Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Trả bài tập làm văn số 6

3 87 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:49

BÀI 27 - TIẾT 116: TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN TẢ NGƯỜI I / Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Qua chữa học sinh nhận ưu – nhược điểm viết – biết chữa lỗi sai Kĩ năng: - Biết khắc phục lỗi sai bạn viết Thái độ: - Có ý thức chữa II / Chuẩn bị - Gv: kiểm tra - đáp án – lỗi sai học sinh kiểm tra - Hs: ghi – nháp – cũ III / Tiến trình tổ chức hoạt đơng dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động 1: HDHS chữa I - Đề bài: - Y/c học sinh chữa để - Đọc lại đề Đề 1: Hãy viết văn tả người thân em (Ông, bà, cha mẹ, anh, chị, em… ) + Nêu yêu cầu đề - Nêu yêu cầu đề + Nêu dàn - Trình bày dàn Đề 2: Hãy miêu tả hình ảnh bố me lúc em ốm + Nhắc lại đề (dàn T105 – 106) - Gv: đề 1: - tả người - Nghe đề2:- tả cụ thể hình ảnh mẹ lúc em ốm ( lồng cảm xúc tả ) Hoạt động 2: HDHS chữa lỗi viết II – Chữa lỗi cụ thể - Gv nhận xét viết - Lắng nghe Diễn đạt – dùng từ + Ưu điểm? + Nhược điểm? - Y/c học sinh chữa lỗi cụ thể - Chữa lỗi + Treo bảng phụ (lỗi sai diễn - Quan sát - đọc đạt – dùng từ) + Y/c học sinh chữa + Giáo viên theo dâi – hướng dẫn - Chữa lỗi câu (chép vào bẩng phụ) – y/c học sinh chữa - Gv: chép lỗi tả lên bảng - y/c học sinh chữa - Giáo viên đọc – (G- K – TB – Y) - Chữa lỗi dùng từ Lỗi câu Có cho Ngày mai lại cho chơi - Chữa lỗi câu - Chữa lỗi tả Chính tả Nung – Lung lay - Nghe Hoạt động 3: Trả – lấy điểm - Gv trả - Nhận - Y/c học sinh chữa lỗi sai lại bút chì - Dùng bút chì chữa lỗi sai giáo viên gạch chân - Giải đáp thắc mắc - Thắc mắc có - Gv lấy điểm vào sổ - Đọc điểm xác Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò Rắt em - dắt - Hệ thống – nhắc lại văn tả người - Nhắc lại - Tiết sau: ôn tập - Xem: chuẩn bị ôn tập văn miêu tả - Nghe – thực ... Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò Rắt em - dắt - Hệ thống – nhắc lại văn tả người - Nhắc lại - Tiết sau: ôn tập - Xem: chuẩn bị ôn tập văn miêu tả - Nghe – thực ... tả Chính tả Nung – Lung lay - Nghe Hoạt động 3: Trả – lấy điểm - Gv trả - Nhận - Y/c học sinh chữa lỗi sai lại bút chì - Dùng bút chì chữa lỗi sai giáo viên gạch chân - Giải đáp thắc mắc - Thắc... dùng từ) + Y/c học sinh chữa + Giáo viên theo dâi – hướng dẫn - Chữa lỗi câu (chép vào bẩng phụ) – y/c học sinh chữa - Gv: chép lỗi tả lên bảng - y/c học sinh chữa - Giáo viên đọc – (G- K – TB –
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Trả bài tập làm văn số 6, Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Trả bài tập làm văn số 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn