Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả

20 163 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:15

Môi trường giáo dục đa dạng phong phú sẽ kích thích tính tích cực, chủ động của trẻ từ việc lựa chọn góc chơi, đồ chơi đến việc tự quyết định và tìm cách giải quyết nhiệm vụ. Trẻ sẽ dần biết tự chịu trách nhiệm với hành động của mình và biết đánh giá những thành công hay thất bại trong quá trình chơi, trẻ sẽ dần rút ra những bài học cho bản thân mình. Trong quá trình hoạt động trẻ sẽ phối hợp chơi cùng nhau như cùng chơi xây dựng, cùng chơi trò chơi gia đình, bác sỹ...trên cơ sở đó giúp trẻ tái hiện lại mối quan hệ gia đình, cộng đồng. Qua đó trẻ học được cách làm việc với người khác, học cách lắng nghe và chia sẻ suy nghĩ của bản thân với bạn bè, là cơ sở để hình thành tính tự lập, tính tập thể và tinh thần đoàn kết ở trẻ.Một môi trường sạch sẽ an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp, ngoài trời phù hợp, thuận tiện, có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển thể chất của trẻ mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giáo dục cởi mở, thân thiện giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh sẽ tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ, giải bày tâm sự, nguyện vọng mong ước của trẻ với giáo viên, với bạn bè, nhờ vậy mà giáo viên hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ yêu trường, yêu giáo viên và bạn bè hơn4.Vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng môi trường giáo dục có tính chất quyết định đến sự phát triển của trẻ kể về nhận thức, thể chất cũng như tinh thần, trẻ được sống và học tập trong môi trường giáo dục tốt sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần vui vẻ thoải mái, có trí thông minh, nhanh nhẹn, nhân cách được hình thành và phát triển tạo tiền đề cho sự phát triển sau này của trẻ.Đúng vậy môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non. Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp góp phần thỏa mãm nhu cầu vui chơi và hoạt động của trẻ. Giúp trẻ phát triển toàn diện.Chính vì vậy việc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ ở trường mầm non là vô cùng cần thiết và quan trọng. Nó được ví như người giáo viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn trẻ, thông qua đó nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diên. Tạo tiền đề vững chắc cho trẻ vào học lớp 1 sau này. Phù hợp với quan điểm chỉ đạo của ngành về triển khai thực hiện chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Giai đoạn 2016 2020; để trẻ được “Học bằng chơi, chơi mà học” đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện mà Đảng ta đã đề ra trong nghị quyết số 29. 1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm giáo dục trẻ từ 0-6 tuổi, mục tiêu Đảng ta đặt cho ngành học mầm non nghị số 29 là: “Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1”[1] Sứ mệnh mà Đảng ta giao cho nghành giáo dục nghị số 29 NQ/TW hội nghị lần thứ XIII ban chấp hành trung ương khóa XI ngày tháng 11 năm 2013 Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục việt nam đạt trình độ tiên tiến khu vực[1] Cùng với phát triển chung đất nước ngành Giáo Dục Đào Tạo Vĩnh Lộc tiếp tục giữ vai trò to lớn việc chăm sóc, bồi dưỡng hệ trẻ, tạo nguồn lực cho phát triển quê hương Trong năm gần chất lượng Giáo Dục Đào tạo Vĩnh Lộc có nhiều khởi sắc, song song với việc đổi giáo dục bậc học Mầm non bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tồn diện cho trẻ, để thực tốt Nghị số 29 mà đảng ta đề nhằm đổi giáo dục toàn diện Cùng với phát triển chung Bộ Tỉnh Huyện nhà dấy lên phong trào thi đua dạy tốt học tốt bước đổi phương pháp giáo dục, bậc học mầm non góp phần to lớn cơng đổi Đi với vấn đề đổi giáo dục, thực nhiệm vụ năm học việc đạo chuyên đề năm học thực sâu rộng phát triển mạnh, có “Chuyên đề xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Vì xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm vô quan trọng trẻ Bởi “lấy trẻ làm trung tâm quan điểm giáo dục tiến vị trí trẻ em vai trò giáo viên trường mầm non quan điểm định hướng cho giáo viên mầm non việc xây dựng, sử dụng hiệu môi trường giáo dục, lập kế hoạch giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ trường mầm non, hoạt động chơi hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo”[2] Vui chơi không hoạt động giúp trẻ giải trí, thư giản mà giúp trẻ cảm nhận khám phá giới xung quanh cách tự nhiên, thuận lợi, nhanh chóng Tất trò chơi có tiềm hỗ trợ cho việc học trẻ Bởi có xây dựng mơi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đáp ứng nhu cầu tự nhiên trẻ như; vận động, tình cảm, giao tiếp, nhận thức, ngơn ngữ, khám phá, sáng tạo Nhưng thực tế việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non tồn nhiều khó khăn bất cập nhà trường; việc tạo môi trường giáo dục ngồi nhóm lớp giáo viên hiệu chưa cao Môi trường vật chất lớp chưa đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi trẻ, chưa tạo điều kiện cho tất trẻ “chơi mà học, học chơi”; phù hợp với điều kiện thực tế Các khu vực nhà trường việc tận dụng không gian trẻ hoạt động chưa phù hợp, đa dạng, phong phú, góc hoạt động lớp ngồi lớp chưa mang tính mở, chưa tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn sử dụng vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm Chưa tạo điều kiện, hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá nhiều hình thức khác Trẻ chưa có hội, tận dụng hồn cảnh, tình thật để hoạt động trải nghiệm, khám phá.Việc tạo mơi trường giáo viên chưa đồng đều, tính thẩm mỹ chưa cao, chưa có tính sáng tạo, số giáo viên chưa thực đầu tư suy nghĩ tìm tòi, sáng tạo việc tạo mơi trường giáo dục cho trẻ Là cán quản lý hàng ngày trực tiếp đạo giáo viên thực nhiệm vụ chuyên môn, điều mà trăn trở phải mà tất trẻ em độ tuổi đến trường chăm sóc giáo dục tốt, có mơi trường giáo dục tốt nhất, có đầy đủ điều kiện vật chất lớp, lớp đáp ứng nhu cầu hoạt động trẻ Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ, góp phần vào việc thực Nghị 29 Đổi giáo dục toàn diện mà Đảng ta đề đơn vị Chính mà trăn trở suy nghĩ áp dụng “Một số kinh nghiệm đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu trường mầm non Vĩnh Hưng” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Giúp đội ngũ giáo viên nhà trường nâng cao nhận thức lực chăm sóc giáo dục trẻ, thực tốt cơng tác giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với điều kiện thực tế nhóm lớp địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường - Giúp đội ngũ giáo viên học sinh có kỹ xây dựng mơi trường giáo dục mang tính mở, kích thích trẻ tham gia vào hoạt động, phát huy khả tư sáng tạo trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu vào hoạt động chơi trải nghiệm đa dạng - Tạo cho trẻ có hội học tập thông qua chơi nhiều cách khác phù hợp với nhu cầu, hứng thú khả trẻ - Huy động tham gia nhà trường, gia đình xã hội, tạo thống cộng đồng quan tâm xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ trường mầm non, cải thiện mơi trường giáo dục góp phần thực có hiệu chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” 1.3 Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp đạo giáo viên xây dựng sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu cao Giúp trẻ tích cực tham gia vào hoạt động trường mầm non Vĩnh Hưng 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết + Nghiên cứu tài liệu có liên quan để lấy sở lý thuyết nhằm khảng định cho sáng kiến đưa hồn tồn cấp thiết, mang lại hiệu cao - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế thu thập thông tin + Quan sát thực tiễn việc xây dựng sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giáo viên trường + Quan sát trình tham gia xây dựng môi trường giáo dục hoạt động học sinh + Đàm thoại trực tiếp với giáo viên học sinh + Đàm thoại qua buổi sinh hoạt chuyên môn, buổi triển khai chuyên đề - Phương pháp thống kê sử lý số liệu + Thống kê sử lý số liệu để thấy thực trạng vấn đề nghiên cứu có giải pháp hữu để nâng cao hiệu giáo dục nhà trường NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận Theo tiến sỹ Phan Thị Thu Hiền chuyên gia giáo dục đầu đời Việt Nam cho rằng: “Cách tiếp cận tốt để giáo dục trẻ từ 0-11 tuổi lấy trẻ làm trung tâm áp dụng phương pháp dạy học tích cực để thúc đẩy tính chủ động, khả tư duy, phản biện giải vấn đề trẻ”[3] Tiến sỹ củng khẳng định rằng; “chương trình giáo dục mầm non tốt chương trình lấy trẻ làm trung tâm Có nghĩa xây dựng dựa hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm khả trẻ Chương trình tạo hội cho trẻ phát triển tồn diện, khơng trú trọng tới phát triển trí tuệ mà ni dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất khả giao tiếp xã hội trẻ Một chương trình tốt chương trình khơng quan tâm tới trẻ “học gì” mà trú trọng “học nào”, tức cho trẻ trải nghiệm học tập tích cực để phát triển đam mê ham học hỏi trẻ khả tự học”[3] Trong sách hướng dẫn thực hành áp dụng qua điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non rằng: “Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thể tất yếu tố trình giáo dục Từ việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục hoạt động cụ thể người giáo viên lập kế hoạch, xây dựng môi trường giáo dục ”[4] Để chương trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thực cách tốt có hiệu việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non việc làm cần thiết thiếu, nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa to lớn phát triển trẻ lứa tuổi mầm non Bởi có mơi trường giáo dục tốt với tạo hội cho trẻ tìm tòi, khám phá, phát nhiều điều lạ, hấp dẫn sống, trẻ tự lựa chọn hoạt động cá nhân theo nhóm cách tích cực, qua kiến thức kỹ trẻ dần hình thành phát triển Môi trường giáo dục đa dạng phong phú kích thích tính tích cực, chủ động trẻ từ việc lựa chọn góc chơi, đồ chơi đến việc tự định tìm cách giải nhiệm vụ Trẻ dần biết tự chịu trách nhiệm với hành động biết đánh giá thành cơng hay thất bại trình chơi, trẻ dần rút học cho thân Trong trình hoạt động trẻ phối hợp chơi chơi xây dựng, chơi trò chơi gia đình, bác sỹ sở giúp trẻ tái lại mối quan hệ gia đình, cộng đồng Qua trẻ học cách làm việc với người khác, học cách lắng nghe chia sẻ suy nghĩ thân với bạn bè, sở để hình thành tính tự lập, tính tập thể tinh thần đồn kết trẻ Một mơi trường an tồn, có bố trí khu vực chơi học lớp, trời phù hợp, thuận tiện, có ý nghĩa to lớn khơng phát triển thể chất trẻ mà thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo Mơi trường giáo dục cởi mở, thân thiện giáo viên với trẻ, trẻ với trẻ trẻ với môi trường xung quanh tạo hội cho trẻ chia sẻ, giải bày tâm sự, nguyện vọng mong ước trẻ với giáo viên, với bạn bè, nhờ mà giáo viên hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng nên hiệu hoạt động cao hơn, trẻ yêu trường, yêu giáo viên bạn bè hơn[4] Vì khẳng định mơi trường giáo dục có tính chất định đến phát triển trẻ kể nhận thức, thể chất tinh thần, trẻ sống học tập môi trường giáo dục tốt có thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ thoải mái, có trí thơng minh, nhanh nhẹn, nhân cách hình thành phát triển tạo tiền đề cho phát triển sau trẻ Đúng môi trường giáo dục trường mầm non tổ hợp điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Xây dựng mơi trường giáo dục phù hợp góp phần thỏa mãm nhu cầu vui chơi hoạt động trẻ Giúp trẻ phát triển tồn diện Chính việc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ trường mầm non vô cần thiết quan trọng Nó ví người giáo viên thứ hai cơng tác tổ chức, hướng dẫn trẻ, thơng qua nhân cách trẻ hình thành phát triển toàn diên Tạo tiền đề vững cho trẻ vào học lớp sau Phù hợp với quan điểm đạo ngành triển khai thực chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Giai đoạn 2016 - 2020; để trẻ “Học chơi, chơi mà học” đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục toàn diện mà Đảng ta đề nghị số 29 2.2 Thực trạng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non Vĩnh Hưng trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Trường mầm non Vĩnh Hưng trường miền núi đóng địa bàn thôn 135 xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc Nhà trường có 32 cán giáo viên, có 21 nhóm lớp 450 học sinh Trong trính xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung nhà trường có thuận lợi, khó khăn sau 2.2.1 Thuận lợi: - Nhà trường nhận quan tâm cấp lảnh đạo, đạo trực tiếp sát phòng giáo dục đào tạo huyện Vĩnh Lộc Cơ sở vật chất trang thiết bị nhà trường đầy đủ đạt tối thiểu theo quy định - Đội ngũ cán giáo viên nhà trường có trình độ chuẩn 100% có 75 % cán giáo viên có trình độ chuẩn, giáo viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, có số giáo viên có khiếu việc tạo mơi trường giáo dục cho trẻ - Tỷ lệ huy động trẻ lớp đạt 85% trẻ mẫu giáo lớp đạt 100%, trẻ học chuyên cần đạt 97%, 100% trẻ đến trường ăn bán trú trường nên thuận tiên cho việc chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục nhà trường 2.2.2 Khó khăn: - Là trường miền núi vùng 135 huyện Vĩnh Lộc chưa phải trường chuẩn quốc gia, sở vật chất đủ theo mức tối thiểu nhiều thiếu thốn phòng học thiếu, đồ dùng đồ chơi chưa đáp ứng nhu cầu học tập trẻ Trẻ đến trường đông lớp học tải nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức hoạt động cho trẻ, đặc biệt góc hoạt động lớp trẻ - Mơi trường vật chất lớp chưa đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi trẻ, chưa tạo điều kiện cho tất trẻ chơi mà học, học chơi Các khu vực nhà trường chưa tận dụng không gian trẻ hoạt động phù hợp, đa dạng, phong phú, góc hoạt động lớp ngồi lớp chưa mang tính mở, chưa tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn sử dụng vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm nhiều cách khác - Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi; mơi trường giáo dục ngồi lớp học nhiều hạn chế chưa phong phú đa dạng, trẻ chưa có hội, tận dụng hồn cảnh, tình thật để hoạt động trải nghiệm, khám phá - Khu vực hoạt động trẻ quy hoạch song chật hẹp so với số trẻ lớp - Việc tạo mơi trường giáo dục ngồi nhóm lớp giáo viên hiệu chưa cao Kỹ tạo môi trường giáo viên chưa đồng đều, nhiều đồng chí làm đồ dùng đồ chơi tính thẩm mỹ hạn chế, chưa có tính sáng tạo, số giáo viên chưa thực đầu tư suy nghĩ tìm tòi, sáng tạo việc tạo mơi trường giáo dục cho trẻ dập khn máy móc, chưa có khả tạo môi trường tận dụng môi trường để tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu hoạt động trẻ - Kinh phí để mua sắm đồ dùng đồ chơi cho trẻ hạn chế nên việc mua sắm, bổ xung đồ dùng đồ chơi cho trẻ hàng năm không nhiều ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động cho trẻ - Giáo viên đứng lớp nhà trường thiếu so với qui định điều lệ trường mầm non Giáo viên phải dạy ngày đêm soạn nên khơng có thời gian để làm đồ dùng đồ chơi, trang trí tạo môi trường hoạt động cho trẻ - Phụ huynh người cộng đồng chưa thực quan tâm đến việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ, việc góp sức để giáo viên làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ chưa trú trọng - Một số phụ huynh nng chiều thường tiếp cận nhiều với điện thoại, chơi nhiều trò chơi điện tử, gia đình nhiều bậc phụ huynh mua loại đồ chơi điện tử khơng quy định cho trẻ chơi nên ảnh hưởng lớn đến viêc thu hút trẻ vào hoạt động trải nghiệm đồ dùng đồ chơi tự làm giáo viên Điều ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục trẻ theo quan điểm dạy học lấy trẻ trung tâm giáo viên 2.2.3 Kết thực trạng việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giáo viên trường mầm non Vĩnh Hưng trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Từ thực trạng trường mầm non Vĩnh Hưng thân nhận thấy công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhà trường thực mang tính hình thức, thiếu tính sáng tạo chưa có tính thẩm mỹ, chưa thu hút trẻ tham gia vào hoạt động tích cực, cụ thể thể qua việc khảo sát, đánh giá việc tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giáo viên khả tham gia vào hoạt động trẻ năm học 2016 - 2017 Bảng khảo sát viêc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giáo viên năm học 2016-2017.(Trước áp dụng sáng kiến kinh nghiêm) TT Tiêu chí khảo sát Mơi trường vật chất lớp, lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi trẻ, tạo điều kiện cho tất trẻ chơi mà học, học chơi, phù hợp với điều kiện thực tế Các khu vực quy hoạch theo hướng tận dụng không gian cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, góc hoạt động lớp ngồi lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn sử dụng vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm Khuyến khích trẻ hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện Số Mức độ đạt GV/lớ Đạt Chưa p đạt Tốt Khá TB S % S % S % S % khảo L L L L sát 20 15 15 25 45 20 10 15 25 10 50 20 10 10 10 13 65 Tạo điều kiện, hội, tận dụng hồn cảnh, tình thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá mơi trường an tồn Đảm bảo an tồn mặt tâm lý cho trẻ trẻ thường xuyên giao tiếp, thể mối quan hệ thân thiện trẻ với trẻ trẻ với người xung quanh 20 10 10 15 13 65 20 15 15 25 45 Bảng khảo sát mức độ tham gia vào hoạt động trẻ môi trường giáo dục năm học 2016-2017 (Trước áp dụng sáng kiến kinh nghiêm) TT Tổng số Tiêu trí khảo sát trẻ Đạt Chưa đạt khảo sát SL % SL % Trẻ hứng thú, tích cực tham gia tạo môi trường giáo dục 450 250 55 200 45 với cô bạn Trẻ tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động vui chơi, học 450 230 51 220 49 tập theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Trẻ biết thể mối quan hệ thân thiện với cô giáo, với 450 250 55 200 45 bạn người xung quanh, Từ kết khảo sát thân nhận thấy việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thể bề rộng, chưa có chiều sâu hiệu mang lại chưa cao *Nguyên nhân: - Việc xây dựng kế hoạch đạo giáo viên xây dựng mơi trường giáo dục trường chung chung, chưa có kế hoạch cụ thể cho giáo viên, nhóm lớp, phận - Chưa biết tận dụng mạnh giáo viên có khiếu việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ - Việc tổ chức hội thi tạo môi trường giáo dục cho trẻ chưa có tính sáng tạo nên sản phẩm hội thi chưa đa dạng phong phú, chưa đầy đủ chủng loai, thừa thiếu lĩnh vực giáo dục góc chơi ngồi trời chưa có, đồ chơi phát triển vận động nghèo nàn - Chưa phối hợp với đoàn thể nhà trường để tạo thêm động lực thúc đẩy giáo viên tích cực việc tạo mơi trường giáo dục Vì tơi cần phải có biện pháp đạo tốt hơn, sáng tạo để đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tốt hơn.Từ thiết lập môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động đạt hiệu cao 2.3 Các giải pháp, đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu trường mầm non Vĩnh Hưng 2.3.1 Xây dựng kế hoạch đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Để công tác đạo đạt hiệu cao người quản lý phải có kế hoạch cụ thể để diều hành công việc cách khoa học theo kế hoạch đề ra, đồng thời có điều chỉnh linh hoạt q trình triển khai cơng việc Căn vào kế hoạch triển khai chuyên môn phòng giáo dục đào tạo huyện Vĩnh Lộc Căn vào kết khảo sát thực tế chất lượng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ hoạt động năm học 2016-2017 Tôi nhận thấy giáo viên biết xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ phù hợp theo chủ đề chưa biết tạo góc mở đặc biệt cách khai thác góc mở cho trẻ hoạt động, giáo viên chưa thực sáng tạo việc làm đồ dùng đồ chơi chưa biết khai thác có hiệu đồ dùng đồ chơi làm vào hoạt động hàng ngày trẻ Chưa biết tận dụng triệt để sản phẩm trẻ vào trang trí lớp Việc bố trí xếp xây dựng góc chơi ngồi trời, khu vực cho trẻ hoạt động chưa hấp dẫn, phong phú phù hợp với thực tế nhà trường Từ kết khảo sát xây dựng dự thảo kế hoạch đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho năm học 2017-2018 từ cuối năm học 2016-2017 để tham mưu với hiệu trưởng Được hiệu trưởng thống cao giao trách nhiệm cho tơi đạo tơi tiến hành hồn thiện kế hoạch bắt tay vào đạo giáo viên thực theo kề hoạch đề Kế hoach cụ thể sau: Thời gian Nội dung công việc Biện pháp đạo - San lấp mặt - Tham mưu với hiệu trưởng cách san lấp Tháng cải tạo, xây dựng mặt kinh phí cho việc san lấp, cải 5/2017 vườn hoa vườn tạo xây dựng vườn hoa vườn rau rau cho trẻ - Huy động giáo viên tham gia cải tạo lại hoạt động khu vườn cho trẻ hoạt động phù hợp mang tính thẩm mỹ Tháng - Trang trí tạo mơi - Tham mưu với hiệu trưởng tìm chọn 6;7/2017 trường lớp số giáo viên có khiếu mỹ, có kinh - Ươm hoa, rau để nghiệm việc trang trí tạo mơi trường trồng vườn, lớp cho trẻ thời gian hè bồn hoa góc - Ươm rau, hoa giống hè để năm học thiên nhiên có trồng Tháng - Phát động giáo - Triển khai, đôn đốc giáo viên làm đồ 8;9/2017 viên làm đồ dùng dùng, dạy học dạy học - Tham mưu với hiệu trưởng mua bình -Trồng chăm sóc thơng minh để trồng rau góc thiên nhiên, bồn hoa, vườn rau cảnh xung quanh trường - Kiểm tra việc làm Tháng đồ dùng dạy học 10;11/2017 - Thi đồ dùng đồ chơi cấp trường Tháng 12 /201701/2018 - Chỉ đạo giáo viên trồng chăm sóc góc thiên nhiên, bồn hoa, vườn rau,cây cảnh - Định hướng cho giáo viên cách làm đồ dùng dạy học buổi sinh hoạt chuyên môn; - Tổ chức thi chấm đồ dùng dạy học giáo viên Thi xây dựng môi - Tham mưu với hiệu trưởng tổ chức trường giáo dụclấy hôi thi “xây dựng môi trường giáo dục trẻ làm trung tâm lấy trẻ làm trung tâm”cấp trường cấp trường Tháng -Tiếp tục kiểm tra - Thăm lớp dự để đánh giá việc tạo 2;3;4;5/201 đánh giá việc tạo môi trường sử dụng môi trường giáo môi trường dục giáo viên nhóm lớp ngồi lớp học cho trẻ lớp, tổ 2.3.2 Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lớp ngồi lớp học Mơi trường giáo dục trường mầm non gồm môi trường bên môi trường bên ngồi lớp học, hai mơi trường quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy học cô trẻ trường mầm nọn Trẻ tham gia vào hoạt động trò chơi hứng thú hay khơng phụ thuộc vào môi trường giáo dụcgiáo viên tạo cho trẻ tham gia hoạt động, môi trường bên mơi trường bên ngồi lớp học tốt phù hợp mối quan hệ tương tác với trẻ, trẻ với trẻ, trẻ với người lớn xung quanh hình thành phát triển từ môi trường xã hội phát triển tốt Vì tơi đạo giáo viên tận dụng triệt để không gian, điều kiện thực tế trường, lớp để tạo mơi trường tốt cho trẻ hoạt động theo việc làm cụ thể sau a) Chỉ đạo giáo viên xây dựng mơi trường thiên nhiên ngồi lớp học Mơi trường thiên nhiên ngồi lớp học khoảng khơng gian rộng mở Trẻ tự khám phá, sử dụng giác quan để hòa vào giới thiên nhiên, cỏ hoa lá, giúp trẻ có nhiều hội chơi mà học Để trẻ có nhiều hội trải nghiệm với thiên nhiên Vườn cổ tích, góc thiên nhiên bồn hoa cảnh xung quanh trường môi trườngtrẻ thích hoạt động hoạt động khám phá Tôi tham mưu với hiệu trưởng để cải tạo lại Khơng gian vườn cổ tích nhà trường trước chật hẹp, trồng số cỏ dại cho trẻ hoạt động khơng có đất để trồng loại hoa, loại rau cho trẻ quan sát, hoạt động hàng ngày Bồn hoa trước lớp học trồng chưa có qui mơ nên chưa đẹp mắt Các góc thiên nhiên chưa đẹp chưa thu hút trẻ tham gia vào hoạt động Tôi tham mưu với hiệu trưởng chặt bỏ loại dại khơng cần thiết vườn cổ tích, san lấp mặt để tạo khuôn viên khu vườn, tận dụng gốc để đặt câu chuyện cổ tích cho trẻ quan sát tận dụng mảng đất nhỏ để tạo nên luống hoa, luống rau cho trẻ quan sát trải nghiệm hàng ngày Được trí cao hiệu trưởng trước nghỉ hè huy động tất đồng chí đồn viên cơng đồn nhà trường tham gia cuốc đất san lấp mặt khu vườn để gây quỹ cho cơng đồn cải tạo lại khu vườn Trong hè tham mưu với hiệu trưởng chi công cho số giáo viên cốt cán trường có lực để lên đồi nhặt đá cuội tự cải tạo xây dựng lại khn viên khu vườn theo ý tưởng mình, phù hợp với tâm sinh lý trẻ Khi giáo viên tận tay tạo nên môi trường cho trẻ hoạt động họ có tâm huyết với trường ln cố gắng cải thiện giữ gìn làm cho ngơi trường ngày đẹp Giáo viên ln xem trường nhà (Tranh sau phụ lục; hình ảnh cán giáo viên cải tạo khu vườn cổ tích để trồng rau trồng hoa cho trẻ hoạt động) Theo kế hoạch hè tiến hành ươm bầu hoa chăm sóc hoa nhà để đầu năm học có giống hoa rau để trồng, đầu tháng huy động tất giao viên trường quyên góp phân mục tơi sốp để trồng hoa rau quy hoạch theo khu vực cho phù hợp với khả sinh trưởng loại cây, trồng song tơi họp tổ trưởng tổ phó trường lại để phân chia khu vực, vườn hoa, vườn rau, cảnh xung quanh trường cho lớp để lớp có trách nhiệm chăm sóc, hàng tháng tơi đạo tổ chuyên môn phối hợp với tổ chức cơng đồn kiểm tra đánh giá việc chăm sóc vườn hoa, vườn rau, cảnh, góc thiên nhiên lớp để lấy sở đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng, kết tổng hợp cuối năm để khen thưởng Tôi tham mưu với hiệu trưởng xây dựng qui chế khen thưởng cho giáo viên hàng tháng Nếu đồng chí xếp loại A1 tháng thưởng 50.000đ; loại A2 thưởng 30.000đ Qua cách đạo vườn hoa, vườn rau, cảnh trường mang lại hiệu cao Vườn hoa vườn rau cảnh xanh tốt nở hoa rực rỡ, đặc biệt nhà trường có nguồn rau cung cấp cho nhà bếp phục vụ cho cháu ăn hàng ngày mua rau ngồi chợ (Tranh sau phụ lục; hình ảnh vườn hoa, vườn rau nhà trường) Tận dụng lan can trước hiên khu nhà hai tầng tham mưu với hiệu trưởng mua bình thơng minh để trồng rau cải nhật đặt lan can vỉa hè vừa đẹp vừa đảm bảo an toàn cho trẻ chơi ngồi hiên đặc biệt hàng ngày trẻ chăm sóc thu hoạch rau để chế biến ăn từ rau cải nhật cho cô trẻ ăn hàng ngày.(Tranh sau phụ lục; hình ảnh bình rau cải nhật trẻ trồng chăm sóc lan can lớp) b) Chỉ đạo giáo viên trang trí mơi trường bên lớp học Đối với môi trường lớp học khơng thể thiếu góc chơi trẻ Để lớp học thêm lôi trẻ, cô giáo cần tạo nên môi trường lớp học với màu sắc sặc sỡ, sinh động, nhân vật ngộ nghĩnh Những hình 10 ảnh đẹp mang tính thẩm mỹ cao Nhận thức rõ điều rút kinh nghiệm từ năm học trước, trang trí lớp theo kiểu đại trà giao cho giáo viên lớp tự trang trí hiệu mang lại chưa cao nhiều giáo viên khơng có khiếu việc trang trí lớp nên dẫn đến nhiều lớp chưa đẹp chưa có tính sáng tạo, nên chưa thu hút trẻ tham gia vào hoạt động mà lại lảng phí ngun vật liệu, cơng sức làm nhiều Hơn vào đầu năm học giáo viên bận trang trí lớp khơng có thời gian làm đồ dùng dạy học dẫn đến đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động khơng có nhiều Bởi tham mưu với hiệu trưởng lựa chọn số đồng chí có khiếu trang trí lớp để tham trang trí cho trường thời gian hè để đầu năm học giáo viên khơng phải trang trí lớp mà tập trung vào dạy trẻ làm đồ dùng dạy học Để việc tạo môi trường lớp đạt hiệu cao trực tiếp làm cô thời gian hè nghiên cứu tìm ý tưởng để trang trí góc cho trẻ hoạt động mang tính mở tích hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, thu hút trẻ vào hoạt động Để tạo hội cho trẻ chơi, thử nghiệm nhiều cách khác xử dụng xuyên suốt năm học phù hợp, hấp dẫn, đa dạng không làm cho trẻ nhàm chán, làm cho lớp học thơng thống, hài hòa, có khơng gian hợp lý cho trẻ chơi chúng tơi trang trí góc cho lớp gồm; góc hủ điểm hay gọi (góc học tâp); góc phân vai; góc tạo hình; góc xây dựng; Góc văn học; góc lịch bé; túi kỳ diệu; góc trao đổi với phụ huynh Trang trí cho tất lớp trường đầy đủ góc hình ảnh lớp khác không dập khuôn theo mẫu nên đa dạng phong phú đẹp mắt (Tranh sau phụ lục; hình ảnh trang trí góc mở lớp) Sau trang trí song góc mở lớp cho tất lớp nhà trường, tổ chức họp chuyên môn hướng dẫn cho giáo viên cách sử dụng góc mở cho trẻ hoạt động cách làm đồ dùng đồ chơi phục vụ góc, phù hợp với chủ đề Trước họp chuyên môn sưu tầm hình ảnh đồ dùng đồ chơi mẫu cho giáo viên tham khảo học để làm áp dụng dạy trẻ góc chủ điểm đa năng, hường đần gợi mở cho giáo viên cách làm theo chủ đề, dựa theo kế hoạch thực chủ đề cho sát thực với đặc điểm tâm lý, khả trẻ lớp Với góc tơi hướng dẫn giáo viên cách sử dụng sau: Ví dụ; góc học tập; góc chúng tơi gọi góc chủ điểm đa góc chơi lồng ghép nhiều nội dung, nhiều chủ điểm khác nhau, tổ chức tất trò chơi ơn tập cung cấp kiến thức tất môn học theo chủ đề; Ví dụ; với chủ đề giới động vật, phía phần mẫu cơ, trẻ gắn vật lên, phần trẻ phía dưới, tổ chức cho trẻ chơi trò chơi khác tùy theo mục tiêu đề ngày, hoạt động cần dạy, môn học khác để cô hướng dẫn trẻ tham gia chơi mà học góc này, đưa u cầu khác Trong hai đội chơi hai trẻ chơi với bên thắng tặng hoa cắm vào tổ đội nhiều hoa thắng vv với hình thức chơi trẻ hứng thú tham gia hoạt động cô tổ chức 11 Cách sử dụng góc chơi thể qua hình ảnh mịnh họa sau đạo giáo viên trường thực bước đầu thu kết tốt Giáo viên làm tranh, làm đồ dùng tiết dạy, mà có sẵn tranh trang trí, cần chuẩn bị lô tô dạy tất mơn Học sinh tích cực tham gia hoạt động Cụ thể cách sử dụng thể hiên qua ví dụ sau Ví dụ; hình ảnh góc chủ điểm trang trí với hình thức mở Khi áp dụng dạy trẻ chủ đề giới động vật; với hoạt động KPKH; cô yêu cầu hai tổ vòng phút bật qua vòng thể dục lên chọn vật sống gia đình gắn lên bảng Trẻ tìm vật gắn lên (Hình ảnh trẻ hai tổ bật qua vòng lên qắn vật sống gia đình lên bảng) 12 ( Đây kết sau chơi với hoạt động khám phá khoa học trẻ) Với hoạt động làm quen với tốn lại u cầu trẻ gắn vật theo số lượng cho trước VD gắn thẻ số trẻ tìm vật gắn lên bảng (Đây kết sau chơi với hoạt động làm quen với toán trẻ) 13 Với hoạt động làm quen với chữ cái, ôn chữ trẻ tìm vật mang chữ gắn lên bảng Ví dụ; ơn chữ C trẻ tìm vật có chữ C cua, cá gắn lên bảng vv Bất kỳ lĩnh vực sử dụng dạy trẻ góc chơi tơi gọi góc đa (Đây kết sau chơi với hoạt động làm quen với chữ trẻ) Để tất lớp có đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt đông xuyên suốt năm học tham mưu với hiệu trương từ đầu tháng phát động giáo viên làm đồ dùng đồ chơi để thi vào dịp 20/10, trước thi tổ chức họp chuyên môn làm siêu tầm hình ảnh mẫu để gợi ý cho giáo viên làm theo Vì giáo viên làm nhiều đồ dùng đồ chơi để dạy Cách đạo giáo viên tích cực việc tạo mơi trường học tập cho lớp kết lớp có đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho trẻ đẹp hấp dẫn, thu hút trẻ tham gia hoạt động hàng ngày trường (Tranh sau phụ lục; hình ảnh sản phẩm hội thi làm đồ dùng đồ chơi năm học 2017-2018 giáo viên trường Bằng đồ dùng đồ chơi tự làm giáo viên sáng tạo trang trí góc lớp học đa dạng, phong phú thuận tiện cho trẻ tham gia hoạt động nhóm lớp, thu hút trẻ tham gia hoạt động tích cực thể qua số hình ảnh góc hoạt động lớp học trẻ ( Tranh sau phụ lục; hình ảnh số góc lớp giáo viên tạo cho trẻ hoạt động) 14 2.3.3 Tổ chức tốt hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Thực hiên kế hoạch tổ chức “hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phòng giáo dục đào tạo huyện Vỉnh Lộc đạo, nắm bắt thực tế việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ nhà trường nhận thấy môi trường giáo dục lớp tương đối đầy đủ mơi trường giáo dục ngồi lớp học chưa thực đa dạng phong phú, góc cho trẻ hoạt động ngồi trời hạn chế, đồ chơi vận động thiếu nhiều, sân vận động chưa đáp ứng yêu cầu Kinh phí để tạo mơi trường ngồi lớp học lại gặp nhiều khó khăn mặt tài thời gian Tơi băn khoăn suy nghĩ để tìm giải pháp làm để có kinh phí tổ chức hội thi, làm để hội thi đạt kết tốt, thi để có nhiều sản phầm đẹp mắt, có góc hoạt động đáp ứng với nhu cầu trẻ nhà trường Tôi đưa kế hoạch để tham mưu với hiệu trưởng sau: Nhà trường phát động cô giáo, học sinh phu huynh tất lớp tham gia thi, không thi theo kiểu đại trà trùng lặp mà giao cụ thể phần thi cho khối, khối có nội dung thi khác để nhà trường có đa dạng đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động - Khối tuổi; lớp làm nhà chòi để tạo góc phân vai chợ quê có mặt hàng chủ đạo khác nhau; lớp lá1 cửa hàng hoa ngày tết; lớp cửa hàng đồ dân dụng; lớp cửa hàng rau sạch; lớp cửa hàng vật nuôi xung quanh bé lớp góc chơi với cát với nước - Khối tuổi; lớp chồi làm góc chơi dân gian; lớp chồi làm góc âm nhạc; lớp chồi làm quầy thực phẩm ngày tết, lớp loại đồ chơi vận động - Khối tuổi nhà trẻ; lớp gian hàng thể sấm uất đại ngày vấn mang sắc riêng gian hàng lớp đồ chơi vận động Ngoài phần việc giao tơi khuyến khích giáo viên làm nhiều chủng loại đa dạng phong phú tốt yêu cầu gian hàng lớp phải toát lên sản phẩm Khi giao nhiệm vụ cho lớp thi phải dựa vào khiếu sở trường đồng chí, tận dụng mạnh phụ huynh lớp để giao nhiệm vụ Để thi thực trở thành ngày hội để thu hút cộng đồng tham gia tạo môi trường giáo dục cho trẻ bớt khó khăn mà nhà trường gặp phải ngày thi trưng bầy sản phẩm thi lớp nhà trường tổ chức cho trẻ phụ huynh ăn búp phê thực đợn với 12 ăn cô giáo trường tự nấu, nhằm thu hút nhiều người tham dự để nhà trường có hội tuyên truyền cộng đồng chung tay nhà trường tạo môi trường giáo dục cho trẻ Được hiệu trưởng trí cao ban giám hiệu chúng tơi họp mở rộng tổ trưởng tổ phó để tơi triển khai kế hoạch thi tiến hành họp phụ huynh để lớp bàn với phụ huynh lớp làm đồ đồ chơi tham gia thi cho lớp, sau triển khai kế hoạch thi đến lớp nhà trường nhận ủng hộ nhiệt tình phụ huynh, phụ huynh tự nguyện đóng góp phụ huynh 50.000 gia đình có điều kiện nhiều tùy khả năng, hội trưởng phụ huynh đứng thu để với giáo viên mua vật liêu làm đồ dùng để thi Các bậc phụ huynh làm thợ mộc làm bập bênh, đu quay đường dích dắc, 15 sơn lốp xe làm sân vận động Được ủng hộ nhiệt tình bậc phụ huynh nhà trường tổ chức thành công hội thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” 100% bậc phụ huynh có học tham gia thi giáo viên, có nhiều người dân ban ngành đoàn thể địa phương trường bạn đến dự Đặc biệt quan tâm đến dự đạo sát phòng giáo dục đào tạo huyện Vĩnh lộc Trường mầm non Vĩnh hưng có môi trường giáo dục cho trẻ tương đối đẹp mắt, đáp ứng nhu cầu giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Đặc biệt đợt tổ chức hội thi nhà trường nhân dân ngồi địa phương khơng có học trường ủng hộ 6.200.000đ số tiền lớn động lực to lớn để nhà trương xây dựng môi trường giáo dục tốt cho trẻ (Tranh sau phụ lục; hình ảnh sản phẩm hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-2018 khối, lớp nhà trường) 2.3.4 Phối hợp với ban chấp hành cơng đồn tổ chức cho đồn viên thi trồng chăm sóc góc thiên nhiên nhóm lớp Để có nhiều góc thiên nhiên đẹp đa dạng, phú đồng thời thu hút tất đồng chí cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường có trách nhiệm chung tay xây dựng mơi trường giáo dục cho trẻ, tơi phơí hợp với ban chấp hành cơng đồn tổ chức cho đồn viên thi trồng chăm sóc góc thiên nhiên nhóm lớp, theo phận, kể nhân viên nhà bếp, nhân viên văn phòng phải tham gia thi, tất đồn viên cơng đồn phải thi khơng phải giáo viên đứng lớp với có trách nhiệm thi Chúng tơi phát động thi năm chấm vào dịp 8/3 để đồn viên có thời gian sáng tạo chăm sóc Hội thi yêu cầu lớp phân phải trồng chăm sóc góc thiên nhiên, chậu cảnh không đơn cảnh mà chậu cảnh phải tác phẩm nghệ thuật thể toát lên nội dung câu chuyện cổ tích thơ, danh lam thắng cảnh tiếng quê hương thu nhỏ chậu cảnh Hội thi đoàn viên tham gia hưởng ứng nhiệt tình kết 10 giải A 12 giải B; qua hội thi đoàn viên học hỏi cách trồng chăm sóc góc thiên thiên, nhà trường có góc thiên nhiên đẹp cho trẻ hoạt động (Tranh sau phụ lục; hình ảnh sản phẩm hội thi trồng chăm sóc góc thiên nhiên cơng đồn nhà trường dịp 8/3) 2.4 Hiệu sáng kiến Sau áp dụng biện pháp nêu vào đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chất lượng xây dưng mơi trường cho trẻ trường nâng lên rõ rệt, thu kết sau: 2.4.1 Đôi với giáo viên: Đa số giáo viên trường có kỹ trang trí tạo mơi trường, tích cực học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, hăng say việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ, guan hệ giáo viên với giáo viên, giáo viên với phụ huynh, giáo viên với trẻ ngày thân thiện hơn, giáo viên 16 chủ động, sáng tạo việc tạo môi trường tổ chức hoạt động môi trường giáo dục cho trẻ Được thể qua kết khảo sát Bảng khảo sát việc xây dựng trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giáo viên cuối năm học 2017-2018 (Sau áp dụng sáng kiến kinh nghiêm) TT Số Mức độ đạt GV/lớ Đạt Chưa Tiêu chí khảo sát p đạt Tốt Khá TB SL % S % S % S % khảo L L L sát Môi trường vật chất lớp, lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi trẻ, tạo điều kiện cho tất trẻ 20 16 80 10 10 0 chơi mà học, học chơi, phù hợp với điều kiện thực tế Các khu vực quy hoạch theo hướng tận dụng không gian cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, góc hoạt động lớp 20 17 85 10 0 ngồi lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn sử dụng vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm Khuyến khích trẻ hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, 20 15 75 25 0 0 khám phá nhiều hình thức khác nhau, phát triển tồn diện Tạo điều kiện, hội, tận dụng hồn cảnh, tình thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, 20 16 80 10 10 0 khám phá mơi trường an tồn Đảm bảo an tồn mặt tâm lý cho trẻ trẻ thường xuyên giao tiếp, thể mối 20 15 75 25 0 0 quan hệ thân thiện trẻ với trẻ trẻ với người xung quanh 17 2.4.2 Đối với trẻ: Trẻ vui chơi học tập môi trường giáo dục hấp dẫn, phù hợp, đa dạng, phong phú, trẻ hứng thú tham gia hoạt động xây dựng môi trường, trẻ thân thiện với với ban hơn, tích cực tham gia vào hoạt động vui chơi, học tập, khả giao tiếp trẻ phát triển từ nhân cách trẻ hình thành, tư duy, kỹ sống trẻ phát triển chất lượng giáo dục nhà trường nâng lên rõ rệt Thể bảng khảo sát Bảng khảo sát mức độ tham gia hoạt động trẻ môi trường giáo dục cuối năm học 2017-2018 (Sau áp dụng sáng kiến kinh nghiêm) TT Tiêu trí khảo sát Tổng số trẻ khảo sát Đạt SL % Chưa đạt SL % Trẻ hứng thú, tích cực tham gia tạo mơi trường giáo dục 450 441 98 với cô bạn Trẻ tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động vui chơi, học 450 441 98 tập theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Trẻ biết thể mối quan hệ thân thiện với cô giáo, với 450 443 96 18 bạn người xung quanh, Từ bảng khảo sát cho thấy biện pháp áp dụng vào đạo giao viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mang lại hiệu cao 2.4.3 Đối với nhà trường: Từ áp dụng biện pháp vào đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhà trườngmơi trường giáo dục cho trẻ hoạt động đa dạng, phong phú, lớp có đầy đủ đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động, môi trường giáo dục bên bên lớp học đáp ứng yêu cầu giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Q trình xây dựng mơi trường giáo dục thu hút tham gia bậc phụ huynh đóng góp cộng đồng xã hội việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ để thỏa mãn mong đợi họ phát triển trẻ nhà trường 2.4.4 Đối với thân động nghiệp: sau áp dụng biện pháp đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thân có thêm nhiều kinh nghiệm đạo hơn, chuyên môn nghiệp vụ cố vững Được đồng nghiệp huyện đánh giá cao Từ kết kết trên, cho thấy biện pháp đưa để áp dụng việc đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mang lại hiệu cao hẳn so với kết trước Đặc biệt qua hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp huyện nhà trường đạt giải nhì phòng giáo dục chọn tham gia dự thi cấp tỉnh 18 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Từ thực tiển công tác quản lý đạo, kết hợp với việc áp dụng biện pháp đạo giáo viên trường mầm non Vĩnh Hưng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhận thấy chất lượng việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ nhà trường nâng lên cách rõ dệt, góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nói riêng chất lượng giáo dục mầm non huyện nhà nói chung - Giáo viên hiểu rõ việc tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, hiểutầm quan trọng việc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ, chủ động biết tạo góc chơi hấp dẫn để thu hút trẻ vào hoạt động đạt hiệu cao - Trẻ chủ động tích cực hứng thú tham gia vào hoạt động, mở rộng hiểu biết giới xung quanh cho trẻ đồng thời giúp trẻ phát triển toàn diện Chất lượng chăm sóc giáo dục nhà trường có bước phát triển nhảy vọt, Phòng Giáo dục Đào tạo Huyện đánh giá cao 3.1.1 Bài học kinh nghiệm Từ kết đạt việc áp dụng giải pháp vào đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non Vĩnh Hưng rút học kinh nghiệm sau: - Căn vào tình hình cụ thể trường, khảo sát thực tế việc tạo môi trường giáo dục giáo viên để xây dựng kế hoạch đạo cách linh hoạt, sáng tạo, khoa học - Người cán quản lý đạo chuyên môn phải trực tiếp tham gia làm với giáo viên nắm bắt kịp thời khó khăn, hạn chế giáo viên để có hướng đạo kịp thời - Khi phân công công việc cụ thể cho giáo viên phải nắm bắt khiếu sở trường riêng đồng chí giáo viên, phát huy mạnh cá nhân để có tập thể hoàn hảo - Tổ chức tốt phong trào thi đua hội thi để giáo viên có nhiều hội giao lưu, học hỏi lẫn - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo động cho giáo viên phấn đấu vươn lên lĩnh vực Nếu làm tốt vấn đề nêu chắn việc tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ trường mầm non mang lại hiệu cao, phương tiện điều kiện để giúp trẻ phát triển tốt thúc đẩy nâng cao chát lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non 3.2 Kiến nghị Để góp phần nhỏ bé vào việc thực tốt chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non nói riêng, chất lượng giáo dục đất nước nói chung theo tinh thần đạo nghị số 29 mà Đảng ta đề xin kiến nghị số vấn đề sau 19 3.2.1 Đối với sở giáo dục: Tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyển giáo viên mầm non vào trường cho đủ theo thông tư 06 giáo dục quy định định mức giáo viên nhóm lớp, để giảm tải áp lực để giáo viên có thời gian tạo mơi trường giáo dục cho trẻ 3.2.2 Đối với phòng giáo dục: Hàng năm chì tổ chức tơt hội thi xây dựng mơi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để thức đẩy nhà trường tạo điều kiệ tốt để tạo môi trường giáo dục cho trẻ 3.2.3 Đối với ủy ban nhân dân xã: Có kế hoạch mở rộng đất kịp thời để xây dựng đủ phòng học cho nhà trường, tăng cường hỗ trợ kinh phí để nhà trường tu bổ mua sắm trang thiết bị sở vật chất 3.2.4 Đối với giáo viên: Phải thường xuyên học hỏi kinh nghiệm tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lúc nơi Trên số kinh nghiệm đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu trường mầm non Vĩnh Hưng mong nhận nhận xét góp ý hội đồng khoa học cấp để đề tài hồn thiện ứng dụng rơng rãi trường mầm non XÁC NHÂN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Vĩnh Hưng ngày 20 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết khơng chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN Nguyễn Thị Lâm 20 ... viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu trường mầm non Vĩnh Hưng 2.3.1 Xây dựng kế hoạch đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Để công tác đạo đạt hiệu. .. với giáo viên: Phải thường xuyên học hỏi kinh nghiệm tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lúc nơi Trên số kinh nghiệm đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt. .. vào đạo giao viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mang lại hiệu cao 2.4.3 Đối với nhà trường: Từ áp dụng biện pháp vào đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả, Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn