Nhất nghệ tinh nhất thân vinh

2 62 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:23

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh Ngữ Văn 12 Bình chọn:Mỗi người phải có nghề đê tự nuôi sông bản thân. Đôi với nghề mà đã chọn thì phải như thế nào?Có công mài sắt, có ngày nên kim Ngữ Văn 12Suy nghĩ của anh (chị) về tình bạn, tình yêu ở lứa tuổi học sinh Ngữ Văn 12Đọc Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, anh (chị) suy nghĩ gì về nghị lực của con người...Cảm nhận khi đọc về Luân lí xã hội ở nước ta Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn bài1. Mở bài Mỗi người phải có nghề đê tự nuôi sông bản thân. Đôi với nghề mà đã chọn thì phải như thế nào? Dẫn câu nói.2. Thân bàia.Giải thích Nghệ là nghề. Nghệ tinh là tinh thông nghề ấy. Như vậy mỗi người phải thông thạo một nghề. Và khi đã tinh thông nghề nghiệp đó rồi thì bản thân người đó sẽ được sung sướng, giá trị người đó sẽ được để cao (thân vinh). Người ta không chỉ cần tinh thông nghề nghiệp mà còn phải yêu nghề, yêu quí công việc của mình. Có như thế mới giỏi mới phát huy được năng lực của bản thân. Khẳng định ý kiến trên là đúng Là người, khi ra đời ai cũng phải có nghề để kiếm sống, để tự lo cho bản thân, cho gia đình. Nghề bao trùm cả nghề lao động chân tay và nghề lao động trí óc. Nhưng cũng có một mục đích chung là phải tinh thông” nghề nghiệp ấy. Bởi có tinh thông thì ta mới làm việc có năng suất cao, hiệu quả tốt lợi nhuận lớn. Từ đó mọi người mới cảm phục, kính yêu và ta có được sống sung sướng. Muốn được như vậy ta phải biết quý trọng, yêu nghề, trau dồi học hỏi để nghề ấy càng tinh xảo hơn (người thợ chuyên sửa máy móc, nghề dạy học, thợ may...).b.Mở rộng vấn đềTrong thực tế, nhiều người chuyên tâm chuyên chú, không lựa chọn nghề mình yêu thích, phù hợp với năng lực và sở trường của mình mà chạy mốt, chọn nghề theo ngẫu hứng. Điều này vô cùng tai hại. Ngoài tinh thông một nghề, phải học thêm một vài nghề khác vì thời đại nay kinh tế phát triển, khoa học kĩ thuật tiến bộ rất nhanh, phải biết thêm nghề để có thể chuyển hướng nghề nghiệp, không bị bế tắc.Tinh thông nghề nghiệp không phải chỉ để lo cho bản thân mà còn để phục vụ cho tập thể, cho đất nước. Ta phải biết kết hợp giữa lợi ích cá nhân với lợi ích chung thì lợi ích, sự sung sướng của cá nhân mới bền vững. Xem thêm tại: https:loigiaihay.comnhatnghetinhnhatthanvinhnguvan12c30a19599.htmlixzz5mwyYt1Gn Nhất nghệ tinh thân vinh - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Mỗi người phải có nghề đê tự ni sơng thân Đơi với nghề mà chọn phải nào?  Có cơng mài sắt, có ngày nên kim - Ngữ Văn 12  Suy nghĩ anh (chị) tình bạn, tình yêu lứa tuổi học sinh - Ngữ Văn 12  Đọc Nhật ký tù Hồ Chí Minh, anh (chị) suy nghĩ nghị lực người  Cảm nhận đọc Luân lí xã hội nước ta - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn Mở - Mỗi người phải có nghề đê tự nuôi sông thân Đôi với nghề mà chọn phải nào? - Dẫn câu nói Thân a.Giải thích - Nghệ nghề Nghệ tinh tinh thông nghề Như người phải thông thạo nghềtinh thơng nghề nghiệp thân người sung sướng, giá trị người để cao (thân vinh) - Người ta không cần tinh thơng nghề nghiệp mà phải u nghề, u q cơng việc Có giỏi phát huy lực thân - Khẳng định ý kiến - Là người, đời phải có nghề để kiếm sống, để tự lo cho thân, cho gia đình "Nghề" bao trùm nghề lao động chân tay nghề lao động trí óc Nhưng có mục đích chung phải "tinh thơng” nghề nghiệp Bởi có tinh thơng ta làm việc có suất cao, hiệu tốt lợi nhuận lớn Từ người cảm phục, kính u ta có sống sung sướng Muốn ta phải biết quý trọng, yêu nghề, trau dồi học hỏi để nghề tinh xảo (người thợ chuyên sửa máy móc, nghề dạy học, thợ may ) b.Mở rộng vấn đề Trong thực tế, nhiều người chuyên tâm chun chú, khơng lựa chọn nghề u thích, phù hợp với lực sở trường mà chạy mốt, chọn nghề theo ngẫu hứng Điều vô tai hại - Ngồi tinh thơng nghề, phải học thêm vài nghề khác thời đại kinh tế phát triển, khoa học kĩ thuật tiến nhanh, phải biết thêm nghề để chuyển hướng nghề nghiệp, không bị bế tắc Tinh thông nghề nghiệp để lo cho thân mà để phục vụ cho tập thể, cho đất nước Ta phải biết kết hợp lợi ích cá nhân với lợi ích chung lợi ích, sung sướng cá nhân bền vững Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhat-nghe-tinh-nhat-than-vinh-ngu-van-12c30a19599.html#ixzz5mwyYt1Gn ...- Ngồi tinh thơng nghề, phải học thêm vài nghề khác thời đại kinh tế phát triển, khoa học kĩ thuật tiến nhanh, phải biết thêm nghề để chuyển hướng nghề nghiệp, không bị bế tắc Tinh thông... cho thân mà để phục vụ cho tập thể, cho đất nước Ta phải biết kết hợp lợi ích cá nhân với lợi ích chung lợi ích, sung sướng cá nhân bền vững Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhat-nghe -tinh- nhat-than -vinh- ngu-van-12c30a19599.html#ixzz5mwyYt1Gn... ích, sung sướng cá nhân bền vững Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nhat-nghe -tinh- nhat-than -vinh- ngu-van-12c30a19599.html#ixzz5mwyYt1Gn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, Nhất nghệ tinh nhất thân vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn