Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

5 98 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:47

Tiếng Việt Tiết 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHƠNGTỪ I Mục tiêu : Kiến thức: - Đặc điểm ngữ pháp câu trần thuật đơn từ - Các kiểu câu trần thuật đơn khơng từ Kĩ năng: - Nhận diện phân tích cấu tạo kiểu câu trần thuật đơn khơng từ - Đặt kiểu câu trần thuật đơn khơng từ Thái độ: - Thấy đa dạng kiểu câu trần thuật đơn sử dụng kiểu câu trần thuật đơn khơng từ vào văn nói, viết II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ( VD Phần I, II) HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Thế câu trần thuật đơn từ là? Cho VD minh hoạ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò HĐ1: HD học sinh tìm hiểu đặc điểm câu trần thuật đơn khơng từ TaiLieu.VN Nội dung kiến thức I ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHƠNGTỪ LÀ: Page - GV treo bảng phụ ghi ví dụ SGK Ví dụ: SGK - HS đọc ví dụ bảng phụ Nhận xét: - HS thảo luận nhóm (theo bàn) a Phú ơng mừng - GV giao nhiệm vụ: Xác định CN - VN ví dụ ? - Đại diện nhóm trình bày kết CN VN b Chúng tụ họp góc sân CN VN -> Nhóm khác nhận xét- GV nhận xét ? VN câu từ khơng ? ? Các vị ngữ từ cụm từ loại tạo thành ? ? Chọn từ cụm từ phủ định thích hợp điền vào trước vị ngữ câu trên: Không, không phải, chưa, chưa phải ? - VN câu không kết hợp với từ - VN tính từ cụm động từ tạo thành - thể điền vào VN từ :Khơng, chưa - HS: Phú ông không mừng Chúng không tụ họp góc sân ? Qua ví dụ em thấy, câu trần thuật đơn khơng từ đặc điểm ? - HS đọc ghi nhớ HĐ2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu câu miêu tả câu tồn - HS đọc ví dụ SGK ? Xác định CN - VN câu ? - GV gọi HS lên bảng gạch chân từ TaiLieu.VN * Ghi nhớ (SGK) II CÂU MIÊU TẢ VÀ CÂU TỒN TẠI: Ví dụ 1: SGK * Nhận xét: Page - HS: Trả lời ? Trong hai câu trên, câu miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm vật nêu CN? ? Câu nêu tồn tại, xuất tiêu biến vật ? a Đằng cuối bãi, hai cậu bé TN CN tiến lại VN b Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé - HS: Trả lời TN VN CN - Câu a: Câu miêu tả CN đứng trước VN ? Chọn hai câu điền vào chỗ trống ? Giải thích em chọn ? - HS: Trả lời - HS đọc ghi nhớ - Câu b: Câu tồn CN đứng sau VN Ví dụ 2: SGK * Nhận xét: GV chia lớp làm nhóm thảo luận - Chọn câu: b hai cậu bé lần đầu xuất đoạn trích Nếu đưa hai cậu bé lên đầu câu nghĩa nhân vật biết từ trước Xác định CN, VN câu * Ghi nhớ (SGK) Đại diện nhó trình bày kết III LUYỆN TẬP: Nhóm khác nhận xét Bài tập 1: Xác định CN - VN : GV nhận xét, kết luận a Bóng tre/ trùm lên âu yếm làng HĐ3 Hướng dẫn học sinh luyện tập CN VN bản, xóm thơn.-> Câu miêu tả - Dưới bóng tre ngàn xưa, thấp TaiLieu.VN Page thoáng/ mái đình, mái chùa cổ kính -> Câu tồn V CN - Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ C VN văn hoá lâu đời -> Câu miêu tả b Bên hàng xóm tơi hang V CN Dế Choắt -> Câu tồn Dế Choắt/ tên tơi đặt cho CN VN cách chế giễu trịch thượng -> Câu miêu tả c Dưới gốc tre tua tủa/ mầm VN CN - GV nêu yêu cầu tập măng mọc thẳng -> Câu tồn - HS viết Măng /trồi lên nhọn hoắt - GV gọi 2, em đọc đoạn văn CN VN mũi gai khổng lồ xuyên qua luỹ đất mà trỗi dậy -> Câu miêu t.ả Bài tập 2: Viết đoạn văn tả cảnh TaiLieu.VN Page Củng cố: - Câu trần thuật đơn khơng từ đặc điểm ? - loại câu trần thuật đơn khơng từ ? Hướng dẫn học nhà - Học kĩ bài, nhớ đặc điểm câu trần thuật đơn khơng từ - Nhận diện câu trần thuật đơn khồng từ kiểu - Làm tập số - Ơn tập phần TLV văn miêu tả, sau học TaiLieu.VN Page ... dậy -> Câu miêu t.ả Bài tập 2: Viết đoạn văn tả cảnh TaiLieu.VN Page Củng cố: - Câu trần thuật đơn từ có đặc điểm ? - Có loại câu trần thuật đơn khơng có từ ? Hướng dẫn học nhà - Học kĩ bài, nhớ... câu có từ khơng ? ? Các vị ngữ từ cụm từ loại tạo thành ? ? Chọn từ cụm từ phủ định thích hợp điền vào trước vị ngữ câu trên: Không, không phải, chưa, chưa phải ? - VN câu không kết hợp với từ. .. Hướng dẫn học nhà - Học kĩ bài, nhớ đặc điểm câu trần thuật đơn từ - Nhận diện câu trần thuật đơn khồng có từ kiểu - Làm tập số - Ôn tập phần TLV văn miêu tả, sau học TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn