Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

6 56 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:47

Tiết 118: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHƠNGTỪ A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: - Nắm kiểu câu trần thuật đơn khơng từ “là” - Nắm tác dụng kiểu câu Rèn kĩ sử dụng từ ngữ Giáo dục tình yêu tiếng mệ đẻ B CHUẨN BỊ Giáo viên: Đọc sách - tài liệu - giáo án Học sinh: Đọc sách - Trả lời câu hỏi C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC *Hoạt động1.Khởi động I Ổn định tổ chức : II Kiểm tra cũ - Nêu đặc điểm loại câu trần thuật đơn từ “là” - Làm tập nhà III Tổ chức HĐ dạy - học: *Hoạt động Bài học I Đặc điểm câu trần thuật đơn khơng TaiLieu.VN Page từ: “là” Ngữ liệu phân tích - Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu NL1 2/ Nhận xét * CH.1 Xác đinh CN-VN a, Phú ông /mừng b, Chúng tơi/ tụ hội góc sân - Vị ngữ câu từ ngữ cụm từ tạo thành? *CH2 Cấu tạo VN a, Vị ngữ: cụm tính từ - Chọn từ phủ định thích hợp điền vào trước vị ngữ - Nêu đặc điểm câu trần thuật đơn khơng từ “là” b, Vị ngữ: cụm động từ *CH3 Biểu thị ý phủ định kết hợp với từ: không, chưa 3.Kết luận -Đặc điểm câu TTĐ khơng từ là: - VN động từ, cụm động từ, tính từ, cụm tính từ tạo thành - Khi VN biểu thị ý phủ định : Kết hợp với từ không chưa ( Không, chưa+ Vị ngữ)  Ghi nhớ (SGK) II.Câu miêu tả câu tồn - Xác định chủ ngữ - Vị ngữ câu NL2 TaiLieu.VN Ngữ liệu phân tích Nhận xét Page a, Đằng cuối bãi/ hai cậu bé/ tiến lại Câu a dùng để làm gì? TR N CN VN => Miêu tả hoạt động hai cậu bé b, Đằng cuối bãi/ tiến lại/ hai bé cậu Câu b dùng để làm gì? -Hai câu đặc đểm khác nhau? ( Câu b: VN trước CN) - Chọn câu để điền vào chỗ trống.Lý em chọn? TR N VN CN => Thông báo xuất hai cậu bé - Chọn câu (b) điền vào chỗ trống - Vì: Hai cậu bé lần xuất đoạn trích Nếu đưa “hai cậu bé con” lên đầu câu nghĩa nhân vật xuất từ trước  Câu (a): Câu miêu tả  Câu (b): Câu tồn - Em hiểu câu miêu tả? Câu tồn tại? Kết luận : Câu miêu tả: Dùng để miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm vật nêu VN Câu CN thường đứng trước VN Câu tồn tại: Thông báo xuất hiện, tồn tiêu biến vật Câu VN thường đứng trước CN HS đọc Ghi nhớ/119  Ghi nhớ (SGK-119) III Luyện tập : Xác định CN,VN? Câu câu miêu tả, câu câu tồn tại? TaiLieu.VN Page 1-Bài tập a Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, CN VN (câu miêu tả) thơn Dưới bóng tre ngàn xưa, thấp TR N thống mái đình, mái chùa cổ kính Dưới VN (câu tồn tại) CN bóng tre xanh, ta gìn giữ văn hố lâu TR N CN VN đời (câu miêu tả) b Bên hàng xóm tơi hang Dế Choắt TR N VN CN b Dế Choắt tên tơi đặt cho cách CN VN (câu miêu tả) chế giễu trịnh thượng c Dưới gốc tre tua tủa mầm măng TRN VN CN (câu tồn tại) Măng trồi lên nhọn hoắt mũi gai CN TaiLieu.VN VN (câu miêu tả) Page Viết đ/v ngắn khoảng 5-7 câu sử dụng câuu tồn tại- viết trường em.? khổng lồ xuyên qua đất luỹ mà trỗi dậy 2-Bài Gợi ý: - Quang cảnh chung - Tả cảnh cụ thể lớp học, sân chơi - sử dụng câu tồn HS tham khảo đoạn văn tả cảnh đồng quê sử dụng câu tồn Ngồi đê, ven ruộng ngơ cánh bãi, xanh um màu mướt ngô xen đỗ, xen cà, lại tiếng chim khác Nó khoan thai, dìu dặt ngón tay thon thả, búng vào dây đàn thập lục, nảy tiếng đồng tiếng thép lúc đầu vang to sau nhỏ dần tắt lịm Đó vít vịt Nó vang lên tha thiết gọi người nào, mách điều bầu trời sáng vừa rửa sáng *Hoạt động Củng cố -Dặn dò IV Củng cố: - Đặc điểm câu trần thuật đơn khơng từ: “là” - Câu miêu tả? Câu tồn tại? V Hướng dẫn nhà : - BTVN: 2,3 (SGK - 120) TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ... VN a, Vị ngữ: cụm tính từ - Chọn từ phủ định thích hợp điền vào trước vị ngữ - Nêu đặc điểm câu trần thuật đơn từ là b, Vị ngữ: cụm động từ *CH3 Biểu thị ý phủ định kết hợp với từ: không, chưa... điểm câu TTĐ từ là: - VN động từ, cụm động từ, tính từ, cụm tính từ tạo thành - Khi VN biểu thị ý phủ định : Kết hợp với từ không chưa ( Không, chưa+ Vị ngữ)  Ghi nhớ (SGK) II .Câu miêu tả câu. . .từ: là Ngữ liệu phân tích - Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu NL1 2/ Nhận xét * CH.1 Xác đinh CN-VN a, Phú ông /mừng b, Chúng tôi/ tụ hội góc sân - Vị ngữ câu từ ngữ cụm từ tạo thành?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là, Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn