Phân tích làm nổi bật phong cách nghệ thuật của hoàng phủ ngọc tường đề kí hoàng phủ ngọc tường vừa giàu chất trí tuệ vừa giàu chất thơ nội dung thông tin về văn hóa lịch sử rất phong phú

2 138 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:59

Phân tích làm nổi bật phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường Đề: “Kí Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa giàu chất trí tuệ, vừa giàu chất thơ, nội dung thông tin về văn hóa lịch sử rất phong phú” Ngữ Văn 12 Bình chọn:Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những cây bút kí tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Với thể loại kí, Hoàng Phủ Ngọc Tường thể hiện trên từng trang văn vốn kiến thức uyên bác và cách viết tài hoa.Tìm hiểu bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc Ngữ Văn 12Trình bày sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh Ngữ Văn 12Tác giả Vũ Trọng Phụng Ngữ Văn 12Phân tích bức chân dung tự họa con người Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học DÀN BÀII. Mở bài: Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những cây bút kí tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Với thể loại kí, Hoàng Phủ Ngọc Tường thể hiện trên từng trang văn vốn kiến thức uyên bác và cách viết tài hoa. “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách kí của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp của sông Hương, thiên nhiên và con người xứ Huế với những trang văn “vừa giàu chất trí tuệ, vừa giàu chất thơ, nội dung thông tin về văn hóa lịch sử rất phong phú”.II. Thân bài:1. Khái quát: “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” rút từ tập bút kí cùng tên, được xuất bản năm 1984. Tập bút kí gồm tám bài viết về nhiều đề tài. Có những bài đậm chất sử thi với cảm hứng anh hùng, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam. Có những bài thiên về miêu tả thiên nhiên, qua đó nhà văn bộc lộ lòng gắn bó với quê hương đất nước và niềm tự hào về truyền thống, văn hóa, lịch sử của dân tộc. Đặc biệt là những bài viết về Huế. Trong số những bút kí đó, “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” là bài kí độc đáo về sông Hương. Dòng sông khơi gợi cảm hứng cho thơ ca, nhạc họa đã được Hoàng Phủ Ngọc Tường cảm nhận từ nhiều góc nhìn, đặc biệt là góc nhìn tâm linh, mang những nét riêng của “văn hóa Phú Xuân”.2. Phân tích:a. Chất trí tuệ của một cái tôi uyên bác: Viết về sông Hương, Hoàng Phủ Ngọc Tường thể hiện một sự hiểu biết sâu rộng về mọi mặt: văn hóa, lịch sử, địa lí, văn học nghệ thuật… Nhà văn đã cung cấp cho người đọc một lượng thông tin đa dạng để hiểu sâu hơn về dòng sông Hương và thiên nhiên, con người Huế. Vẻ đẹp của sông Hương từ góc nhìn địa lí: Hành trình của dòng sông: với câu hỏi gợi tìm “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”, bằng những bước chân rong ruổi, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã tìm về cội nguồn và dòng chảy của sông Hương: Xem thêm tại: https:loigiaihay.comphantichlamnoibatphongcachnghethuatcuahoangphungoctuongdekihoangphungoctuongvuagiauchattrituevuagiauchatthonoidungthongtinvevanhoalichsuratphongphunguvan12c30a4372.htmlixzz5mx7WKT9f Phân tích làm bật phong cách nghệ thuật Hồng Phủ Ngọc Tường Đề Hồng Phủ Ngọc Tường vừa giàu chất trí tuệ vừa giàu chất thơ nội dung thơng tin văn hóa lịch sử phong phú” - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Hồng Phủ Ngọc Tường bút tiêu biểu văn học Việt Nam đại Với thể loại kí, Hồng Phủ Ngọc Tường thể trang văn vốn kiến thức uyên bác cách viết tài hoa • Tìm hiểu bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngơi sáng văn nghệ dân tộc - Ngữ Văn 12 • Trình bày nghiệp sáng tác Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12 • Tác giả Vũ Trọng Phụng - Ngữ Văn 12 • Phân tích chân dung tự họa người Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học DÀN BÀI I Mở bài: - Hoàng Phủ Ngọc Tường bút tiêu biểu văn học Việt Nam đại Với thể loại kí, Hồng Phủ Ngọc Tường thể trang văn vốn kiến thức uyên bác cách viết tài hoa - “Ai đặt tên cho dòng sơng?” tác phẩm tiêu biểu cho phong cách Hồng Phủ Ngọc Tường Tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp sông Hương, thiên nhiên người xứ Huế với trang văn “vừa giàu chất trí tuệ, vừa giàu chất thơ, nội dung thơng tin văn hóa lịch sử phong phú” II Thân bài: Khái quát: - “Ai đặt tên cho dòng sơng?” rút từ tập bút tên, xuất năm 1984 Tập bút gồm tám viết nhiều đề tài Có đậm chất sử thi với cảm hứng anh hùng, ca ngợi đất nước, người Việt Nam Có thiên miêu tả thiên nhiên, qua nhà văn bộc lộ lòng gắn bó với q hương đất nước niềm tự hào truyền thống, văn hóa, lịch sử dân tộc Đặc biệt viết Huế - Trong số bút đó, “Ai đặt tên cho dòng sơng?” độc đáo sơng Hương Dòng sơng khơi gợi cảm hứng cho thơ ca, nhạc họa Hoàng Phủ Ngọc Tường cảm nhận từ nhiều góc nhìn, đặc biệt góc nhìn tâm linh, mang nét riêng “văn hóa Phú Xn” Phân tích: a Chất trí tuệ tơi un bác: Viết sơng Hương, Hồng Phủ Ngọc Tường thể hiểu biết sâu rộng mặt: văn hóa, lịch sử, địa lí, văn học nghệ thuật… Nhà văn cung cấp cho người đọc lượng thông tin đa dạng để hiểu sâu dòng sơng Hương thiên nhiên, người Huế * Vẻ đẹp sông Hương từ góc nhìn địa lí: - Hành trình dòng sơng: với câu hỏi gợi tìm “Ai đặt tên cho dòng sơng?”, bước chân rong ruổi, Hồng Phủ Ngọc Tường tìm cội nguồn dòng chảy sơng Hương: Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-lam-noi-bat-phong-cach-nghe-thuat-cua-hoang-phu-ngoc-tuongde-ki-hoang-phu-ngoc-tuong-vua-giau-chat-tri-tue-vua-giau-chat-tho-noi-dung-thong-tin-ve-van-hoa-lich-su-ratphong-phu-ngu-van-12-c30a4372.html#ixzz5mx7WKT9f ... cho dòng sơng?”, bước chân rong ruổi, Hồng Phủ Ngọc Tường tìm cội nguồn dòng chảy sơng Hương: Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phan-tich-lam-noi-bat -phong- cach-nghe-thuat-cua-hoang-phu-ngoc-tuongde-ki-hoang-phu-ngoc-tuong-vua-giau-chat-tri-tue-vua-giau-chat-tho-noi -dung- thong -tin- ve-van-hoa-lich-su-ratphong-phu-ngu-van-12-c30a4372.html#ixzz5mx7WKT9f.. .văn cung cấp cho người đọc lượng thông tin đa dạng để hiểu sâu dòng sơng Hương thiên nhiên, người Huế * Vẻ đẹp sơng... https://loigiaihay.com/phan-tich-lam-noi-bat -phong- cach-nghe-thuat-cua-hoang-phu-ngoc-tuongde-ki-hoang-phu-ngoc-tuong-vua-giau-chat-tri-tue-vua-giau-chat-tho-noi -dung- thong -tin- ve-van-hoa-lich-su-ratphong-phu-ngu-van-12-c30a4372.html#ixzz5mx7WKT9f
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích làm nổi bật phong cách nghệ thuật của hoàng phủ ngọc tường đề kí hoàng phủ ngọc tường vừa giàu chất trí tuệ vừa giàu chất thơ nội dung thông tin về văn hóa lịch sử rất phong phú, Phân tích làm nổi bật phong cách nghệ thuật của hoàng phủ ngọc tường đề kí hoàng phủ ngọc tường vừa giàu chất trí tuệ vừa giàu chất thơ nội dung thông tin về văn hóa lịch sử rất phong phú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn