Làm gì để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp

1 91 1
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:17

Làm gì để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp? Ngữ Văn 12 Bình chọn:Môi trường sống của con người ngày càng ô nhiễm nặng nề, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Và còn là một vấn đề cấp bách đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới.Bày tỏ quan niệm của mình về vấn đề mà tác giả Thần Nhân Trung nêu trong Bài kí Ngữ...Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người Ngữ Văn 12Anh (chị) suy nghĩ gì về bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ đối với người và đất nước Ngữ...Lao động là một trong những quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách con người...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmMôi trường sống của con người ngày càng ô nhiễm nặng nề, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Và còn là một vấn đề cấp bách đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nó gây ra những hiểm họa khôn lường, hiện tượng biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người trên thế giới. Việt Nam chúng ta mức độ ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi đang ở mức báo động. Chúng ta cần nhận thức vấn đề này như thế nào? Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp để tìm hướng giải quyết đúng đắn là vấn đề cần đặc biệt quan tâm.Môi trường sống của con người là một khái niệm rộng. Nó bao gồm tất cả yêu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng cuộc sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và mọi sinh vật trái đất. Môi trường có hai loại chính: đó là môi trường tự nhiên, môi trường xã hội. Môi trường tự nhiên: bao gồm các thành phần tự nhiên như địa hình, địa chất, đất trồng, khí hậu, nước, sinh vật... Môi trường xã hội là tổng thể các mối quan hệ cá nhân với cộng đồng thể hiện bằng pháp luật, thể chế, cam kết, quy định... Ở đây ta chi bàn đến môi trường tự nhiên Hiện trạng ô nhiễm môi trường sống của chúng ta do các nhà máy đã và đang thải ra môi trường không khí một lượng khí cácbonic lớn, khói bụi xe và các loại động cơ khác... đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người, nó gây ra nhiều bệnh về đường hô hấp... Việt Nam là một trong những nước bị ô nhiễm nguồn nước trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe của người dân. Số lượng người sử dụng nước sạch chiếm tỷ lệ không lớn các nguồn nưóc ao, hồ, sông suối, nguồn nước ngầm ngày càng bị ô nhiễm; âm thanh, tiếng ồn tại các đô thị lớn cũng ảnh hưởng rất nhiều đen chất lượng cuộc sống của con người. Xem thêm tại: https:loigiaihay.comlamgidemoitruongsongcuachungtangaycangxanhsachdepnguvan12c30a19611.htmlixzz5mwwyKR7q Làm để mơi trường sống ngày xanh đẹp? - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Môi trường sống người ngày ô nhiễm nặng nề, đặc biệt nước phát triển Việt Nam Và vấn đề cấp bách quốc gia giới  Bày tỏ quan niệm vấn đề mà tác giả Thần Nhân Trung nêu Bài kí - Ngữ  Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh người - Ngữ Văn 12  Anh (chị) suy nghĩ bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ người đất nước - Ngữ  "Lao động q trình hình thành hồn thiện nhân cách người" Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Môi trường sống người ngày ô nhiễm nặng nề, đặc biệt nước phát triển Việt Nam Và vấn đề cấp bách quốc gia giới Nó gây hiểm họa khôn lường, tượng biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người giới Việt Nam mức độ ô nhiễm môi trường nhiều nơi mức báo động Chúng ta cần nhận thức vấn đề nào? Thực trạng, nguyên nhân, hậu giải pháp để tìm hướng giải đắn vấn đề cần đặc biệt quan tâm Môi trường sống người khái niệm rộng Nó bao gồm tất yêu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh người, có ảnh hưởng sống, sản xuất, tồn tại, phát triển người sinh vật trái đất Môi trường có hai loại chính: mơi trường tự nhiên, môi trường xã hội Môi trường tự nhiên: bao gồm thành phần tự nhiên địa hình, địa chất, đất trồng, khí hậu, nước, sinh vật Mơi trường xã hội tổng thể mối quan hệ cá nhân với cộng đồng thể pháp luật, thể chế, cam kết, quy định Ở ta chi bàn đến môi trường tự nhiên Hiện trạng ô nhiễm môi trường sống nhà máy thải mơi trường khơng khí lượng khí cácbonic lớn, khói bụi xe loại động khác ảnh hưởng xấu đến sức khỏe chất lượng sống người, gây nhiều bệnh đường hô hấp Việt Nam nước bị ô nhiễm nguồn nước trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người dân Số lượng người sử dụng nước chiếm tỷ lệ khơng lớn nguồn nưóc ao, hồ, sơng suối, nguồn nước ngầm ngày bị ô nhiễm; âm thanh, tiếng ồn đô thị lớn ảnh hưởng nhiều đen chất lượng sống người Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/lam-gi-de-moi-truong-song-cua-chung-ta-ngay-cang-xanh-sach-dep-nguvan-12-c30a19611.html#ixzz5mwwyKR7q
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm gì để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp, Làm gì để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn