Giáo án cả năm vật lý 7

74 67 0
  • Loading ...
1/74 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 21:15

Giáo án cả năm vật lý 7_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn Tuân 01 Tiêt PPCT 01 Ngay soan 20/08/2017 Ngay day 23/08/2017 CHƯƠNG I: QUANG HỌC BÀI NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG I.Mục Tiêu 1.Kiến thức - Nhận biêt rằng, ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vao mắt ta - Nêu ví dụ nguồn sáng va vật sáng 2.Kỹ - Rèn luyện kĩ quan sát thí nghiệm 3.Thái - Nghiêm túc học tập - Hao hứng với môn học II.Chuẩn Bi 1.Chuẩn bi của giáo viên - Nghiên cứu thu thập nguồn thơng tin, tai liệu có liên quan đên bai giảng 2.Ch̉n bi của học sinh - Mỗi nhóm:Hộp kín bên có bóng đèn va pin III Hoạt Đơng Dạy – Học 1.Ổn đinh lớp - Yêu câu lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra củ - Hỏi sơ qua kiên thức vật để kiểm tra kiên thức vật học học sinh 3.Tiến trình dạy học Hoạt Đông Của GV Hoạt Đơng Của HS Hoat động Tao tình h́ng học tập u câu HS đọc tình h́ng bai Để biêt ban nao sai ta tìm hiểu xem nao nhận biêt ánh sáng Đọc thông tin va dự đốn thơng tin Hoat động Tìm hiểu nao ta nhận biêt ánh sáng Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn -Yêu câu học sinh đọc trường I Khi ta nhận biết hợp ở SGK ánh sáng -Phân tích trường hợp để HS 1.Quan sát thí nghiệm nhận biêt “Trường hợp mắt -Nghiên cứu trường hợp ở SGK ta nhận biêt có ánh sáng” -Tích cực lắng nghe bai giảng va trả -Yêu câu HS trả lời C1 lời C1 theo yêu câu GV -Vậy, mắt ta nhận biêt ánh sáng C1: Trường hợp va có điều kiện nao ? giớng la: Có ánh sáng va mở mắt -Yêu câu HS hoan phân nên ánh sáng lọt vao mắt kêt luận 2.Kết luận Ở thành phố lớn, nhà cao -Hoan kêt luận tầng che cắn nên học sinh Mắt ta nhận biêt ánh sáng thường phải học tập làm việc có ánh sáng truyền vao mắt ta ánh sáng nhân tạo, điều Tiêp nhận thông tin có hại cho mắt Để làm giảm tác hại này, học sinh cần có kế hoạch học tập vui chơi dã ngoại Hoat động Nghiên cứu điều kiện nao ta nhìn thấy vật II Nhìn thấy mơt vật 1.Thí nghiệm -Tiên hanh quan sát thí nghiệm bố Ta nhận biêt ánh sáng trí Thực theo trường hợp : a;b có ánh truyền vao mắt ta Vậy SGK nhìn thấy vật có cân ánh sáng từ vật truyền đên mắt khơng a) đèn sáng -> nhìn thấy vật ? Nêu có ánh sáng phải truyền b)đèn tắt -> khơng nhìn thấy vật Chứng tỏ ánh sáng chiếu tới vật thê nao ? (mảnh giấy trắng) -> ánh sáng từ Dựa vao thí nghiệm va tượng thực tê Vậy ta nhìn mảnh giấy trắng đến mắt, mắt nhìn mảnh giấy trắng thấy vật nao ? 2.Kết luận Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền tới mắt ta Hoat động Phân biệt nguồn sáng va vật sáng Trong TN ở 1.2a va 1.3 mảnh giấy trắng va dây tóc bóng đèn vật nao tự phát ánh sáng vật nao hắt lai ánh sáng ? -Thê nao la nguồn sáng, vật sáng II Nguồn sáng vật sáng -Dây tóc bóng đèn la vật tự phát ánh sáng -Tờ giấy la vật hắt lai ánh sáng 1.Nguồn sáng Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn -Nguồn sáng la vật tự phát ánh sáng Ví du : Mặt trời, nên, dây tóc Lấy ví dụ bóng đèn… Chỉnh sửa câu trả lời thiêu sót 2.Vật sáng HS -Gồm nguồn sáng va vật hắt lai ánh sáng chiêu vao Ví dụ: bóng đèn, tờ giấy, khói… Hoat động Vận dụng IV Vận dụng C4: Trong tranh cải, ban Thanh đúng va ánh sáng từ đèn pin không chiêu vao mắt Yêu câu học sinh trả lời C4, va C5: Khói gồm hat li ti hat C5 chiêu sáng trở vật sáng va hat xêp gân liền nằm đường truyền ánh sáng tao vệt sáng Hoat động Củng cớ va Dặn dò Củng cớ : - Tóm tắt nội dung bai học - Yêu câu HS đọc phân ghi nhớ Dặn dò: - Về nha em trả lời câu hỏi ở sách bai tập từ 1.1 ->1.5 - Học thuộc phân ghi nhớ ở SGK - Đọc mục “có thể em chưa biết” Chuẩn bị bai học mới Tuân 02 Tiêt PPCT 02 Ngay soan 25/08/2017 Ngay day 28/08/2017 BÀI SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG I.Mục Tiêu 1.Kiến thức - Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng - Nhận biêt ba loai chùm sáng : song song, hội tụ, phân kì 2.Kỹ - Biểu diễn đường truyền ánh sáng(tia sáng) đoan thẳng có mũi tên Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỚP HMOK Trường THCS Giang Sơn 3.Thái - Nghiêm túc học tập - Hao hứng với môn học II.Chuẩn Bi 1.Chuẩn bi của giáo viên - Thu thập, nghiên cứu thông tin tai liệu liên quan đên bai giảng 2.Chuẩn bi của học sinh - Mỗi nhóm: ống nhựa cong, ống nhựa thẳng, đèn pin, man chắn có đục lỗ nhau, ghim có mủi nhọn III Hoạt Đơng Dạy – Học 1.Ổn đinh lớp - Yêu câu lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra củ - Khi nao ta nhận biêt ánh sáng ? Khi nao ta nhìn thấy vật ? - Thê nao la nguồn sáng, thê nao la vật sáng ? Lấy ví dụ - Chữa bai 1.1 va 1.2 (SBT) 3.Tiến trình dạy học Tổ chức tình học tập : Đặt vấn đề SGK Hoạt Đông Của GV Hoạt Đông Của HS Hoat động Tìm hiểu quy luật đường truyền ánh sáng Bớ trí thí nghiệm, u câu HS quan sát trường hợp : ống cong va ống thẳng -Sử dụng ớng nao nhìn thấy dây tóc bóng đèn phát sáng? Yêu câu HS hoat động nhóm tiên hanh TN h2.2 để trả lời câu c2 -Yêu câu HS rút kêt luận Thông báo: Khơng khí, nước, kính mơi trường suốt, người ta làm thí nghiệm với mơi trường nước mơi trường kính ánh sáng truyền theo đường thẳng I.Đường truyền của ánh sáng 1.Thí nghiệm -Thực hoat động theo yêu câu GV C1: Ống thẳng nhìn thấy dây tóc bóng đèn truyền trực tiêp tới mắt 2.Kết luận Đường truyền ánh sáng không khí la đường thẳng 3.Đinh luật Trong mơi trường śt va đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng Tiêp nhận thông tin Hoat động Nghiên cứu thê nao la tia sáng va chùm ánh sáng Yêu câu HS quan sát tranh vẽ H2.3 Tia sáng quy ước thê nao? II Tia sáng chùm sáng 1.Tia sáng a) Quy ước: Tia sáng la đường truyền ánh sáng đường thẳng có mũi Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn Trong thực tê có tao tia sáng không ? Vậy tia sáng coi la chùm ánh song song hẹp - Chùm ánh sáng la gì? - Chùm ánh sáng biểu diễn thê nao? Yêu câu HS quan sát hình vẽ va vẽ loai chùm sáng đồng thời hoan C3 tên hướng b) Biểu diễn tia sáng: S M Chùm sáng a) Chùm sáng:- Chùm AS gồm nhiều tia sáng hợp b) Biểu diễn chùm sáng: - Vẽ chùm ánh sáng cân vẽ tia sáng ngoai - Có loai chùm sáng: Chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ, chùm sáng phân kì Vẽ minh họa chùm sáng Thực theo yêu câu GV C3 : a Không giao b giao c xoè rộng Hoat động Vận dụng Yêu câu HS trả lời C4 Yêu câu HS lam thí nghiệm C5 va nêu phương án tiên hanh, sau giải thích cách lam? III Vận dụng Thực theo yêu câu GV, bổ sung va hoan chỉnh C4: Ánh sáng từ đèn pin phát truyền đên mắt theo đường thẳng C5: Đặt mắt cho nhìn thấy kim gân mắt ma khơng nhìn thấy kim lai Giải thích: Kim la vật chắn sáng kim 2, kim la vật chắn sáng kim Do ánh sáng truyền theo đường thẳng nên ánh sáng từ kim va kim bị kim chắn không tới mắt Hoat động Củng cớ va Dặn dò Củng cớ : - Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? - Biểu diễn đường truyền ánh sáng? - Đọc nội dung ghi nhớ bai học Dặn dò: - Về nha em học thuộc phân ghi nhớ ở SGK Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn - Lam bai tập từ 2.1 ->2.4 SBT - Xem mục “ em chưa biết” - Chuẩn bị bai học mới Tuân 03 Tiêt PPCT 03 Ngay soan 01/09/2017 Ngay day 04/09/2017 BÀI ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I.Mục Tiêu 1.Kiến thức - Nhận biêt bóng tới, bóng tới va giải thích Giải thích có tượng nhật thực va nguyệt thực 2.Kỹ - Vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng, giải thích sớ tượng thực tê 3.Thái đô - Nghiêm túc học tập - Hao hứng với môn học II.Chuẩn Bi 1.Chuẩn bi của giáo viên - Thu thập tai liêu có liên quan đên bai giảng 2.Chuẩn bi của học sinh - Mỗi nhóm: đèn pin, nên, vật cản bìa day, man chắn III Hoạt Đơng Dạy – Học 1.Ổn đinh lớp - Yêu câu lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra củ - Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng Gv nhận xét va cho điểm 3.Tiến trình dạy học Hoạt Đông Của GV Hoạt Đông Của HS Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn Hoat động Tổ chức tình h́ng học tập Tai thời xưa người biêt nhìn vị trí bóng nắng để biêt Tập trung chú ý lắng nghe bai Vậy bóng nắng đâu ? Nội dung giảng bai học hôm giúp em tìm câu trả lời Hoat động Quan sát hình khái niệm bóng tới, bóng tới Biểu diễn thí nghiệm, u câu HS chú ý quan sát va trả lời C1 - Thông qua TN em có nhận xét gì? Vậy thê nao la bóng tới ? u câu HS bớ trí thí nghiệm va lam thí nghiệm hình 3.2 SGK Tích hợp giáo dục môi trường: - Trong sinh hoạt học tập, cần đảm bảo đủ ánh sáng, khơng có bóng tối Vì vậy, cần lắp đặt nhiều bóng đèn nhỏ thay bóng đèn lớn - Ở thành phố lớn, có nhiều nguồn ánh sáng (ánh sáng đèn cao áp, phương tiện giao thông, biển quảng cáo …) khiến cho môi trường bị nhiễm ánh sáng Ơ nhiễm ánh sáng tình trạng người tạo ánh sáng có cường độ q mức dẫn đến khó chịu Ơ nhiễm ánh sáng gây tác hại như: lãng phí lượng, ảnh hưởng đến việc quan sát bầu trời ban đêm (tại thị lớn), tâm lí người, hệ sinh thái gây an toàn giao thông sinh hoạt - Để giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng đô thị cần: + Sử dụng nguồn sáng vừa đủ với yêu cầu + Tắt đèn không cần thiết sử dụng chế độ hẹn giờ + Cải tiến dụng cụ chiếu sáng phù hợp, tập trung ánh sáng vào nơi cần thiết I.Bóng tối – Bóng tối Bóng tối a.Thí nghiệm -Quan sát.Trả lời C1 theo nhóm C1 : Vùng mau đen hoan toan không nhận ánh sáng từ nguồn sáng tới ánh sáng truyền theo đường thẳng, gặp vật cản ánh sáng không truyền qua b.Nhận xét : Trên man chắn đặt phía sau vật cản có vùng khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi la bóng tối Vậy ,bóng tối vùng không nhận ánh sáng truyền tới Bóng nửa tối Vẽ đường truyền ánh sáng Hiện tượng ở thí nghiệm có khác với tượng ở thí nghiệm 1, trả lời C2 Tiên hanh theo nhóm, thảo luận theo nhóm trả lời C2 a.Thí nghiệm 2: (SGK) C2 : - Vùng ở man chắn la vùng bóng tới - Vùng ngoai la vùng sáng - Vùng xen la vùng bóng nửa tới b.Nhận xét: Trên man chắn đặt Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn + Lắp đặt loại đèn phát ánh phía sau vật cản có vùng sáng phù hợp với cảm nhận nhận ánh sáng từ môt mắt phần của nguồn sáng tới gọi la Từ thí nghiệm em có nhận xét bóng nửa tối gì? Vậy, bóng nửa tối vùng Vậy thê nao la bóng nửa tới ? nhận môt phần ánh sáng Chỉnh sửa câu trả lời HS truyền tới Hoat động Hình khái niệm nhật thực va nguyệt thực Em trình bay quỹ đao chuyển động mặt trăng, mặt trời va trái đất Khi nao xảy tượng nhật thực? Yêu câu học sinh trải lời câu hỏi C3 Khi nao xảy tượng nhật thực toan phân? Nhật thực phân nao? Khi nao xảy tượng nguyệt thực Nguyệt thực có nao xảy đêm khơng ? Giải thích u câu học sinh trả lời C4 II.Nhật thực - nguyệt thực a.Nhật thực: C3: Nguồn sáng : Mặt trời Vật cản : Mặt trăng Man chắn : Trái đất Mặt trời - Mặt trăng - Trái đất đường thẳng - Nhật thực toan phân: Đứng vùng bóng tới khơng nhìn thấy mặt trời - Nhật thực phân: Đứng vùng nửa tới nhìn thấy phân mặt trời b.Nguyệt thực: - Mặt trời, mặt trăng, trái đất nằm đường thẳng C4 : Vị trí : Nguyệt thực Vị trí va : trăng sáng Hoat động Vận dụng Yêu câu HS lam thí nghiệm câu hỏi C5 trả lời C5 Yêu câu HS trả lời câu hỏi C6 III.Vận dụng -Thực theo yêu câu GV, nhận xét bổ sung C5: Khi miêng bìa lai gân man chắn bóng tới, bóng tới thu hẹp lai Khi miêng bìa gân sát man chắn hâu khơng bóng tới, bóng tới rõ nét C6: Khi dùng vở che kín bóng đèn dây tóc sáng, Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn ban nằm vùng tối sau vở Không nhận AS từ đèn truyền tới nên ta đọc sách Dùng vở khơng che kín đèn ống, ban nằm vùng tối sau vở, nhận phân AS đèn truyền tới nên đọc sách Hoat động Củng cớ va Dặn dò Củng cớ : - Ngun nhân chung gây tượng nhật thực va nguyệt thực la gì? Dặn dò: - Giải thích lai câu hỏi C1->C6 - Lam bai tập 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (SBT) - Chuẩn bị bai học mới Tuân 04 Tiêt PPCT 04 Ngay soan 08/09/2017 Ngay day 11/09/2017 BÀI ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I.Mục Tiêu 1.Kiến thức Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn - Nhận biêt xác tia tới, tia phản xa, góc tới, góc phản xa, Pháp tuyên đối với phản xa ánh sáng bởi gương phẳng - Phát biểu định luật phản xa ánh sáng - Nêu ví dụ tượng phản xa ánh sáng 2.Kỹ - Vẽ tia phản xa biêt tia đối với gương phẳng va ngược lai, theo cách áp dụng định luật phản xa ánh sáng 3.Thái đô - Nghiêm túc học tập - Hao hứng với môn học II.Chuẩn Bi 1.Chuẩn bi của giáo viên - Thu thập thông tin, nghiên cứu tai liệu có liên quan đên bai giảng 2.Chuẩn bi của học sinh -Cả lớp: gương phẳng có giá đỡ, đèn pin có man chắn đục lỗ để tao tia sáng, tờ giấy dán gỗ phẳng, thước đo độ III Hoạt Đơng Dạy – Học 1.Ởn đinh lớp - u câu lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra củ - Hãy giải thích tượng Nhật thực va tượng Nguyệt thực - Chữa bai tập số SBT ? 3.Tiến trình dạy học Tổ chức tình học tập : Nhìn mặt hồ dưới ánh sáng mặt trời ánh đèn thấy có tượng ánh sáng lấp lánh, lung linh Tai có tượng huyền diệu thê ? Bai học mới hôm giúp em tìm câu trả lời Hoạt Đơng Của GV Hoạ Hoat động Tìm hiểu gươn Yêu câu HS quan sát vao gương soi? Các em quan sát thấy ở sau gương? Yêu câu HS đọc câu hỏi va trả lời C1 -Vẽ ký hiệu gương phẳng I.Gương phẳng Quan sát Thực yêu câu GV Nhận xét Hình ảnh quan sát gương gọi la ảnh vật ta C1: Gương soi, mặt nước yên tĩnh Hoat động Tìm hiểu định luật ph 10 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK HOẠT ĐỘNG CỦA GV Trường THCS Giang Sơn HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoat động Tổ chức tình h́ng học tập Đặt vấn đề: (SGK) Theo dõi nắm nội dung vấn đề Hoat động Làm thí nghiệm tạo hai vật nhiễm điện loại tìm hiểu lực tác dụng chúng Yêu câu học sinh đọc thí I.Hai loại điện tích nghiệm va tiên hanh thí 1.Thí nghiệm 1: (SGK) nghiệm SGK hướng -Thực nghiêm túc theo yêu câu dẫn GV Em rút nhận xét vật giớng cọ xát ? + Trước cọ xát hai mảnh ni lơng khơng có tượng + Sau cọ xát hai mảnh ni lông đẩy GV: Yêu câu nhóm lam thí nghiệm va nêu tượng xảy với ni lông + Hai nhựa cọ xát vao mảnh vải khô đặt gân đẩy Hai mảnh ni lơng cọ xát vao mảnh len nhiễm điện giống hay khác nhau? Vsao? =>Hai vật giống la ni lông cọ xát vao vật hai mảnh ni lơng phải nhiễm điện giớng Yêu câu HS tiên hanh thí nghiệm H18.2 Khi chưa cọ xát em đưa hai nhựa đên gân có tượng xảy ra? Khi cọ xát ở đâu thước nhựa va đưa lai gân có tượng xảy ra? Nêu hai vật nhiễm điện khác chúng hút hay đẩy nhau, chúng ta tiên hanh thí nghiệm để kiểm tra điều - Rút nhận xét Nhận xét: Hai vật giớng cọ xát mang điện tích loai va đặc chúng đẩy 2.Thí nghiệm -Tiên hanh thí nghiệm va đưa nhận xét Nhận xét: Thanh nhựa sẫm mau va thủy tinh cọ xát chúng đẩy chúng mang điện tích loai Vì em biêt thủy tinh va thước nhựa nhiễm điện 60 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn khác loai? Hoat động Hoàn thành kết luận hai loại điện tích lực tác dụng chúng 3.Kết luận - Tiêp nhận thông tin va ghi vở Thông báo quy ước điện tích Có loai điện tích la : điện tích âm va điện tích dương Yêu câu HS trả lời câu C1 Các vật mang điện tích loai đẩy nhau, mang điện tích khác loai hút Hoat động Tìm hiểu sơ lược cấu tao nguyên tử III Sơ lược cấu tạo ngun tử -Treo tranh vẽ mơ hình đơn -Tích cực suy nghĩ va nghiên cứu giản nguyên tử hình 18.4 SGK Các vật bị nhiễm điện la Hat nhân (mang điện tích dương) vật mang điện tích Vậy điện tích từ đâu ma Nguyên tử: Các êlectrơn (mang điện tích âm) có ? + Tổng điện tích âm có giá trị tuyệt đới u câu học sinh đọc phân cấu tao đơn giản ngun điện tích dương Ngun tử trung hòa điện tử + Êlectrơn dịch chuyển từ ngun tử sang nguyên tử khác, từ vật sang vật khác Hoat động Vận dụng IV Vận dụng Yêu câu học sinh trả lời số câu hỏi vận dụng -Hoat động nhân trả lời câu hỏi Chỉnh sửa sai sót q trình trả lời HS -Đọc mục Có thể em chưa biết Hoat động Củng cớ va Dặn dò Củng cớ : - Có loai điện tích? - Khi nao vật đên gân với đẩy nhau, hút nhau? - Đọc nội dung ghi nhớ bai Dặn dò : - Qua bai học em cân học thuộc phân ghi nhớ - Về nha lam bai tập 18.1; 18.2; 18.3; 18.4 (SBT) Nguyên tử cấu tao thê nao? 61 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn - Chuẩn bị bai học mới Tuân 22 Tiêt PPCT 22 Ngay soan 16/01/2018 Ngay day 19/01/2018 BÀI 19 DÒNG ĐIỆN-NGUỒN ĐIỆN I.Mục Tiêu 1.Kiến thức 62 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn -Mơ tả thí nghiệm tao dòng điện, nhận biêt có dòng điện va nêu dòng điện la dòng điện tích chuyển dời có hướng - Nêu tác dụng chung nguồn điện la tao dòng điện va nhận biêt nguồn điện thường dùng với hai cực chúng Mắc va kiểm tra để đảm bảo mach điện kín gồm pin, bóng đèn pin, công tắc va dây nối hoat động, đèn điện 2.Kỹ - Lam thí nghiệm, sử dụng bút thử điện 3.Thái đô - Nghiêm túc học tập - Hao hứng với môn học II.Chuẩn Bi 1.Chuẩn bi của giáo viên - Nghiên cứu ,thu thập nguồn tai liệu, thơng tin có liên quan đên bai giảng 2.Ch̉n bi của học sinh Mỗi nhóm: Một sớ loai pin thật (mỗi loai chiêc), mảnh tơn kích thước khoảng (80 x 80)mm, mảnh nhựa kích thước khoảng (130 x 180)mm, mảnh len bút thử điện thơng mach ( bóng đèn nê on bút thử điện) bóng đèn pin lắp sẵn vao đê đèn, cơng tắc, đoan dây nới có võ cách điện III Hoạt Đơng Dạy – Học 1.Ởn đinh lớp - Yêu câu lớp trưởng báo cáo sĩ sớ Kiểm tra củ - Có loai điện tích ? - Nêu sơ lược cấu tao nguyên tử ? GV nhận xét va cho điểm 3.Tiến trình dạy học Tổ chức tình học tập : Dòng điện la gì? Chúng ta tìm hiểu câu trả lời 63 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỚP HMOK Hoạt Đơng Của GV Trường THCS Giang Sơn Hoạt Đông Của HS Hoat động Tìm hiểu dòng điện la ? Treo tranh vẽ H19.1 u câu học sinh nhóm tìm hiểu tương tự dòng điện va dòng nước Tìm từ thích hợp điền vao chỗ trớng câu C1 Khi bút thử điện ngừng sáng lam cách nao để bóng đèn tiêp tục sáng? Nêu cách nhận biêt có dòng điện chay qua thiêt bị điện? Dòng điện la gì? Trong thực tê ta cắm dây cắm nới từ ổ điện đên thiêt bị dùng điện không khơng có dòng điện chay qua thiêt bị điện em khơng tự sửa chữa nêu chưa ngắt nguồn va chưa biêt cách sử dụng để đảm bảo an toan điện I.Dòng điện Tích cực hoat động theo hướng dẫn GV C1: a) Điện tích mảnh phim nhựa tương tự (nước) bình b) Ḿn đèn bút thử điện sáng cọ xát mảnh phim nhựa lân Nhận xét: Bóng đèn bút thử điện sáng có điện tích dịch chuyển qua Kết luận Dòng điện la dòng điện tích chuyển dời có hướng Tiêp nhận thông tin -Lưu ý: Thực an toan sử dụng điện Hoat động Tìm hiểu nguồn điện thường dùng Thông báo tác dụng nguồn II.Nguồn điện điện, nguồn điện có hai cực, cực - Nguồn điện có khă cung cấp dương kí hiệu la (+), cực âm kí điện để dụng cụ điện hoat động hiệu la (-).Kể tên số nguồn - Mỗi nguồn điện có cực, cực dương điện sớng.HS tìm hiểu (+), cực âm(-) câu trả lời.Gọi học sinh cực dương va cực âm pin va ắc quy Hoat động Mắc mach điện đơn giản 64 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỚP HMOK Trường THCS Giang Sơn -Các nhóm tiên hanh mắc -Khi đèn không sáng chứng tỏ mach hở, khơng có dòng điện qua đèn u câu học sinh quan sát hình vẽ cho biêt mach điện gồm dụng cụ (Nguồn điện (pin), bóng đèn, cơng tắc, dây nới) quan sát cách mắc nhóm để giúp học sinh phát khuyêt điểm mắc Khi nao bóng đèn sáng Ngun nhân Cách khắc phục mạch hở 1.Dây tóc đèn bị -Thay bóng đèn đứt khác 2.Đui đèn tiêp -Vặn lai đui đèn xúc không tốt -Vặn chặt lai 3.Các đâu dây chốt nối tiêp xúc không -Nối lai dây tốt thay dây 4.Dây đứt ngâm khác bên -Thay pin mới 5.Pin củ Bóng đèn sáng mach điện kín Hoat động Vận dụng -Yêu câu học sinh trả lời câu hỏi vận dụng -Chỉnh sửa sai sót câu trả lời HS III Vận dụng -Tích cực suy nghĩ trả lời câu hỏi -Cá nhân đưa câu trả lời theo quan điểm riêng -Các nhóm HS khác phản biện -Thớng câu trả lời đúng Hoat động Củng cớ va Dặn dò Củng cớ : - Dòng điện la gì? Lam thê nao để có dòng điện chay qua bóng đèn pin - Yêu câu học sinh đọc phân ghi nhớ Dặn dò: - Về nha em xem lai nội dung bai học - Học thuộc phân ghi nhớ, lam bai tậptừ 19.1->19.3 SBT - Chuẩn bị cho viên pin 1,5V va bóng đèn cho bai học mới Tuân 23 Ngay soan 23/01/2018 Tiêt PPCT 23 Ngay day 26/01/2018 BÀI 20 CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN 65 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn I.Mục Tiêu 1.Kiến thức - Nhận biêt thực tê vật dẫn điện la gì? La vật cho dòng điện qua, vật cách điện la vật khơng cho dòng điện qua - Kể tên số vật dẫn điện (hoặc vật liệu dẫn điện) va vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng - Biêt dòng điện kim loai la dòng electron tự dịch chuyển có hướng 2.Kỹ - Mắc mach điện đơn giản, lam thí nghiệm xác định vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện - 3.Thái đô - Nghiêm túc học tập - Hao hứng với môn học II.Chuẩn Bi 1.Chuẩn bi của giáo viên - Nghiên cứu ,thu thập nguồn tai liệu, thơng tin có lien quan đên bai giảng 2.Ch̉n bi của học sinh Mỗi nhóm: - Nhóm học sinh : bóng đèn, đai ngach hợc đui xoắn nới với phích cắm điện đoan dây điện - 02 pin, bóng đèn pin, cơng tắc, đoan dây dẫn có mơ kẹp, sớ vật cân xác định xem la vật dẫn điện hay cách điện: đoan dây đồng, đoan dât thép, đoan vỏ nhựa bọc ngoai dây điện, chén sứ Cả lớp: Một bảng phụ III Hoạt Đông Dạy – Học 1.Ổn đinh lớp - Yêu câu lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra củ - Nguồn điện có cực ? - Dòng điện la ? GV nhận xét va cho điểm 3.Tiến trình dạy học Hoạt Đông Của GV Hoạt Đông Của HS Hoat động Tổ chức tình h́ng học tập -u câu HS đọc phân mở bai va quan sát thí nghiệm - Đọc phân mở bai SGK Hoat động Nhận biêt nguồn âm Yêu câu học sinh đọc mục I Thực hiên theo yêu câu GV, trả lời 66 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK (Trang 55 SGK) Trường THCS Giang Sơn câu hỏi Trong dcụ chbị em I.Chất dẫn điện chất cách điện đoán vật nao dđiện vật nao c/điện Các nhóm tiên hanh th/ng kiểm va để chúng riêng tra.Nhận xét thí nghiệm Để biêt vật nao dẫn điện, nguyên nhân dẫn đên kêt sai vật nao khơng dẫn điện lam thí nghiệm kiểm tra + Chất dẫn điện la chất cho dòng điện Trả lời câu hỏi qua, gọi la vật liệu dẫn điện + Chất dẫn điện la gì? dùng để lam vật hay phận dẫn điện + Chất cách điện la gì? Yêu câu học sinh quan sát H20.1 cho biêt phận nao dẫn điện, phận nao cách điện Khi cắm phích điện vao ở điện tay ta câm vao phân nao để cắm? + Chất cách điện la chất khơng cho dòng điện qua, gọi la vật liệu cách điện dùng để lam vật hay phận cách điện Thực hiên theo yêu câu GV, trả lời câu hỏi Ngoai vật liệu cách điện kể y/c HS trả lời thêm số vật liệu cách điện khác Yêu câu học sinh trả lời câu hỏi C3 Trong kim loai dòng điện la dòng chuyển dời hat nao? Hoat động Tìm hiểu dòng điện kim loai II.Dòng điện kim loại thông báo êlectron tự Tiêp nhận thông tin kim loai Thực theo yêu câu GV Đưa mơ hình đoan dây dẫn kim loai chay qua HS kí hiệu 1.Êlectrơn tự kim loai: biểu diễn êlectron tự Kí hiệu a)Trong kim loai có êlectron tự nao biểu diễn phân lai nguyên tử b)Trong kim loai có êlectron Yêu câu học sinh trả lời C5 thoát khỏi nguyên tử va chuyển Dựa vao yêu câu em động tự kim loai gọi la êlectron tự hoan phân kêt luận 2.Dòng điện kim loai Khi có dòng điện kim loai êlectron khơng chuyểnn động tự 67 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn ma chuyển dời có hướng Kết luận: Các êlectron tự kim loai chuyển dịch có hướng tao dòng điện chay qua Hoat động Vận dụng Y/câu HS trả lời câu hỏi C7, III Vận dụng C8, C9 Tích cực suy nghĩ trả lời câu hỏi Chỉnh sửa sai sót câu trả SGK lời HS C7 B; C8 C C Hoat động Củng cớ va Dặn dò Củng cố : - Qua bai học hôm em cân ghi nhớ vấn đề gì? - Thê nao la dòng điện kim loai? Dặn dò: - Về nha em xem học thuộc phân ghi nhớ - Lam bai tập 20.1 -> 20.3 ở SBT - Chuẩn bị bai học mới Tuân 24 Tiêt PPCT 24 Ngay soan 31/01/2018 Ngay day 02/02/2018 BÀI 23 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN I.Mục Tiêu 1.Kiến thức 68 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn - Biêt vẽ đúng sơ đồ mach điện thực ảnh vẽ,chụp đoan mach điện thực loai đơn giản - Biêt mắc mach điện đơn giản theo sơ đồ cho Biểu diễn đúng mũi tên chiều dòng điện chay sơ đồ đúng chiều dòng điện mach điện thực 2.Kỹ - Vẽ mach điện dơn giản va mắc mach điện đơn giản 3.Thái đô - Nghiêm túc học tập - Hao hứng với môn học II.Chuẩn Bi 1.Chuẩn bi của giáo viên - Nghiên cứu ,thu thập nguồn tai liệu, thông tin có liên quan đên bai giảng 2.Chuẩn bi của học sinh - Cả lớp : Bảng sơ đồ mach điện - Mỗi nhóm: cục pin, dây đồng III Hoạt Đơng Dạy – Học 1.Ởn đinh lớp - u câu lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra củ - Thê nao la chất dẫn điện , chất cách điện ? Kể tên số vật liệu thường dùng để cách điện va dung dẫn điện ? - Trình bay dòng điện kim loai - Gv nhận xét va cho điểm 3.Tiến trình dạy học Tổ chức tình học tập Các thợ điện cứ vao đâu để mắc mach điện đúng u câu cân có ? Hoạt Đơng Của GV Hoạt Đơng Của HS Hoat động Tìm hiểu sơ đồ mach điện Treo bảng kí hiệu số phận mach điện va giới thiệu cho HS nắm kí hiệu Yêu câu HS thực câu C1, C2, C3 (SGK), theo dõi giúp đỡ nhóm Chú ý quan sát I Sơ đồ mạch điện -Tập trung chú ý va quan sát Kí hiệu 1sớ phận mach điện: -Vẽ ký hiệu mach điện vao vở Sơ đồ mach điện: Thực hoat động theo yêu câu GV a 69 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỚP HMOK Trường THCS Giang Sơn nhóm tiên hanh mắc thực tê dụng b cụ Hoat động Sử dụng kí hiệu để vẽ sơ đồ mach điện va mắc mach điện theo sơ đồ II Chiều dòng điện Quy ước chiều dòng điện : Chiều Thơng báo quy ước dòng điện la chiều từ cực dương qua dây dẫn chiều dòng điện, minh va dụng cụ điện tới cực âm nguồn hoa cho lớp theo điện H21.1a (SGK) Thực theo yêu câu GV Yêu câu HS vận dụng - Hoan chỉnh nội dung, bổ sung va tiêp nhận thực câu C4,C5 thông tin (SGK) a b Theo dõi trình thực hoat động HS Kịp thời nhắc nhở c va ́n nắn sai sót em Hướng dẫn HS thực phân vận dụng - Bổ sung va hoan thiện câu hỏi vao vở Hoat động Vận dụng III Vận dụng -Tích cực hoat động C6: Hoat động Củng cố va Dặn dò Củng cớ : - Đọc mục ghi nhớ SGK Nội dung em chưa biêt Dặn dò: - Học bai theo nội dung SGK va vở ghi - Lam bai tập sách bai tập - Lưu ý HS chiều dòng điện, chiều quy ước va vẻ chiều sơ đồ - Chuẩn bị bai học mới 70 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn Tuân 25 Tiêt PPCT 25 Ngay soan 20/02/2018 Ngay day 23/02/2018 BÀI 23 TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DỊNG ĐIỆN I.Mục Tiêu 71 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn 1.Kiến thức - HS mô tả thí nghiệm hoat động thiêt bị thể tác dụng từ dòng điện - Mơ tả thí nghiệm hoắc ứng dụng thực tê tác dụng hố học dòng điện - Nêu biểu tác dụng sinh lí dòng điện qua thể người 2.Kỹ - Nhận biêt va phân biệt tác dụng dụng cụ điện t/d từ, hoá học, sinh lí 3.Thái - Nghiêm túc học tập - Hao hứng với môn học II.Chuẩn Bi 1.Chuẩn bi của giáo viên - Nghiên cứu ,thu thập nguồn tai liệu, thơng tin có liên quan đên bai giảng -Bộ đồ thí nghiệm hình 23.1 va 23.3 2.Ch̉n bi của học sinh - Nam châm vĩnh cửu - Nghiên cứu trước bai học ở nha III Hoạt Đông Dạy – Học 1.Ổn đinh lớp - Yêu câu lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra củ - Thực kiểm tra số kiên thức điện học, nội dung trọng tâm trước kỳ nghỉ Têt Nguyên Đán - Kêt hợp kiểm tra trình day bai mới 3.Tiến trình dạy học Tổ chức tình học tập : Nam châm điện la gì, hoat động dự nguyên tắc nao dòng điện? Em tự chê tao mơ hình hoat động nam châm điện ? Chúng ta tìm hiểu tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí dòng điện va số biểu chúng sống Hoạt Đông Của GV Hoạt Đông Của HS Hoat động Tìm hiểu nam châm điện 72 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Giới thiệu nâm châm Thực thí nghiệm ( đưa lai gân kim loai, chon nam châm tiêp xúc với ) yêu câu HS quan sát tượng xảy Giới thiệu đồ TN hình 23.1, thực TN va yêu câu HS chú ý quán sát tượng xảy để rút kêt luận vao vở ghi Giới thiệu sơ qua mục chuông điện Trường THCS Giang Sơn I Tác dụng từ Tính chất từ của nam châm - Quan sát tượng - Tiêp thu thông tin tác dụng từ nam châm Kết luận : + Nam châm hút vật sắt, thép + Mỗi nam châm có cực ( ở hút manh) + Các cực tương tác lẫn Nam châm điện - Thực hoat động theo yêu câu GV Rút nhận xét tượng xảy theo ý câu C1 Kết luận: a Cuộn dây dẫn nam châm điện b tác dụng từ Hoat động Tìm hiểu tác dụng hố học dòng điện Tiên hanh lam thí nghiệm II Tác dụng hoá học H23.3 (SGK) Yêu câu Quan sát TN HS chú ý quan sát Quan sát TN GV tượng xảy C5 Qua TN cho thấy dung dịch đồng sunfat C5 Dung dịch đồng la chất dẫn điện sunfat la chất dẫn điện Thực theo yêu câu GV, trả lời câu hay chất cách điện hỏi Yêu câu HS quan sát mau C6 Sau tiên hanh TN thỏi than nối với thỏi than nối với cực cực âm phủ lớp mau đỏ nhat âm? ( lưu ý trước mau 2.Kết luận đen) sau mau gì?( la Dòng điện qua dung dịch muối đồng lam yêu câu câu C6) cho thỏi than nối với cực âm phủ Yêu câu HS rút kêt lớp vỏ đồng luận Hoat động Tìm hiểu tác dụng sinh lí dòng điện Giới thiệu sớ tác hai III Tác dụng sinh lí của dòng điện va sớ ứng dụng -Đọc thơng tin SGK dòng điện đới với tác Tích cực nghiên cứu timg hiểu Dòng điện dụng sinh lí để HS chú ý gây tác hai nguy hiểm thê nao đối với phòng tránh nguy hiểm thể người ? Lam thê nao để phòng tránh? q trình sử dụng Hoat động Vận dụng 73 Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn Yêu câu HS thực câu IV Vận dụng Thực theo yêu câu GV Bổ sung va C7, C8 (SGK) hoan chỉnh nội dung Chỉnh sửa sai sót C7: chọn C câu trả lời HS C8: chọn D Hoat động Củng cớ va Dặn dò Củng cố : - Nêu nội dung ghi nhớ bai học? - Nêu vai thiêt bị sử dụng tác dụng từ, hố học dòng điện? - Dòng điện gây tác dụng thê nao đối với thể người? Chúng ta cân lam để han chê tác hai dòng điện - Nêu tác dụng dòng điện ma em học? Dặn dò: - Học bai theo nội dung SGK va phân ghi nhớ bai học - Lam bai tập 23.1 23.4 (SBTVL7) - Chuẩn bị ôn tập va kiểm tra tiêt 74 Năm học 2017 - 2018 ... phát ánh sáng vật nao hắt lai ánh sáng ? -Thê nao la nguồn sáng, vật sáng II Nguồn sáng vật sáng -Dây tóc bóng đèn la vật tự phát ánh sáng -Tờ giấy la vật hắt lai ánh sáng 1.Nguồn sáng Lý Năm. .. khơng nhận ánh sáng từ nguồn sáng tới ánh sáng truyền theo đường thẳng, gặp vật cản ánh sáng không truyền qua b.Nhận xét : Trên man chắn đặt phía sau vật cản có vùng khơng nhận ánh sáng từ nguồn... chuẩn bị tiêt sau kiểm tra tiêt truyền ánh sáng 27 Lý Năm học 20 17 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang Sơn Đã chỉnh a4 28 Lý Năm học 20 17 - 2018 Giáo viên Y-KỐP HMOK Trường THCS Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án cả năm vật lý 7, Giáo án cả năm vật lý 7, BÀI 2. SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG, BÀI 5. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG, BÀI 7. GƯƠNG CẦU LỒI, BÀI 11. ĐỘ CAO CỦA ÂM, BÀI 18. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH, BÀI 23. TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn