Tác giả vũ trọng phụng

2 120 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 18:01

Tác giả Vũ Trọng Phụng Ngữ Văn 12 Bình chọn:VŨ TRỌNG PHỤNG (1912 1939) Gia đình và cuộc đời tác giả: Cha mất sớm, nhà nghèo gia truyền. Vũ Trọng Phụng học hết bậc tiểu học phải nghỉ, đi làm để đỡ gánh nặng cho mẹ.Phân tích bức chân dung tự họa con người Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngữ Văn 12Sống đẹp là gì hỡi bạn? Ngữ Văn 12Vài nét về nhà văn Nam Cao Ngữ Văn 12Trong thiên truyện của Nguyễn Thi đã có một dòng sông truyền thống liên tục chảy từ...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học VŨ TRỌNG PHỤNG (1912 1939) 1. Gia đình và cuộc đời tác giả: Cha mất sớm, nhà nghèo gia truyền. Vũ Trọng Phụng học hết bậc tiểu học phải nghỉ, đi làm để đỡ gánh nặng cho mẹ. Vũ Trọng Phụng viết báo lúc 18 tuổi. Từ 1930 1939 ông viết cho nhiều tờ báo. Ông viết nhiều thể loại khác nhau. Ðặc biệt là thể loại phóng sự và tiểu thuyết. Ông được tôn vinh là ông vua phóng sự đất Bắc. Do làm việc quá sức, đời sống nghèo khổ, ông mắc bệnh lao, mất ngày 13101939.2. Những sáng tác của Vũ Trọng Phụng Truyện ngắn Tiểu thuyết. Phóng sự. Kí sự. Kịch. Dịch thuật.3. Bộ mặt xã hội thực dân nửa phong kiến trong tác phẩm của Vũ Trọn Phụng Xã hội nông thôn trong tác phẩm Vũ Trọng Phụng: Giông tố, Vỡ đê. Xã hội thành thị trong tác phẩm: Giông tố, Số đỏ, Làm đĩ4. Tính chất trào phúng trong tác phẩm Vũ Trọng Phụng Trào phúng là cái cười, tiếng cười mang ý nghĩa sâu xa, hàm ý châm biếm, mỉa mai, đôi lúc đả kích sâu cay. Trào phúng bao hàm hai yếu tố: yếu tố phê phán và yếu tố hài hước. Hai yếu tố kết hợp với nhau trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng. Tiếng cười được vang lên từ những thủ phápXem thêm tại: https:loigiaihay.comtacgiavutrongphungnguvan12c30a4359.htmlixzz5mx7z9hqB Tác giả Trọng Phụng - Ngữ Văn 12 Bình chọn: TRỌNG PHỤNG (1912- 1939) Gia đình đời tác giả: Cha sớm, nhà nghèo gia truyền Trọng Phụng học hết bậc tiểu học phải nghỉ, làm để đỡ gánh nặng cho mẹ  Phân tích chân dung tự họa người Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12  Sống đẹp bạn? - Ngữ Văn 12  Vài nét nhà văn Nam Cao - Ngữ Văn 12  Trong thiên truyện Nguyễn Thi có dòng sơng truyền thống liên tục chảy từ Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học TRỌNG PHỤNG (1912- 1939) Gia đình đời tác giả: - Cha sớm, nhà nghèo gia truyền Trọng Phụng học hết bậc tiểu học phải nghỉ, làm để đỡ gánh nặng cho mẹ - Trọng Phụng viết báo lúc 18 tuổi Từ 1930- 1939 ông viết cho nhiều tờ báo Ông viết nhiều thể loại khác Ðặc biệt thể loại phóng tiểu thuyết Ơng tơn vinh ơng vua phóng đất Bắc - Do làm việc sức, đời sống nghèo khổ, ông mắc bệnh lao, ngày 13/10/1939 Những sáng tác Trọng Phụng - Truyện ngắn - Tiểu thuyết - Phóng - Kí - Kịch - Dịch thuật Bộ mặt xã hội thực dân nửa phong kiến tác phẩm Trọn Phụng - Xã hội nông thôn tác phẩm Trọng Phụng: Giông tố, Vỡ đê - Xã hội thành thị tác phẩm: Giơng tố, Số đỏ, Làm đĩ Tính chất trào phúng tác phẩm Trọng Phụng - Trào phúng cười, tiếng cười mang ý nghĩa sâu xa, hàm ý châm biếm, mỉa mai, đơi lúc đả kích sâu cay - Trào phúng bao hàm hai yếu tố: yếu tố phê phán yếu tố hài hước Hai yếu tố kết hợp với tác phẩm Trọng Phụng - Tiếng cười vang lên từ thủ pháp Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tac-gia-vu-trong-phung-ngu-van-12c30a4359.html#ixzz5mx7z9hqB
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác giả vũ trọng phụng, Tác giả vũ trọng phụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn