Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

4 55 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:47

BÀI 28 - TIẾT 118: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG TỪ I / Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Nắm câu trần thuật đơn từ là, tác dụng kiểu câu Kĩ năng: - Biết xác định chủ ngữ - vị ngữ kiểu câu phân loại câu Thái độ: - ý thức tham gia vào hoạt động học, làm tập II / Chuẩn bị - Gv: sgk – sgv – giáo án – bảng phụ - Hs: ghi – ghi – tập - sgk III / Tiến trình tổ chức hoạt đông dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiến thức Hoạt động 1: Khởi động Kiểm tra cũ ? Thế câu trần thuật đơn? - Trả lời Bài - Lắng nghe Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung câu trần thuật đơn khơng từ I- Đặc điểm câu trần thuật đơn từ - Y/c nhắc lại đặc điểm câu trần thuật đơn từ là? - Nhắc lại kiến thức học - Y/c làm tập 1/ 118 - Đọc y.c tập + Treo bảng phụ bt1/118 - Quan sát - đọc nội dung + Y/c xác định CN – VN - Phân tích ví dụ xác định cấu tạo chủ ngữ thể loại ? VN cấu tạo? Từ loại Xác định chủ ngữ - vị ngữ ? Hãy chọn từ phủ định điền vào trước vị ngữ? - Điền từ thích hợp ( ) ? Qua ví dụ phân tích trên, cho biết đặc điểm câu trần thuật đơn ? - Suy nghĩ – trả lời - Y/c học sinh đọc ghi nhớ / 119 - Phân biệt câu trần thuật đơn từ với câu trần thuật đơn khơng từ là? * Bài tập/118: - Đọc ghi nhớ - Chỉ giống khác Hoạt động 3: Tìm hiểu câu miêu tả câu tồn a Phú ông // mừng VN – CTT b Chúng tơi // tụ hội góc sân VN – CĐT * Ghi nhớ: sgk/119 - Y/c làm bt1/119 - Đọc y/c bt1 + Xđ CN – VN ? - Xđ CN – VN II- Câu miêu tả câu TTại Bài 1/119: Xác định CN – VN a Đằng cuối bãi , hai cậu CN bé // trả lời lại VN b Đằng cuối bãi, tiến lại // VN - Y/c làm bt2/119 - Đọc y/c bt2 + Thảo luận nhóm phút – trình bày - Thảo luận – nhóm trình bày – bổ xung hai bé CN Bài 2/119: Chọn câu thích hợp tập điền vào chỗ trống? Giải thích? - Từ tập câu trần thuật đơn khơng từ kiểu câu nào? - Xác định kiểu câu Hoạt động 4: HDHS luyện tập - Điền: Câu b: cậu bé lần xuất đoạn trích (nếu) điền (a) coi nhân vật biết từ trước) * Ghi nhớ: sgk/119 III – Luyện tập - Y/c làm tập 1/120 - Đọc y/c tập + Y/c lên bảng làm - 2- em lên bảng làm + Gv theo dâi học sinh làm lớp làm vào - Y/c làm tập 2/120 - Đọc y/c tập + Viết cá nhân (5 phút) + Viết cá nhân + Y/c trình bày + Trình bày – bổ xung Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò - Hệ thống kiến thức - Nhắc lại - Về nhà: học - Làm bt3/120 - Tiết sau: ôn tập văn miêu tả - Nghe – thực Bài 1/120: Xđ CN – VN Bài tập 2/120: viết đoạn văn sử dụng câu tồn ... đặc điểm câu trần thuật đơn khơng có ? - Suy nghĩ – trả lời - Y/c học sinh đọc ghi nhớ / 119 - Phân biệt câu trần thuật đơn có từ với câu trần thuật đơn khơng có từ là? * Bài tập/118: - Đọc ghi... chủ ngữ thể loại ? VN có cấu tạo? Từ loại Xác định chủ ngữ - vị ngữ ? Hãy chọn từ phủ định điền vào trước vị ngữ? - Điền từ thích hợp ( ) ? Qua ví dụ phân tích trên, cho biết đặc điểm câu trần thuật. .. Từ tập câu trần thuật đơn khơng có từ có kiểu câu nào? - Xác định kiểu câu Hoạt động 4: HDHS luyện tập - Điền: Câu b: cậu bé lần xuất đoạn trích (nếu) điền (a) coi nhân vật biết từ trước) * Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn