Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho người khác không phải chia sẻ sự giàu có của mình mà là giúp anh ấy nhận ra sự giàu có của thân anh chị hãy viết bài văn khoảng 600 từ nêu lên suy nghĩ của mình về ý kiến trên

2 66 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 16:56

Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho người khác không phải chia sẻ sự giàu có của mình mà là giúp anh ấy nhận ra sự giàu có của thân. Anh (chị) hãy viết bài văn khoảng 600 từ nêu lên suy nghĩ của mình về ý kiến trên.Người sống với người như thế nào Ngữ Văn 12Bàn về lí tưởng sống của thanh niên hiện nay Ngữ Văn 12Suy nghĩ về trí và nhân Ngữ Văn 12Sự học không có quê hương nhưng người học có học vấn phải có Tổ quốc Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làmTrong cuộc sống, chúng ta luôn muốn được làm những điều tốt đẹp cho người khác, đó là một phẩm chất đáng quý trong mỗi con người. Nhưng câu hỏi được đặt ra là: đâu là điều tốt đẹp nhất? Có người đã từng nói: Điều tốt nhất bạn có thể làm cho người khác không phải là chia sẻ sự giàu có của họ mà là giúp anh ấy nhận ra sự giàu có của bản thân. Đây có thể được xem một câu trả lời đúng đắn nhất cho câu hỏi ấy.Sự giàu có không hẳn lúc nào cũng mang ý nghĩa có nhiều của cải, giàu sang. Trong câu nói ấy, sự giàu có còn có thể hiểu theo một nghĩa rộng hơn, chính là năng lực, là ưu điểm của con người. Chia sẻ luôn là một việc đáng làm, đó là một điều đáng quý ai cũng thấy rõ. Nhưng chia sẻ có lẽ chưa phải là điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho một người. Bạn có thể chia sẻ ít hoặc nhiều, một lần hay vài lần nhưng không thể cứ cho đi mãi. Cách tốt nhất là hãy giúp anh ấy đứng trên đôi chân của chính mình, hãy chỉ ra sự giàu có anh ấy để anh ấy biết cách phát huy thế mạnh của mình. Chia sẻ sẽ giúp người khác sống tốt hơn một lần nhưng để anh ấy nhận thấy sự giàu có của thân, anh ấy sẽ hạnh phúc mãi mãi.Giống như khi bạn gặp một người ăn xin nghèo khổ và cho anh ây một xu, bạn đã giúp anh ấy thoát khỏi một bữa đói, đó là đáng quý. Nhưng bạn có tiếp tục cho anh ấy tất cả những ngày tiếp theo? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Điều tốt nhất bạn nên làm là hãy chỉ cho anh ta cách dùng sức lao động chính bản thân để kiếm được những bữa ăn sau. Mỗi con người đều có năng lực của riêng mình và khi nhận thức được năng lực ấy, họ sẽ sử dụng vào những việc làm phù hợp. Nếu có một điều tốt đẹp nhất ta có thế làm cho người khác thì đó chính là hãy chỉ ra cho họ những thứ mà họ có. Bố tôi từng kể về một người bạn học của ông. Đó là một người thông minh nhưng biếng nhác, luôn buồn bực khi phải nhận điểm kém. Bố tôi đa giúp bằng cách cho ông ấy chép bài tập và bài kiểm tra. Hai người cùng đạt điểm cao ở trung học nhưng khi người bạn trượt đại học, bố tôi mới nhận ra sai lầm của minh. Ông muốn giúp nhưng việc lẽ ra ông nên làm là chỉ cho ông ấy điểm mạnh của mình như sự thông minh sáng dạ thì ông đã không làm. Nếu nhận ra sự giàu có ấy của mình, hẳn ông ta đã chăm chỉ học hành hon và đã có kết quả tốt đẹp hơn. Tôi bỗng nghĩ không phải tự nhiên người ta lại nói: “đừng cho anh ấy con cá mà hãy cho cái cần câu”.Đôi khi chúng ta không phải ai cũng nhận ra sự giàu có của bản thân. Điều tốt đẹp nhất sẽ đến khi có người chỉ cho ta cái quý giá mà ta đang nắm giữ. Giúp đỡ người khác vẫn luôn là một hành động cao đẹp, thậm chí là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Bên cạnh việc tặng tiền bạc, đồ ăn những người nghèo khó, ngày nay, những trung tâm dạy nghề cho nghèo, những nhà máy xí nghiệp dành chỗ làm việc cho nhũng người khó khăn xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là bằng chứng cho việc chúng ta đang làm điều tốt đẹp nhất cho người khác. Được đi bằng chính đôi chân của mình tin là ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Bản thân tôi đã từng nhận được sự giúp đỡ như thế khi cha mẹ tôi cho tôi thây ưu điểm của mình và nhờ vậy tôi có được sự tự tin để vững bước trên con đường mình đã chọn. Tôi cũng đi sẽ giúp những ngưòi khác nhận thấy sự giàu có của chính họ. Hãy luôn tin rằng khi giúp đượcXem thêm tại: https:loigiaihay.comdieutotdepnhatbancothelamchonguoikhackhongphaichiasesugiaucocuaminhmalagiupanhaynhanrasugiaucocuathannguvan12c30a19687.htmlixzz5mwrdXVEM Điều tốt đẹp bạn làm cho người khác khơng phải chia sẻ giàu giúp anh nhận giàu thân Anh chị viết văn khoảng 600 từ nêu lên suy nghĩ ý kiến Người sống với người - Ngữ Văn 12 Bàn lí tưởng sống niên - Ngữ Văn 12 Suy nghĩ trí nhân - Ngữ Văn 12 "Sự học khơng quê hương người học học vấn phải Tổ quốc" - Ngữ Văn 12     Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Bài làm Trong sống, muốn làm điều tốt đẹp cho người khác, phẩm chất đáng quý người Nhưng câu hỏi đặt là: đâu điều tốt đẹp nhất? người nói: "Điều tốt bạn làm cho người khác khơng phải chia sẻ giàu họ giúp anh nhận giàu thân" Đây xem câu trả lời đắn cho câu hỏi Sự giàu có" khơng hẳn lúc mang ý nghĩa nhiều cải, giàu sang Trong câu nói ấy, "sự giàu có" hiểu theo nghĩa rộng hơn, lực, ưu điểm người "Chia sẻ" việc đáng làm, điều đáng quý thấy rõ Nhưng "chia sẻ" lẽ chưa phải điều tốt đẹp bạn làm cho người Bạn chia sẻ nhiều, lần hay vài lần cho Cách tốt giúp anh đứng đơi chân mình, "sự giàu có" anh để anh biết cách phát huy mạnh Chia sẻ giúp người khác sống tốt lần để anh nhận thấy giàu thân, anh hạnh phúc mãi Giống bạn gặp người ăn xin nghèo khổ cho anh ây xu, bạn giúp anh khỏi bữa đói, đáng quý Nhưng bạn tiếp tục cho anh tất ngày tiếp theo? Câu trả lời dĩ nhiên không Điều tốt bạn nên làm cho cách dùng sức lao động thân để kiếm bữa ăn sau Mỗi người lực riêng nhận thức lực ấy, họ sử dụng vào việc làm phù hợp Nếu điều tốt đẹp ta làm cho người khác cho họ thứ họ Bố tơi kể người bạn học ơng Đó người thông minh biếng nhác, buồn bực phải nhận điểm Bố đa giúp cách cho ông chép tập kiểm tra Hai người đạt điểm cao trung học người bạn trượt đại học, bố nhận sai lầm minh Ông muốn giúp việc lẽ ông nên làm cho ông điểm mạnh thông minh sáng ơng khơng làm Nếu nhận "sự giàu có" mình, hẳn ơng ta chăm học hành hon kết tốt đẹp Tôi nghĩ tự nhiên người ta lại nói: “đừng cho anh cho cần câu” Đôi khơng phải nhận giàu thân Điều tốt đẹp đến người cho ta quý ta nắm giữ Giúp đỡ người khác hành động cao đẹp, chí truyền thống quý báu dân tộc ta Bên cạnh việc tặng tiền bạc, đồ ăn người nghèo khó, ngày nay, trung tâm dạy nghề cho nghèo, nhà máy xí nghiệp dành chỗ làm việc cho nhũng người khó khăn xuất ngày nhiều Đó chứng cho việc làm "điều tốt đẹp nhất" cho người khác Được đơi chân tin cảm thấy hạnh phúc Bản thân nhận giúp đỡ cha mẹ cho thây ưu điểm nhờ tơi tự tin để vững bước đường chọn Tơi giúp ngưòi khác nhận thấy giàu họ Hãy ln tin giúp Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/dieu-tot-dep-nhat-ban-co-the-lam-cho-nguoi-khac-khong-phai-chia-se-sugiau-co-cua-minh-ma-la-giup-anh-ay-nhan-ra-su-giau-co-cua-than-ngu-van-12c30a19687.html#ixzz5mwrdXVEM ... Tơi giúp ngưòi khác nhận thấy giàu có họ Hãy ln tin giúp Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/dieu-tot-dep-nhat-ban-co-the-lam -cho- nguoi-khac-khong-phai -chia- se-sugiau-co-cua-minh-ma-la-giup -anh- ay-nhan -ra- su-giau-co-cua-than-ngu-van-12c30a19687.html#ixzz5mwrdXVEM... https://loigiaihay.com/dieu-tot-dep-nhat-ban-co-the-lam -cho- nguoi-khac-khong-phai -chia- se-sugiau-co-cua-minh-ma-la-giup -anh- ay-nhan -ra- su-giau-co-cua-than-ngu-van-12c30a19687.html#ixzz5mwrdXVEM
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho người khác không phải chia sẻ sự giàu có của mình mà là giúp anh ấy nhận ra sự giàu có của thân anh chị hãy viết bài văn khoảng 600 từ nêu lên suy nghĩ của mình về ý kiến trên, Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho người khác không phải chia sẻ sự giàu có của mình mà là giúp anh ấy nhận ra sự giàu có của thân anh chị hãy viết bài văn khoảng 600 từ nêu lên suy nghĩ của mình về ý kiến trên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn