Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

4 47 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:47

TiÕt 118 : CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHƠNGTỪ A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Đặc điểm ngữ pháp câu trần thuật đơn khơng từ - Các kiểu câu trần thuật đơn khơng từ Kỹ - Nhận biết phân tích cấu tạo kiểu cấu tạo câu trần thuật đơn khơng từ - Đặt kiểu câu trần thuật đơn khơng từ Thái độ - Nhớ đặc điểm kiểu câu B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học * Bài cũ : - Nêu đặc điểm câu trần thuật đơn khơng từ - Nắm tác dụng kiểu câu * Bài : TaiLieu.VN Page Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt - Cho học sinh đọc ví dụ I Đặc điểm câu trần thuật đơn SGK khơng từ ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ hai a Phú ông / mừng câu cho ? b Chúng / tụ hội góc sân ? Vị ngữ câu từ a Cụm tính từ : mừng cụm từ loại tạo thành ? b Cụm động từ : Tụ hội góc sân ? Chọn từ cụm từ phủ định a Phú ông không mừng thích hợp điền vào trước vị ngữ b Chúng không tụ hội góc sân câu cho? - Giáo viên nhấn mạnh nội dung, kiến * Ghi nhớ : thức Yêu cầu học sinh học thuộc ? Lấy ví dụ minh hoạ ? - Tôi sung sướng - Minh học - Cho học sinh đọc ví dụ II - Câu miêu tả câu tồn SGK ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ hai a Đằng cuối bãi, hai cậu bé tiến lại câu cho ? TaiLieu.VN Page b Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé - Cho học sinh đọc đoạn văn SGK ? Chọn câu câu thích hợp - Câu (b) để điền vài chổ trống đoạn văn ? ? Vì lại chọn câu (b) mà khơng - Vì hai cậu bé lần xuất chọn câu (a) đoạn trích Nếu đưa “hai cậu bé con” lên đầu câu nghĩa nhân vật biết từ trước - GV : Câu (a) câu miêu tả Câu (b) câu tồn ? Vậy em hiểu hai kiểu câu này? - Bằng câu hỏi này, giáo viên dẫn dắt học sinh đến phần ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh nội dung, kiến * Ghi nhớ : thức Yêu cầu học sinh học thuộc III) Luyện tập + Hướng dẫn học sinh làm tập 1, 2, lớp + Cũng cố học : Giáo viên hệ thống lại nội dung, kiến thức + Hướng dẫn học : - Học sinh làm tập (trang 57 SBT) TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ... dụ I Đặc điểm câu trần thuật đơn SGK khơng có từ ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ hai a Phú ông / mừng câu cho ? b Chúng tơi / tụ hội góc sân ? Vị ngữ câu từ a Cụm tính từ : mừng cụm từ loại tạo thành... nghĩa nhân vật biết từ trước - GV : Câu (a) câu miêu tả Câu (b) câu tồn ? Vậy em hiểu hai kiểu câu này? - Bằng câu hỏi này, giáo viên dẫn dắt học sinh đến phần ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh nội... ? Chọn câu câu thích hợp - Câu (b) để điền vài chổ trống đoạn văn ? ? Vì lại chọn câu (b) mà khơng - Vì hai cậu bé lần xuất chọn câu (a) đoạn trích Nếu đưa “hai cậu bé con” lên đầu câu có nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn