Tìm hiểu bài nguyễn đình chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

2 112 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 18:00

Tìm hiểu bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tiếp thu được cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn, sâu sắc mới mẻ của Phạm Văn Đồng về con người và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu từ đó thấy rõ ràng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc Việt Nam, Nguyễn Đình Chiểu là một vì sao “càng nhìn càng sáng”.Trình bày sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh Ngữ Văn 12Tác giả Vũ Trọng Phụng Ngữ Văn 12Phân tích bức chân dung tự họa con người Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngữ Văn 12Sống đẹp là gì hỡi bạn? Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Mục tiêu bài học: Tiếp thu được cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn, sâu sắc mới mẻ của Phạm Văn Đồng về con người và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu từ đó thấy rõ ràng trong bầu trời văn nghệ của dân tộc Việt Nam, Nguyễn Đình Chiểu là một vì sao “càng nhìn càng sáng”. Thấy sức thuyết phục, lôi cuốn của bài văn: các lí lẽ xác đáng, lập luận chặt chẽ, ngôn từ trong sáng, giàu hình ảnh, giàu nhiệt huyết, kết hợp hài hòa giữa sự trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống với những vấn đề trọng đại đang đặt ra cho thời kì mình Củng cố kĩ năng viết bài văn nghị luận Hiểu và trân trọng cụ Nguyễn Đình ChiểuI.Tìm hiểu chung: 1.Tác giả Phạm Văn Đồng ( 19062000).Quê: Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi.Phạm Văn Đồng là nhà cách mạng lớn của nước ta trong thế kỉ XX ,đặc biệt trong lĩnh vực chính trị,ngoại giao. Ông có nhiều cống hiến to lớn trong việc xây dựng và quản lí nhà nước Việt Nam , đồng thời cũng là nhà giáo dục tâm huyết , nhà lí luận văn hóa văn nghệ lớnPhạm Văn Đồng để lại những tác phẩm lớn , quan trọng, nhiều định hướng, đường lối quan trọng về phát triển nền văn học nghệ thuật mới . Tác phẩm tiêu biểu:+ “ Tổ quốc ta, nhân dân ta và người nghệ sĩ”. Trong tác phẩm này có bài viết về: Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh.+ Các bài: Hiểu biết, khám phá và sáng tạo để phục vụ tổ quốc và chủ nghĩa xã hội(1968), Tiếng Việt một công cụ cực kì lợi hại trong công cuộc cách mạng tưtưởng, văn hóa( 1979)…2.Văn bảna.Hoàn cảnh và mục đích sáng tác Bài viết đăng trên tạp chí văn học số 71963, nhân kỉ niệm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu – nhà thơ mù yêu nước sâu sắc , người đã dựng nên bức tượng đài bi tráng về người nghĩXem thêm tại: https:loigiaihay.comtimhieubainguyendinhchieungoisaosangtrongvannghecuadantocnguvan12c30a4368.htmlixzz5mx7gz8Ar Tìm hiểu Nguyễn Đình Chiểu ngơi sáng văn nghệ dân tộc Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tiếp thu cách nhìn nhận, đánh giá đắn, sâu sắc mẻ Phạm Văn Đồng người thơ văn Nguyễn Đình Chiểu từ thấy rõ ràng bầu trời văn nghệ dân tộc Việt Nam, Nguyễn Đình Chiểu “càng nhìn sáng”  Trình bày nghiệp sáng tác Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12  Tác giả Vũ Trọng Phụng - Ngữ Văn 12  Phân tích chân dung tự họa người Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12  Sống đẹp bạn? - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Mục tiêu học: - Tiếp thu cách nhìn nhận, đánh giá đắn, sâu sắc mẻ Phạm Văn Đồng người thơ văn Nguyễn Đình Chiểu từ thấy rõ ràng bầu trời văn nghệ dân tộc Việt Nam, Nguyễn Đình Chiểu “càng nhìn sáng” - Thấy sức thuyết phục, lôi văn: lí lẽ xác đáng, lập luận chặt chẽ, ngơn từ sáng, giàu hình ảnh, giàu nhiệt huyết, kết hợp hài hòa trân trọng giá trị văn hóa truyền thống với vấn đề trọng đại đặt cho thời kì - Củng cố kĩ viết văn nghị luận - Hiểu trân trọng cụ Nguyễn Đình Chiểu I.Tìm hiểu chung: 1.Tác giả - Phạm Văn Đồng ( 1906-2000) -Quê: Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi -Phạm Văn Đồng nhà cách mạng lớn nước ta kỉ XX ,đặc biệt lĩnh vực trị,ngoại giao Ơng có nhiều cống hiến to lớn việc xây dựng quản lí nhà nước Việt Nam , đồng thời nhà giáo dục tâm huyết , nhà lí luận văn hóa văn nghệ lớn -Phạm Văn Đồng để lại tác phẩm lớn , quan trọng, nhiều định hướng, đường lối quan trọng phát triển văn học nghệ thuật - Tác phẩm tiêu biểu: + “ Tổ quốc ta, nhân dân ta người nghệ sĩ” Trong tác phẩm có viết về: Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh + Các bài: Hiểu biết, khám phá sáng tạo để phục vụ tổ quốc chủ nghĩa xã hội(1968), Tiếng Việt công cụ lợi hại cơng cách mạng tưtưởng, văn hóa( 1979)… 2.Văn a.Hồn cảnh mục đích sáng tác -Bài viết đăng tạp chí văn học số 7-1963, nhân kỉ niệm ngày Nguyễn Đình Chiểu – nhà thơ mù yêu nước sâu sắc , người dựng nên tượng đài bi tráng người nghĩ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tim-hieu-bai-nguyen-dinh-chieu-ngoi-sao-sang-trong-van-nghe-cua-dantoc-ngu-van-12-c30a4368.html#ixzz5mx7gz8Ar ...+ Các bài: Hiểu biết, khám phá sáng tạo để phục vụ tổ quốc chủ nghĩa xã hội(1968), Tiếng Việt cơng cụ lợi hại cơng cách mạng tưtưởng, văn hóa( 1979)… 2 .Văn a.Hồn cảnh mục đích sáng tác -Bài viết... hóa( 1979)… 2 .Văn a.Hồn cảnh mục đích sáng tác -Bài viết đăng tạp chí văn học số 7-1963, nhân kỉ niệm ngày Nguyễn Đình Chiểu – nhà thơ mù yêu nước sâu sắc , người dựng nên tượng đài bi tráng... bi tráng người nghĩ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tim-hieu-bai-nguyen-dinh-chieu-ngoi -sao- sang -trong- van-nghe-cua-dantoc-ngu-van-12-c30a4368.html#ixzz5mx7gz8Ar
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu bài nguyễn đình chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, Tìm hiểu bài nguyễn đình chiểu ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn