Môn Lịch Sử lớp 5 bài: Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước

24 100 1
  • Loading ...
1/24 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:43

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP Khởi động: Câu 1: Em nêu khó khăn nước ta sau Cách mạng tháng Tám? Trả lời: Những khó khăn nước ta sau cách mạng tháng Tám: Các nước đế quốc lực phản động cấu kết bao vây chống phá cách mạng Lũ lụt hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn Nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 cướp sinh mạng 2triệu người Hơn 90% đồng bào ta chữ Nước ta tình “Nghìn cân treo sợi tóc” Kiểm tra cũ: Câu 2: Nhân dân ta làm để chống lại “giặc đói” “giặc dốt”? Trả lời: Để chống lại “giặc đói”, nhân dân ta hưởng ứng lời kêu gọi chủ tịch Hồ Chí Minh, lập “Hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm” để dành gạo cho dân nghèo Với hiệu “ không tất đất bỏ hoang”, “tất đất, tất vàng”, nhân dân hăng hái tham gia sản xuất Nhờ biện pháp trên, nạn đói bị đẩy lùi Chống lại giặc dốt: phong trào xóa nạn mù chữ phát động khắp nơi Trường học mở thêm, trẻ em nghèo cấp sách đến lớp Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Lich sử: “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” Âm mưu thực dân Pháp Câu 1:Sau Cách mạng tháng Tám thành công nước ta, thực dân Pháp có hành động gì? 17-12-1946 qn Pháp bắn phá số khu phố Hà Nội 18-12-1946 Pháp gửi tối hậu thư đe dọa, đòi Chính phủ ta giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng HÀ NỘI HẢI PHÒNG SÀI GÒN 23-11-1946 quân Pháp đánh chiếm Hải Phòng Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” Âm mưu thực dân Pháp Câu 2:Những việc làm chúng thể dã tâm gì? Trả lời Những việc làm cho thấy thực dân Pháp tâm xâm lược nước ta lần Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” Âm mưu thực dân Pháp Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh Câu 1:Trước hành động thực dân Pháp Trung ương Đảng Chính phủ làm gì? Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Câu 1: Trả lời: Trước hành động thực dân Pháp, vào đêm 18 rạng sáng 19/12/1946, Đảng phủ họp phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” Âm mưu thực dân Pháp Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh Câu 2:Ngày 20 tháng 12 năm 1946 có kiện xảy ra? Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Câu 2: Trả lời: Ngày 20/12/1946, đài tiếng nói Việt Nam phát lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” Âm mưu thực dân Pháp Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh Câu 3: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh thể điều gì? Trả lời: … thể tinh thần tâm chiến đấu hi sinh độc lập, tự nhân dân ta Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” Âm mưu thực dân Pháp Lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh Câu 4: Câu lời kêu gọi thể điều rõ nhất? Trả lời: Chúng ta hi sinh tất cả, định không chịu nước, định khơng chịu làm nơ lệ HỒ CHÍ MINH (1946) BÚT TÍCH LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1946 Lịch sử: “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” Âm mưu thực dân Pháp: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh: 3.“Quyết tử choTổ quốc sinh”: Dựa vào sách giáo khoa hiểu biết mình, em thuật lại chiến đấu quân dân ta Hà Nội, Huế, Đà Nẵng HÀ NỘI HUẾ ĐÀ NẴNG SÀI GÒN Quân ta nổ súng vào vị Giành giật mái Quyết tử cho Tổ quốc trí địch chiếm đóng góc Hương phố phíanhà nam bờ sơng sinh Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Lich sử: “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” Bài học: Cách mạng tháng Tám thành công,nước ta giành độc lập thực dân Pháp tâm cướp nước ta lần Cả dân tộc Việt Nam đứng lên kháng chiến với tinh thần “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” Chọn hoa tặng bạn Chọn câu trả lời Trung ương Đảng Chính Phủ định phát động toàn quốc kháng chiến ngày : h A Ngày 23 – – 1945 B Ngày 20 – 12 – 1946 C Ngày 23 – 11 – 1946 D Ngày 19 – 12 – 1946 Hoan hô! Sai rồi! Sai rồi! Đúng rồi! Tiếc quá! Sai rồi! Tiếc quá! Tiếc quá! h Hãy chọn đáp án ? Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện: A Truyền thống đấu tranh bất khuất dân tộc ta B Tinh thần đoàn kết C.Tinh thần tâm chiến đấu hy sinh độc lập dân tộc Chọn câu trả lời Ngày 18 – 12 – 1946, kiện xảy nước ta? A.Trung ương Đảng Chính phủ họp định phát động toàn quốc kháng chiến B Pháp gửi tối hậu thư đe dọa, đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng C Đài tiếng nói Việt Nam phát lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Bác Hồ h2 Hoan hô! Đúng rồi! c3 c2 Sai rồi! Tiếc q! TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO ... nghèo cấp sách đến lớp Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Lich sử: Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước Âm mưu thực... kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh thể điều gì? Trả lời: … thể tinh thần tâm chiến đấu hi sinh độc lập, tự nhân dân ta Thứ ngày 10 tháng 11 năm 2012 Lịch sử: Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước ... 1946 Lịch sử: Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước Âm mưu thực dân Pháp: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh: 3.“Quyết tử choTổ quốc sinh : Dựa vào sách giáo khoa hi u
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn Lịch Sử lớp 5 bài: Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, Môn Lịch Sử lớp 5 bài: Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn