Tuối trẻ và tương lai đất nước lạm bàn về chí hướng của tuổi trẻ

2 106 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:15

Tuối trẻ và tương lai đất nước Lạm bàn về chí hướng của tuổi trẻ Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tại sao lại là lạm bàn? Không phải là việc của anh sao, người trẻ tuổi. Ngoài anh còn ai có quyền nói lên điều đó nữa?Một tệ nạn xã hội gây nhiều nhức nhối Ngữ Văn 12Luận bàn về ý thức trách nhiệm và thói vô cảm Ngữ Văn 12Làm gì để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp? Ngữ Văn 12Bày tỏ quan niệm của mình về vấn đề mà tác giả Thần Nhân Trung nêu trong Bài kí Ngữ...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmTại sao lại là lạm bàn? Không phải là việc của anh sao, người trẻ tuổi. Ngoài anh còn ai có quyền nói lên điều đó nữa? Thế mà lâu nay, vẫn chỉ là thất vọng về anh, một giới trẻ thiếu lí tưởng” ngập trên phim ảnh và văn học mà không nghe tiếng đáp lại của anh? Lạm bàn này chi là vì tôi thấy bé nhỏ không phải trước bất kì ai, mà là trước nỗ lực của bạn bè tôi, những đang vật lộn tìm chí hướng cho thế hệ mình.Tại sao chúng tôi vẫn đang mày mò? Vì việc thì lớn mà chúng ta còn trẻ. Không phải vì độ tuổi hai mươi, mà quá trả với thị trường cũng như với mọi người dân nước Việt. Sau mười lăm năm đổi mới, chúng ta là thế hệ đầu tiên lại ở đúng nơi mà 200 năm trước không phải chỉ nhà Nguyễn, mà cả sĩ phu thời đó đã thất bại trong việc canh tân tránh tụt hậu. Chúng ta thất bại có nghĩa là dân tộc này thêm một lần thất bại trong hoà bình.Nếu không phải chúng ta, thì ai sẽ là người đón đầu, đi tắt?Tìm được chí hướng mới không hề là một việc dễ. Có những thế hệ may mắn sinh ra thì mọi thứ đã rõ ràng đến như trong suốt. Nhưng chúng ta thì không, chúng ta vào tuổi mười tám phải đối mặt với thị trường, với những vòng xoáy vô tri ghê gớm. Chúng ta phải đấu tranh để có việc làm cho chính mình trước hết. Rồi sau nữa chúng ta đối mặt với đói nghèo của đất nước. Với tuổi trẻ một thế giới đang mải miết nhảy những bước dài...Cần bao nhiêu năm để một dân tộc tìm được một chí hướng như thế. Không thể là mười năm. Sau năm mươi năm nô lệ, người Việt Nam mới rõ cần phải làm gì. Cho dù có hàng trăm cuộc thử nghiệm, cho dù Nguuyễn Trung Trực lại Hoàng Hoa Thám, đầu nối thay đầu, chân nối chân, đất nước vẫn trong một thời kì không hề ngắn ngủi, đen tối tưởng chừng không có lối ra (Hồ Chí Minh).Chúng ta không thể yên tâm được chỉ với hình ảnh anh công nhân lái máy cày hay chị công nhân làm ca đêm trong thời đại của nền kinh tế tri thức này, hình ảnh đẹp đẽ ấy, tiếc thay là của thời kì khác dù là một thời kì mở đầu rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho tương lai. Ai đã cho chúng ta hình ảnh mới, hình ảnh của thời bình, hình ảnh của những trí thức, nhà cải cách những thương nhân, những lập trình viên? Chúng ta khônXem thêm tại: https:loigiaihay.comtuoitrevatuonglaidatnuoclambanvechihuongcuatuoitrenguvan12c30a19614.htmlixzz5mwwWYhZK Tuối trẻ tương lai đất nước Lạm bàn chí hướng tuổi trẻ - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tại lại lạm bàn? Không phải việc anh sao, người trẻ tuổi Ngồi anh có quyền nói lên điều nữa?  Một tệ nạn xã hội gây nhiều nhức nhối - Ngữ Văn 12  Luận bàn ý thức trách nhiệm thói vơ cảm - Ngữ Văn 12  Làm để mơi trường sống ngày xanh, sạch, đẹp? - Ngữ Văn 12  Bày tỏ quan niệm vấn đề mà tác giả Thần Nhân Trung nêu Bài kí - Ngữ Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Tại lại lạm bàn? Không phải việc anh sao, người trẻ tuổi Ngồi anh có quyền nói lên điều nữa? Thế mà lâu nay, thất vọng anh, giới trẻ "thiếu lí tưởng” ngập phim ảnh văn học mà không nghe tiếng đáp lại anh? "Lạm bàn" chi tơi thấy bé nhỏ khơng phải trước ai, mà trước nỗ lực bạn bè tôi, vật lộn tìm chí hướng cho hệ Tại chúng tơi mày mò? Vì việc lớn mà trẻ Khơng phải độ tuổi hai mươi, mà trả với thị trường với người dân nước Việt Sau mười lăm năm đổi mới, hệ lại nơi mà 200 năm trước nhà Nguyễn, mà sĩ phu thời thất bại việc canh tân tránh tụt hậu Chúng ta thất bại có nghĩa dân tộc thêm lần thất bại hồ bình Nếu khơng phải chúng ta, người đón đầu, tắt? Tìm chí hướng khơng việc dễ Có hệ may mắn sinh thứ rõ ràng đến suốt Nhưng khơng, vào tuổi mười tám phải đối mặt với thị trường, với vòng xốy vơ tri ghê gớm Chúng ta phải đấu tranh để có việc làm cho trước hết Rồi sau đối mặt với đói nghèo đất nước Với tuổi trẻ giới mải miết nhảy bước dài Cần năm để dân tộc tìm chí hướng Không thể mười năm Sau năm mươi năm nô lệ, người Việt Nam rõ cần phải làm Cho dù có hàng trăm thử nghiệm, cho dù "Nguuyễn Trung Trực lại Hoàng Hoa Thám, đầu nối thay đầu, chân nối chân", đất nước thời kì khơng ngắn ngủi, "đen tối tưởng chừng khơng có lối ra" (Hồ Chí Minh) Chúng ta khơng thể n tâm với hình ảnh anh công nhân lái máy cày hay chị công nhân làm ca đêm thời đại kinh tế tri thức này, hình ảnh đẹp đẽ ấy, tiếc thay thời kì khác dù thời kì mở đầu quan trọng việc đặt móng cho tương lai Ai cho hình ảnh mới, hình ảnh thời bình, hình ảnh trí thức, nhà cải cách thương nhân, lập trình viên? Chúng ta khơn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tuoi-tre-va-tuong-lai-dat-nuoc-lam-ban-ve-chi-huong-cua-tuoi-tre-ngu-van12-c30a19614.html#ixzz5mwwWYhZK ... móng cho tương lai Ai cho hình ảnh mới, hình ảnh thời bình, hình ảnh trí thức, nhà cải cách thương nhân, lập trình viên? Chúng ta khôn Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/tuoi-tre-va-tuong -lai- dat-nuoc-lam-ban-ve-chi-huong-cua-tuoi-tre-ngu-van12-c30a19614.html#ixzz5mwwWYhZK
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuối trẻ và tương lai đất nước lạm bàn về chí hướng của tuổi trẻ, Tuối trẻ và tương lai đất nước lạm bàn về chí hướng của tuổi trẻ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn