Phát triển cây dong riềng trên địa bàn huyện na rì tỉnh bắc kạn

124 72 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ ĐỨC CHÍNH PHÁT TRIỂN CÂY DONG RIỀNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ ĐỨC CHÍNH PHÁT TRIỂN CÂY DONG RIỀNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA TỈNH BẮC KẠN Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Quang Quý THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Các thơng tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 02 năm 2019 Tác giả luận văn Vũ Đức Chính ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Phát triển dong riềng địa bàn huyện Na tỉnh Bắc Kạn”, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa, văn phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giảng viên hướng dẫn PGS.TS Đỗ Quang Quý Trong q trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác cô chú, anh chị em bạn bè, xin chân thành cảm ơn Thêm nữa, muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng 02 năm 2019 Tác giả luận văn Vũ Đức Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CÂY DONG RIỀNG 1.1 Cơ sở lý luận phát triển dong riềng 1.1.1 Khái niệm phát triển sản xuất dong riềng 1.1.2 Nội dung phát triển dong riềng 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình phát triển dong riềng 13 1.2 Kinh nghiệm phát triển dong riềng số địa phương học thực tiễn cho Bắc Kạn 15 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển dong riềng số địa phương 16 1.2.2 Bài học kinh nghiệm phát triển miến dong cho huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 20 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 22 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp thu thập số liệu 22 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 22 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 22 2.3 Phương pháp nghiên cứu 24 2.3.1 Phương pháp xử lý số liệu 24 2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 24 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu sử dụng đề tài 24 2.4.1 Các tiêu phản ánh kết sản xuất 24 2.4.2 Các tiêu hiệu sản xuất kinh doanh 25 2.4.3 Nhóm tiêu lực hộ 26 Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY DONG RIỀNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA TỈNH BẮC KẠN 27 3.1 Giới thiệu huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Na 27 3.1.2 Các nguồn tài nguyên 29 3.1.3 Thực trạng cảnh quan môi trường 33 3.1.4 Điều kiện kinh tế, xã hội 34 3.2 Thực trạng sản xuất dong riềng huyện Na 36 3.2.1 Hoạt động sản xuất dong riềng địa bàn tỉnh Bắc Kạn 36 3.2.2 Thực trạng hoạt động sản xuất dong riềng hộ dân địa bàn huyện Na 40 3.2.3 Thực trạng phát triển tiêu thụ dong riềng địa bàn huyện 52 3.2.4 Thực trạng liên kết sản xuất dong riềng 53 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dong riềng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 55 3.3.1 Các nhân tố điều kiện tự nhiên 56 3.3.2 Các nhân tố Kinh tế xã hội 57 3.3.3 Các nhân tố kỹ thuật canh tác 61 3.3.4 Các yếu tố sách 66 3.4 Đánh giá chung thực trạng phát triển dong riềng địa phương 66 Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY DONG RIỀNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA TỈNH BẮC KẠN 68 4.1 Định hướng, mục tiêu phát triển dong riềng địa bàn huyện Na tỉnh Bắc Kạn 68 4.1.1 Căn pháp lý định hướng 68 4.1.2 Những tiêu dự kiến phát triển sản xuất dong riềng đến năm 2030 tỉnh Bắc Kạn 68 4.2 Giải pháp phát triển dong riềng địa bàn huyện Na tỉnh Bắc Kạn 72 4.2.1 Các giải pháp chung 72 4.2.2 Các giải pháp cụ thể cho huyện Na 74 KÊT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 81 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐH : Đại học ĐKKD : Đăng ký kinh doanh DN : Doanh nghiệp HTX : Hợp tác xã ND : Nông dân NXB : Nhà xuất TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Diện tích trồng dong riềng tỉnh Bắc Kạn năm gần 37 Bảng 3.2 Sản lượng củ dong riềng tỉnh Bắc Kạn năm gần 39 Bảng 3.3 Thông tin hộ sản xuất dong riềng 43 Bảng 3.4 Thông tin hộ sử dụng nguồn lực cho sản xuất dong riềng 46 Bảng 3.5 Diện tích đất canh tác trung bình hộ phân theo nhóm hộ 47 Bảng 3.6 Năng suất trung bình nhóm hộ trồng dong riềng 48 Bảng 3.7 Mật độ số gốc dong phân theo nhóm đất 49 Bảng 3.8 Năng suất dong riềng phân theo loại đất trồng 49 Bảng 3.9 Kết sản xuất dong riềng hộ huyện Na năm 201750 Bảng 3.10 So sánh kết quản sản xuất dong riềng 2015 - 2017 51 Bảng 3.11 Ảnh hưởng yếu tố điều kiện tự nhiên đến phát triển sản xuất dong riềng Na 57 Bảng 3.12 Các yếu tố nguồn lực kinh tế hộ 58 Bảng 3.13 Các yếu tố thị trường kế hoạch sản xuất 61 92 Câu 13 Chi phí giá bán sản phẩm chế biến từ dong riềng Thị Tên sản Phương phẩm pháp chế Giá thu chế biến (1= mua biến từ thủ công, (1000 dong cơng đồng/kg) riềng nghiệp) Chi phí vận chuyển, marketing (1000 Chi phí chế biến (1000đồng/kg) Giá thành chế biến (1000đồng/kg) đồng/kg) Chi phí marketing, bán hàng (1000đồng/kg) Giá bán đến đại Giá bán đến trường lý, siêu thị người tiêu dùng (1= (nếu DN sử dụng (nếu DN bán trực kênh phân phối) tiếp) nước, 2= (1000đồng/kg) (1000đồng/kg) Ghi nước) Miến dong Bột đao … Câu 14.Xin doanh nghiệp cho biết khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải hỗ trợ HTX tiếp cận yếu tố đầu vào để sản xuất dong riềng? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 15 Với khó khăn đó, doanh nghiệp có sáng kiến nhằm khắc phục khó khăn liên kết, hỗ trợ HTX tiếp cận yếu tố đầu vào, sản xuất theo quy trình mong muốn thị trường? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93 Câu 16.Xin doanh nghiệp cho biết khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải liên kết với HTX thu mua, tiêu thụ dong riềng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 17 Với khó khăn đó, doanh nghiệp có sáng kiến nhằm khắc phục khó khăn liên kết, hỗ trợ HTX thu mua, tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 18.Doanh nghiệp có nhà nước hỗ trợ sách ưu đãi kinh doanh sản phẩm dong riềng HTX không? 1= Có 2= Khơng □ Nếu có, sách hiệu sao…………………………… ……………………………………………………………………………………… □ Nếu chưa, doanh nghiệp có kiến nghị chế sách hỗ trợ nhà nước ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 19.Những hội, khó khăn thách thức doanh nghiệp đối diện kinh doanh dong riềng HTX, đặc biệt bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập quốc tế? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 20 Những thuận lợi mà dự án phát triển sản phẩm dong riềng địa bàn tỉnh Bắc Kạn mang lại cho doanh nghiệp nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 21.Doanh nghiệp mong muốn tham gia dự án phát triển sản phẩm dong riềng địa bàn tỉnh Bắc Kạn? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn hợp tác doanh nghiệp! 94 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN Dành cho quan quản lý nhà nước Để đánh giá thực trạng đề giải pháp hợp lí nhằm đảm bảo khả chế biến, tiêu thụ khẳng định sản phẩm mạnh cho ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn, góp phần nâng cao hiệu hoạt động HTX miến dong theo Luật HTX năm 2012 (HTX kiểu mới), ông/bà vui lòng bớt chút thời gian trả lời câu hỏi Ghi chú: khoanh tròn vào lựa chọn ghi ý kiến vào dòng để trống Phần I: THÔNG TIN CHUNG Tên đơn vị: ………………………………………………………………… Địa ……………………………………………………………………… Điện thoại…………………………………Fax……………………………… Email: ………………………… Địa website (nếu có) ………………………………… Cơ quan chủ quản đơn vị ………………………………… Phần II: NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1.Hiện nay, đơn vị tham gia quản lý loại hình/mơ hình phát triển dong riềng địa phương ?(Xin vui lòng liệt kê tên cu thể ) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 2: Đất canh tác dong riềng địa phương Loại dong Diện Loại Hạng Tự đánh phương thức riềng tích (ha) đất đất giá độ phì canh tác 2.1 2.2 2.3 2.4 … Loại đất: (1) đất rẫy, (2) đất ruộng, (3) đất đồi, (4) đất khác (ghi rõ) 95 Nguồn gốc (Hạng đất): (1) mua lại người khác, (2) tự phát hoang, (3) cho tặng, (4) cho mượn, (5) thuê người khác, (6) khác (ghi rõ) Tự đánh giá độ phì: (1) = Xấu, (2) = Trung bình, (3) = Tốt Phương thức canh tác: (1) = xen canh, (2) = thâm canh, (3) = quảng canh, (4)= khác (ghi rõ…) Câu 3: Kết sản xuất dong riềng (tính tất vụ năm) Loại dong riềng Năng Số Giá bán Giá bán cao Giá bán thấp suất vụ/năm bình quân nhất bình (vụ) (1000đồng/kg (1000đồng/kg) (1000đồng/kg) quân (tấn/ha) 3.1 3.2 3.3 Câu 4: Tiếp cận yếu tố đầu vào cho sản xuất dong riềng 12 tháng qua Yếu tố đầu vào Giống Loại dong riềng 2 Phân bón 3 Thuốc bảo vệ thực vật Thủy lợi Dịch vụ khác Nguồn cung cấp Hình thức cung cấp Ghi 96 Nguồn cung cấp: 1= Gia đình tự nhân giống 2= Mua cửa hàng bán giống 3= Đặt mua viện nghiên cứu, doanh nghiệp 4= Do doanh nghiệp cung cấp (theo hình thức bao tiêu sản phẩm) 5= Các nguồn khác: Hình thức: 1= Hợp đồng; 0= Không thông qua hợp đồng Câu 5.Tiếp cận thị trường đầu cho sản phẩm dong riềng? Loại sản phâm 1.Nguồn tiêu thụ 2.Lượng tiêu thụ (kg) 3.Giá bình 4.Phương qn (1000đồng/kg) thức 5.Hợp đồng 6.Ghi toán 1.Củ tươi 2.Miến dong 3.Bột đao ………… ………… ……… ………… Ghi chú: Nguồn tiêu thụ chính: = bán nhà, = chợ, = thương lái, = doanh nghiệp thu mua, = khác (ghi rõ) Phương thức tốn: (chỉ tính cho phần lớn nông sản tiêu thụ đề cập phần trên) = trả tiền ngay, = mua nợ Phương thức hợp đồng: (chỉ tính nơng sản tiêu thụ đề cập phần trên) = hợp đồng tiêu thụ, = không thông qua hợp đồng 97 Câu Tại địa phương có thành lập hợp tác xã trồng dong riềng không? □ Có □ Khơng (Nếu trả lời có, vui lòng trả lời tiếp câu số 7,8 đến hết bảng hỏi; Nếu trả lời khơng, vui lòng trả lời từ câu số đến hết bảng hỏi) Câu Tính đến thời điểm tại, địa phương có hợp tác xã dong riềng nào, thời gian thành lập loại dong riềng trồng Tên hợp tác xã Tháng/ năm thành lập /nông trường Tên dong riềng HTX/ nông trường, trồng Câu 8.Mục đích thành lập hợp tác xã dong riềng địa phương? □ Tạo vùng trồng dong riềng, bao tiêu sản phẩm, tránh phát triển tràn lan địa phương □ Tư vấn, hướng dẫn giống, phân bón khai thác bảo vệ dong riềng □ Hướng dẫn quy trình, quy phạm trồng dong riềng cho người trồng □ Tạo đầu dong riềng ổn định cho người dân địa phương □ Lý khác: ……………………… Câu 9: Tiếp cận khuyến nông HTX miến dong địa bàn: 9.1 Trong khoảng thời gian năm qua, đơn vi, địa phương có mở lớp học khuyến nơng khơng? 1=Có 0= Khơng 9.2 Nếu có, lớp khuyến nơng đơn vị tổ chức cho nội dung nào? 1= Kỹ thuật trồng dong riềng 2= Kỹ thuật chăm sóc dong riềng 3= Kỹ thuật thu hái dong riềng 4= Kỹ thuật chế biến dong riềng 98 5= Kỹ bán hàng, đàm phán ký hợp đồng tiêu thụ dong riềng 6=khác (ghi rõ)……………………………………………………………… 9.3 Trong thực tế, số lượng người tham gia lớp khuyến nơng có đơn vị dự kiến khơng? 1=Có 0= Không Nếu không, lý sao: ……………………………………………… = Đăng ký không tham dự tập huấn 2= Hộ gia đình/cá nhân chưa nhận thức lợi ích việc tập huấn = Không tham dự lý cá nhân 4= Không biết thông tin để đăng ký = Khác (ghi rõ)…………………………………………………… 9.4 Đơn vị đánh giá việc tổ chức lớp tập huấn Nội dung Số ngày học 3.Người tổ 4.Mức độ tập huấn (ngày) chức hữu ích Ghi Nội dung: Kỹ thuật trồng dong riềng = 1, Kỹ thuật chăm sóc dong riềng = 2, Kỹ thuật thu hái dong riềng = 3, Kỹ thuật chế biến dong riềng = 4, Kỹ bán hàng, đàm phán ký hợp đồng tiêu thụ dong riềng = 5, khác = (ghi rõ)……………… Người tổ chức: (1) = khuyến nông huyện, xã, (2) = dự án phi phủ, (3)= Doanh nghiệp (4) = khác (ghi rõ) Mức độ hữu ích: (1) = Thấp, (2) = Bình thường, (3) = Cao Câu 10 Kĩ thuật trồng chăm sóc thu hái dong riềng địa phương thực HTX nào? Loại dong riềng Kỹ thuật trồng chăm sóc Thời điểm thu hái Sản phẩm thu hái Phương án sau thu hái Ghi 99 Ghi chú: Kỹ thuật trồng, chăm sóc 1= Chủ yếu theo kinh nghiệm thân 2= Theo kinh nghiệm thân cộng với hỗ trợ khoa học - kĩ thuật từ tổ chức/cơ quan quản lí/ nghiên cứu/doanh nghiệp Thời điểm thu hoạch 1= Theo thời kì thu hái (đúng mùa, vụ, tuổi cây) 2= Theo nhu cầu thị trường 3= Theo kinh nghiệm truyền thống thân địa phương Phương án sau thu hoạch 1= Sản phẩm tươi bán 2= Sản phẩm tươi Sơ chế 3= Chế biến thành dạng khác (miến dong, bột đao…) Câu10 Để sơ chế sản phẩm dong riềng, HTX miến dong địa phương thường làm theo cách đây: 1= Làm khô cách phơi trực tiếp ngồi trời 2= Làm khơ cách phơi trực tiếp râm mái che 3= Làm khô khơng khí nóng khơ 4= Làm khơ tia hồng ngoại 5= Làm khơ tủ sấy nóng tủ sấy chân không 6= Những cách khác( xin ghi rõ) ……………………………………………………………………………………… Câu 11 Các HTX miến dong địa phương, sau thu hoạch thường bảo quản sản phẩm dong riềng nào? 1=Bảo quản dạng bột 2=Chế biến thành thành phẩm miến dong 3=Hình thức khác( xin ghi rõ)……………………………………………………… 100 Câu 12 Tiếp cận thị trường đầu cho sản phẩm dong riềng HTX nào? Loại dong riềng 1.Nguồn 2.Lượng 3.Giá bình tiêu thụ qn (1000đồng/k (kg) g) tiêu thụ 4.Phương thức 5.Hợp 6.Ghi đồng tốn 1.Củ tươi 2.Miến dong 3.Bột đao ………… ……… Ghi chú: Nguồn tiêu thụ chính: = bán nhà, = chợ, = thương lái, = doanh nghiệp thu mua, = khác (ghi rõ) Phương thức toán: (chỉ tính cho phần lớn nơng sản tiêu thụ đề cập phần trên) = trả tiền ngày, = mua nợ Phương thức hợp đồng: (chỉ tính nơng sản tiêu thụ đề cập phần trên) = hợp đồng tiêu thụ, = không thông qua hợp đồng Câu 13.Những yếu tố bên mua khiến địa phương HTX định bán sản phẩm dong riềng cho họ?(Có thể chọn phương án; nhiều phương án, xin ơng/bà vui lòng đánh số xếp ưu tiên từ mức độ cao đến thấp nhất, 1,2,3….) □ Ln có mức giá mua cao □ Là đối tác thường xun □ Thanh tốn đầy đủ, khơng nợ người bán □ Chủ động phương tiện vận chuyển □ Có mối quan hệ với quyền địa phương □ Thiết lập mối quan hệ đầu vào sản xuất lâm sản-dong riềng 101 Câu 14 Đơn vị có đầu tư, hướng dẫn HTX miến dong sản xuất dong riềng địa phương khơng? □ Có □ Khơng Nếu trả lời có, vui lòng trả lời tiếp câu số 15 đến hết bảng hỏi; Nếu trả lời khơng, vui lòng trả lời từ câu số 16 đến hết bảng hỏi Câu 15 Những hoạt động đầu tư đơn vị cho HTX miến dong khâu trồng dong riềng gì?(Có thể chọn phương án; chọn nhiều phương án, xin vui lòng đánh số xếp ưu tiên từ mức độ cao đến thấp nhất, 1,2,3….) 102 □ Giống □ Vốn □ Phân bón □ Khoa học - Kỹ thuật □ Thuốc bảo vệ thực vật □ Đào tạo nguồn nhân lực Câu 16 Đơn vị có thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn kĩ thuật cho HTX miến dong địa phương khơng? □ Có □ Khơng Nếu trả lời có, vui lòng trả lời tiếp câu số 17 đến hết bảng hỏi; Nếu trả lời khơng, vui lòng trả lời từ câu số 18 đến hết bảng hỏi Câu 17 Đơn vị hỗ trợ, hướng dẫn HTX miến dong trồng dong riềng theo nội dung 1=Tuyển chọn giống dong riềng phù hợp với địa phương 2=Thay đổi tập quán canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên, khoa học kĩ thuật 3=Ứng dụng mơ hình trồng, chăm sóc dong riềng phù hợp với điều kiện địa phương 4=Sử dụng thiết bị chế biến, bảo quản dong riềng 5= Tạo đầu dong riềng ổn định cho nông dân 6=Xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm dong riềng địa phương Câu 18 Những đối tượng mà đơn vị lựa chọn việc hỗ trơ đầu tư, hướng dẫn ?(Có thể chọn phương án; chọn nhiều phương án, xin vui lòng đánh số xếp ưu tiên từ mức độ cao đến thấp nhất, 1,2,3….) □HTX thành lập □ HTX có thành viên hộ giàu, quy mô lớn □ HTX gặp khó khăn tiêu thụ □ HTX sản xuất lâu năm có kinh nghiệm □ HTX thành lập hoạt động theo Luật □ HTX có thành viên hộ nghèo, cận nghèo HTX 2012 □ HTX có thành viên người dân tộc TS Câu 19 Từ năm 2015 đến nay, đơn vị triển khai sách ưu đãi hỗ trợ cho HTX doanh nghiệp tham gia sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dong riềng địa phương ? (xin ghi rõ) Đối với hộ nông dân ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đối với doanh nghiệp ……………………………………………………………………………………… Câu 20.Những sách nhà nước, tỉnh Bắc Kạn trồng, chế biến tiêu thụ dong riềngtính khả thi với địa phương HTX trồng dong riềng không? □ Có, đáp ứng cho HTX, người dân □ Khơng, …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 21.Những khó khăn mà đơn vị gặp phải quản lí việc sản xuất, chế biến tiêu thụ HTX miến dong địa phương? (Có thể chọn phương án; nhiều phương án, xin ơng/bà vui lòng đánh số xếp ưu tiên từ mức độ cao đến thấp nhất, 1,2,3….) □ Đất đai □ Nguồn vốn □ Kỹ thuật trồng □ Thị trường tiêu thụ □ Chất lượng sản phẩm không đồng □ Việc trồng khai thác dong riềng tự nhiên chưa theo quy hoạch □ Khác ( xin ghi rõ) Câu 22: Những loại/giống dong riềng địa phương bị suy giảm, có nguy tuyệt chủng (xin ghi rõ): Câu 23: Theo đơn vị , yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất dong riềng địa phương Các yếu tố tự nhiên Rất khó Khó Bình Thuận Rất thuận khăn khăn thường lợi lợi Thời tiết, khí hậu Chất lượng đất Nguồn nước Địa hình Vị trí địa lý Các yếu tố khác Rất khó khăn Thị trường TT Giá bán dong củ Quy mô sản xuất hộ Hiệu kinh tế dong riềng Kế hoạch sản xuất địa phương Hoạt động liên kết sản xuất Hoạt động liên kết tiêu thụ sản phẩm Khó khăn Bình thường Thuận lợi Rất thuận lợi Câu 24 Đơn vị có biết dong riềngđịa phương trồng chế biến, bào chế thành loại sản phẩm gia tăng nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 25 Đơn vị/Địa phương có kì vọng từ hỗ trợ phát triển dong riềng mà sách nhà nước đem lại cho HTX miến dong? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 26 Đơn vị/Địa phương có kiến nghị nhằm phát triển sản xuất kinh doanh dong riềng, nâng cao giá trị gia tăng thu nhập cho HTX miến dong? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn hợp tác đơn vị ... phát triển dong riềng địa bàn huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn Chương 4: Giải pháp phát triển dong riềng địa bàn huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CÂY DONG RIỀNG... Phân tích đánh giá thực trạng phát triển dong riềng địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; - Đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển dong riềng địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn theo hướng bền vững Đối... trạng phát triển dong riềng địa phương 66 Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY DONG RIỀNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA RÌ TỈNH BẮC KẠN 68 4.1 Định hướng, mục tiêu phát triển dong riềng địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cây dong riềng trên địa bàn huyện na rì tỉnh bắc kạn , Phát triển cây dong riềng trên địa bàn huyện na rì tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn