Kế hoạch tiếp thị bài giảng kế hoạch kinh doanh vietnam business matching

41 63 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 23:54

Dự Án Hỗ Trợ Stratup và SME Kế Hoạch Kinh Doanh Tham gia vào nhóm hỗ trợ kế hoạch kinh doanh Facebook www.facebook.com/groups/businessplancontest Đặt câu hỏi nhận hỗ trợ trực tiếp về các thắc mắc riêng của mình từ các chuyên gia Đào tạo live stream nhóm Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo trực tiếp offline của nhóm Các tài liệu hỗ trợ kế hoạch kinh doanh , tài liệu chuyên ngành Video bài giảng Ngân hàng các kế hoạch kinh doanh mẫu Giao lưu kết nối các bạn kinh doanh cùng ngành cả nước Các vấn đề khác Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining                                 10       27 28    29    30 31 Keá hoaïch marketing    32    33     34     35 Dự Án Hỗ Trợ Stratup và SME Kế Hoạch Kinh Doanh Tham gia vào nhóm hỗ trợ kế hoạch kinh doanh Facebook www.facebook.com/groups/businessplancontest Đặt câu hỏi nhận hỗ trợ trực tiếp về các thắc mắc riêng của mình từ các chuyên gia Đào tạo live stream nhóm Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo trực tiếp offline của nhóm Các tài liệu hỗ trợ kế hoạch kinh doanh , tài liệu chuyên ngành Video bài giảng Ngân hàng các kế hoạch kinh doanh mẫu Giao lưu kết nối các bạn kinh doanh cùng ngành cả nước Các vấn đề khác Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining 36 Dự án quay phim bài giảng miễn phí  Dự án quay phim bài giảng kế hoạch kinh doanh và kỹ tuyển dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được triển khai  Mục tiêu quay 45 giờ kế hoạch kinh doanh và giờ kỹ tuyển dụng và post lên Youtbe miễn phí cho cộng đồng doanh nghiệp tự học và tự đào tạo phát triển Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining 37 Dự án quay phim bài giảng miễn phí Bài giảng bao gồm  Bộ video bài giảng chiếu giảng viên và slide song song với quá trình giảng  Bộ câu hỏi trắc nghiệm  Slide bài giảng  Một số bài đọc, bài tập kèm theo  Xem video tại www.youtube.com/user/vimtraining Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining 38 Dự án quay phim bài giảng miễn phí  Chúng cần cộng đồng đóng góp 15 triệu / h đào tạo online kinh phí triển khai  Chúng cần 255 triệu cho 17 buổi đào tạo h / buổi kinh phí quay phim  Hiện tại chúng đã huy động được 75 triệu từ cộng đồng  Rất cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ cộng đồng Cám ơn các bạn Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining 39 Dự án quay phim bài giảng miễn phí Hiện tại chúng cần kinh phí để đầu tư sở hạ tầng cụ thể  01- máy tính Dell Workstation trị giá 40 triệu  02- máy quay Panasonic và chân quay 50 triệu  03- màn hình LG 65 Inches trị giá 35 triệu Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining 40 Dự án quay phim bài giảng miễn phí Thông tin liên hệ tài trợ  Ths Vũ Tuấn Anh  Email anh.vu@businessmatching.vn Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining 41
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch tiếp thị bài giảng kế hoạch kinh doanh vietnam business matching, Kế hoạch tiếp thị bài giảng kế hoạch kinh doanh vietnam business matching

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn