toanmath com đề thi học kỳ 2 toán 10 năm 2018 – 2019 trường phan đình phùng – hà nội

3 119 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 22:13

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG ĐỀ THI HỌC KỲ II Năm học: 2018 – 2019 Mơn: Tốn – Khối 10 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 004 (Đề có 01 trang) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (Thời gian làm bài: 25 phút) (3đ) Câu Biết tập nghiệm bất phương trình S  a  b A S   A S  1;2   3;   B S   x     x đoạn a;b  Giá trị C S   D S  Câu Bất phương trình x  x  5x   có tập nghiệm  B S  1;2  C S  2;  D S  ;2   3;  x2 Câu Cho Elip E có phương trình  y  Tiêu cự E   A    B D x   t cách Câu Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M a;b , a  thuộc đường thẳng d :  y   2t đường thẳng  : 3x  4y   khoảng 11 Giá trị a  b A 3 B C D Câu Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d : y  2x  Vectơ sau vectơ phương trình đường thẳng d ?     A u  1; 1 B u  2; 1 C u  1; 2 D u  1; 2 C            Câu Góc hai đường thẳng 1 : a1x  b1y  c1  2 : a2x  b2y  c2  xác định theo công thức     A cos 1, 2  C cos 1, 2  a1a  b1b2 B cos  1, 2   a12  b12 a 22  b22 a1a  b1b2   D cos 1, 2  a12  b12 a12  b12   a1a  b1b2 a12  b12 a 22  b22 a1b1  a2b2 a12  b12 a 22  b22 Câu Tập nghiệm bất phương trình  3x  x  A 0;   B  2;    C ;   D ;2  Câu Đổi số đo 160o rad 8 9 B C D A 8 Câu Chiều cao 40 học sinh lớp 10A trường THPT cho bảng tần số   135;145  145;155  155;165  165;175  175;185  Chiều cao cm Tần số 14 Chiều cao trung bình 40 học sinh lớp 10A A 156, 75 B 161, 75 Câu 10 C 172,2 D 166, 75  2019   2019  A  cos   x   sin  x    cos 2019  x  sin x  2018      Cho    3 Khẳng định sau đúng? A A  B A  2 sin x C A  D A   cos x Câu 11 Cho nhị thức f x  ax  b, a,b  , a  Khẳng định sau đúng?  x       b A Giá trị f x dấu với hệ số a x   ;   a     b  B Giá trị f x trái dấu với hệ số a x    ;    a     b C Giá trị f x trái dấu với hệ số a x   ;   a      D Giá trị f x dấu với hệ số a với x Câu 12 Cho x , y, z số không âm thoả mãn x  y  z  Tìm giá trị lớn A  13x  12 xy  16 yz A MaxA  14 B MaxA  18   Câu 13 Cho Elip E   C MaxA  16 có phương trình D MaxA  12  3  qua điểm A  3;     x y   1, a  b  Biết E a b       B 3;0 Elip E có độ dài trục bé A B 2 C D 2       Câu 14 Tìm tất giá trị tham số m để biểu thức f x  m  x  m  x  m  dương với x   m  B  m  A  m  C m  D  m    Câu 15 Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn C m : x  y  4x  6y  m  12 đường thẳng d : 2x  y   Biết C m  cắt d theo dây cung có độ dài Khẳng định đúng?  A m  2;6  B m    C m  2;3 II PHẦN TỰ LUẬN (7đ) Câu (2.5đ) a Giải hệ bất phương trình 4x  12x  b Giải bất phương trình 0 x 1  ,     Tính giá trị lượng giác sin  , tan  c Cho cos   D m  x  3  2t Câu (2.5đ) Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm A 2; 4 , đường thẳng  :  đường tròn y   t  C  : x   y  2x  8y    a Tìm vectơ pháp tuyến n đường thẳng  Lập phương trình tổng quát đường thẳng d ,  biết d qua điểm A nhận n làm vectơ pháp tuyến b Viết phương trình đường tròn T , biết T có tâm A tiếp xúc với    c Gọi P,Q giao điểm    C  Tìm toạ độ điểm M   thuộc C cho tam giác MPQ cân M Câu (2đ)   a Tìm tất giá trị tham số m để hàm số f x     x  2m  x  m  5m  xác định  b Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình x     x  x3  x2  x  2  m   x 2    x   nghiệm với x   có tập ...Chiều cao trung bình 40 học sinh lớp 10A A 156, 75 B 161, 75 Câu 10 C 1 72, 2 D 166, 75  20 19   20 19  A  cos   x   sin  x    cos 20 19  x  sin x  20 18      Cho    3... 12 đường thẳng d : 2x  y   Biết C m  cắt d theo dây cung có độ dài Khẳng định đúng?  A m  2; 6  B m    C m  2; 3 II PHẦN TỰ LUẬN (7đ) Câu (2. 5đ) a Giải hệ bất phương trình 4x  12x... Câu (2 )   a Tìm tất giá trị tham số m để hàm số f x     x  2m  x  m  5m  xác định  b Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình x     x  x3  x2  x  2  m   x 2 
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi học kỳ 2 toán 10 năm 2018 – 2019 trường phan đình phùng – hà nội , toanmath com đề thi học kỳ 2 toán 10 năm 2018 – 2019 trường phan đình phùng – hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn