TUẦN 25: TIẾT: 50 BÀI 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VAN BẢN

7 82 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:31

TUẦN 25: TIẾT: 50BÀI 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VAN BẢNI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:1 Kiến thức: Biết cách biết cách định dạng đoạn văn đạt những yêu cầu như căn lề, vị trí lề … bằng cách dùng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.2 Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tư duy về cách sử dụng máy tính, thực hiện được các thao tác trên máy thành tạo Rèn kỹ năng hoàn chỉnh một văn bản với những kiểu dáng đạt yêu cầu rõ ràng, ấn tượng, làm nổi bật được nội dung cần thiết. Rèn kĩ năng tư duy lôgic.3 Thái độ:Nghiêm túc, trật tự nghe giảng bài và ghi chép đầy đủ.Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học và chính xácCó ý thức về một số vấn đề về xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:1 Chuẩn bị của GV :Giáo án, máy tính và một số tài liệu có liên quan đến môn tin học.Phòng thực hành.2 Chuẩn bị của HS :SGK và vở để ghi chép.Kiến thức cũ.III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:1 Ổn định tổ chức : Kiểm tra sỉ số lớp, số học sinh vắng mặt. 2 Kiểm tra bài cũ : Câu 1: Có mấy loại định dạng văn bản, hãy kể tên?Nêu ý nghĩa từng nút lệnh được đánh số trên thanh công cụ? Câu 2: Cho đoạn văn mẫu: thực hiện các yêu cầu sau:Phông chữ Times new Roman.Cỡ chữ 13Chọn màu sắc thích hợp cho tựa bài.Chữ nghiêng phần tác giả.Đáp án: Câu 1: có 2 loại định dạng: Định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bảnÝ nghĩa các nút lệnh trên thanh công cụ;1. Phông chữ2. Hộp thoại cỡ chữ.3. Chữ đậm4. Chữ nghiêng5. Chữ gạch chân6. Hộp thoại màu chữ.GV: Nhận xét cho điểm học sinh.3 Bài mới :Giới thiệu bài : ? Thế nào là đoạn văn bản.Nhiều câu liên tiếp, có liên quan với nhau và hoàn chỉnh về ngữ nghĩa nào đó tạo thành một đoạn văn bản.Chiếu 2 văn bản.Các em hãy quan sát và nhận xét về cách trình bày của 2 đoạn văn bản trên.HS: Văn bản 2 được trình bày rõ ràng và đẹp hơn văn bản 1.Vậy để định dạng được trang văn bản như trên ta thực hiện thế nào? Và đó cũng là nội dung của bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu : Bài 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN. Với bài 17 chúng ta cùng tìm hiểu 3 mục Hoạt động của GV và HSNội dungHoạt động 1: Định dạng đoạn vănGv cho hs quan sát một số hình ảnh vd. Hs quan sát? Vậy định dạng đoạn văn là gì?HS trả lời.GV chốt kiến thức.Cho hs ghi bài.GV: Hãy dùng trí nhớ, nhắc lại các vị trí mà Gv vừa giới thiệu trên đoạn văn.Vậy để định dạng đoạn văn bản bằng nút lệnh ta thực hiện như thế nào?Hoạt động 2: Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn.HS: suy nghĩ trả lời.GV: Chốt ý kiếnGV : hướng dẫn các nút lệnh trên thanh công cụLàm thao mẫu trên máy.Cho HS ghi bài.GV: Hướng dẫn thao tác cách ẩn hiện các thanh công cụ hoặc các nút lệnh.Ngoài cách định dạng bằng nút lệnh ta còn định dạng bằng hộp thoại Paragraph. Và định dạng như vậy thực hiện như thế nào? Chúng ta sang phần 3.Cho HS hoạt động nhóm GV thu những nhóm nhanh, kiểm tra kết quả Nhận xét và cho điểm.Hoạt động 3: Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph.? hộp thoại Paragraph dùng để làm gì?Hs: Trả lờiGV: Chốt ý kiến thức Gv thực hiện thao tác mẫu.Hướng dẫn các ý nghĩa trên hộp thoại Paragraph. Làm thao mẫu trên máy.Cho HS lên thực hiện lại.Chốt kiến thức cho HS ghi bài.Chú ý: Khi định dạng nhiều đoạn văn bản ta cần chọn nhiều đoạn văn bản cùng một lúc.Hãy chỉ ra các lựa chọn định dạng đoạn văn trên hộp thoại Paragraph tương đương với các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng? HS suy nghĩ trả lời1: Định dạng đoạn văn: 2. Sử dụng nút lệnh để định dạng đoạn văn: 3. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph. VI. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: V. RÚT KINH NGHIỆM Trờng THCS Phan Bội Châu Trang Gv: Nguyễn Thị Mỹ TUẦN 25: TIẾT: 50 BÀI 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VAN BẢN I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1- Kiến thức: - Biết cách biết cách định dạng đoạn văn đạt yêu cầu lề, vị trí lề … cách dùng nút lệnh công cụ định dạng 2- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ tư cách sử dụng máy tính, thực thao tác máy thành tạo - Rèn kỹ hoàn chỉnh văn với kiểu dáng đạt yêu cầu rõ ràng, ấn tượng, làm bật nội dung cần thiết - Rèn kĩ tư lôgic 3- Thái độ: - Nghiêm túc, trật tự nghe giảng ghi chép đầy đủ - Có ý thức, thói quen suy nghĩ làm việc hợp lý, khoa học xác - Có ý thức số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 1- Chuẩn bị GV :  Giáo án, máy tính số tài liệu có liên quan đến mơn tin học  Phòng thực hành 2- Chuẩn bị HS :  SGK để ghi chép  Kiến thức cũ III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1- Ổn định tổ chức :  Kiểm tra sỉ số lớp, số học sinh vắng mặt 2- Kiểm tra cũ : Câu 1: Có loại định dạng văn bản, kể tên? Nêu ý nghĩa nút lệnh đánh số công cụ? Câu 2: Cho đoạn văn mẫu: thực yêu cầu sau: - Phông chữ Times new Roman - Cỡ chữ 13 - Chọn màu sắc thích hợp cho tựa - Chữ nghiêng phần tác giả Đáp án: Câu 1: có loại định dạng: Định dạng kí tự định dạng đoạn văn Ý nghĩa nút lệnh công c; Giáo án hội giảng Page Trờng THCS Phan Bội Châu Trang Gv: Nguyễn Thị Mỹ Phụng ch Hộp thoại cỡ chữ Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ gạch chân Hộp thoại màu chữ GV: Nhận xét cho điểm học sinh 3- Bài : Giới thiệu : ? Thế đoạn văn Nhiều câu liên tiếp, có liên quan với hồn chỉnh ngữ nghĩa tạo thành đoạn văn Chiếu văn Văn Văn Các em quan sát nhận xét cách trình bày đoạn văn HS: Văn trình bày rõ ràng đẹp văn  Vậy để định dạng trang văn ta thực nào? Và nội dung học hơm nay, tìm hiểu : Bài 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN Với 17 tìm hiểu mục Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Định dạng đoạn Giáo án hội giảng Page Ni dung 1: Định dạng đoạn văn: Trêng THCS Phan Béi Ch©u Trang Gv cho hs quan sát số hình ảnh vd - Hs quan sát ? Vậy định dạng đoạn văn gì? HS trả lời GV chốt kiến thức Cho hs ghi GV: Hãy dùng trí nhớ, nhắc lại vị trí mà Gv vừa giới thiệu đoạn văn Vậy để định dạng đoạn văn nút lệnh ta thực nào? Gi¸o ¸n héi giảng Page Gv: Nguyễn Thị Mỹ Trờng THCS Phan Bội Châu Trang Gv: Nguyễn Thị Mỹ Hot ng 2: Sử dụng nút lệnh để định Sử dụng nút lệnh để định dạng đoạn văn: dạng đoạn văn HS: suy nghĩ trả lời GV: Chốt ý kiến GV : hướng dẫn nút lệnh công cụ Làm thao mẫu máy Cho HS ghi GV: Hướng dẫn thao tác cách ẩn công cụ nút lệnh Ngoài cách định dạng nút lệnh ta định dạng hộp thoại Paragraph Và định dạng thực nào? Chúng ta sang phần Cho HS hoạt động nhóm GV thu nhóm nhanh, kiểm tra kết Nhận xét cho điểm Hoạt động 3: Định dạng đoạn văn hộp Định dạng đoạn văn hộp thoại thoại Paragraph Paragraph ? hộp thoại Paragraph dùng để làm gì? Hs: Trả lời GV: Chốt ý kiến thức Gv thực thao tác mẫu Hướng dẫn ý ngha trờn hp thoi Paragraph Giáo án hội giảng Page Trêng THCS Phan Béi Ch©u Trang Làm thao mẫu máy Cho HS lên thực lại Chốt kiến thức cho HS ghi Chú ý: Khi định dạng nhiều đoạn văn ta cần chọn nhiều đoạn văn lúc Hãy lựa chọn định dạng đoạn văn hộp thoại Paragraph tương đương với nút lệnh công cụ định dạng? HS suy ngh tr li Giáo án hội giảng Page Gv: Nguyễn Thị Mỹ Trờng THCS Phan Bội Châu Trang VI CỦNG CỐ VÀ DẶN DỊ: Gi¸o ¸n héi giảng Page Gv: Nguyễn Thị Mỹ Trờng THCS Phan Bội Châu Trang V RT KINH NGHIM Giáo án hội giảng Page Gv: Nguyễn Thị Mỹ ... cho HS ghi Chú ý: Khi định dạng nhiều đoạn văn ta cần chọn nhiều đoạn văn lúc Hãy lựa chọn định dạng đoạn văn hộp thoại Paragraph tương đương với nút lệnh công cụ định dạng? HS suy nghĩ trả lời... định dạng nút lệnh ta định dạng hộp thoại Paragraph Và định dạng thực nào? Chúng ta sang phần Cho HS hoạt động nhóm GV thu nhóm nhanh, kiểm tra kết Nhận xét cho điểm Hoạt động 3: Định dạng đoạn. .. văn HS: Văn trình bày rõ ràng đẹp văn  Vậy để định dạng trang văn ta thực nào? Và nội dung học hôm nay, tìm hiểu : Bài 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN Với 17 tìm hiểu mục Hoạt động GV HS Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 25: TIẾT: 50 BÀI 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VAN BẢN, TUẦN 25: TIẾT: 50 BÀI 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VAN BẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn