Tác giả nguyễn công trứ

2 97 1
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:54

Tác giả Nguyễn Công Trứ Ngữ Văn 12 Bình chọn:Nguyễn Công Trứ sinh năm 1788, mất năm 1858, thọ 81 tuổi. Ông lấy biệt hiệu là Hy Văn. Ông quê ở làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.Bàn về lòng dũng cảm Ngữ Văn 12Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã cảm nhận về Đất Nước qua những phương diện nào? Ngữ Văn...Trình bày phong cách nghệ thuật của nhà thơ Tố Hữu Ngữ Văn 12Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên trình độ là thơ rất đỗi trữ tình? Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học NGUYỄN CÔNG TRỨ(17781858)I.THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆPNguyễn Công Trứ sinh năm 1788, mất năm 1858, thọ 81 tuổi. Ông lấy biệt hiệu là Hy Văn. Ông quê ở làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.Thân sinh là Nguyễn Công Tấn, giữ chức quan nhỏ dưới triều Lê. Khi Tây Sơn ra Bắc, ông chống lại Nguyễn Huệ lên ngôi ông không chịu ra làm quan mà trở về quê hương mở trường dạy học. Gia đình Nguyễn Công Trứ vì vậy cũng sa sút và nghèo đi.Nguyễn Công Trứ là người thích lối sống tự do, phóng khoáng. Ông cũng là người có tài, ham học, có chí và rất hăm hở trong việc lập danh. Ông đi thi rất nhiều lần, trượt vẫn không nản, 41 tuổi mới đậu giải nguyên, 42 tuổi mới ra làm quan (chức hành tẩu ở Sứ quán).Con đường làm quan của ông dưới triều Nguyễn có nhiều thăng trầm, có lúc làm tướng , làm tôíng đốc Hải An nhưng có lúc phải làm một anh lính ở biên cương. Trong thời gian 28 năm làm quan thì ông bị đến năm lần giáng chức và cách chức.Trong cuộc đời làm quan của Nguyễn Công Trứ có hai điểm đáng chú ý:+Ông là người kiên quyết bảo vệ trật tự xã hội phong kiến vì thế ông có nhiều công trạng đối với nhà Nguyễn trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa (chủ yếu là của nông dân) chống lại triều đình.+Ngược lại trong thời gian làm Dinh điền sứ ở Thái Bình và Ninh Bình ông đã chiêu mộ nông dân lưu vong ở các nơi đến để khai khẩn đất hoang ở hai tỉnh này và đã lập nên hai huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình).Hai việc làm này mới nhìn vào có vẻ trái ngược nhau nhưng trong thâm tâm, trong nhận thức bao giờ Nguyễn công Trứ cũng đinh ninh rằng việc làm của ông là trên vì vua, dưới vì dân.II.THƠ VĂN NGUYỄN CÔNG TRỨ Sáng tác của Nguyễn Công Trứ hầu hết bằng chữ Nôm và bị thất lạc nhiều. Hiện nay sưu tầm được khoảng 150 bài gồm thơ, ca trù, phú.Ngoài ra ông còn có một số tác phẩm thơ văn chữ Hán.Thơ văn ông bao hàm nội dung khá phức tạp, kết tinh trạng thái ý thức của một thế hệ nhà nho như Nguyễn Công Trứ. Nhưng tổng quát, thơ ông tập trung vào ba chủ đề chính:+Chí nam nhi.+Cái nghèo và thế thái, nhân tình.+Triết lí hưởng lạc.1.Chí nam nhi. (chí của kẻ làm trai, chí anh hùng).Tại sao chí nam nhi trở thành một chủ đề lớn trong thơ Nguyễn Công Trứ?Nguyễn Công Trứ xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ, mới một đời làm quan, hưởng ân huệ của triều Lê Trịnh không bao nhiêu.Nguyễn Công Trứ lớn lên giữa lúc Tây Sơn sụp đổ, nhà Nguyễn lên thay, đang tích cực củng cố địa vị thống trị của mình, xã hội có vẻ ổn định.Không vướng mắc với tư tưởng trung thần bất sự nhị quân, những năm tuổi trẻ nhà thơ đã hăm hở bước đi dưới triều đại mới, lòng đầy hoài bão về sự nghiệp. Hoài bão ấy đã để lại một dấu ấn rất đậm trongXem thêm tại: https:loigiaihay.comtacgianguyencongtrunguvan12c30a4414.htmlixzz5mx6GmqV8 Tác giả Nguyễn Cơng Trứ - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Nguyễn Công Trứ sinh năm 1788, năm 1858, thọ 81 tuổi Ông lấy biệt hiệu Hy Văn Ông quê làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh • Bàn lòng dũng cảm - Ngữ Văn 12 • Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cảm nhận Đất Nước qua phương diện nào? - Ngữ Văn • Trình bày phong cách nghệ thuật nhà thơ Tố Hữu - Ngữ Văn 12 • Tố Hữu đưa thơ trị lên trình độ thơ đỗi trữ tình? - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Mơn Văn học NGUYỄN CƠNG TRỨ(1778-1858) I.THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP -Nguyễn Công Trứ sinh năm 1788, năm 1858, thọ 81 tuổi Ông lấy biệt hiệu Hy Văn Ông quê làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh -Thân sinh Nguyễn Công Tấn, giữ chức quan nhỏ triều Lê Khi Tây Sơn Bắc, ông chống lại Nguyễn Huệ lên ông không chịu làm quan mà trở quê hương mở trường dạy học Gia đình Nguyễn Cơng Trứ sa sút nghèo -Nguyễn Công Trứ người thích lối sống tự do, phóng khống Ơng người có tài, ham học, có chí hăm hở việc lập danh Ông thi nhiều lần, trượt không nản, 41 tuổi đậu giải nguyên, 42 tuổi làm quan (chức hành tẩu Sứ quán) -Con đường làm quan ông triều Nguyễn có nhiều thăng trầm, có lúc làm tướng , làm tơíng đốc Hải An có lúc phải làm anh lính biên cương Trong thời gian 28 năm làm quan ơng bị đến năm lần giáng chức cách chức -Trong đời làm quan Nguyễn Cơng Trứ có hai điểm đáng ý: +Ông người kiên bảo vệ trật tự xã hội phong kiến ơng có nhiều cơng trạng nhà Nguyễn việc đàn áp khởi nghĩa (chủ yếu nông dân) chống lại triều đình +Ngược lại thời gian làm Dinh điền sứ Thái Bình Ninh Bình ơng chiêu mộ nông dân lưu vong nơi đến để khai khẩn đất hoang hai tỉnh lập nên hai huyện Kim Sơn (Ninh Bình) Tiền Hải (Thái Bình) Hai việc làm nhìn vào trái ngược thâm tâm, nhận thức Nguyễn công Trứ đinh ninh việc làm ơng vua, dân II.THƠ VĂN NGUYỄN CƠNG TRỨ -Sáng tác Nguyễn Công Trứ hầu hết chữ Nôm bị thất lạc nhiều Hiện sưu tầm khoảng 150 gồm thơ, ca trù, phú -Ngồi ơng có số tác phẩm thơ văn chữ Hán -Thơ văn ông bao hàm nội dung phức tạp, kết tinh trạng thái ý thức hệ nhà nho Nguyễn Công Trứ Nhưng tổng quát, thơ ông tập trung vào ba chủ đề chính: +Chí nam nhi +Cái nghèo thái, nhân tình +Triết lí hưởng lạc 1.Chí nam nhi (chí kẻ làm trai, chí anh hùng) *Tại chí nam nhi trở thành chủ đề lớn thơ Nguyễn Công Trứ? -Nguyễn Cơng Trứ xuất thân gia đình quan lại nhỏ, đời làm quan, hưởng ân huệ triều Lê- Trịnh không -Nguyễn Công Trứ lớn lên lúc Tây Sơn sụp đổ, nhà Nguyễn lên thay, tích cực củng cố địa vị thống trị mình, xã hội ổn định -Khơng vướng mắc với tư tưởng trung thần bất nhị quân, năm tuổi trẻ nhà thơ hăm hở bước triều đại mới, lòng đầy hồi bão nghiệp Hoài bão để lại dấu ấn đậm Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tac-gia-nguyen-cong-tru-ngu-van-12-c30a4414.html#ixzz5mx6GmqV8 ... chủ đề lớn thơ Nguyễn Công Trứ? -Nguyễn Công Trứ xuất thân gia đình quan lại nhỏ, đời làm quan, hưởng ân huệ triều Lê- Trịnh không -Nguyễn Công Trứ lớn lên lúc Tây Sơn sụp đổ, nhà Nguyễn lên thay,...II.THƠ VĂN NGUYỄN CƠNG TRỨ -Sáng tác Nguyễn Cơng Trứ hầu hết chữ Nôm bị thất lạc nhiều Hiện sưu tầm khoảng 150 gồm thơ, ca trù, phú -Ngồi ơng có số tác phẩm thơ văn chữ Hán -Thơ... văn chữ Hán -Thơ văn ông bao hàm nội dung phức tạp, kết tinh trạng thái ý thức hệ nhà nho Nguyễn Công Trứ Nhưng tổng quát, thơ ông tập trung vào ba chủ đề chính: +Chí nam nhi +Cái nghèo thái,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác giả nguyễn công trứ, Tác giả nguyễn công trứ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn