Bài 3_SINH LÝ TIỂU CẦU VÀ CẦM MÁU (bài tự học sinh lý 2)

2 201 8
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:27

Họ tên: MSSV: Lớp BÀI SINH TIỂU CẦU CẦM MÁU Bài tập cá nhân: Lớp khí tiểu cầu lớp màng tế bào : Lớp áo glycocalyx màng tiểu cầu hấp thu nhiều ion hóa trị số yếu tố đơng máu nên gọi lớp khí bao quanh tiểu cầu Lớp khí đóng vai trò quan trọng cầm máu Giai đoạn cầm máu ban đầu đông máu huyết tương : Quá trình đơng máu tự nhiên có hình thành cục máu đông ( nút chặn tiểu cầu) nặn làm vỡ nút chặn đó, làm q trình đơng cầm máu lâu - Kết mẫu giấy thấm máu thu số giọt máu sau 30s ta thấm giọt Đến giọt cuối ta ngưng đồng hồ, lấy tổng số giọt chia ta số phút- thời gian máu chảy bệnh nhân so sánh với thời gian máu chảy bình thường người , xem bệnh nhân có bất thường hay khơng - Bình thường TS khoảng từ 2-5 phút , trung bình phút .. .3 Q trình đơng máu tự nhiên có hình thành cục máu đông ( nút chặn tiểu cầu) nặn làm vỡ nút chặn đó, làm trình đơng cầm máu lâu - Kết mẫu giấy thấm máu thu số giọt máu sau 30 s ta thấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3_SINH LÝ TIỂU CẦU VÀ CẦM MÁU (bài tự học sinh lý 2), Bài 3_SINH LÝ TIỂU CẦU VÀ CẦM MÁU (bài tự học sinh lý 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn