toanmath com đề thi học kì 2 toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chu văn an – hà nội

1 163 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:14

SỞ GD & ĐT NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Mơn: Tốn Lớp 10 Buổi thi: ngày 24 tháng năm 2019 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ SỐ (Đề thi gồm có 01 trang) Câu (3đ) Giải bất phương trình sau: 1) x  3x   x   4x    x  2x 2) Câu (0.5đ) Tìm tất giá trị m để bất phương trình sau:  x   x  (3  x)(6  x)  m x   3;6 Câu (3đ)  4sin x  cos x 1) Cho cos   ;    ; 2  tính giá trị sin   ? Và A= 3  sin x  cos x 2) Chứng minh đẳng thức:  sin x  cos x  cot x Với điều kiện biểu thức có nghĩa  sin x  cos x 3) Chứng minh tam giác ABC vuông : cosC  tanB sinC cosA Câu (2.5đ) hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ) : x  y  x  y  điểm A( 1; 4) đường thẳng  : x  y   1) Xác định tọa độ tâm I bán kính đường tròn ( C ) viết phương trình tiếp tuyến đường tròn ( C ) điểm B(0;8) 2) Viết phương trình đường tròn (C’) có tâm A( 1; 4) cắt đường thẳng  K, Q cho KQ= 3) Một cát tuyến qua A( 1; 4) cắt ( C ) M, N cho tam giác IMN có giá trị lớn tìm giá trị lớn 4) Viết phương trình đường tròn (C’) có tâm A( 1; 4) cắt đường tròn L, P cho LP = Câu (1đ) Viết phương trình tắc elip ( E ) qua điểm N( ;  2) trục nhỏ độ dài trục nhỏ Hết -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh……………………………………….; số báo danh:……………
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi học kì 2 toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chu văn an – hà nội , toanmath com đề thi học kì 2 toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT chu văn an – hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn