Có công mài sắt có ngày nên kim

2 72 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:24

Có công mài sắt, có ngày nên kim Ngữ Văn 12 Bình chọn:Suy nghĩ của anh (chị) về lời dạy của người xưa qua câu tục ngữ: “Có công mài sắt, có ngày nên kim. Liên hệ với bản thân và cuộc sống ngày nay.Suy nghĩ của anh (chị) về tình bạn, tình yêu ở lứa tuổi học sinh Ngữ Văn 12Đọc Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, anh (chị) suy nghĩ gì về nghị lực của con người...Cảm nhận khi đọc về Luân lí xã hội ở nước ta Ngữ Văn 12Bày tỏ thái độ của mình trước những mảnh đời bất hạnh Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm1. Mở bài Mọi việc trên đời này không phải tự nhiên mà thành công được. Để có kết quả của một quá trình rèn luyện, chịu khó... trong lao động. Dẫn câu tục ngữ Có công mài sắt, có ngày nên kim. Đây là một bài học về tính kiên trì, nhẫn nại, chịu khó.2. Thân bàia) Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ (nghĩa đen, nghĩa bóng)Như một lời nói thông thường, giản dị, dễ hiểu câu tục ngữ đưa ra một hình ảnh cụ thể mang tính nguyên nhân, hệ quả: thỏi sắt thô cứng kia nếu ra sức mài giũa lâu ngày thì nó sẽ trở thành một cây kim sáng bóng, hữu dụng, án phải có nghị lực, kiên trì thì mới đi đến thành công trong công việc. “ Khẳng định ý nghĩa câu tục ngữ”Là một đức tính không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Bởi lẽ bất cứ công việc gì muốn thành công đều phải trải qua một quá trình lao động một thời gian rèn luyện lâu dài. Có khi thành công đó lại được đúc rút nghiệm của từ những thất bại này đến thất bại khác. Không cứ chỉ qua một lần làm việc mà dễ dàng mang lại kết quả tốt đẹp mà chính nghị lực, lòng trì, nhẫn nại mới là sức mạnh vô hình giúp ta đi đến thành công. Càng gian nan, chịu đựng càng dài thì sự thành công đó mới càng vinh quang và đáng tự hào. Đó là tất yếu.Nếu chỉ mới thất bại mà vội nản lòng, nhụt chí, bỏ cuộc thì ta khó đạt tới đích. Phải nên nhớ rằng Thất bại là mẹ thành công.Một học sinh yếu môn Toán, cứ miệt mài chăm chỉ rèn luyện... chắc chắn có ngày sẽ khá lên. Thầy Nguyễn Ngọc Kí tuy bị liệt cả hai tay nhưng với lòng quyết tâm cao, thầy đã kiên trì rèn luyện viết được bằng đôi chân. Đó chẳng Ai là những tấm gương về lòng kiên trì, nhẫn nại đó sao. Một em học tiểu học Thanh Hóa không có 2 cánh tay vẫn trở thành học sinh viết chữ đẹp.Những nhà bác học đã giam mình trong phòXem thêm tại: https:loigiaihay.comcocongmaisatcongaynenkimnguvan12c30a19598.htmlixzz5mwyh4fU7 cơng mài sắt ngày nên kim - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Suy nghĩ anh (chị) lời dạy người xưa qua câu tục ngữ: “Có cơng mài sắt, ngày nên kim" Liên hệ với thân sống ngày • Suy nghĩ anh (chị) tình bạn, tình yêu lứa tuổi học sinh - Ngữ Văn 12 • Đọc Nhật ký tù Hồ Chí Minh, anh (chị) suy nghĩ nghị lực người • Cảm nhận đọc Luân lí xã hội nước ta - Ngữ Văn 12 • Bày tỏ thái độ trước mảnh đời bất hạnh - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Mở - Mọi việc đời tự nhiên mà thành cơng Để kết q trình rèn luyện, chịu khó lao động - Dẫn câu tục ngữ "Có cơng mài sắt, ngày nên kim" - Đây học tính kiên trì, nhẫn nại, chịu khó Thân a) Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ (nghĩa đen, nghĩa bóng) Như lời nói thơng thường, giản dị, dễ hiểu câu tục ngữ đưa hình ảnh cụ thể mang tính ngun nhân, hệ quả: thỏi sắt thô cứng sức mài giũa lâu ngày trở thành kim sáng bóng, hữu dụng, án phải nghị lực, kiên trì đến thành cơng cơng việc “ Khẳng định ý nghĩa câu tục ngữ” Là đức tính khơng thể thiếu sống Bởi lẽ cơng việc muốn thành cơng phải trải qua q trình lao động thời gian rèn luyện lâu dài thành cơng lại đúc rút nghiệm từ thất bại đến thất bại khác Không qua lần làm việc mà dễ dàng mang lại kết tốt đẹp mà nghị lực, lòng trì, nhẫn nại sức mạnh vơ hình giúp ta đến thành công Càng gian nan, chịu đựng dài thành cơng vinh quang đáng tự hào Đó tất yếu Nếu thất bại mà vội nản lòng, nhụt chí, bỏ ta khó đạt tới đích Phải nên nhớ "Thất bại mẹ thành công" Một học sinh yếu mơn Tốn, miệt mài chăm rèn luyện chắn ngày lên Thầy Nguyễn Ngọc Kí bị liệt hai tay với lòng tâm cao, thầy kiên trì rèn luyện viết đơi chân Đó chẳng - Ai gương lòng kiên trì, nhẫn nại Một em học tiểu học Thanh Hóa khơng cánh tay trở thành học sinh viết chữ đẹp Những nhà bác học giam phò Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/co-cong-mai-sat-co-ngay-nen-kim-ngu-van-12c30a19598.html#ixzz5mwyh4fU7 ...Những nhà bác học giam phò Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/co-cong-mai-sat-co-ngay-nen -kim- ngu-van-12c30a19598.html#ixzz5mwyh4fU7
- Xem thêm -

Xem thêm: Có công mài sắt có ngày nên kim, Có công mài sắt có ngày nên kim

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn