Khi sinh con hươu mẹ không nằm mà lại đứng em đã học được những gì từ loài hươu cao cổ

2 127 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:47

Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng ... Em đã học được những gì từ loài hươu cao cổ? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng; và như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay đơ. Rồi hươu mẹ làm một việc kỳ lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta chịu đứng dậy mới thôi...Người bạn tốt nhất là người ở lại với ta khi mọi người bỏ ta mà đi. Hãy phát biểu...Anh chị suy nghĩ gì vể câu nói sau: Khi người chỉ sống vì mình, thì trở thành người...Vài nét về Nguyễn Khuyến Ngữ Văn 12Giới thiệu tác giả Nam Cao Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học GỢI Ý LÀM BÀIBài làm có thể trình bày nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo 1 số ý chính như sau: Phân tích cách sinh con của loài hươu:+ Điểm lạ: sinh con không nằm mà đứng, không nâng niu, vuốt ve mà bắt hươu con vận động ngay khi vừa lọt lòng.+ Mục đích: muốn hươu con tự lập ngay từ nhỏ+ Nguyên nhân: cuộc sống hoang dã vốn nhiều nguy hiểm, thậm chí có những cuộc đấu tranh một mất một còn, vì vậy hươu con cần phải học cách thích nghi để sinh tồn từ rất sớm. Chính nhờ điểm lạ này mà loài hươu cao cổ có khả năng chiến đấu thành thạo, phi nước đại rất nhanh...=> Loài hươu đã cho chúng ta một bài học đáng quý. Bài học từ loài hươu:+ Biết sống tự lập, tự đứng vững trên đôi chân của mình tự giải quyết những vấn đề của mình trong cs, không phụ thuộc, trông chờ, ý lại vào người khác+ Sống có ý chí, bản lĩnh, không ngừng vươn lên, chớ vội nản chí trước khó khăn, thử thách. Tại sao con người cần tự lập và dũng cảm đối mặt với khó khăn, thách thức?+ Cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng, luôn chứa đựng những bất ngờ. + Không ai có thể sống thay chúng ta, đi theo nâng đỡ chúng ta trong suốt cuộc đời, ngay cả bố mẹ + Không vươn lên chúng ta sẽ bị tụt hậu, bị đào thải.=> Có bản lĩnh, biết tự lập sẽ giúp chúng ta vượt qua nó.Cho ví dụ cụ thểXem thêm tại: https:loigiaihay.comkhisinhconhuoumekhongnammalaidungemdahocduocnhunggituloaihuoucaoconguvan12c30a19243.htmlixzz5mx4STkZq Khi sinh hươu mẹ không nằm lại đứng Em học từ lồi hươu cao cổ? - Ngữ Văn 12 Bình chọn: "Khi sinh con, hươu mẹ không nằm lại đứng; hươu chào đời cú rơi 3m xuống đất nằm Rồi hươu mẹ làm việc kỳ lạ: đá hươu ta chịu đứng dậy thơi " • "Người bạn tốt người lại với ta người bỏ ta đi" Hãy phát biểu • Anh chị suy nghĩ vể câu nói sau: "Khi người sống mình, trở thành người • Vài nét Nguyễn Khuyến - Ngữ Văn 12 • Giới thiệu tác giả Nam Cao - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học GỢI Ý LÀM BÀI Bài làm trình bày nhiều cách khác phải đảm bảo số ý sau: - Phân tích cách sinh lồi hươu: + Điểm lạ: sinh không nằm đứng, không nâng niu, vuốt ve bắt hươu vận động vừa lọt lòng + Mục đích: muốn hươu tự lập từ nhỏ + Nguyên nhân: sống hoang vốn nhiều nguy hiểm, chí đấu tranh một còn, hươu cần phải học cách thích nghi để sinh tồn từ sớm Chính nhờ điểm lạ lồi hươu cao cổ khả chiến đấu thành thạo, phi nước đại nhanh => Loài hươu cho học đáng quý - Bài học từ loài hươu: + Biết sống tự lập, tự đứng vững đơi chân [tự giải vấn đề cs, khơng phụ thuộc, trông chờ, ý lại vào người khác] + Sống ý chí, lĩnh, khơng ngừng vươn lên, vội nản chí trước khó khăn, thử thách - Tại người cần tự lập dũng cảm đối mặt với khó khăn, thách thức? + Cuộc đời không phẳng, chứa đựng bất ngờ + Khơng sống thay chúng ta, theo nâng đỡ suốt đời, bố mẹ + Không vươn lên bị tụt hậu, bị đào thải => lĩnh, biết tự lập giúp vượt qua [Cho ví dụ cụ thể] Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/khi-sinh-con-huou-me-khong-nam-ma-lai-dung-em-da-hoc-duoc-nhung-gitu-loai-huou-cao-co-ngu-van-12-c30a19243.html#ixzz5mx4STkZq ... lập giúp vượt qua [Cho ví dụ cụ thể] Xem thêm tại: https://loigiaihay.com /khi- sinh- con- huou-me-khong-nam-ma-lai-dung -em- da-hoc-duoc-nhung-gitu-loai-huou -cao- co-ngu-van-12-c30a19243.html#ixzz5mx4STkZq
- Xem thêm -

Xem thêm: Khi sinh con hươu mẹ không nằm mà lại đứng em đã học được những gì từ loài hươu cao cổ, Khi sinh con hươu mẹ không nằm mà lại đứng em đã học được những gì từ loài hươu cao cổ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn