Bài 13_TIÊU HÓA Ở RUỘT GIÀ (bài tự học sinh lý 2)

1 220 16
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:33

BT Tự học Sinh Họ tên: Nguyễn Trọng Cường MSSV:1753010882 Lớp: YQ43 Chương SINH HỆ TIÊU HÓA Bài 13 TIÊU HÓA RUỘT GIÀ Bài tập cá nhân: Câu 1: Tại ăn có tượng đau bụng có cảm giác muốn tiêu Khi ăn, theo phản xạ thần kinh sinh lý, máu dồn nhiều vào hệ tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn, làm nhu động ruột tăng, đại tràng co bóp để đẩy thức ăn có ruột ngồi Câu 2: Trình bày tác dụng ba dải dọc cấu trúc túi phình đại tràng? - Ba dải dọc hợp lại lớp dọc, chúng co bóp lúc nhào trộn thứ ruột, đẩy chất phân theo chiều ruột già - Các dải dọc ngắn lớp vòng lớp niêm mạc phía nên chúng trở nên căng dẹt làm cho lớp phía bị dồn vào thành túi phình (haustra) Các bướu phình làm tăng diện tích tiếp xúc, tăng tái hấp thu nước khống ruột già.Mỗi bướu phình túi phân, phân chứa bị lưu lại, nén lại thành khối; bướu phình căng tới mức độ kích thích co bóp ruột làm nén phân thành khối đẩy phân theo hướng Chuỗi co bóp đẩy phân ruột già, tới trực tràng làm xuất cảm giác buồn đại tiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 13_TIÊU HÓA Ở RUỘT GIÀ (bài tự học sinh lý 2), Bài 13_TIÊU HÓA Ở RUỘT GIÀ (bài tự học sinh lý 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn