Trình bày phong cách nghệ thuật của nhà thơ tố hữu

1 65 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:56

Trình bày phong cách nghệ thuật của nhà thơ Tố Hữu Ngữ Văn 12 Bình chọn:Về nội dung, thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc. Hồn thơ ông luôn hướng tới cái Ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên trình độ là thơ rất đỗi trữ tình? Ngữ Văn 12Tác giả Ngô Tất Tố Ngữ Văn 12Tác giả Nguyễn Khuyến Ngữ Văn 12Tác giả Nguyễn Thi Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Về nội dung, thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc. Hồn thơ ông luôn hướng tới cái Ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.Cái Tôi trữ tình trong thơ ông là cái Tôi chiến sĩ nhân danh Đảng, nhân danh cộng đồng dân tộc với lí tưởng sống là dấn thân vào con đường giải phóng dân tộc, phấn đấu vì cuộc sống tươi đẹp của đất nước. Thơ ông không đi sâu vào cuộc sống, tình cảm riêng tư mà tập trung thể hiện những tình cảm lớn, phổ biến, tiêu biểu của con người cách mạng như tình yêu lí tưởng, yêu kính lãnh tụ, tình đồng bào đồng chí, tình cảm quốc tế vô sản. Niềm vui trong thơ ông không nhỏ bé tầm thường mà là niềm vui lớn, sôi nổi, rực rỡ, hân hoan dặc biệt là những vần thơ về chiến thắng.Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi. Thơ thường thể hiện những sự kiện chính trị lớn của đất nước, luôn đề cập đến những vấnXem thêm tại: https:loigiaihay.comtrinhbayphongcachnghethuatcuanhathotohuunguvan12c30a4401.htmlixzz5mx6isQ9y Trình bày phong cách nghệ thuật nhà thơ Tố Hữu - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Về nội dung, thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình trị sâu sắc Hồn thơ ông hướng tới Ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn người cách mạng, dân tộc • Tố Hữu đưa thơ trị lên trình độ thơ đỗi trữ tình? - Ngữ Văn 12 • Tác giả Ngơ Tất Tố - Ngữ Văn 12 • Tác giả Nguyễn Khuyến - Ngữ Văn 12 • Tác giả Nguyễn Thi - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Về nội dung, thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình trị sâu sắc Hồn thơ ông hướng tới Ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn người cách mạng, dân tộc Cái Tôi trữ tình thơ ơng Tơi chiến sĩ nhân danh Đảng, nhân danh cộng đồng dân tộc với lí tưởng sống dấn thân vào đường giải phóng dân tộc, phấn đấu sống tươi đẹp đất nước Thơ ông không sâu vào sống, tình cảm riêng tư mà tập trung thể tình cảm lớn, phổ biến, tiêu biểu người cách mạng tình u lí tưởng, u kính lãnh tụ, tình đồng bào đồng chí, tình cảm quốc tế vô sản Niềm vui thơ ông không nhỏ bé tầm thường mà niềm vui lớn, sôi nổi, rực rỡ, hân hoan dặc biệt vần thơ chiến thắng Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi Thơ thường thể kiện trị lớn đất nước, đề cập đến vấn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/trinh-bay-phong-cach-nghe-thuat-cua-nha-tho-to-huu-ngu-van-12c30a4401.html#ixzz5mx6isQ9y
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày phong cách nghệ thuật của nhà thơ tố hữu, Trình bày phong cách nghệ thuật của nhà thơ tố hữu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn