Phân tích bức chân dung tự họa con người chủ tịch hồ chí minh

3 150 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 18:01

Phân tích bức chân dung tự họa con người Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngữ Văn 12 Bình chọn:Những ý cần đạt: Chân dung tự họa con người Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù chính là nói đến hình tượng trữ tình của tác giả Hồ Chí Minh bao trùm trong tập thơ.Sống đẹp là gì hỡi bạn? Ngữ Văn 12Vài nét về nhà văn Nam Cao Ngữ Văn 12Trong thiên truyện của Nguyễn Thi đã có một dòng sông truyền thống liên tục chảy từ...Nêu các đề tài chính trong sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Những ý cần đạt: Chân dung tự họa con người Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù chính là nói đến hình tượng trữ tình của tác giả Hồ Chí Minh bao trùm trong tập thơ. Cần tập trung làm nổi bật thế giới tinh thần của tác giả, chẳng hạn như trí tuệ, tình cảm tư tưởng… Có thế trình bày theo nhiều cách, sử dụng những hệ thống khái niệm khác nhau: trí, nhân, dũng… nhưng phải phải nhất quán. Phân tích những ý thơ hoặc những câu thơ tiêu biểu để làm nổi bật nội dung. Tránh sự liệt kê dẫn chứng một cách dàn trải. Bài làm tham khảoTập thơ Nhật kí trong tù được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác khi Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam cầm trong nhà tù Trung Quốc vào những năm 1942, 1943. Người viết tập thơ này dường như không có ý làm nghệ thuật, lưu danh hậu thế mà chỉ cốt để ngâm ngợi cho khuây khỏa những tháng ngày “mất tự do”. Tuy vậy, Nhật kí trong tù đã trở thành một tác phẩm lớn có giá rị về nhiều mặt trong lịch sử văn học Việt Nam cận, hiện đại. Nó có sức hấp dẫn lâu bền với nhiều thế hệ bạn đọc ở cả trong nước lẫn ngoài nước. Mấy chục năm qua, kể từ khi tập thơ được công bố, nhiều người đã viết về tập thơ này. Họ nhấn mạnh đến giá trị phản ánh hiện thực, sức mạnh tố cáo của Nhật ký trong tù đối với chế độ nhà tù Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch. Tuy vậy, điều quan trọng nhất cần phải thấy: trước sau đây vẫn là một tập nhật kí bằng thơ, một tập nhật kí “hướng nội”, tác giả chủ yếu viết cho mình. Do đó, sức hấp dẫn của tập thơ chính là hình tượng của nhân vật trữ tình – tác giả Hồ Chí Minh, một chiến sĩ – thi sĩ. Vì vậy, hoàn toàn có lý khi sách giáo khoa Văn 12 đã khẳng định: “Có thể xem Nhật kí trong tù như một bức chân dung tự họa con người tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh” Đọc tác phẩm Nhật kí trong tù , chúng ta bắt gặp con người Hồ Chí Minh với tất cả vẻ đẹp, phong phú, sâu sắc trong tâm hồn, trong tính cách, trong cách nhìn, cách nghĩ suy về cuộc đời và con người. Nhật kí trong tù đúng là một “bức chân dung tự họa” bằng thơ về con người tinh thần của người sáng tạo ra nó. Qua hơn một trăm bài thơ, ta có thể nhận thấy nỗi khắc khoải nóng lòng, sốt ruột ngóng trông tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đọc còn nhớ, mùa thu 1942, với tư cách là đại biểu cho phong trào cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh có trọng trách tìm sang Trung Hoa để bàn cách phối hợp hành động chống bọn đế quốc, phát xít. Nhưng vô cớ, Người bị bọn mật vụ Quốc dân đảng bắt giữ và sau đó, bị giải đi hết nhà lao này đến nhà lao khác, không được xét xử. Người cũng hoàn toàn không được biết đến bao giờ mình mới được trả tự do. Hồ Chí Minh đau khổ vô hạn và thấm thía sâu sắc nỗi “mất tự do”. Nỗi đau khổ này được tác giả bộc lộ trong khá nhiều bài thơ. Chẳng hạn như trong một lần chuyển đổi nhà lao có bọn “cảnh binh khiêng lợn cùng đi”, Bác đã viết những câu thơ đầy cay đắng, biểu lộ một qui luật trong cuộc sống, mà qui luật này Người đã rút ra một cách thấm thía ngay trong cuộc sống đau khổ của chính mình: Trên đời ngàn vạn điều cay đắngCay đắng chi bằng mất tự doHay, trong một bài thơ khác, bài Bị hạn chế, Hồ Chí Minh cũng khẳng định: Đau khố chi bằng mất tự doNỗi sốt ruột khắc khoải chờ mong kéo dài theo ngày tháng đã chuyển thành sự giận dữ, phẫn nộ. Người đã đặt cho bài thơ một nhan đề hết sức độc đáo là chỉ có một dấu hỏi chấm (?) Quảng Tây đi khắp lòng oan ứcGiải đến bao giờ, giải tới đâu?Bên cạnh con người nóng lòng, sốt ruột, đau khổ vô hạn vì mất tự do, người đọc còn bắt gặp trong Nhật kí trong tù một con người hoàn toàn tự chủ về mặt tinh thần, luôn bình thản ung dung, tự tại, tâm hồn như bay lượn trên bầu trời tự do, không sức mạnh của nhà tù nào giam hãm được. Như vậy, có thể nói chúng có thể giam cầm được thể xác Bác, nhưng không khi nào chúng có thể giam cầm được tinh thần Bác. Điều này đã được chính tác giả thể hiện qua hai câu thơ mở đầu, được xem như lời đề từ của tập Nhật kí troXem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichbucchandungtuhoaconnguoichutichhochiminhnguvan12c30a4352.htmlixzz5mx87cjU3 Phân tích chân dung tự họa người Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Những ý cần đạt: Chân dung tự họa người Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhật kí nói đến hình tượng trữ tình tác giả Hồ Chí Minh bao trùm tập thơ • Sống đẹp bạn? - Ngữ Văn 12 • Vài nét nhà văn Nam Cao - Ngữ Văn 12 • Trong thiên truyện Nguyễn Thi có dòng sơng truyền thống liên tục chảy từ • Nêu đề tài sáng tác Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Những ý cần đạt: - Chân dung tự họa người Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhật kí nói đến hình tượng trữ tình tác giả Hồ Chí Minh bao trùm tập thơ - Cần tập trung làm bật giới tinh thần tác giả, chẳng hạn trí tuệ, tình cảm tưởng… - Có trình bày theo nhiều cách, sử dụng hệ thống khái niệm khác nhau: trí, nhân, dũng… phải phải quán - Phân tích ý thơ câu thơ tiêu biểu để làm bật nội dung Tránh liệt kê dẫn chứng cách dàn trải Bài làm tham khảo Tập thơ Nhật kí Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác Người bị quyền Tưởng Giới Thạch giam cầm nhà Trung Quốc vào năm 1942, 1943 Người viết tập thơ dường khơng có ý làm nghệ thuật, lưu danh hậu mà cốt để ngâm ngợi cho khuây khỏa tháng ngày “mất tự do” Tuy vậy, Nhật kí trở thành tác phẩm lớn có giá rị nhiều mặt lịch sử văn học Việt Nam cận, đại Nó có sức hấp dẫn lâu bền với nhiều hệ bạn đọc nước lẫn nước Mấy chục năm qua, kể từ tập thơ công bố, nhiều người viết tập thơ Họ nhấn mạnh đến giá trị phản ánh thực, sức mạnh tố cáo Nhật ký chế độ nhà Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch Tuy vậy, điều quan trọng cần phải thấy: trước sau tập nhật kí thơ, tập nhật kí “hướng nội”, tác giả chủ yếu viết cho Do đó, sức hấp dẫn tập thơ hình tượng nhân vật trữ tình – tác giả Hồ Chí Minh, chiến sĩ – thi sĩ Vì vậy, hồn tồn có lý sách giáo khoa Văn 12 khẳng định: “Có thể xem Nhật kí chân dung tự họa người tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh” Đọc tác phẩm Nhật kí , bắt gặp người Hồ Chí Minh với tất vẻ đẹp, phong phú, sâu sắc tâm hồn, tính cách, cách nhìn, cách nghĩ suy đời người Nhật kí “bức chân dung tự họa” thơ người tinh thần người sáng tạo Qua trăm thơ, ta nhận thấy nỗi khắc khoải nóng lòng, sốt ruột ngóng trơng tự Chủ tịch Hồ Chí Minh Người đọc nhớ, mùa thu 1942, với cách đại biểu cho phong trào cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh có trọng trách tìm sang Trung Hoa để bàn cách phối hợp hành động chống bọn đế quốc, phát xít Nhưng vơ cớ, Người bị bọn mật vụ Quốc dân đảng bắt giữ sau đó, bị giải hết nhà lao đến nhà lao khác, khơng xét xử Người hồn tồn khơng biết đến trả tự Hồ Chí Minh đau khổ vơ hạn thấm thía sâu sắc nỗi “mất tự do” Nỗi đau khổ tác giả bộc lộ nhiều thơ Chẳng hạn lần chuyển đổi nhà lao có bọn “cảnh binh khiêng lợn đi”, Bác viết câu thơ đầy cay đắng, biểu lộ qui luật sống, mà qui luật Người rút cách thấm thía sống đau khổ mình: Trên đời ngàn vạn điều cay đắng Cay đắng chi tự Hay, thơ khác, Bị hạn chế, Hồ Chí Minh khẳng định: Đau khố chi tự Nỗi sốt ruột khắc khoải chờ mong kéo dài theo ngày tháng chuyển thành giận dữ, phẫn nộ Người đặt cho thơ nhan đề độc đáo có dấu hỏi chấm (?) Quảng Tây khắp lòng oan ức Giải đến bao giờ, giải tới đâu? Bên cạnh người nóng lòng, sốt ruột, đau khổ vơ hạn tự do, người đọc bắt gặp Nhật kí người hồn tồn tự chủ mặt tinh thần, ln bình thản ung dung, tự tại, tâm hồn bay lượn bầu trời tự do, không sức mạnh nhà giam hãm Như vậy, nói chúng giam cầm thể xác Bác, không chúng giam cầm tinh thần Bác Điều tác giả thể qua hai câu thơ mở đầu, xem lời đề từ tập Nhật kí tro Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-buc-chan-dung-tu-hoa-con-nguoi-chu-tich-ho-chi-minh-ngu-van12-c30a4352.html#ixzz5mx87cjU3 .. .Chí Minh, chiến sĩ – thi sĩ Vì vậy, hồn tồn có lý sách giáo khoa Văn 12 khẳng định: “Có thể xem Nhật kí tù chân dung tự họa người tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh Đọc tác phẩm... kí tù , bắt gặp người Hồ Chí Minh với tất vẻ đẹp, phong phú, sâu sắc tâm hồn, tính cách, cách nhìn, cách nghĩ suy đời người Nhật kí tù bức chân dung tự họa thơ người tinh thần người sáng tạo... đâu? Bên cạnh người nóng lòng, sốt ruột, đau khổ vơ hạn tự do, người đọc bắt gặp Nhật kí tù người hồn tồn tự chủ mặt tinh thần, ln bình thản ung dung, tự tại, tâm hồn bay lượn bầu trời tự do, không
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bức chân dung tự họa con người chủ tịch hồ chí minh, Phân tích bức chân dung tự họa con người chủ tịch hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn