DE TAI MON CHINH TA k2 3

7 68 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:03

PHÒNG GD BIÊN HOÀ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Hiệp Hòa tháng năm 2007 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thứ ba , ngày 22 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯNG DẠY HỌC CHÍNH TẢ - Họ tên : Tập thể GV khối 2-3 - Chức vụ : GV –Đơn vò :Trường Tiểu học Hiệp Hòa A.MỞ ĐẦU: I.Lý chọn đề tài Ở bậc Tiểu học , phân môn tả có vò trí quan trọng cấu chương trình môn Tiếng việt.Bởi giai đoạn Tiểu học giai đoạn then chốt trính hình thành kó tả cho HS Phân môn tả nhà trường Tiểu học có nhiệm vụ giúp HS nắm vững quy tắc tảvà hình thành kó tả Nói cách khác,giúp HS hình thành lực thói quen viết tả.Ngòai phâphân môn tả rèn HS số phẩm chất như: tính cẩn thận,óc thẫm mỹ,bồi dưỡng cho HS lòng yêu quý Tiếng việt , hình thành thói quen giữ gìn sáng , giàu đẹp Tiếng việt Trong thực tế HS lớp 2-3 trường Tiểu học Hiệp Hòa nói riêng viết sai nhiều lỗi tả , cách phát âm đòa phương chưa chuẩn nên chưa đáp ứng yêu cầu kiến thức kó phân môn tả Với lí , đề tài khối – chọn góp phần nâng cao chất lượng dạy học ta ûlớp 2- 3.Khi lựa chọn đề tài hy vọng góp phần nhỏ be ùvào việc nâng cao chất lượng phân môn tả cho HS lớp 2-3 II Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu Là HS lớp 2- trường Tiểu học Hiệp Hòa Đây lứa tuổi mà vốn từ Tiếng việt HS , chưa nắm vững cách viết Tiếng việt ,mặt khác cách phát âm vùng miền chưa chuẩn nên dẫn đền việc em viết sai.Nhiêm vụ đề tài đòi hỏi cần tìm HS thường viết sai lỗi tả , hay mắc lỗi cách viết ? Để giúp em viết tả cần dựa vào nguyên tắc sau : • Các nguyên tắc dạy tả theo khu vực : dạy tả theo khu vực nôi dung giảng dạy tả phải sát với phương ngữ Nói cách khác phải sát với tình hình thực tế tắc lỗi tả HS khu vực , miền để hình thành nộâi dung giảng dạy - Phương ngữ Bắc Bộ: Chưa phân biệt rõ cặp phụ âm đầu: ch-tr;sx;r-d-gi;l-n, số cặp vần Như:ưu –ui;ươu-iêu… - Phương ngữ Bắc Trung Bộ Chưa phân biệt rõ hai điệu: hỏi, ngã - Phương ngữ Nam Bộ: Có tượng đồng hóa hai phụ âm đầu /v/ /z/khi phát âm phụ âm cuối/n/ ,/l/ , /t/ /k/ Ví dụ : luôn phát âm thành luông luông Vui vẻ phát âm thành dui dẻ Mỗi đòa phương có trọng điểm tả riêng nên yêu cầu GV dạy cần điều tra để nắm lỗi tả HS Từ lựa chọn nội dung giảng dạy thích hợp.Nguyên tắc GV cần linh hoạt , sáng tạo giảng dạy,cụ trể xây dựng nội dung cho sát với đối tượng HS lớp dạy Có thể loai bỏ nội dung không phù hợp bổ sung cần thiết mà HS hay mắc lỗi • Nguyên tắc kết hợp tả có ý thức tả ý thức Nguyên tắc đòi hỏi GV phải phối hợp hai phương pháp cách hợp línhằm đạt hiểu cao Trong việc sử dụng phương pháp có ý thức coi phương pháp chủ yếu Ở bậc Tiểâu học GV cần khai thác tối đa PP có ý thức Muốn GV cần phải trang bò kiến thức ngữ âm học từ vựng ngữ nghóa học có liên quan đến tả Đồng thời biết vậân dụng kiến thức ngữ âm Tiếng việt vào việc phân loại, phát đặc điểm loại lỗi Nhất việc xây dưng quy tắc , “mẹo “ tả giúp HS ghi nhớ cách viết cách khái quát , có hệ thống Ví dụ : - Khi đứng trước nguyên âm i,iê,ê,e m “cờ” viết k m “gờ” viết gh m “ ngờ” viết ngh - Khi đứng trước nguyên âm lại m “cờ” viết c Âm “gờ” viết g Âm ngờ viết ng Phát huy tính có ý thức dạychính tả tiết kiệm thời gian mang lại kết nhanh chóng, chắn, cụ thể.Hơn gây hứng thú cho HS Nguyên tắc dạy kết hợp tả có ý thức khơng có ý thức coi nguyên tắc bản, chủ đạo dạy học tả Tiểu học • Nguyên tắc phối hợp phương pháp tích cực với phương pháp tiêu cực ( xây dựng lọai bỏ sai) gồm có ba loại lỗi sau : - Lỗi tả khơng nắm vững tự Loại lỗi thường gặp viết phụ âm đầu : d-gi,ch-tr,ng –ngh,s-x… Đế sửa loại lỗi HS cần phải nắm vững quy tắc tả, nhớ kó mặt chữ từ có phụ âm đầu dễ lẫn - Lỗi tả do không nắm vững cấu trúc âm tiết Tiếng việt không hiểu cấu trúc nội âm tiết Tiếng việt nên HS vết thừa viết sai Ví dụ : quýet sạch, qoanh co , ngoằn ngèo… Để sữa loại lỗi HS cần hiểu âm tiết Tiếng việt - Lỗi tả viết theo lỗi phát âm đòa phương không nắm vững âm Loại lỗi đòa phương sai khác Có vùng viết d thành r , có vùng viết l thành n… Để sữa loại lỗi HS cần nắm vững âm Tiếng việt , cần tập phát âm chuẩn , tập viết nhiều lần lỗi viết sai Để HS sưả loại lỗi tả theo hướng loại bỏ sai , xây dựng , từ sai đến GV nêu đọan văn , đoạn thơ có nhiều từ viết sai để HS tự phát lỗi , tìm hiểu nguyên nhân sai viết lại cho Phương pháp tiêu cực giúp HS phát triển óc phân tích ,xét đóan đồng thời kiểm tra, củng cố kiến thức tả HS Phương pháp tiêu cực coi thứ yếu có tính chất hỗ trợ cho phương pháp tích cực Trong dạy học tả GV cần phối hợp cách hợp lí, hài hòa hai phương pháp để đạt hiệu cao • Phân loại lỗi tả - lỗi phụ âm đầu l/n : lũ lụt – nũ nụt lo sợ - no sợ d/gi: dò dạng – dò giạng giáo sinh – dáo sinh s/x: sung sướng – xung sướng xá xíu – sá síu tr/ch : trơ trọi – chơ chọi châu chấu – trâu trấu g/gh: gồ ghề – gồ gề ghê gớm – ghê ghớm ng/ngh:nghênh nghênh – ngênh ngênh ngốc nghếch – ngốc ngếch c/k/q: chimcút – chim kút cao kiến – cao ciến quạnh quẽ – quạnh kẽ r/d/gi: giun đất – dun đất để dành – để rành ríu rít- díu dít - Lỗi phần vần : ênh / inh : kênh – kinh iu/ưu: lựu – lòu iêc / iêp : rau diếp – rau diếc uôc / uôt: bạch tuộc – bạch tuột uôn / uông : bánh – bánh cuống ưu/ươu : hươu – hưu oan / oang : liên hoan – liên hoang ac/at : đãi cát – đãi cát ươc/ươt : ướt đẫm – ước đẫm it/ích: quay tít – quay tích - Lỗi phụ âm cuối c/t: bát ngát – bác ngác n/ng: luôn – luông luông - Lỗi dấu Dấu hỏi / dấu ngã: nỗ lực – nổ lực Dấu ngã / dấu nặng: yên tónh – yên tònh - Lỗi đánh dấu không vò trí Quả quýt- qúyt - Lỗi viết hoa,viết thường tùy tiện Viện khoa học công nghệà môi trường Viên khoa học Công nghệ Môi trường - Lỗi dể âm đệm Huy hòang – hy hòang • Nhận xét lỗi tả đòa phương Tất lỗi tả kể tập hợp lỗi sai Bảng vùng Bắc – Trung -Nam Do đặc điểm dân cư tỉnh Đồng Nai tập trung Bảng vùng Riêng xã Hiệp Hòa có HS miền Nam,Bắc Do đòi hỏi GV phải có cách xử lí , giải cho phù hợp lỗi sai HS lớp III Phương pháp nghiên cứu GV khối 2-3 sử dụng phương pháp quan sát phương pháp điều tra chủ yếu Từng GV khối theo dõi quan sát HS lớp xem em thường hay mắc số lỗi ? từ đưa phương pháp phù hợp giúp em viết B NỘI DUNG I.TỔNG QUAN a.Đòa bàn nghiên cứu HS xã Hiệp Hòa – TP Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai b Đặc điểm tình hình Do cách phát âm của dân đòa phương Nam Bộ chưa chuẩn phụ âm đầu như:d/v, dấu như: hỏi /thanh ngã,âm cuối t/c c Nhận thức thân Chúng nhận thấy không sửa lỗi cho em từ nhỏ em lên lớp thành thói quen khó sửa Nếu HS viết sai lỗi tả dẫn đến sai nghóa từ d Trình bày kinh nghiệm Muốn cho HS viết tả đòi hỏi trước tiên GV phải phát âm chuẩn Và dạy theo trìng tự sau : - Cho HS đọc viết nhiều lần , hiểu nội dung viết - Để HS tự phát từ khó - Phân tích từ khó ( tiếng dễ viết sai ) - Cho HS viết từ khó bảng - Tìm từ phân biệt - Giải nghóa từ khó ( thấy từ HS khó hiểu ) - Sau cho HS đọc lại - Đọc cho HS viết Ngoài dạy kèm theo nguyên tắc trình bày cách đọc cho HS viết với tốc độ phù hợp với lứa tuổi HS : Chia làm hai giai đoạn • Giai đoạn 1: (Gồm lớp 1-2-3) nội dung tả phân bố sau - Ở lớp : chủ yếu tập chép - Ở lớp 2-3: bên cạnh tập chép tả nghe –viết , nhớ viết theo phân bố 2tiết /tuần Ở lớp độ dài khỏang 50 chữ ,lớp 60 chữ, tốc độ 3-4 chữ /1 phút • Giai đoạn 2( gồm lớp 4-5) tả ngheviết , nhớ viết Độ dài lớp khỏang 80 chữ , lớp 100 chữ Tốc độ viết 6-7 chữ /1 phút II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Qua năm áp dụng thử khối lớp 2-3 trường Tiểu học Hiềp Hòa Chúng có kết qủa khả quan Đầu năm số lượng HS viết tả Dẫn đến HS không thích học phân môn viết sai HS bò viết lại Nhưng qua HKI trở GV khối 2-3 sử dụng phương pháp nên em có nhiều tiến rõ rệt ,được GV khen dẫn đến em hứng thú học tập C.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Chính tả quy ước xã hội ngôn ngữ , mục đích làm phương tiện truyền tải thông tin chữ viết đảm bảo cho người đọc người viết hiểu nôi dung văn tả mang tính quy ước xã hội Chuẩn tả phụ thuộc vào quan niệm xã hội Dạy tả cho HS đồng thời phát triển cho HS số thao tác liên tưởng , so sánh , ghi nhớ rèn cho HS tính cẩn thận , tỉ mỉ , khiếu thẫm mó … Chính , GV Tiểu học nên không ngừng tìm tòi học hỏi nhiều để vận dụng cách linh hoạt nguyên tắc dạy học vào phân môn tả có hiệu để ngày nâng cao chất lương tả lớp ƯỜI THỰC HIỆN NG XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH (A , B , C ) NHẬN XÉTCỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ( HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ) (TP) (A ,B , C )
- Xem thêm -

Xem thêm: DE TAI MON CHINH TA k2 3, DE TAI MON CHINH TA k2 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn