Tác giả ngô tất tố

2 72 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:57

Tác giả Ngô Tất Tố Ngữ Văn 12 Bình chọn:NGÔ TẤT TỐ ( 1894 1954) 1. Giới thiệu về tác giả: _ Gia đình Ngô Tất Tố. _ Quê hương Ngô Tất TốTác giả Nguyễn Khuyến Ngữ Văn 12Tác giả Nguyễn Thi Ngữ Văn 12Trình bày sự ảnh hưởng của gia đình đối với mỗi cá nhân Ngữ Văn 12Phân tích làm nổi bật phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường Đề: “Kí Hoàng...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học NGÔ TẤT TỐ ( 1894 1954)1. Giới thiệu về tác giả: Gia đình Ngô Tất Tố. Quê hương Ngô Tất Tố Bản thân nhà văn2. Ngô Tất Tố là nhà báo. Xuất thân là cựu nho có vốn Hán học phong phú nhưng ông không phải là người bảo thủ. Ông phản đối lối chạy theo phong trào phục cổ do thực dân Pháp đề xướng. Ông là người hiếu học luôn đọc sách tìm tòi, sáng tạo Ngô Tất Tố chịu ảnh hưởng sâu sắc phong trào ái quốc thời Ðề Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Lòng yêu nước của Ngô Tất Tố gắn liền với lòng yêu dân những người nông dân lao động cần cù tốt bụng Ngô Tất Tố nhanh chóng đứng trên lập trường dân chủ tố cáo những áp bức của bọn thực dân phong kiến. Với tư cách là một nhà báo, Ngô Tất Tố hết sức tung hoành trên trường ngôn luận, lên án tội ác của thực dân phong kiến và những thủ đoạn sâu mọt của bọn cường hào quan lại.3. Ngô Tất Tố là một nhà văn, nhà phóng sự: Phóng sự Việc làng gồm 17 chương: đây là một phóng sự về những hủ tục nặng nề ở nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng tám 1945. Phóng sự Việc làng mang nét đặc trưng của làng quê Ngô Tất Tố đó là nạn xôi thịt chức tước làm bao gia đình phải khánh gia bại sản, điêu đứng,chết chóc, tha thương cầu thực v.v… Nghệ thuật Việc làng có khuynh hướng gần với lối viết truyện ngắn. Lối kể chuyện của tác giả linh hoạt. Có khi tác giả đi từ khái quát đến cụ thể. Có khi tác giả đi từ một hiện tượng, một nguyên nhân và khái quát lên vấn đề. Do vậy mà người đọc không thấy đơn điệu. 4. Ngô Tất Tố viết tiểu thuyết: Tiểu thuyết Lều chõng: tác phẩm trình bày về chế độ khoa cử một cách tỉ mỉ. Tiểu thuyết Tắt đèn: Tác giả tập trung vào vấn đề thuế má, một tai họa khủng khiếp của nông thôn. + Trong Tắt đèn xuất hiện loại thuế thân cực kì dã man. Thuế đánh vào đầu người đàn ông từ 18 tuổi trở lên.+ Nhân vật chị Dậu xuất hiện lo chạy thuế thân cho chồng và em chồng. Tính cách của chị xuất hiện.5. Nghệ thuật tiểu thuyết Tắt đèn. Kết cấu tác phẩm: hợp lí chặt chẽ Khắc họa thành công nhân vật điển hình hóa: mỗi hành động của chị Dậu như chạy vạy, khóc lóc, kêu gào, chịu đựng và vùng lên mạnh mẽ, đều diễn ra tự nhiên phù hợp với sự phát triển tâm lí của nhân vật Nghệ thuật châm biếm thành công: cách húp canh, súc miệng của Nghị Quế, cách đi đứng của lão Chánh Tổng. Bộ râu hắc ín trên mép tên quan phủ Tư Ân v.v… Khả năng phân tích tâm lí nhân vật Văn viết của Ngô Tất Tố nói chung linh hoạt song vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều lối văn biền ngẫu: thằng bếp bưng cơm ra. Thằng nhỏ bê chậu nước vào (Tắt đèn Ngô Tất Tố).Tóm lại, Ngô Tất Tố là cây bút tiêu biểu của dòng văn học hiện thực phê phán 19301945. Ngô Tất Tố không chỉ là nXem thêm tại: https:loigiaihay.comtacgiangotattonguvan12c30a4386.htmlixzz5mx6yfdRE Tác giả Ngơ Tất Tố - Ngữ Văn 12 Bình chọn: NGÔ TẤT TỐ ( 1894- 1954) Giới thiệu tác giả: _ Gia đình Ngơ Tất Tố _ Q hương Ngơ Tất TốTác giả Nguyễn Khuyến - Ngữ Văn 12 • Tác giả Nguyễn Thi - Ngữ Văn 12 • Trình bày ảnh hưởng gia đình cá nhân - Ngữ Văn 12 • Phân tích làm bật phong cách nghệ thuật Hồng Phủ Ngọc Tường Đề: “Kí Hồng Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Mơn Văn học NGƠ TẤT TỐ ( 1894- 1954) Giới thiệu tác giả: - Gia đình Ngơ Tất Tố - Quê hương Ngô Tất Tố - Bản thân nhà văn Ngô Tất Tố nhà báo - Xuất thân cựu nho có vốn Hán học phong phú ông người bảo thủ Ông phản đối lối chạy theo phong trào phục cổ thực dân Pháp đề xướng - Ông người hiếu học ln đọc sách tìm tòi, sáng tạo - Ngô Tất Tố chịu ảnh hưởng sâu sắc phong trào quốc thời Ðề Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh - Lòng u nước Ngơ Tất Tố gắn liền với lòng u dân- người nơng dân lao động cần cù tốt bụng - Ngô Tất Tố nhanh chóng đứng lập trường dân chủ tố cáo áp bọn thực dân phong kiến Với tư cách nhà báo, Ngô Tất Tố tung hồnh trường ngơn luận, lên án tội ác thực dân phong kiến thủ đoạn sâu mọt bọn cường hào quan lại Ngô Tất Tố nhà văn, nhà phóng sự: - Phóng Việc làng gồm 17 chương: phóng hủ tục nặng nề nông thôn Việt Nam trước cách mạng tháng tám 1945 Phóng Việc làng mang nét đặc trưng làng quê Ngô Tất Tố nạn xơi thịt chức tước làm bao gia đình phải khánh gia bại sản, điêu đứng,chết chóc, tha thương cầu thực v.v… - Nghệ thuật Việc làng có khuynh hướng gần với lối viết truyện ngắn Lối kể chuyện tác giả linh hoạt Có tác giả từ khái quát đến cụ thể Có tác giả từ tượng, nguyên nhân khái quát lên vấn đề Do mà người đọc không thấy đơn điệu Ngô Tất Tố viết tiểu thuyết: Tiểu thuyết Lều chõng: tác phẩm trình bày chế độ khoa cử cách tỉ mỉ Tiểu thuyết Tắt đèn: Tác giả tập trung vào vấn đề thuế má, tai họa khủng khiếp nông thôn + Trong Tắt đèn xuất loại thuế thân dã man Thuế đánh vào đầu người đàn ông từ 18 tuổi trở lên + Nhân vật chị Dậu xuất lo chạy thuế thân cho chồng em chồng Tính cách chị xuất Nghệ thuật tiểu thuyết Tắt đèn - Kết cấu tác phẩm: hợp lí chặt chẽ - Khắc họa thành cơng nhân vật điển hình hóa: hành động chị Dậu chạy vạy, khóc lóc, kêu gào, chịu đựng vùng lên mạnh mẽ, diễn tự nhiên phù hợp với phát triển tâm lí nhân vật - Nghệ thuật châm biếm thành công: cách húp canh, súc miệng Nghị Quế, cách đứng lão Chánh Tổng Bộ râu hắc ín mép tên quan phủ Tư Ân v.v… - Khả phân tích tâm lí nhân vật - Văn viết Ngơ Tất Tố nói chung linh hoạt song ảnh hưởng nhiều lối văn biền ngẫu: thằng bếp bưng cơm Thằng nhỏ bê chậu nước vào (Tắt đèn - Ngô Tất Tố) -Tóm lại, Ngơ Tất Tố bút tiêu biểu dòng văn học thực phê phán 1930-1945 Ngô Tất Tố không n Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tac-gia-ngo-tat-to-ngu-van-12-c30a4386.html#ixzz5mx6yfdRE ... vật - Văn viết Ngơ Tất Tố nói chung linh hoạt song ảnh hưởng nhiều lối văn biền ngẫu: thằng bếp bưng cơm Thằng nhỏ bê chậu nước vào (Tắt đèn - Ngô Tất Tố) -Tóm lại, Ngơ Tất Tố bút tiêu biểu dòng... (Tắt đèn - Ngô Tất Tố) -Tóm lại, Ngơ Tất Tố bút tiêu biểu dòng văn học thực phê phán 1930-1945 Ngô Tất Tố không n Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tac-gia-ngo-tat-to-ngu-van-12-c30a4386.html#ixzz5mx6yfdRE... lo chạy thuế thân cho chồng em chồng Tính cách chị xuất Nghệ thuật tiểu thuyết Tắt đèn - Kết cấu tác phẩm: hợp lí chặt chẽ - Khắc họa thành cơng nhân vật điển hình hóa: hành động chị Dậu chạy vạy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác giả ngô tất tố, Tác giả ngô tất tố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn