Bàn về phương pháp trau dồi văn hoá

1 74 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:10

Bàn về phương pháp trau dồi văn hoá Ngữ Văn 12 Bình chọn:Khi bàn về phương pháp học tập, trau dồi văn hoá, có người cho rằng:Văn hoá, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết cả. Em hãy giải thích câu nói trên.Một căn bệnh xã hội Ngữ Văn 12Suy nghĩ về bệnh thành tích trong giáo dục Ngữ Văn 12Nhận thức của anh (chị) về thực trạng an toàn giao thông Ngữ Văn 12Suy nghĩ về bản chất của thành công Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn bài1. Mở bài Đây là ý kiến của Edouard, một cố nghị trưởng Pháp, mà câu nói đấy là: Văn hoá, đó là cái còn lại khi người ta đã quên hết cả, đó là cái vẫn thiếu khí người ta đã học đủ cả (La culture, cest qui reste quand con a tout oublie cest ce qui manque quand on a toun appris). Thoạt nghe, câu nói có vẻ nghịch lí: văn hoá là cái còn lại, là cái vẫn thiếu, không tuỳ thuộc những gì nhớ được, những gì học được. Tại sao vậy?Ta hãy giải thích vấn đề trên.2. Thân bàia. Trau dồi văn hoá và quan niệm đúng đắn về cách họcVăn là vẻ đẹp, hoá là biến đổi (cho tốt hơn). Văn hoá là tất cả những thành quả vật chất và tinh thần của con người từ thời công xã nguyên thuỷ cho đến thời đại ngày nay (đặc biệt là những thành tựu về tư tưởng văn học, nghệ thuật, khoa học).Văn hoá vừa mang tính cộng đồng dân tộc, nhân loại, vừa bao hàm ý đối với cá nhân. Ở mỗi con người, đó là sự tiếp thu, rèn luyện và phát triển trí thức, đạo đức. Muốn thế con người phải học tập. Nói con người có văn hoá là con người có tri thức và nhân cách.Tiếng Pháp gọi văn hoá là culture, có cùng nghĩa với sự trồng trọt: người có văn hoá được chăm lo trí tuệ để cống hiến cho đời, như cây trồng vun xới sẽ ra hoa, kết quả. Văn hoá là cái còn lại khi người ta đã quên hết cảVăn hoá có mục đích đào tạo con người theo mẫu mực tốt đẹp. Ta không tiếp thu những điều đã học, mà phải chủ độXem thêm tại: https:loigiaihay.combanvephuongphaptraudoivanhoanguvan12c30a19644.htmlixzz5mwvJPnF9 Bàn phương pháp trau dồi văn hoá - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Khi bàn phương pháp học tập, trau dồi văn hố, có người cho rằng:"Văn hố, lại người ta qn hết cả" Em giải thích câu nói • Một bệnh xã hội - Ngữ Văn 12 • Suy nghĩ bệnh thành tích giáo dục - Ngữ Văn 12 • Nhận thức anh (chị) thực trạng an tồn giao thơng - Ngữ Văn 12 • Suy nghĩ chất thành công - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn Mở - Đây ý kiến Edouard, cố nghị trưởng Pháp, mà câu nói là: "Văn hố, lại người ta qn hết cả, thiếu khí người ta học đủ cả" (La culture, cest qui reste quand a tout oublie cest ce qui manque quand on a toun appris) - Thoạt nghe, câu nói nghịch lí: văn hố lại, thiếu, khơng tuỳ thuộc nhớ được, học Tại vậy? Ta giải thích vấn đề Thân a Trau dồi văn hoá quan niệm đắn cách học Văn vẻ đẹp, hoá biến đổi (cho tốt hơn) Văn hoá tất thành vật chất tinh thần người từ thời công xã nguyên thuỷ thời đại ngày (đặc biệt thành tựu tư tưởng văn học, nghệ thuật, khoa học) Văn hố vừa mang tính cộng đồng dân tộc, nhân loại, vừa bao hàm ý cá nhân Ở người, tiếp thu, rèn luyện phát triển trí thức, đạo đức Muốn người phải học tập Nói người có văn hố người có tri thức nhân cách Tiếng Pháp gọi văn hoá "culture", có nghĩa với trồng trọt: người có văn hố chăm lo trí tuệ để cống hiến cho đời, trồng vun xới hoa, kết - Văn hố lại người ta qn hết Văn hố có mục đích đào tạo người theo mẫu mực tốt đẹp Ta không tiếp thu điều học, mà phải chủ độ Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ban-ve-phuong-phap-trau-doi-van-hoa-ngu-van-12c30a19644.html#ixzz5mwvJPnF9
- Xem thêm -

Xem thêm: Bàn về phương pháp trau dồi văn hoá, Bàn về phương pháp trau dồi văn hoá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn