Một lần cách đây cũng đã gần mười năm có đồng chí có trách nhiệm tôi vấn đề xã hội trầm trọng nhất bức xúc nhất của chúng ta hiện nay

1 39 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:12

Một lần, cách đây cũng đã gần mười năm, có đồng chí có trách nhiệm tôi vấn đề xã hội trầm trọng nhất, bức xúc nhất của chúng ta hiện nay.Suy nghĩ về bệnh thành tích trong giáo dục Ngữ Văn 12Nhận thức của anh (chị) về thực trạng an toàn giao thông Ngữ Văn 12Suy nghĩ về bản chất của thành công Ngữ Văn 12Nhận thức của anh (chị) vể người thân yêu trong cuộc đời mình Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmMột lần, cách đây cũng đã gần mười năm, có đồng chí có trách nhiệm tôi vấn đề xã hội trầm trọng nhất, bức xúc nhất của chúng ta hiện nay. Câu trả lời của tôi khiến cho đồng chí ấy trầm ngâm: Quốc nạn tham nhũng, đại dịch HTVAIDS, ma tuý, mại dâm, nạn buôn lậu xuyên quốc gia... là những vấn đề xã hội nghiêm trọng đang được nói đến nhiều. Nhưng theo tôi, điều bức xúc nhất, trầm trọng nhất của một lối sống tệ hại đã trở thành thói quen của không ít người, đó là thói đạo đức giả, nói một đằng, làm một nẻo.Trong hội nghị thì gật gù tán thưởng, ra quán trà thì dè bỉu, chê bai, trên diễn đàn thì cao đàm khoát luận những chuyện cao siêu, vào quán nhậu bàn mưu tính kế kiếm chác, lừa gạt ti tiện... Sự nguy hại khôn lường của ta chính là đã tạo ra một tập quán e ngại, lẩn tránh sự thật, chỉ thích nghe cái giả không dám nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, tự đánh lừa mình bằng cái giả đã quá quen tai. Tai mình, và nhất là tai cấp trên. Dần dần, không chỉ là quen tai, mà rồi cũng quen trong hành vi ứng xử và nguy hiểm hơn nữa là quen trong một nếp tư duy. Đây là một bệnh lý xã hội trầm trọng, và kéo cần phải dũng cảm gọi đúng tên, để đâu tranh khắc phục. Câu trả lời ấy tôi đặt ra ngay khi được hỏi vì nó đã nung nấu từ lâu, từ những quan sát, tiếp xúc va chạm, kiếm nhận, suy ngẫm...Chuyện đạo đức giả đâu phải là mới mẻ gì mà om sòm làm vậy? Vẫn chuyện xưa cũ cả đấy thôi. Chẳng thế mà Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ đã tự lỡm mình: Ban ngày quan lớn như thần, Ban đêm quan lớn tần mần như ma. Ban ngày quan lớn như cha. Ban đêm quan lớn rầy rà như con. Thì cũng là thứ đạo đức giả được thành thật phơi bày đây chứ gì. Nhưng để tự lỡm mình chỉ ra được cái tếu táo của chính mình là vì con người ấy dám thật với mình thật với đời. Và để có cái thật ấy, phải là nhân cách của người “cầm quân đến bậc danh tướng, làm thơ đến bậc văn hào.Đó chuyện đời xưa. Còn chúng ta nay đang xây dựng Chủ nghĩa xã hội mà. Thi hào Nadim Hítmét từng viết về Chủ nghĩa Xã hội: Em hiểu không. Chủ nghĩa xã hội. Làm thế nào cắt nghĩa cho em. Đó là lúc tự do đã hóa thành muối ăn với bánh đậm đà. Thành lời thật trên môi ta nói. Thành lửa hồng trong bếp của ta” (Xuân Diệu dịch). Chủ nghĩa Xã hội đích thực đòi hỏi cái thật, nó đôi lập với cái giả. Chính vì thế để cho cái giả len lỏi vào tậnXem thêm tại: https:loigiaihay.commotcanbenhxahoinguvan12c30a19643.htmlixzz5mwvTE0ao Một lần cách gần mười năm đồng chí trách nhiệm tơi vấn đề hội trầm trọng • • • • xúc Suy nghĩ bệnh thành tích giáo dục - Ngữ Văn 12 Nhận thức anh (chị) thực trạng an tồn giao thơng - Ngữ Văn 12 Suy nghĩ chất thành công - Ngữ Văn 12 Nhận thức anh (chị) vể người thân yêu đời - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Một lần, cách gần mười năm, đồng chí trách nhiệm tơi vấn đề hội trầm trọng nhất, xúc Câu trả lời tơi khiến cho đồng chí trầm ngâm: "Quốc nạn tham nhũng, đại dịch HTV-AIDS, ma tuý, mại dâm, nạn buôn lậu xuyên quốc gia vấn đề hội nghiêm trọng nói đến nhiều Nhưng theo tơi, điều xúc nhất, trầm trọng lối sống tệ hại trở thành thói quen khơng người, thói đạo đức giả, nói đằng, làm nẻo" Trong hội nghị gật gù tán thưởng, quán trà bỉu, chê bai, diễn đàn cao đàm khoát luận chuyện cao siêu, vào quán nhậu bàn mưu tính kế kiếm chác, lừa gạt ti tiện Sự nguy hại khơn lường ta tạo tập quán e ngại, lẩn tránh thật, thích nghe giả khơng dám nhìn thẳng vào thật, nói thật, tự đánh lừa giả quen tai Tai mình, tai cấp Dần dần, không quen tai, mà quen hành vi ứng xử nguy hiểm quen nếp tư Đây bệnh lý hội trầm trọng, kéo cần phải dũng cảm gọi tên, để đâu tranh khắc phục Câu trả lời đặt hỏi nung nấu từ lâu, từ quan sát, tiếp xúc va chạm, kiếm nhận, suy ngẫm Chuyện đạo đức giả đâu phải mẻ mà om sòm làm vậy? Vẫn chuyện xưa cũ Chẳng mà Uy viễn Tướng công Nguyễn Cơng Trứ tự lỡm mình: "Ban ngày quan lớn thần, Ban đêm quan lớn tần mần ma Ban ngày quan lớn cha Ban đêm quan lớn rầy rà con" Thì thứ đạo đức giả thành thật phơi bày Nhưng để tự lỡm tếu táo người dám thật với thật với đời Và để thật ấy, phải nhân cách người “cầm quân đến bậc danh tướng, làm thơ đến bậc văn hào" Đó chuyện đời xưa Còn xây dựng Chủ nghĩa hội mà Thi hào Na-dim Hít-mét viết Chủ nghĩa hội: "Em hiểu không Chủ nghĩa hội Làm cắt nghĩa cho em Đó lúc tự hóa thành muối ăn với bánh đậm đà Thành lời thật môi ta nói Thành lửa hồng bếp ta” (Xuân Diệu dịch) Chủ nghĩa hội đích thực đòi hỏi thật, đơi lập với giả Chính giả len lỏi vào tận Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/mot-can-benh-xa-hoi-ngu-van-12-c30a19643.html#ixzz5mwvTE0ao
- Xem thêm -

Xem thêm: Một lần cách đây cũng đã gần mười năm có đồng chí có trách nhiệm tôi vấn đề xã hội trầm trọng nhất bức xúc nhất của chúng ta hiện nay, Một lần cách đây cũng đã gần mười năm có đồng chí có trách nhiệm tôi vấn đề xã hội trầm trọng nhất bức xúc nhất của chúng ta hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn