kể giữa mùa khô và mùa mưa. Nồng độ bụi thay đổi theo quy luật trong ngày, đặc biệt là các khu vực gần trục giao thông.Các chất khí SO2, CO về cơ bản vẫn có giá trị đạt quy chuẩn cho phép, riêng khí O3, NO2 đã có dấu hiệu ô nhiễm trong một số năm gần đây. Ghi nhận cục bộ tại một số thời điểm, ô nhiễm NO2 xuất hiện tại khu vực giao thông trong một số đô thị lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hạ Long và có xu hướng tăng.b. MT nước Hiện trạng cấp nước:+ Trong những năm qua, hoạt động cấp nước tại các đô thị đã có chuyển biến tích cực, hệ thống cấp nước ngày càng được cải thiện, hầu hết các thành phố, thị xã đã có hệ thống cấp nước.+ Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch là 81%, mức sử dụng nước sinh hoạt bình quân đạt 105 lítngườingày đêm.Hiện trạng thất thoát nước: Tỷ lệ thất thoát nước trong hệ thống cấp nước đô thị của nước ta còn cao, trung bình khoảng 2629%. Ô nhiễm môi trường nước: Môi trường nước tại các sông, hồ khu vực đô thị đang chịu sức ép rất lớn từ các nguồn thải từ các hoạt động sinh hoạt của người dân và các hoạt động phát triển kinh tế.+ Tại các sông chảy qua khu vực đô thị, chất lượng nước một số đoạn sông đã bị suy giảm. Đối với những sông có lưu lượng nước lớn, như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng Nai có khả năng tự làm sạch tốt, chất lượng nước sông vẫn còn khá ổn định. Đối với những sông có lưu lượng nước nhỏ hơn, khả năng phục hồi hạn chế, chất lượng nước bị suy giảm đáng kể ở các khu vực chảy qua nội thành, nội thị, điển hình như sông Nhuệ, sông Cầu, sông Sài Gòn...c. MT đấtTrong qúa trình đô thị hóa do HĐ XD đã gây xói mòn phá hoại đất do HĐ Cnghiệp, nông nghiệp, GT, SH đã đưa vào đất một lượng phế thải, rác thải, nước thải, phân bón… gây ÔN đất.Rác thải, phế thải Cnghiệp, CTR từ SH, BV, thương nghiệp, dịch vụ không qua phân loại đã chuyển thẳng đến bãi chôn lấp rác ko đảm bảo điều kiện vệ sinh của TP là nguồn độc hại gây ÔN nước, đất. Do bản chất của quá trình ĐTHCNH là sự mở rộng các vùng đô thị và công nghiệp để đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế – xã hội, kết quả là những diện tích đất nông nghiệp màu mỡ và cả đất lâm nghiệp dần được biến thành những đô thị và những khu công nghiệp hoặc chuyển sang mục đích sử dụng khác.Việc giảm diện tích đất nông, lâm nghiệp làm mất diện tích lớp phủ thực vật, kết quả làm cho các tác động tiêu cực của các quá trình tự nhiên như mưa, gió, lũ, lụt,… gia tăng. Ngoài ra, nước thải từ các khu dân cư tập trung không qua xử lý xả vào MT theo kênh mương ngấm vào đất, gây ô nhiễm đất và làm thay đổi hàm lượng các chất hóa học trong đất.d. Chất thải rắnTheo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia về CTR (2011), Chất thải do dân đô thị thải ra cao gấp 23 lần người dân nông thôn nhưng chưa được thu gom triệt để. + Tỷ lệ CTR đô thị thu gom đạt 75%.+ Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom là 75%.+ Tỷ lệ chất thải nguy hại thu gom là 65%. Nhìn chung, lượng chất thải rắn đô thị phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: sự phát triển của nền kinh tế và dân số. Theo thống kê mức chất thải rắn ở các nước đang phát triển trung bình là 0,3kgngườingày. Tại các đô thị ở nước ta, trung bình mỗi ngày mỗi người thải ra khoảng 0,5kg – 0,8kg rác. Tuy thành phần CTR ở các đô thị là khác nhau nhưng đều có chung 2 đặc điểm:+ Thành phần rác thải hữu cơ khó phân hủy, thực phẩm hư hỏng, lá cây, cỏ trung bình chiếm khoảng 3060%, đây là điều kiện để chôn, ủ hay chế biến CTR thành phân hữu cơ; + Thành phần đất, cát, vật liệu xây dựng và các chất vô cơ khác trung bình chiếm khoảng 2040%.Bên cạnh đó, thành phần và khối lượng CTR thay đổi theo các yếu tố như điều kiện kinh tế xã hội, thời tiết trong năm, thói quen và thái độ của xã hội, quản lý chế biến trong sản xuất, chính sách của nhà nước về cthải. Cũng theo báo cáo HTMTQG về chất thải rắn, tỷ lệ CTR được chôn lấp hiện chiếm khoảng 7682% lượng CTR thu gom được, trong đó 50% CTR được chôn lấpe. Vấn đề xã hộiDi dân tự do từ nông thôn ra thành thị cùng với sự thay đổi về lối sống và tiêu dùng của người dân đô thị cũng tạo nên sức ép lớn đối với hạ tầng cơ sở hiện có của các đô thị (hệ thống cấp thoát nước, dịch vụ thu gom và xử lý CTR, hạ tầng cơ sở phục vụ giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu,…). ĐTH làm tăng dòng người di cư chính thức và không chính thức từ nông thôn ra thành thị, làm tăng sức ép về nhà ở, VSMT đô thị và nhiều vấn đề XH khác. Mục lục STT 10 11 12 13 NỘI DUNG Khái niệm đô thị Phân loại đô thị Hiện trạng môi trường khơng khí thị Hiện trạng mơi trường nước thị Hiện trạng môi trường đất đô thị Hiện trạng chất thải rắn đô thị Vấn đề xã hội đô thị Nguyên nhân vấn đề môi trường đô thị TRANG ĐỀ CƯƠNG QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ I QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Khái niệm Theo Nghị định 42/2009/NĐ-CP: Đô thị khu vực tập trung dân cư sinh s ống có m ật độ cao, hoạt động chủ yếu phi nơng nghiệp trung tâm trị, hành chính, kinh tế, văn hóa chun ngành có vai trò thúc đẩy phát tri ển kinh tế - xã h ội quốc gia vùng lãnh thổ, địa phương Phân loại Đặc biệt I II III IV Quy mơ dân số (người) Khu Tồn đô vực nội thị thành 3.000.0 5.000.000 00 trở trở lên lên 500.00 1.000.000 trở trở lên lên 100.00 200.000 trở trở lên lên 100.000 50.000 trở lên trở lên 50.000 trở 20.000 Mật độ dân số (người/km2) Khu vực nội thành Tồn tính diện tích thị đất xây dựng Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp Khu vực Tồn nội thị thành 3.000 trở lên 12.000 trở lên 70% trở lên 90% trở lên 2.000 trở lên 10.000 trở lên 65% trở lên 85% trở lên 1.800 trở lên 8.000 trở lên 65% trở lên 80% trở lên 60% trở lên 55% 75% trở lên 70% trở 1.400 trở lên 1.200 trở 7.000 trở lên 6.000 trở lên lên trở lên (nếu có) lên trở lên lên (nếu có) 4.000 trở 1.000 trở 55% 5.000 trở lên lên lên trở lên Hiện trạng mơi trường thị a MT khơng khí - Nguồn gây ô nhiễm: chủ yếu hoạt động giao thông vận tải, xây dựng, từ sở sản xuất công nghiệp nội đô, hoạt động đun nấu, sinh hoạt dân cư, trình xử rác thải nguồn ô nhiễm từ ngoại thành chuy ển vào - Hầu hết đô thị lớn nước ta phải đối mặt với tình trạng nhi ễm khơng khí ngày gia tăng Mức độ nhiễm đô thị khác bi ệt ph ụ thuộc vào quy mô đô thị, mật độ dân số, đặc biệt mật độ giao thông tốc độ xây dựng Các đô thị nhỏ, đô thị khu vực miền núi có mơi trường khơng khí lành - Ơ nhiễm khơng khí bụi vấn đề cộm đô thị Nồng độ bụi khơng khí thị thay đổi qua tháng năm, theo di ễn bi ến mùa, thể rõ khu vực miền Bắc; khu vực miền Nam có khác bi ệt đáng k ể gi ữa mùa khô mùa mưa Nồng độ bụi thay đổi theo quy luật ngày, đặc bi ệt khu vực gần trục giao thơng - Các chất khí SO2, CO có giá trị đạt quy chuẩn cho phép, riêng khí O3, NO2 có dấu hiệu nhiễm số năm gần Ghi nhận cục số thời điểm, ô nhiễm NO2 xuất khu vực giao thông số đô thị lớn Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Hạ Long có xu hướng tăng V b MT nước - Hiện trạng cấp nước: + Trong năm qua, hoạt động cấp nước thị có chuyển bi ến tích cực, hệ thống cấp nước ngày cải thiện, hầu hết thành phố, thị xã có hệ thống cấp nước + Tỷ lệ dân số đô thị cung cấp nước 81%, mức sử dụng nước sinh hoạt bình qn đạt 105 lít/người/ngày đêm - Hiện trạng thất thoát nước: Tỷ lệ thất nước hệ thống cấp nước thị nước ta cao, trung bình khoảng 26-29% - Ơ nhiễm môi trường nước: Môi trường nước sông, hồ khu vực đô thị chịu sức ép lớn từ nguồn thải từ hoạt động sinh hoạt người dân hoạt động phát triển kinh tế + Tại sông chảy qua khu vực đô thị, chất lượng nước số đoạn sông bị suy giảm Đối với sơng có lưu lượng nước lớn, sơng Hồng, sơng Thái Bình, sơng Đồng Nai có khả tự làm tốt, chất lượng nước sơng ổn định Đối với sơng có lưu lượng nước nhỏ hơn, khả phục hồi hạn chế, chất lượng nước bị suy giảm đáng kể khu vực chảy qua nội thành, nội thị, điển sơng Nhuệ, sơng Cầu, sơng Sài Gòn c MT đất - Trong qúa trình thị hóa HĐ XD gây xói mòn phá hoại đất HĐ Cnghiệp, nông nghiệp, GT, SH đưa vào đất lượng phế thải, rác thải, nước thải, phân bón… gây ƠN đất - Rác thải, phế thải Cnghiệp, CTR từ SH, BV, thương nghiệp, dịch vụ không qua phân loại chuyển thẳng đến bãi chôn lấp rác ko đảm bảo điều kiện vệ sinh TP nguồn độc hại gây ÔN nước, đất - Do chất trình ĐTH-CNH mở rộng vùng đô thị công nghi ệp để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, kết di ện tích đất nông nghiệp màu mỡ đất lâm nghiệp dần biến thành đô thị khu cơng nghiệp chuyển sang mục đích sử dụng khác - Việc giảm diện tích đất nơng, lâm nghiệp làm diện tích lớp phủ thực vật, kết làm cho tác động tiêu cực trình tự nhiên mưa, gió, lũ, l ụt,… gia tăng Ngoài ra, nước thải từ khu dân cư tập trung không qua x xả vào MT theo kênh mương ngấm vào đất, gây ô nhiễm đất làm thay đổi hàm lượng chất hóa học đất d Chất thải rắn - Theo báo cáo trạng môi trường quốc gia CTR (2011), Chất thải dân đô thị thải cao gấp 2-3 lần người dân nông thôn chưa thu gom triệt để + Tỷ lệ CTR đô thị thu gom đạt 75% + Tỷ lệ chất thải y tế thu gom 75% + Tỷ lệ chất thải nguy hại thu gom 65% - Nhìn chung, lượng chất thải rắn thị phụ thuộc vào yếu tố chính: phát tri ển kinh tế dân số Theo thống kê mức chất thải rắn nước phát triển trung bình 0,3kg/người/ngày - Tại thị nước ta, trung bình ngày người thải khoảng 0,5kg – 0,8kg rác Tuy thành phần CTR đô thị khác có chung đ ặc điểm: + Thành phần rác thải hữu khó phân hủy, thực phẩm hư hỏng, cây, cỏ trung bình chiếm khoảng 30-60%, điều kiện để chôn, ủ hay chế biến CTR thành phân hữu cơ; + Thành phần đất, cát, vật liệu xây dựng chất vô khác trung bình chi ếm khoảng 20-40% - Bên cạnh đó, thành phần khối lượng CTR thay đổi theo yếu tố điều ki ện kinh tế xã hội, thời tiết năm, thói quen thái độ xã hội, quản ch ế bi ến sản xuất, sách nhà nước cthải Cũng theo báo cáo HTMTQG v ề chất thải rắn, tỷ lệ CTR chôn lấp chiếm khoảng 76-82% lượng CTR thu gom được, 50% CTR chơn lấp e Vấn đề xã hội Di dân tự từ nông thôn thành thị với thay đổi lối s ống tiêu dùng người dân đô thị tạo nên sức ép lớn hạ tầng sở có thị (hệ thống cấp thoát nước, dịch vụ thu gom xử CTR, hạ tầng s phục vụ giao thông chưa đáp ứng yêu cầu,…) ĐTH làm tăng dòng người di cư thức khơng thức từ nông thôn thành thị, làm tăng sức ép nhà ở, VSMT đô th ị nhiều vấn đề XH khác Nguyên nhân vấn đề môi trường đô thị a) Dân số tăng nhanh: - Dân số Việt Nam tính đến năm 2013 khoảng 90 triệu dân khu vực thành thị chiếm 29,6% tổng số dân nước, nông thôn chiếm 70,4% tổng số dân - Sự gia tăng dân số đô thị làm cho MT khu vực đô th ị có nguy bị suy giảm nghiêm trọng - Nguồn cung cấp nước sạch, nhà ở, xanh không đáp ứng kịp cho phát tri ển dân cư ƠNMT khơng khí, nước tăng lên, tệ nạn XH vấn đề quản XH đô thị ngày khó khăn b) Quy hoạch BVMT thị chưa lồng ghép yếu tố BVMT: - Rất nhiều vấn đề tồn tại, xúc MT đô thị công nghi ệp có nguyên nhân bắt nguồn từ giải pháp quy hoạch không phù hợp mặt MT - Tình hình ƠNMT nước, khơng khí, nhiễm CTR tình trạng úng ngập tr ầm tr ọng mưa lớn nhiều đô thị nước ta có ngun nhân trực tiếp từ cơng tác thiết kế quy hoạch, công tác quản xây dựng, quản đô thị yếu n ước ta c) Hạ tầng kỹ thuật không theo kịp tốc độ gia tăng dân số th ị hóa: - Ở nhiều đô thị nước ta tốc độ phát triển hệ thống hạ tầng giao thông chậm nhiều so với tốc độ thị hóa tốc độ gia tăng phương ti ện giao thơng, mà tiêu hạ tầng giao thông thấp - Theo số liệu thống kê, đất xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhiều đô th ị nước ta đạt khoảng 10-15% đất đô thị, yêu cầu tối thi ểu cần từ 30-35% - Tình trạng thiếu nhà cho dân cư đô thị diễn trầm trọng hầu hết thị Tình trạng nhà chật chội, nhà tạm chiếm tỉ lệ cao, TP Hà N ội TP HCM d) Ý thức BVMT cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thấp: - Ở nước tiên tiến, vấn đề giữ gìn vệ sinh nơi cơng cộng, bảo vệ mơi trường đẹp quan tâm hàng đầu Còn nước ta, chuyện vứt rác, xả nước bẩn làm ô nhiễm nơi công cộng, ném xác súc vật đường hay sơng hồ,…thì ph ổ biến - Các doanh nghiệp thường quan tâm đến lợi nhuận mà quan tâm đến vấn đề mơi trường Việc đầu tư vào giải pháp BVMT không sinh lời trước mắt, thấy tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp e) Yếu lực quản lý: - Cơ chế phân công phối hợp quan, ngành địa phương chưa đồng bộ, chồng chéo, chưa quy định trách nhiệm rõ ràng - Theo Luật BVMT 2014, doanh nghiệp vi phạm phải đối mặt với nhiều hình thức xử nghiêm khắc phạt tiền nặng, đóng cửa,…Thế nhưng, hệ thống văn hướng dẫn thi hành Luật BVMT luật có liên quan đến lĩnh vực BVMT thiếu chưa rõ ràng, cụ thể, yếu lực quản lý, thiếu hụt cán chuyên môn tạo kẽ hở để nhiều doanh nghiệp tiếp tục vi phạm môi trường Thực trạng công tác quản đề xuất giải pháp cho vấn đề đô thị cụ thể (TP.Hà Nội) a Thực trạng công tác quản - Thành phố Hà Nội chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 6420 tấn/ngày (2014), hiệu suất thu gom đạt 98% - Hiện nay, Hà Nội có bãi chơn lấp có bãi rác Nam Sơn bãi rác Lâm Du hoạt động Bãi rác Nam Sơn, cách Hà Nội 65km, quản tương đối tốt việc xử nước thải vấn đề xúc cần gi ải quy ết Bên cạnh đó, gia tăng đáng kể khối lượng rác thải hàng năm dẫn đến tình trạng tải bãi chôn lấp - Một phần chất thải hữu tận dụng để chế biến thành phân compost nhà máy sản xuất phân compost Cầu Diễn Lượng rác thải dùng để ủ phân thu gom chợ chưa phân loại nguồn nên nhà máy gặp nhi ều khó khăn q trình phân loại, dẫn đến chi phí cao (150.000 đồng/tấn) chất lượng phân chưa cao - Khó khăn việc tìm điểm thu gom hợp lý: hộ dân phản đối việc tập trung rác gần nhà họ nên việc thu gom rác thực hi ện đâu cho thuận tiện, từ bãi đất rộng, vườn hoa, dọc đường phố ểm nhạy cảm với môi trường - Công cụ thông tin chưa đầu tư, trọng mức; xã hội hóa, tư nhân hóa huy động cộng đồng tham gia cơng tác quản mơi trường hạn chế b Đề xuất giải pháp - Hà Nội xây dựng kế hoạch 3R dựa chương trình phân loại rác ngu ồn, khuyến khích người dân phân loại rác nhà Dù kế hoạch b ị th ất b ại nguyên nhân khác nhau, nhiên, xét tổng thể 3R đặt ti ền đề cho dự án, chương trình liên quan đến tái chế sau - Xây dựng hệ thống tái chế thân thiện với môi trường (ERS) Đây công nghệ đại xử chất thải thành phân bón loại sản phẩm khác nh th ức ăn gia súc cách hiệu thân thiện với môi trường - Tăng cường máy quản lý, xóa bỏ chồng chéo phân cơng - Phân công nhiệm vụ cụ thể quyền hạn quan hành cơng tác quản ch ất th ải rắn - Yêu cầu chủ nguồn thải phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn thành hai loại hữu vô - Quy định việc đổ rác thu gom giờ, nơi quy định - Quy định mức xử phạt hành vi vi phạm pháp luật chất thải rắn sinh hoạt: mức xử phạt vi phạm hành chính, thời gian lao động cơng ích - Nâng cao ý thức cộng đồng việc sử dụng tiết kiệm, hiệu lượng, tăng cường phân loại tái chế chất thải rắn sinh hoạt, tuyên truyền thực hi ện nhân rộng mơ hình “phân loại rác thải hộ gia đình” II QUẢN MƠI TRƯỜNG KHU CƠNG NGHIỆP Khái niệm Khu cơng nghiệp khu tập trung doanh nghiệp chuyên sản xuất mặt hàng công nghiệp thực dịch vụ sản xuất cơng nghiệp, có ranh gi ới, địa gi ới xác định khơng có dân cư sinh sống, phủ định thành lập Trong khu cơng nghiệp có doanh nghiệp chế xuất Khu cơng nghiệp bao gồm khu chế xuất khu công nghệ cao Phân loại - Phân loại theo đặc điểm quản lý: Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công ngh ệ kỹ thuật cao - Phân loại theo loại hình công nghiệp: KCN khai thác chế bi ến dầu khí, KCN th ực phẩm,…Tuy nhiên KCN phần lớn KCN đa ngành phù hợp theo cấu phát triển kinh tế công nghiệp khu vực - Phân loại theo mức độ độc hại: Đây hình thức phân loại hay đề cập tới định việc bố trí KCN so với khu dân cư bi ện pháp để đảm bảo điều kiện môi trường Mức độ vệ sinh công nghiệp KCN phụ thuộc chủ yếu vào loại hình cơng nghiệp bố trí KCN - Phân loại theo quy mơ: + KCN có quy mơ nhỏ: thường có diện tích đến 100ha; + KCN có quy mơ trung bình: 100-300ha; - - - - - - - + KCN có quy mơ lớn 300ha Hiện trạng môi trường khu công nghiệp a MT khơng khí Theo số liệu báo cáo địa phương khảo sát thực tế hi ện nhi ều c sở sản xuất KCN lắp đặt hệ thống xử nhiễm khí trước xả thải môi trường, mặt khác diện tích xây dựng nhà xưởng tương đối rộng, nằm KCN, phần nhiều tách biệt với khu dân cư nên tình trạng khiếu ki ện gây nhiễm mơi trường khí thải KCN chưa xúc vấn đề nước thải chất thải rắn Các khí thải nhiễm phát sinh từ nhà mày, xí nghiệp chủ yếu ngu ồn: trình đốt nhiên liệu tạo lượng cho hoạt động sản xuất (nguồn điểm) rò rỉ chất nhiễm từ q trình sản xuất (nguồn diện) Tuy nhiên, nay, s sản xuất chủ yếu khống chế khí thải từ nguồn ểm Ơ nhi ễm khơng khí nguồn diện tác động gián tiếp từ khí thải, khơng kiểm sốt, lan truyền ngồi khu vực sản xuất, có th ể gây tác động đến s ức khỏe người dân sống gần khu vực bị ảnh hưởng Chất lượng mơi trường khơng khí KCN, đặc biệt KCN cũ, tập trung nhà máy có cơng nghệ sản xuất lạc hậu chưa đầu tư hệ thống xử khí thải, bị suy giảm Ơ nhiễm khơng khí KCN chủ y ếu bụi, m ột số KCN có biểu nhiễm CO, SO2 tiếng ồn Các KCN với sở có đầu tư cơng nghệ đại hệ thống quản tốt thường có hệ thống xử khí thải trước xả mơi trường nên thường gặp vấn đề nhiễm khơng khí Tình trạng ô nhiễm bụi KCN diễn phổ biến, đặc bi ệt vào mùa khô cá KCN trình xây dựng Hàm lượng bụi l l ửng khơng khí xung quanh KCN qua năm vượt QCVN Tại KCN, bên cạnh ô nhiễm thông thường bụi, SO2, NO2, CO cần quan tâm đến số khí nhiễm đặc thù loại hình sản xuất sinh như: h axit, kiềm, NH3, H2S, VOC,…Nhìn chung khí nằm ngưỡng cho phép Mặc dù cần phải lưu ý đến việc kiểm sốt khí độc khu vực b MT nước Ô nhiễm nước mặt nước thải: nước thải từ KCN có thành phần đa dạng, chủ yếu chất lơ lửng, chất hữu cơ, dầu mỡ số kim loại nặng Sự gia tăng nước thải từ KCN năm gần lớn Tốc độ gia tăng cao nhiều so với gia tăng tổng lượng nước thải từ lĩnh v ực toàn quốc Lượng nước thải từ KCN phát sinh lớn khu vực Đông Nam Bộ, chiếm 49% tổng lượng nước thải KCN thấp khu vực Tây Nguyên – 2% - - - - - - - - - Thành phần nước thải KCN phụ thuộc vào ngành nghề s sản xuất KCN.Thành phần nước thải KCN chủ yếu bao gồm chất lơ lửng (SS), chất hữu (thể qua hàm lượng BOD, COD), chất dinh dưỡng ( bi ểu hàm lượng tổng nito tổng phốt pho) kim loại nặng Chất lượng nước thải đầu KCN phụ thuộc nhiều vào việc n ước thải có xử hay không Hiện nay, tỷ lệ KCN vào hoạt động có trạm xử nước thải tập trung chiếm khoảng 43%, nhiều KCN vào hoạt động mà hoàn toàn chưa triển khai xây dựng trạm xử Nhiều nơi doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử xử nc thải không vận hành vận hành không hiệu Thực trạng dẫn đến phần l ớn nc thải k đc xử xả thẳng vào nguồn tiếp nhận gây ÔNMT nc mặt, đặc biệt lưu vực sông: Đồng Nai, S.Cầu Nhuệ - Đáy Cùng với nước thải sinh hoạt, nước thải từ KCN góp phần làm cho tình trạng nhiễm sông, hồ, kênh, rạch trở nên trầm trọng n tiếp nhận nước thải KCN bị ƠN nặng nề, nhiều nơi nguồn nước khơng thể sử dụng cho mục đích Tình trạng ƠN khơng dừng lại hạ lưu sông mà lan lên tới ph ần thượng lưu theo phát triển KCN Kết quan trắc chất lượng nc lưu vực sông Đồng Nai, Nhuệ - Đáy Cầu cho thấy bên cạnh nguyên nhân tiếp nhận nc thải sinh hoạt tự đô thị lưu vực, khu vực chịu tác động nc thải KCN có chất lượng nc sông bị suy giảm mạnh, nhi ều tiêu nh BOD5, COD, NH4+, tổng N, tổng P cao QCVN nhiều lần c Chất thải rắn Hoạt động sản xuất KCN phát sinh lượng không nhỏ chất thải rắn chất thải nguy hại Thành phần, khối lượng chất thải rắn phát sinh KCN tùy thuộc vào loại hình công nghiệp đầu tư, quy mô đầu tư công suất sở công nghiệp KCN Thành phần chất thải rắn KCN phụ thuộc nhiều vào loại hình c sở cơng nghiệp KCN thay đổi theo giai đoạn phát tri ển KCN + Trong giai đoạn xây dựng KCN, chất thải rắn chủ yếu phế thải xây dựng Thành phần đất, đá, gạch, xi măng, sắt thép hư hỏng, bao bì phế thải xây dựng + Trong giai đoạn KCN vào hoạt động, phế thải xây dựng, phát sinh không nhiều thu gom lẫn với chất thải công nghiệp Hiện nay, CTNH KCN chưa quản chặt chẽ quy định liên quan chưa cụ thể Nhiều sở chưa tiến hành phân loại, khơng có kho lưu giữ tạm th ời theo quy định phần CTNH đơn vị có chức xử Nhi ều CTNH chơn lẫn với rác thải sinh hoạt, chí để nhà máy, gây ô nhiễm Theo quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, tổng diện tích KCN ngày gia tăng Theo đà phát tri ển c KCN, tổng lượng nước thải phát sinh từ KCN tăng tương ứng - Trong năm tới, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam khu vực có mật đ ộ phân bố KCN tập trung cao nước, đó, tổng lượng nước thải từ KCN chiếm tỷ lệ cao việc xử nước thải KCN khơng trọng chất nhiễm thải môi trường cao Nguyên nhân vấn đề môi trường công nghiệp a Nguyên nhân chủ quan - Công tác quản chưa chặt chẽ: - Cơ chế quản lý, giám sát chưa minh bạch, rõ ràng: Hiện chưa có chế cho tham gia cộng đồng dự án đầu tư vào khu, cụm công nghi ệp, đồng thời việc thực tham vấn cộng đồng đánh giá tác động môi trường chưa bắt buộc - Quy hoạch phát triển khu cơng nghiệp thiếu th ống khoa học: khu công nghiệp (ở Hà Nội) khu dân cư làm khó cho cơng tác quản ch ất nhiễm - Phân cấp quản chưa phù hợp - Triển khai, áp dụng sách mơi trường cho hiệu quả: Mặc dù công cụ đánh giá tác động môi trường ban hành nhằm sàng lọc dự án có nguy gây nhiễm mơi trường thực tế, sau trình thẩm định Đánh giá tác động môi trường, số dự án đầu tư khu, cụm công nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu chấp thuận đưa vào sản xuất, gây nhiễm kéo dài khó giải - Thiếu nguồn nhân lực hay nguồn nhân lực yếu kém: Người lao động có trình độ đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp điều kiệu hội nhập quốc tế khơng nhiều Số lao động có trình độ đại học, đại học, cao đẳng… thấp, phần l ớn lao động phổ thông Nguyên nhân chủ quan - Thiếu kinh phí cho cơng tác BVMT: Vì thiếu kinh phí nên phần lớn KCN khơng có hệ thống thu gom nước thải riêng với nước mưa, khơng có hệ thống xử nước thải tập trung mà xử cục nhà máy - Quy trình sản xuất, khoa học cơng nghệ lạc hậu: Khơng có kinh phí đầu tư cho công nghệ phải nhập máy móc từ nước khác thải - Nhận thức doanh nghiệp hay người đứng đầu doanh nghiệp hạn chế Vai trò trách nhiệm ban quản khu công nghiệp - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp tờ khai Trung tâm Hành cơng cấp huy ện Bộ phận cửa UBND huyện, thị xã, thành phố (đối với địa phương chưa có Trung tâm Hành cơng) - Bước 2: Trung tâm Hành cấp huyện Bộ phận cửa UBND huyện, thị xã, thành phố kiểm tra tờ khai: + Nếu tờ khai chưa đầy đủ, không hợp lệ, đơn vị tiếp nhận trả lại hướng dẫn cá nhân, tổ chức làm theo Mẫu 38 quy định Phụ lục Thông tư s ố 27/2014/TT-BTNMT + Nếu tờ khai đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm Hành cấp huyện văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, viết giấy biên nhận trả kết cho cá nhân, tổ chức + Thu phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép (nếu có), chuyển hồ sơ đến Phòng Tài ngun Mơi trường tiến hành thẩm định theo quy định pháp luật tài nguyên nước - Bước 3: Phòng Tài nguyên Mơi trường có trách nhiệm kiểm tra nội dung thơng tin, xác nhận vào tờ khai trường hợp đủ điều kiện đăng ký Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký thơng báo văn đến tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký - Bước 4: Tổ chức, cá nhân vào giấy biên nhận, đến Trung tâm Hành cấp huyện văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố nhận kết  Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị cấp giấy phép (Bản chính); - Sơ đồ khu vực vị trí cơng trình khai thác nước ngầm (Bản chính) - Báo cáo kết thăm đánh giá trữ lượng nước ngầm kèm theo phương án khai thác cơng trình có quy mơ từ 200 m3/ngày đêm trở lên báo cáo kết qu ả thi cơng giếng khai thác cơng trình có quy mô nhỏ 200 m3/ngày đêm trường hợp chưa có cơng trình khai thác; - Báo cáo trạng khai thác trường hợp cơng trình khai thác nước ngầm hoạt động (Bản chính) - Kết phân tích chất lượng nguồn nước khơng q sáu (06) tháng tính đến th ời điểm nộp hồ sơ (Bản chính) Trường hợp chưa có cơng trình khai thác nước ngầm, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp giai đoạn chuẩn bị đầu tư c Thủ tục khai thác nước mặt  Cơ sở pháp - Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013; - Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều luật tài nguyên nước - Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 quy định việc đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước  Quy trình thực doanh nghiệp - Thu thập số liệu cần thiết cho việc lập hồ sơ khảo sát thực địa khu vực dự án - Thu thập tổng hợp tài liệu đặc điểm nguồn nước khu vực khai thác - Tiến hành đo đạc, lấy mẫu xác định tọa độ điểm (khai thác, vị trí phân phối sử dụng nước dự án) - Nghiên cứu, tính tốn, thống kê lưu lượng nước cần khai thác để sử dụng dự án - Nghiên cứu, tổng hợp liệu để xác định phương thức khai thác, sử dụng nước - Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng việc khai thác, sử dụng nước tới nguồn nước, môi trường đối tượng sử dụng nước khác - Hoàn thành vẽ cần thiết - Tổng hợp số liệu hoàn thành hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt - Nộp hồ sơ cho quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định xem xét phê duyệt theo quy định  Quy trình thực quan quản - Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, quan ti ếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp l ệ, quan tiếp nhận thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thi ện h s theo quy định - Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp l ệ, quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế trường cần thiết, đủ cấp phép trình quan có thẩm quyền cấp phép, trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, quan tiếp nhận, thẩm định trả hồ sơ lại cho tổ chức, cá nhân xin phép thông báo không cấp phép - Trong thời gian ba (03) tháng trước giấy phép khai thác nước mặt hết hạn, tổ chức, cá nhân phải tiến hành làm thủ tục gia hạn giấy phép Trong trường hợp lưu lượng khai thác hay cơng trình giếng khoan có thay đổi so v ới gi phép c ấp tổ chức, cá nhân phải tiến hành xin cấp phép  Thành phần hồ sơ - d Đơn đề nghị xin cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt Đề án khai thác nước mặt kèm theo quy trình vận hành (đối với dự án chưa có cơng trình kthác) Báo cáo trạng khai thác (Đối với cơng trình hoạt động) Bản đồ khu vực vị trí cơng trình khai thác nước mặt tỷ l ệ 1/50.000 đến 1/25.000 Kết phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng th ời ểm xin cấp phép Giấy tờ hợp lệ quyền sử dụng đất Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Chất thải nguy hại chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, gây ngộ độc có đặc tính nguy hại khác (Theo Đi ều Luật B ảo v ệ Môi trường 2014) Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại hồ sơ môi trường mà cá nhân, tổ chức sở hữu điều hành tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất th ải nguy h ại phải đăng ký để cấp phép kinh doanh, thực vận chuyện xử chất th ải nguy hại theo quy định thông tư số 36/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường Cơ sở pháp  - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 Chính phủ quản chất thải phế liệu - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định quản chất thải nguy hại Quy trình thực doanh nghiệp  Bước 1: Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản xuất, trạng môi trường sở Xác định thành phần, khối lượng nguyên liệu sản xuất Xác đinh nguồn khối lượng chất thải phát sinh, chất thải khác trình sản xuất - Bước 2: Phân loại chất thải nguy hại Xác định mã đăng ký loại chất thải nguy hại theo danh mục - Bước 3: Đề xuất cac biện pháp phòng ngừa, giảm thiếu phát sinh chất thải nguy hại Xây dựng biện pháp, quy trình phòng ngừa ứng phó khẩn cấp cố chất thải nguy hại gây - Bước 4: Lập thủ tục, hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải cho doanh nghiệp - Bước 5: Trình nộp lên Sở tài ngun Mơi trường phê duyệt  Quy trình thực quan quản - Bước 1: Chủ nguồn thải chất thải nguy hại chuẩn bị hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định nộp trực tiếp gửi qua bưu điện đến Bộ phận TN&TKQ-Sở Tài nguyên Môi trường - Bộ phận tiếp nhận trả kết - Sở TN&MT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ tính phù hợp hồ sơ lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Chi cục BVMT để tham mưu giải - Bước Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, xác nhận đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi lượng từ chất thải nguy hại khn viên sở phát sinh CTNH thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện xác nhận phải thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân văn thời hạn 05 (năm) ngày làm việc - Bước 3: Sở TN&MT gửi Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại xác nhận cho tổ chức, cá nhân (thông qua phận tiếp nhận trả kết qu ả Sở TN&MT) - Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận trả kết Sở Tài nguyên Môi trường để nhận kết giải theo quy định  Thành phần hồ sơ - (Theo Điều 13 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT) Hồ sơ đăng ký để cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH: - Đơn đăng ký theo mẫu quy định Phụ lục (A) ban hành kèm theo Thông tư này; - 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giấy tờ tương đương; - Hồ sơ, giấy tờ trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi lượng từ CTNH theo hướng dẫn điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định Phụ lục (A) ban hành kèm theo Thông tư e Giấy xác nhận hồn thành cơng trình BVMT  Cơ sở pháp - Luật Bảo vệ môi trường 2014 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường  Quy trình thực quan quản Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật Bước 2: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận hồn thành cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án Bộ phận tiếp nhận trả kết Sở Tài nguyên Môi trường - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đúng, đủ, tính hợp lệ hồ s + Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ viết giấy biên nhận + Trường hợp hồ sơ thiếu không hợp lệ cơng chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại Bước 3: Thẩm định hồ sơ - Việc kiểm tra cơng trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án tiến hành thơng qua đồn kiểm tra (UBND tỉnh ủy quyền cho Sở TN&MT thành lập đoàn kiểm tra) - Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ ki ểm tra thực tế công trình b ảo vệ mơi trường dự án Kết kiểm tra cơng trình bảo vệ mơi trường dự án phải thể hình thức biên kiểm tra Bước 4: Xác nhận hồ sơ - Trên sở kết kiểm tra, trường hợp cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án xây dựng phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt văn chấp thuận cho phép điều chỉnh, thay đổi quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động mơi trường (nếu có), Sở Tài ngun Mơi trường cấp giấy xác nhận hồn thành cơng trình bảo v ệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án - Trường hợp cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án chưa đáp ứng yêu cầu, Sở Tài ngun Mơi trường có thơng báo văn đến chủ dự án Chủ dự án có trách nhiệm khắc phục vấn đề tồn cơng trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường để xem xét, xác nhận Bước 5: Đến ngày hẹn giấy biên nhận, đến Bộ phận tiếp nhận trả kết Sở Tài nguyên Môi trường để nhận kết theo bước sau: - Nộp giấy biên nhận; - Nhận kết  Thành phần hồ sơ Một (01) văn đề nghị kiểm tra, xác nhận hồn thành cơng trình bảo vệ mơi trường thực theo mẫu quy định Phụ lục 3.1 Thông tư 27/2015 TT-BTNMT Một (01) định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án phê duyệt Bảy (07) báo cáo kết thực công trình bảo vệ mơi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án thực theo mẫu quy định Phụ lục 3.2 Thông tư 27/2015 TT-BTNMT Trường hợp dự án nằm địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo số lượng tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra e Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ hình thức để đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn Cơ sở sản xuất kinh doanh báo cáo c quan có thẩm quyền (Cụ thể Phòng Tài ngun Môi trường, chi cục Bảo vệ môi trường), với mục tiêu đánh giá lại toàn trạng môi trường c sở thời gian qua, thêm vào cộng tác để thực việc bảo vệ môi trường sở  Cơ sở pháp - Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014; - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định đánh giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; - Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 quy định Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường  Trình tự thực - Đánh giá trạng môi trường xung quanh, thu thập số liệu hoạt động C sở, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, kinh tế - xã hội liên quan đ ến Dự án - Xác định nguồn gây nhiễm khí thải, chất thải rắn, nước thải, chất th ải phát sinh từ hoạt động sản xuất Cơ sở - Thực việc lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu khơng khí xung quanh ống khói, khí thải nguồn doanh nghiệp có sử dụng máy phát điện, mẫu đất, mẫu nước ngầm sau đánh giá tác động mơi trường Đây bước lâu việc lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xây dựng biện pháp phòng ngừa, giảm thi ểu nhiễm dự phòng cố - Đề xuất phương án quản lý, dự phòng , xử khí thải, nước thải, phương án thu gom xử chất thải rắn - Cam kết khắc phục nội dung chưa đạt, biện pháp thời gian khắc phục; cam kết vận hành thực thường xuyên biện pháp xử , gi ảm thi ểu chất th ải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hành môi trường; cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật Việt Nam - Trình nộp báo cáo lên quan chức có thẩm quyền để xem xét gi ải quy ết Báo cáo giám sát môi trường định kỳ(Sở Tài nguyên Môi trường, phòng Mơi trường quận, huyện) III QUẢN MƠI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ Khái niệm Làng nghề nhiều cụm dân cư ấp, thôn, ấp, làng, bn, phun sóc, điểm dân cư tương tự địa bàn xã, thị trấn có hoạt động ngành nghề nông thôn, sản xuất nhiều loại sản phẩm khác Tiêu chí để cơng nhận làng nghề sau: - Có tối thiểu 30% tổng số hộ địa bàn tham gia hoạt đ ộng ngành ngh ề nông thôn - Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu năm tính đến th ời điểm đề nghị cơng nhận - Chấp hành tốt sách pháp luật nhà nước phân loại Theo loại hình sản xuất tiềm gây ô nhiễm môi trường thành ba (03) nhóm: Nhóm A, Nhóm B Nhóm C Phụ lục 01 Thơng tư 46/2011/TTBTNMT - Nhóm A: sở thuộc loại hình sản xuất có tiềm gây nhiễm mơi trường thấp, phép hoạt động khu vực dân cư - Nhóm B: sở thuộc loại hình sản xuất có (01) s ố cơng đoạn sản xuất có tiềm gây nhiễm mơi trường cao, không phép thành lập công đoạn khu dân cư; hoạt động phải xử theo quy định Điều Thông tư - Nhóm C: sở thuộc loại hình sản xuất có tiềm gây nhiễm môi trường cao, không phép thành lập khu dân cư; hoạt động phải xử theo quy định Điều Thông tư Hiện trạng môi trường làng nghề - Làng nghề tái chế nhôm xã Văn Môn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh a Môi trường nước  Nước thải - Nước thải từ sinh hoạt: Sử dụng hệ số phát thải nước 0,1m3/ngày.đêm theo Thơng tư số 46/2011/TT-TNMT tổng lượng nước thải sinh hoạt 2654 người dân thơn Mẫn Xá 265,4m3/ngày.đêm Tồn lượng nước thải sinh hoạt đổ thẳng cống chung làng đổ ao, hồ, kênh rạch - Nước thải từ hoạt động tái chế nhôm: + Nước thải phát sinh công đoạn nung, làm nguội, đánh bóng sản phẩm Khối lượng phát sinh khơng nhiều, khoảng 7m3/1000kg nguyên liệu, nhiên lại chứa nhiều dầu mỡ, hóa chất (axit citric) cặn kim loại + Kết phân tích cho thấy nước thải làng nghề Mẫn Xá chứa nhiều chất độc hại đặc biệt kim loại nặng Một số thông số môi trường vượt giới hạn cho phép (QCVN 40:2011/BTNMT) nhiều lần: COD cao GHCP từ đến 3,5 lần; SS cao GHCP từ 1,5 đến lần; Fe cao GHCP từ 1,2 đến 1,5 lần; Pb cao GHCP từ đến 1,5 lần…  Nước mặt - Hoạt động sản xuất sinh hoạt người dân ảnh hưởng nhiều tới chất lượng môi trường nước mặt làng nghề Mẫn Xá Ngoài ra, lượng lớn xỉ than xỉ kim loại đổ bừa bãi ven đường, kênh mương, ao hồ gây ô nhi ễm nghiêm trọng nguồn nước mặt - Kết phân tích cho thấy nước mặt xã Văn Mơn có s ố thơng s ố mơi trường cao GHCP nhiều lần (QCVN 08:2008/BTNMT): BOD5 cao GHCP lần; COD cao GHCP lần; SS cao GHCP lần; Cu cao GHCP l ần; Pb cao GHCP lần; b Mơi trường khơng khí - Khí thải phát sinh công đoạn phân loại, gia công sơ bộ, nung, rót khn làm nguội sản phẩm Chủ yếu khói than kim loại - Theo kết phân tích mơi trường khơng khí làng nghề cho thấy, nhi ều thông số môi trường vượt giới hạn cho phép nhiều lần (QCVN 05:2013/BTNMT): nồng độ bụi vượt TCCP từ 1,2 đến 1,8 lần; SO2 vượt TCCP từ 1,5 đến lần; NO2 vượt TCCP từ 1,2 đến 2,5 lần;… - Tuy nồng độ CO nằm GHCP tiếp xúc với thời gian dài gây hậu nghiêm trọng sức khỏe người: làm giảm khả vận chuyển oxy máu, phá hủy hồng cầu, dẫn đến tiếu oxy máu tổ chức… - Mơi trường khơng khí khu vực làm việc bị nhiễm nghiêm trọng khơng có thiết bị xử khí thải c Mơi trường đất - Môi trường đất chịu tác động nguồn: + Nước thải sản xuất: thải trực tiếp môi trường ngấm vào đất + Xỉ thải: Xỉ than xỉ nhôm đổ trực tiếp bãi đất trống đưa cánh đồng - Theo thống kê UBND xã Văn Mơn: Xã có 270 đất canh tác NN Trong đó: + 40% đất canh tác lúa + 60% khơng canh tác nhiễm xỉ nhơm - Nguyên nhân: Thiếu công nghệ xử chất thải chỗ Diện tích chứa chất thải khơng đủ, phế thải làng nghề khơng cách khác đưa cánh đ ồng việc làm trái quy định sử dụng đất Nông Nghiệp d Chất thải rắn Theo TT 46/2011 TT-BTNMT, chất thải rắn làng nghề gồm: chất thải rắn sinh hoạt chất thải rắn sản xuất  Chất thải rắn sinh hoạt - Những nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt gồm có: Nguồn rác thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình xã; từ hoạt đ ộng dịch v ụ, ch ợ n bán hàng; từ trạm xá, trường học, đường phố, quan hành xã - Thành phần rác thải bao gồm rau hỏng, giấy bìa cacton, nhựa, gỗ, thu ỷ tinh, kim loại, tro, cành cây, cây, xác động vật - Việc thu gom rác tổ vệ sinh môi trường thôn đảm nhiệm Thu gom với tần suất lần/tuần  Chất thải rắn sản xuất - Chất thải rắn phát sinh công đoạn phân loại, gia công sơ bộ, nung, làm nguội chủ yếu xỉ kim loại, chiếm 25% ngun liệu đầu vào Ngồi có xỉ than, chiếm 25% khối lượng than sử dụng Lượng xỉ than xỉ nhôm dùng phần vào việc tân lấp nền, bón cho gốc lại đa số đổ ven đường, ao hồ, mương máng gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng Nguyên nhân vấn đề môi trường - Quy mô SX nhỏ, phần lớn quy mơ hộ gia đình (chiếm tới 72% sở sản xuất) : xen kẽ với khu vực sinh hoạt SX phát tri ển nguy l ấn chi ếm khu vực sinh hoạt, phát thải ô nhiễm tới khu dân cư lớn, dẫn đến chất lượng MT khu v ực xấu - Nếp sống người chủ sản xuất nhỏ có nguồn gốc nơng dân ảnh hưởng mạnh tới SX làng nghề, làm tăng mức độ ÔNMT Người sản xuất quan tâm đến l ợi nhuận trước mắt, sở sx làng nghề thường lựa chọn quy trình SX thơ s tận dụng nhiều sức lao động trình độ thấp Hơn nữa, nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, nhiều sở sử dụng nhiên liệu rẻ ti ền, hóa chất độc hại (kể cấm sử dụng), không đầu tư phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động nên làm tăng mức độ ƠN - Cơng nghệ sản xuất thiết bị phần lớn trình độ lạc hậu chắp vá Trình độ kỹ thuật làng nghề thủ cơng, bán khí Hồn tồn chưa có làng ngh ề có áp dụng tự động hóa - Vốn đầu tư sở sản xuất làng nghề thấp, khó có ều ki ện phát triển đổi công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường Sản xuất mang tính tự phát, khơng có kế hoạch lâu dài nên khó huy động tài vốn đầu tư lớn từ nguồn khác Do đó, khó chủ động đổi kỹ thuật công nghệ, lại đầu tư cho xử môi trường - Trình độ người lao động, chủ yếu lao động thủ cơng, học nghề, văn hóa thấp, nên hạn chế nhận thức công tác BVMT Lao động làng nghề chủ yếu lao độn phổ thông, số lao động cấp I,II chiếm 60% Mặt khác, đa số người lao động có - nguồn gốc nơng dân nên chưa có ý thức mơi trường lao động, không quan tâm tới BVMT - Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường làng nghề chưa quan tâm xây dựng : Hầu hết sở sản xuất làng nghề khơng có hệ thống thu gom xử chất thải đạt tiêu chuẩn mơi trường trước thải mơi trường, khơng có bãi chon lấp chất thải rắn hợp vệ sinh,… - Công tác quản lý, BVMT làng nghề chưa quan tâm mức Hầu hết xã khơng có cán có chun mơn MT, làm kiêm nhiệm Nguồn lực tài đầu tư cho cơng tác bảo vệ môi trường làng nghề hạn chế Nguồn kinh phí dành cho cơng tác hàng năm khơng có, chưa có ch ế tài bắt buộc quan quản nhà nước, nên sở s ản xuất không quan tâm cho công tác Cơ sở pháp quản môi trường làng nghề Điều 16 Trách nhiệm bảo vệ môi trường sở sản xuất làng nghề Thực biện pháp bảo vệ môi trường nêu báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản báo cáo biện pháp bảo vệ môi trường Trường hợp sở sản xuất thuộc ngành nghề khuyến khích phát tri ển làng nghề chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo v ệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải lập báo cáo biện pháp bảo vệ môi trường, mô tả hoạt động sở, loại chất thải phát sinh, biện pháp giảm thi ểu, kiểm soát bụi, nhi ệt, ti ếng ồn, độ rung, thu gom xử nước thải, khí thải chỗ; phân loại, lưu giữ, tự xử chuyển giao chất thải rắn, gửi quan quản môi trường địa phương để thực kiểm tra, theo dõi Đóng góp đầy đủ loại phí bảo vệ mơi trường nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật cho hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề Các sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làng nghề không thuộc đối tượng quy định Khoản Điều 15 Nghị định phải tuân thủ quy định Khoản Điều 70 Luật Bảo vệ môi trường quy định bảo vệ môi trường sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Điều 17 Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã Lập, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề địa bàn để tổ chức thực Đôn đốc việc xây dựng nội dung bảo vệ môi trường hương ước, quy ước làng nghề Bố trí cán có kiến thức pháp luật, quản môi tr ường theo dõi việc thực công tác bảo vệ môi trường làng nghề; hướng dẫn hoạt động tổ chức tự quản bảo vệ môi trường làng nghề Ưu tiên bố trí kinh phí nghiệp mơi trường nguồn kinh phí khác cho công tác quản môi trường, đầu tư, sửa chữa, cải tạo cơng trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường làng nghề khuyến khích phát triển địa bàn Quản lý, vận hành tu, bảo dưỡng theo quy đ ịnh bàn giao, tiếp nhận dự án, cơng trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ mơi trường làng nghề Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực xử vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường sở địa bàn Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho người dân trách nhiệm bảo vệ môi trường; hướng dẫn sở tận thu, tái chế, tái sử dụng xử chỗ loại chất thải Công bố thông tin trạng môi trường, công tác bảo vệ môi trường làng nghề phương tiện thông tin địa phương, thơng qua đồn thể, tổ chức trị - xã hội địa phương họp Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp xã Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện cơng tác bảo vệ mơi trường, tình hình phát sinh xử chất thải làng nghề địa bàn định kỳ năm m ột l ần trước ngày 30 tháng 10 năm đột xuất theo yêu cầu Điều 18 Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện Thực điều tra, thống kê, lập danh sách làng nghề, làng nghề khuyến khích phát triển, sở sản xuất thuộc ngành nghề khuyến khích phát tri ển làng nghề địa bàn; đạo quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sở sản xuất làng nghề khơng thuộc ngành nghề khuyến khích phát triển gây ô nhi ễm môi trường nghiêm trọng, không bảo đảm khoảng cách khu dân cư Đôn đốc, phê duyệt, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực kiểm tra việc thực phương án bảo vệ môi trường làng nghề Chỉ đạo xây dựng kiểm tra, theo dõi việc thực nội dung bảo vệ môi trường hương ước, quy ước làng nghề Rà soát, đề xuất quy hoạch cụm công nghiệp tập trung bố trí khu chăn ni, khu sản xuất tập trung bên khu dân cư đáp ứng quy định bảo vệ môi trường để lập kế hoạch, tổ chức thực việc di dời sở sản xuất khơng thuộc ngành nghề khuyến khích phát triển gây ô nhiễm môi trường khỏi khu dân cư Ưu tiên phân bổ kinh phí nghiệp mơi trường cho cơng tác quản mơi trường, kinh phí từ nguồn khác để đầu tư, xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơng trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ mơi trường cho làng nghề khuyến khích phát triển Hướng dẫn, kiểm tra, tra xử vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường sở sản xuất địa bàn Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật bảo vệ môi trường; tổ chức hoạt động khuyến khích sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ áp dụng gi ải pháp sản xuất hơn, công nghệ thân thiện môi trường, thu gom tái ch ế ch ất thải Công bố thông tin trạng môi trường , công tác bảo vệ môi trường làng nghề phương tiện thông tin địa phương họp Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp huyện Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cơng tác bảo vệ mơi trường, tình hình phát sinh xử chất thải làng nghề địa bàn định kỳ năm l ần trước ngày 30 tháng 11 năm đột xuất theo yêu cầu Điều 19 Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổng hợp, công bố danh sách làng nghề, làng nghề khuyến khích phát triển, sở sản xuất thuộc ngành nghề khuyến khích phát tri ển; kế hoạch phát triển làng nghề, kế hoạch chuyển đổi ngành nghề di dời khỏi khu dân cư đ ối với sở sản xuất khơng thuộc ngành nghề khuyến khích phát tri ển gây ô nhiễm môi trường địa bàn Phân bổ kinh phí từ ngân sách địa phương cho hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề Ưu tiên phân bổ kinh phí nghiệp mơi trường nguồn kinh phí khác cho cơng tác quản mơi trường đầu tư xây dựng cơng trình bảo vệ mơi trường, cải tạo, nâng cấp cơng trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho làng nghề khuyến khích phát triển Xây dựng, ban hành trình quan có thẩm quy ền ban hành tổ chức thực chế, sách ưu đãi, hỗ trợ sở sản xuất thuộc ngành ngh ề khuyến khích phát triển; chế, sách hỗ tr ợ s gây nhiễm môi trường phải di dời khỏi khu dân cư chuyển đổi ngành nghề sản xuất Bảo đảm điều kiện bảo vệ môi trường việc công nhận làng nghề Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề, xây dựng kế hoạch xử ô nhiễm môi trường làng nghề, bao gồm: a) Thống kê lượng nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại phát sinh từ sở làng nghề; b) Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm, đất khơng khí xung quanh; c) Lập triển khai biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề Chỉ đạo quy hoạch, phê duyệt đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ mơi trường cho làng nghề khuyến khích phát tri ển; quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung khu vực chăn nuôi, khu sản xuất tập trung bên khu dân cư đáp ứng quy định bảo vệ môi trường để di dời s sản xuất gây ô nhiễm môi trường khỏi khu dân cư Quản việc thu gom, vận chuyển, tái chế xử chất thải nông thôn, chất thải phát sinh từ hoạt động sở làng nghề Hướng dẫn, kiểm tra, tra, xử vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường sở sản xuất địa bàn Công bố thông tin trạng môi trường , công tác bảo vệ môi trường làng nghề phương tiện thông tin địa phương họp Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 10 Báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường công tác bảo vệ mơi tr ường , tình hình phát sinh xử chất thải làng nghề địa bàn năm l ần tr ước ngày 30 tháng 12 năm đột xuất theo yêu cầu Điều 20 Trách nhiệm Bộ Tài nguyên Mơi trường Ban hành trình quan có thẩm quyền ban hành quy định ều kiện b ảo vệ môi trường làng nghề; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường sở sản xuất thuộc ngành nghề khuyến khích phát tri ển; phối hợp v ới B ộ Tài ban hành trình cấp có thẩm quyền ban hành c chế, sách ưu đãi, hỗ trợ bảo vệ môi trường sở sản xuất thuộc ngành nghề khuyến khích phát triển, làng nghề khuyến khích phát tri ển Quản lý, cập nhật thông tin, liệu bảo vệ mơi trường làng nghề phạm vi tồn quốc; cơng bố danh mục làng nghề ô nhiễm môi trường làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực quy định bảo vệ môi trường làng nghề Hướng dẫn xử chất thải phát sinh từ hoạt động s sản xuất thuộc ngành nghề khuyến khích phát triển làng nghề Hướng dẫn nội dung, trình tự xây dựng phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề; lập báo cáo biện pháp bảo vệ môi trường sở thuộc ngành nghề khuyến khích phát triển làng nghề Hướng dẫn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến kinh nghiệm, cung cấp thông tin pháp luật môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường, sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tổ chức triển lãm, hội chợ, quảng bá sản phẩm thân thiện với môi trường, công nghệ môi trường cho sở khuyến khích phát triển làng nghề Điều 21 Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, sở sản xuất thuộc ngành nghề khuyến khích phát triển Được ưu tiên phân bổ ngân sách, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật có liên quan; giới thiệu, quảng bá sản phẩm hoạt động thương mại, du lịch; đào tạo, phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư, tổ chức tự quản bảo vệ môi trường cán quản môi trường cấp xã Được ưu tiên trình xét duyệt cho vay vốn ưu đãi tổ chức tín dụng mơi trường, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường ngành quỹ bảo vệ môi trường địa phương đối tượng có dự án bảo vệ mơi trường theo quy định tổ chức hoạt động quỹ bảo vệ môi trường Được ưu tiên trình xem xét, lựa chọn thực chương trình khuyến cơng, khuyến nơng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ưu tiên việc tiếp nhận, triển khai mơ hình xử chất thải từ dự án quốc tế, nhiệm vụ, đề tài, dự án từ ngân sách nhà nước Sử dụng mơi hình DPSIR đánh giá trạng mơi trường khơng khí làng nghề tái chế nhôm Xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - Hoạt động tái chế nhôm: + Phân loại gia cơng sơ + Nung + Rót khn + Làm nguội ...ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ I QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Khái niệm Theo Nghị định 42/2009/NĐ-CP: Đô thị khu vực tập trung dân cư sinh... vệ môi trường cán quản lý môi trường cấp xã Được ưu tiên trình xét duyệt cho vay vốn ưu đãi tổ chức tín dụng môi trường, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường ngành quỹ bảo vệ môi. .. báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo v ệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải lập báo cáo biện pháp bảo vệ môi trường, mô tả hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG QUẢN lý Môi TRƯỜNG đô THỊ, ĐỀ CƯƠNG QUẢN lý Môi TRƯỜNG đô THỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn