Suy nghĩ gì vể bệnh thiếu trung thực trong thi cử và cuộc sống

2 93 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:21

Suy nghĩ gì vể bệnh thiếu trung thực trong thi cử và cuộc sống Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tổng thống Mỹ A. Lincôn trong thư gửi thầy hiệu trưởng trường con trai mình học đã viết: Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Từ ý kiến trên, anh (chị) có suy nghĩ gì vể bệnh thiếu trung thực trong thi cử và cuộc sống.Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương. Suy nghĩ về...Nhàn cư vi bất thiện Ngữ Văn 12Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh Ngữ Văn 12Có công mài sắt, có ngày nên kim Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm1. Mở bàiTrong rất nhiều phẩm chất ta cần có, cần rèn luyện phải kể đến đức tính trung thực. Từ xưa cho đến nay, phẩm chất đó được xem như thứ hành trang không thể thiếu trong hành trình vươn tới của con người.Tuổi thọ, đặc biệt là tuổi trẻ học đường rèn phẩm chất trung thực vô cùng quan trọng. Quá trình học tập, rèn luyện ở nhà trường. Phẩm chất trung thực được biểu hiện tập trung nhất trong thi cử.Nhận thức rõ điều này, trong bức thư gửi thầy hiệu trưởng của con tổng thống Mĩ A. Lincôn đã viết: Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận trong thi cử.Như vậy không chỉ ngày nay, mà từ xưa, không chi ở Việt Nam mà ở các nước phương Tây vấn đề trung thực và thi cử luôn là một yêu cầu đặt ra với người học.2. Thân bải a. Giải thích ý kiếnVề nội dung trực tiếp, lời của A. Lincôn muốn khẳng định: chấp nhận thi rớt một cách trung thực còn vinh dự hơn thi đỗ nhờ gian dối.Thực chất, ý kiến này còn đề cập đến đức tính trung thực của con người.b. Bàn luận về tính trung thực trong khi thi và cuộc sống Trong khi thi Trung thực là phải làm bài bằng thực lực và chỉ chấp nhận đỗ đạt bằng chất của mình. Còn gian lận là làm mọi cách để đỗ bằng được, không cần thực chất. Người trung thực phải là người biết rõ: trung thực trong khi thi dù bị rớt vinh dự hơn đỗ đạt nhờ gian lận. Đối với tư cách của một thí sinh trung thực trong khi thi là điều quan trọng hơn cả. Trong cuộc sống+ Trung thực là coi trọng thực chất, luôn thành thực với mình, với người, không chấp nhận gian dối trong bất kì mối quan hệ nào, công việc nào. Trung là một phẩm chất cao đẹp làm nên nhân cách con người và là đức tính cần thiết cho cuộc sống, góp phần tích cực thúc đẩy tiến bộ xã hội. Sống trung thực là niềm hạnh phúc cao quý. + Thiếu trung thực là làm những điều gian dối, khuất tất. Thiếu trung thực không chỉ biến con người thành đê tiện mà còn khiến cho cuộc sống lâm vào tình trạng thực giả bất phân, ngay gian lẫn lộn. Sống trung thực không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng không trung thực sẽ là một người thiếu nhân cách và có thể gây ra nhiều nguy hại cho xã hội.c. Bài học nhận thức và hành độXem thêm tại: https:loigiaihay.comsuynghigivebenhthieutrungthuctrongthicuvacuocsongnguvan12c30a19606.htmlixzz5mwxu4KMk Suy nghĩ vể bệnh thiếu trung thực thi cử sống - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tổng thống Mỹ A Lin-côn thư gửi thầy hiệu trưởng trường trai học viết: "Xin thầy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt vinh dự gian lận thi" Từ ý kiến trên, anh (chị) có suy nghĩ vể bệnh thiếu trung thực thi cử sống • "Nơi lạnh lẽo Bắc Cực mà nơi khơng có tình thương" Suy nghĩ • Nhàn vi bất thiện - Ngữ Văn 12 • Nhất nghệ tinh, thân vinh - Ngữ Văn 12 • Có cơng mài sắt, có ngày nên kim - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Mở Trong nhiều phẩm chất ta cần có, cần rèn luyện phải kể đến đức tính trung thực Từ xưa nay, phẩm chất xem thứ hành trang thiếu hành trình vươn tới người Tuổi thọ, đặc biệt tuổi trẻ học đường rèn phẩm chất trung thực vơ quan trọng Q trình học tập, rèn luyện nhà trường Phẩm chất trung thực biểu tập trung thi cử Nhận thức rõ điều này, thư gửi thầy hiệu trưởng tổng thống Mĩ A Lincôn viết: "Xin thầy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt vinh dự gian lận thi cử" Như không ngày nay, mà từ xưa, không chi Việt Nam mà nước phương Tây vấn đề trung thực thi cử yêu cầu đặt với người học Thân bải a Giải thích ý kiến Về nội dung trực tiếp, lời A Lin-côn muốn khẳng định: chấp nhận thi rớt cách trung thực vinh dự thi đỗ nhờ gian dối Thực chất, ý kiến đề cập đến đức tính trung thực người b Bàn luận tính trung thực thi sống - Trong thi - Trung thực phải làm thực lực chấp nhận đỗ đạt chất Còn gian lận làm cách để đỗ được, không cần thực chất - Người trung thực phải người biết rõ: trung thực thi dù bị rớt vinh dự đỗ đạt nhờ gian lận Đối với tư cách thí sinh trung thực thi điều quan trọng - Trong sống + Trung thực coi trọng thực chất, ln thành thực với mình, với người, khơng chấp nhận gian dối mối quan hệ nào, công việc Trung phẩm chất cao đẹp làm nên nhân cách người đức tính cần thiết cho sống, góp phần tích cực thúc đẩy tiến xã hội Sống trung thực niềm hạnh phúc cao quý + Thiếu trung thực làm điều gian dối, khuất tất Thiếu trung thực không biến người thành đê tiện mà khiến cho sống lâm vào tình trạng thực giả bất phân, gian lẫn lộn Sống trung thực lúc dễ dàng, không trung thực người thiếu nhân cách gây nhiều nguy hại cho xã hội c Bài học nhận thức hành độ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/suy-nghi-gi-ve-benh-thieu-trung-thuc-trong-thi-cu-va-cuoc-song-ngu-van12-c30a19606.html#ixzz5mwxu4KMk ... tiến xã hội Sống trung thực niềm hạnh phúc cao quý + Thi u trung thực làm điều gian dối, khuất tất Thi u trung thực không biến người thành đê tiện mà khiến cho sống lâm vào tình trạng thực giả bất... lộn Sống trung thực lúc dễ dàng, không trung thực người thi u nhân cách gây nhiều nguy hại cho xã hội c Bài học nhận thức hành độ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com /suy- nghi-gi-ve-benh-thieu -trung- thuc -trong- thi- cu-va-cuoc-song-ngu-van12-c30a19606.html#ixzz5mwxu4KMk...+ Trung thực coi trọng thực chất, thành thực với mình, với người, khơng chấp nhận gian dối mối quan hệ nào, cơng việc Trung phẩm chất cao đẹp làm nên nhân cách người đức tính cần thi t cho sống,
- Xem thêm -

Xem thêm: Suy nghĩ gì vể bệnh thiếu trung thực trong thi cử và cuộc sống, Suy nghĩ gì vể bệnh thiếu trung thực trong thi cử và cuộc sống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn